Select Menu


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α- Ποια η αναγκαιότητα της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης


Συμπολίτισσες, συμπολίτες,

οι δημοτικές εκλογές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο γενικευμένης επίθεσης από την τρόικα και τις πολιτικές δυνάμεις που την υπηρετούν, που οδηγεί την κοινωνία στη γενοκτονία και τη χώρα σε πλήρη διάλυση. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στο χώρο της Αθήνας με ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά.- Οικονομικός μαρασμός, λουκέτα στα μαγαζιά, κλείσιμο επιχειρήσεων, ανεργία.

- Κοινωνικές επιπτώσεις: αύξηση εγκληματικότητας, λαθρομετανάστευση, αλλοίωση πληθυσμιακής σύνθεσης, αποσύνθεση κοινωνικού ιστού, πνευματικός μαρασμός, ηθική απαξίωση των πάντων.

- Βαθμιαία συρρίκνωση στην παρεχόμενη από το κράτος περίθαλψη, πρόνοια κι εκπαίδευση με μετατροπή τους από κοινωνικά σε εμπορεύσιμα αγαθά.

- Περιθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων της τοπικής κοινωνίας με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των αστέγων, των απελπισμένων, των αυτοχειριών. Η δραματική επιδείνωση των συνθηκών ζωής των πολιτών σε συνθήκες κάτω από τα όρια της φτώχιας επαυξάνεται υπό την απειλή των κατασχέσεων στην ιδιοκτησία.

- Εξ αιτίας της κοινωνικής υποβάθμισης και της λαθρομετανάστευσης οι αξίες γης των ιδιοκτησιών έχουν οδηγηθεί, βάσει σχεδίου δοκιμασμένου διεθνώς, σε ελεύθερη πτώση. Άνευ ουσιαστικών προϋποθέσεων έχουν εγκαταλειφθεί οι όποιες αναπλάσεις προς όφελος των κατοίκων ενώ ολόκληρες περιοχές έχουν παραδοθεί σε κερδοσκοπικά οικονομικά συμφέροντα.

- Η γραφειοκρατία κι η κομματοκρατία ως εκδηλώσεις του κρατούντος διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος εξουσίας δυσχεραίνουν τη ζωή και τη δραστηριότητα των κατοίκων κι εμποδίζουν κάθε είδους εξυπηρέτηση των.

Όλα τα ανωτέρω συνθέτουν μια μαρτυρική για τον πληθυσμό καθημερινότητα που με τον χρόνο επιδεινώνεται. Σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα της τοπικής κοινωνίας γίνεται πιο ισχυρή η βεβαιότητα ότι το κομματικό σύστημα που έχει την κύρια ευθύνη για τη δημιουργία αυτής της κατάστασης δεν έχει τη δυνατότητα ούτε και τη θέληση να την αντιμετωπίσει. Το κομματικό σύστημα έχει καθιερώσει πολιτική αυθαίρετη κι ανεξέλεγκτη που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων και κυρίως στην αναπαραγωγή και διατήρηση της εξουσίας και ουδόλως το απασχολούν τα προβλήματα κι οι ανάγκες της κοινωνίας. Την ίδια συμπεριφορά και πολιτική διαχείρισης των δημοτικών θεμάτων είχαν και έχουν οι κατά περιόδους κομματικοί συνδυασμοί. Παρόμοια διαχείριση της δημοτικής εξουσίας είχαν και έχουν επίσης και οι κατά καιρούς αρχηγοκεντρικοί δήθεν ανεξάρτητοι από τα κόμματα δημοτικοί συνδυασμοί. Ζητούν τη ψήφο του λαού της Αθήνας με ψεύτικα λόγια ενώ αποτελούν πολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις του ίδιου κομματικού συστήματος που οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία.

Είναι προφανής για μας η ανάγκη να υπάρξει άμεση είσοδος της ίδιας της κοινωνίας στην πολιτική. Για λόγους πλέον αυτοπροστασίας επιβάλλεται η δημιουργία ανεξάρτητης από κόμματα δημοτικής κίνησης. Οι ενεργές δυνάμεις της κοινωνίας με άμεση δημοκρατία και πνεύμα κοινοτισμού οφείλουν να οδηγήσουν το λαό της Αθήνας στην κατάκτηση της δημοτικής αρχής, για μια ικανή και χρηστή διαχείριση από τους ίδιους τους πολίτες.

Άμεση Δημοκρατία σημαίνει έλεγχος της εξουσίας ανά πάσα στιγμή με θεσμούς ανακλητότητας, δημοψηφισμάτων, διαφάνειας, κληρωτής εκπροσώπησης σε όργανα μεταξύ ικανών, κ.α. Θεσμοί που εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να εισάγουμε στον Δήμο.

Καλούμε επομένως τους ενεργούς πολίτες, που αποδέχονται ότι η αυτοδιοίκηση της πόλης τους είναι δικό τους καθήκον και δικαίωμα - να πάρουν τις ζωές τους στα δικά τους χέρια και να πλαισιώσουν την ΑμεσοΔημοκρατική μας πρωτοβουλία.

Β- Αρχές και αξίες της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

Οι αρχές και οι αξίες, στις οποίες θα στηρίζεται η δράση μας είναι:

Β.1- Κοινωνικές αξίες

Η κοινωνική δικαιοσύνη

Η αντίσταση στη βία που υφίσταται η κοινωνία

Η άμεση και συμμετοχική δημοκρατία με πνεύμα κοινοτισμού

Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα

Η προστασία της ιστορικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων

Η υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών

Η αειφορία, προϋπόθεση για την αρμονία και την ισορροπία με τη Μάνα Γη

Η ποιότητα ζωής

Η ατομική και κοινωνική ευθύνη

Η ισονομία

Η εθελοντική προσφορά

Β.2- Οργανωτικές αρχές

Βασικές αρχές για την οργάνωση και λειτουργία της κίνησής μας είναι:

α) Η συναίνεση

Επιδίωξή μας είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συναίνεση.Και αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι όταν εκφράζονται διαφορετικές απόψεις δεν είναι απαραίτητα η μία σωστή και οι υπόλοιπες λανθασμένες αλλά ότι όλες διαθέτουν στοιχεία από την αλήθεια. Η υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία - με την υπερίσχυση μίας άποψης - προκαλεί συγκρούσεις ή διάσπαση ενώ η δημιουργική σύνθεση όλων των απόψεων συμβάλλει στην εξέλιξή τους. Οι συναινετικές αποφάσεις, καθώς είναι αποδεκτές από όλους και όλες, ενισχύουν την εσωτερική δημοκρατία και την ενότητα της κίνησης.

β) Οι Αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες

Ο τρόπος που παίρνουμε αποφάσεις και λειτουργούμε στηρίζονται στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι πολιτικές μας συνδιαμορφώνονται από τα μέλη, με συνεχή και ανοιχτό διάλογο.

γ) Η Εναλλαγή

Όσοι και όσες κατέχουν θέσεις σε θεσμικά όργανα του δήμου εναλλάσσονται στη διάρκεια της θητείας τους ενώ επιδιώκεται όλοι και όλες να συμμετέχουν σε θέσεις που συνεπάγονται ευθύνες.

δ) Η Ανακλητότητα

Τα μέλη των οργάνων είναι ανακλητά ενώ οι εκπρόσωποι ανακαλούνται από τους εκπροσωπούμενους με συγκεκριμένες διαδικασίες.

ε) Ο σεβασμός της διαφορετικότητας

Η διαφορετικότητα είναι η κινητήρια δύναμη της ζωής στον πλανήτη. Είναι επιδίωξή μας να αποτελεί τη βάση της δυναμικής της κίνησης μας και πρέπει να αντανακλάται σε όλες τις διαδικασίες του. Η οργανωτική δομή και οι εκπροσωπήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα της κοινωνίας στην οποία απευθύνονται και να διασφαλίζουν το σεβασμό και την απρόσκοπτη έκφραση κάθε ιδιαίτερης θέσης και άποψης.

ζ) Η αποκέντρωση

Οι διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν μια τοπική ή κοινωνική ομάδα γίνονται από τα μέλη του φορέα, που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα.

Γ- Λειτουργία & Όργανα της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

Ο προτεινόμενος τρόπος για τη λειτουργία της κίνησης αποτελεί απεικόνιση του οράματος μας για την αυτοδιοικητική λειτουργία στο Δήμο της Αθήνας.

Γ.1- ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συνοικιακή συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της βάσης. Αντικείμενο της είναι τα προβλήματα της ίδιας της συνοικίας και η αυτοδιαχείριση της. Λειτουργεί κατά συνοικία κι αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3. Ορίζει ανακλητούς εκπροσώπους, οι οποίοι αποτελούν το συνοικιακό της συμβούλιο.

Γ.2- ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του συνοικιακού συμβουλίου (συνοικιακοί σύμβουλοι) επιλύουν θέματα που αφορούν τη συνοικία και εκπροσωπούν τη συνοικιακή συνέλευση στο κοινοτικό συμβούλιο, της δημοτικής κοινότητας στην οποία ανήκουν.

Γ.3- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το κοινοτικό συμβούλιο συγκροτείται από το σύνολο των μελών των συνοικιακών συμβουλίων της κοινότητας κι επιλύει ζητήματα που αφορούν την κοινότητα.

Γ.4- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κοινοτική συνέλευση είναι η συνέλευση όλων των μελών της κίνησης στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα κι αποφασίζει για θέματα κοινοτικής και ευρύτερης δημοτικής πολιτικής με πλειοψηφία 2/3. Οι αποφάσεις της προωθούνται για εφαρμογή στο αντίστοιχο κοινοτικό συμβούλιο.

Γ.5- ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συγκαλείται από το Κεντρικό Συμβούλιο όταν χρειάζεται να παρθούν πανδημοτικές αποφάσεις και εν όψει δημοτικών εκλογών. Συμμετέχουν όλα τα μέλη της κίνησης, όλων των συνοικιών, από όλες τις δημοτικές κοινότητες. Συνεδριάζει κι αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3. Η πανδημοτική συνέλευση εκλέγει τον υποψήφιο δήμαρχο με πλειοψηφία επίσης 2/3. Εκλέγει παρομοίως τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους με πλειοψηφία 50% +1 ψήφο και ορίζει τους ανακλητούς εκπροσώπους της στο κεντρικό συμβούλιο.

Γ.6- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Κεντρικό Συμβούλιο αποτελείται από τους ανακλητούς εκπροσώπους της πανδημοτικής συνέλευσης. Αποφασίζει για θέματα δημοτικής πολιτικής με πλειοψηφία 2/3 με άμεση κι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το Κεντρικό συμβούλιο συγκαλεί την πανδημοτική συνέλευση της κίνησης και διεκπεραιώνει τη δημοτική πολιτική που ορίζεται από αυτήν.

Δ- Κοινωνία και Πολιτισμός

Δ.1- ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Βασικές προτεραιότητες:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η καθημερινότητα συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνικότητα. Το δικαίωμα σε μια ποιοτική καθημερινότητα είναι εξόχως πολιτικό. Μέσα από το πρόταγμα της επιβίωσης «κάθε μέρα», τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας διαχέονται προς τα πίσω, στο χωροχρόνο, έως τις πολιτισμικές μας ρίζες. Την εποχή των Μνημονίων, της κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος και της πλήρους απαξίωσης των πάντων (αξιών κι υλικοτήτων), η καθημερινότητα των πολιτών στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Η εξυπηρέτηση του πολίτη μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί. Στις μέρες μας δεν είναι καν προφανή ούτε τα αυτονόητα. Για το λόγο αυτό η ανεξάρτητη δημοτική μας κίνηση απευθύνει έκκληση προς όλες τις κατευθύνσεις να υπερβούμε τις αντιλειτουργικές μας κάθε είδους αυτοπεριχαρακώσεις και να συστρατευθούμε όλοι για την επίλυση των προβλημάτων. Τα προβλήματα της Αθήνας είναι τεράστια και πολύπλοκα. Διαθέτοντας τη γνώση και την ευαισθησία με πνεύμα κοινής λογικής και αγαθών προθέσεων μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ο ορθολογισμός και η κοινωνική συνείδηση είναι οι δυο άξονες της προσπάθειας μας. Με πίστη στο δίπτυχο αυτό θα εργαστούμε να στηθούν νέες δομές κι οι υπάρχουσες να γίνουν λειτουργικότερες ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητα του πολίτη με αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης (ηλεκτρονικών και συμβατικών). Γνωρίζοντας σε βάθος την παθογένεια του συστήματος δηλώνουμε εξ αρχής ότι φαινόμενα αυθαιρεσίας και αναποτελεσματικότητας της διοίκησης θα πατάσσονται άμεσα. Για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και παθογένειας θα υιοθετηθούν δομές αδιαμεσολάβητης ηλεκτρονικής σύνδεσης των πολιτών με την κεντρική διοίκηση. Η διασύνδεση αυτή θα είναι αυτόματα ορατή από την κοινωνία ώστε οι πολίτες να έχουν τη πλήρη εικόνα των προβλημάτων και να μπορούν να παρέμβουν προς πάσα κατεύθυνση.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Η συνεχής πτώση του βιοτικού επιπέδου και του εισοδήματος των οικογενειών οδηγεί ολόκληρα τμήματα του κοινωνικού ιστού στο περιθώριο και τον αποκλεισμό. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την όλο και μεγαλύτερη κατάλυση της κοινωνικής συνοχής. Η ανάληψη από το Δήμο πρωτοβουλιών υποστήριξης και αλληλεγγύης, προς τους πλέον ασθενέστερους συμπολίτες μας, αποτελεί ύψιστη κοινωνική κι εθνική προτεραιότητα.

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Λόγω της ασκούμενης μνημονιακής πολιτικής η κοινωνική πρόνοια κι οι θεσμοί της καταρρέουν, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες ομάδες αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας να βρίσκονται εκτεθειμένες στον κίνδυνο εξόντωσης. Στην πραγματικότητα συντελείται η γενοκτονία των Ελλήνων. Σε αυτές τις συνθήκες η δημοτική πολιτική καλείται να προασπίσει τους θεσμούς παροχής κοινωνικής πρόνοιας, ακόμη και να τους υποκαταστήσει , όπου αυτό είναι δυνατό, με την εθελοντική βοήθεια συνειδητοποιημένων πολιτών.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

Για το μέγιστο αυτό πρόβλημα, υφαρπαγής της στέγης και της γης των Αθηναίων πολιτών, η ανεξάρτητη δημοτική μας κίνηση μελετά με ειδικούς την ίδρυση Κτηματική Εταιρίας προστασίας δανειοληπτών (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Η κτηματική αυτή εταιρία θα αγοράζει ακίνητα από τράπεζες, που τα εκποιούν μαζικά στο 10-15% της αξίας τους και θα τα αποδίδει στους ιδιοκτήτες τους με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο. Η πλήρης ανάλυση του προφίλ αυτής της εταιρίας θα αναπτυχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα του συνδυασμού μας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Το μεταναστευτικό είναι ένα από τα κυρίαρχα όπλα της νέας τάξης πραγμάτων, της παγκόσμιας οικονομικής ολιγαρχίας, για τον εποικισμό χωρών, με πρόθεση την πληθυσμιακή αλλοίωση και την περαιτέρω χειραγώγηση/υπονόμευση της εθνικής υπόστασης των χωρών και των συμφερόντων τους. Το μεταναστευτικό ως ασύμμετρη απειλή έχει πολλές παραμέτρους και πτυχές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη. Ενδεικτικά αναφέρονται: η γεωπολιτική, η κερδοσκοπία των αστικών ακινήτων, η εθνική ασφάλεια, η δημογραφική, η κοινωνική, η ανθρωπιστική παράμετρος, η κατανομής των διαθέσιμων πόρων, κ.α. Γενικά αναφέρουμε ότι επειδή το μεταναστευτικό χρησιμοποιείται για ανήθικα παιχνίδια ισχύος εμείς αρνούμαστε να αποδεχθούμε την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και της ανθρώπινης δυστυχίας από ύποπτους επιτήδειους με προσωπεία δήθεν «ανθρωπιστών».

Η ανεξάρτητη δημοτική μας κίνηση με βαθύτατη πίστη στα ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνει ότι από ανθρωπιστική πλευρά θα βοηθήσει τους αναξιοπαθούντες, τόσο τους Έλληνες όσο και τους μετανάστες, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι οικονομικοί πόροι του Δήμου. Για τους οικονομικούς μετανάστες γενικώς θα επιχειρηθεί σε πρώτη φάση η καταγραφή της ταυτότητας τους κι ο συνολικός τους αριθμός. Σε δεύτερη φάση θα γίνουν συντονισμένες κινήσεις και θα ληφθούν πρωτοβουλίες από τη νέα δημοτική αρχή ώστε να ασκηθούν οι δέουσες πιέσεις προς την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στην Ελλάδα, για να προωθηθούν στις πατρίδες τους ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με μονομερή κατάργηση στη πράξη της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ. Η κίνηση μας είναι και θα είναι αντίθετη στις προσπάθειες της όποιας κυβέρνησης επιχειρήσει κατ’ εντολή ξένων κέντρων να αλλοιώσει την σύνθεση και τη συνοχή του ελληνικού πληθυσμού της Αθήνας.

Ρητά διαβεβαιώνουμε ότι το ποσοστό των μεταναστών στην Αθήνα δεν μπορεί να είναι υπέρτερο από το αντίστοιχο των ξένων πρωτευουσών του δυτικού κόσμου (χωρίς αποικιακό παρελθόν), των οποίων τη μεταναστευτική νομοθεσία οφείλουμε να μελετήσουμε και να υιοθετήσουμε, όσον αφορά τους διεθνώς αποδεκτούς περιορισμούς στη λαθρομετανάστευση. Εξ αντικειμένου η απορρόφηση δεν μπορεί να είναι υπέρτερη της φέρουσας ικανότητα της χώρας. 
 
Για το θέμα ανέγερσης τεμένων στην Αθήνα, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να ρωτηθεί ο λαός της Αθήνας και με δημοψήφισμα να αποφασίσει τι επιθυμεί. Υπάρχει το προηγούμενο ανάλογου δημοψηφίσματος στην Ελβετία που έλυσε αντίστοιχο πρόβλημα με τον πιο απλό και δημοκρατικό τρόπο.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η ασφάλεια είναι ένα πρωταρχικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται από την πολιτεία. Στην πραγματικότητα, οι μνημονιακές πολιτικές των κυβερνώντων έχουν εγκαταλείψει τους πολίτες, κυρίως της Αθήνας, στο έλεος της εγκληματικότητας και των συμμοριών. Για τον λόγο αυτό οι συνοικιακές συνελεύσεις , σε συνεργασία με την νέα Δημοτική αρχή , θα πρέπει να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με το θέμα της αυτοπροστασίας των κατοίκων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Η έξοδος της χώρας από την κρίση κι η ανασυγκρότηση της προϋποθέτουν μεταξύ άλλων και την ανάπτυξη των τεχνολογιών αιχμής. Το καθήκον αυτό ανήκει στην πολιτεία, πολύ όμως απέχουν από αυτό, οι γενοκτόνες πολιτικές των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ο Δήμος της Αθήνας, ως πρωτεύουσας της χώρας, δύναται και οφείλει να αναλάβει πανελλαδική πρωτοβουλία για την ίδρυση κι οργάνωση αυτοχρηματοδοτούμενου Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογιών Αιχμής, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει πλέον τη δυνατότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, ενημέρωσης και συνεργασίας των πολιτών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις δημοτικές υπηρεσίες. Υπάρχει επομένως η ανάγκη πλήρους ηλεκτρονικής δικτύωσης της πόλης με πολλαπλά οφέλη. Η κίνηση μας άλλωστε , ως αμεσοδημοκρατική , θεωρεί απαραίτητη την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση της πόλης.

Δ.2- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Βασικές προτεραιότητες:

Σε παγκόσμιες συνθήκες μαζικής δημοκρατίας μπορεί να μοιάζει ότι η πλάστιγγα έγειρε διεθνώς υπέρ του υλικού πολιτισμού, πάραυτα ο πνευματικός πολιτισμός παραμένει η ουσία της ανθρωπότητας, με τον ουσιαστικό πολιτισμό να συνεχίζει να προάγεται από την Πόλη «με έργα καλά και δίκαια». Η Αθήνα ως Κέντρο του Ελληνισμού είναι μια υπερκινητική, υπερδραστήρια πρωτεύουσα, σε παραγωγή σύγχρονων έργων πολιτισμού και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από ξένες πρωτεύουσες.

Το πρόβλημα της Αθήνας, στον τομέα του Πολιτισμού, εντοπίζεται σε δυο κομβικά σημεία. Στην Παραγωγή και στην Διάθεση.

Για την παραγωγή πολιτιστικών έργων η Δημοτική Αρχή οφείλει με τις όποιες δυνάμεις της να σταθεί δίπλα στην αγωνία και το όραμα των καλλιτεχνών συνεισφέροντας υλικοτεχνικές λύσεις, βοήθεια και υποδομές παραγωγής. Για το λόγο αυτό μέσω άμεσης συνεργασίας με τους ίδιους τους καλλιτέχνες θα σχηματιστούν ανά τέχνη (και για όλες τις τέχνες) όργανα για την από κοινού εκπόνηση δράσεων πολιτισμού. Η Δημοτική μας Κίνηση γνωρίζοντας με λεπτομέρεια το χώρο του πολιτισμού επιθυμεί να καταστήσει το Δήμο στρατηγείο των καλλιτεχνών. 
 
Για την προώθηση, διάθεση, διανομή του παραχθέντος σημαντικού αλλά αφανούς εγχώριου πολιτιστικού έργου ο Δήμος με αμφίδρομη συνεργασία δημοτικής αρχής και καλλιτεχνών και τη βοήθεια ατόμων εξειδικευμένων στο αντικείμενο διαχείρισης πολιτισμού, μπορεί κι οφείλει να δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές διανομής και θεσμούς για τη διεθνή προβολή ελληνικών εξαγώγιμων πολιτιστικών έργων.

Στην πλανητική εποχή όπου τα κράτη υποχωρούν, πόλεις αναδύονται. Πόλεις διεθνώς διαγκωνίζονται να κατοχυρώσουν ένα «σήμα κατατεθέν» (brand name). Η Αθήνα λόγω ιστορικής κληρονομιάς το έχει κατοχυρωμένο αλλά δεν το έχει αξιοποιήσει συστηματικά. Το σήμα κατατεθέν της είναι:

ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Ε- Ένα πολεοδομικό όραμα για την Αθήνα

Η ειλικρίνεια μιας νέας ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης σχετικά με τους διατιθέμενους οικονομικούς πόρους είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να εξυπηρετηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια υλοποίησης ενός πολεοδομικού οράματος. Μελέτες του σχετικού αντικειμένου έχουν ήδη εκπονηθεί από το τέλος της δεκαετίας του ’80 κι αρχές του ’90. Η προσπάθεια πολεοδομικής ανασυγκρότησης υπό τον αξιομνημόνευτο Αντώνη Τρίτση, μετά τον απροσδόκητο θάνατο του, δεν προχώρησε σε έκταση ως όφειλε. Οι μελέτες της περιόδου εκείνης πρέπει να επικαιροποιηθούν στον παρόντα χρόνο, να συμπληρωθούν και τροποποιηθούν, ώστε να μπουν στη συνέχεια σε μια διαδικασία υλοποίησης.

Εκτός των διαφόρων επιμέρους πολεοδομικών θεμάτων, η δημοτική μας κίνηση φιλοδοξεί να εισάγει την καινοτομία του «αισθητικού κριτηρίου» σε οποιοδήποτε έργο ή μελέτη για το Δήμο της Αθήνας. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο, η ενσάρκωση ενός υψηλού υλικού πολιτισμού.

Μια από της σημαντικότερες επιδιώξεις της κίνησης μας θα είναι η πραγμάτωση της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Αξιοποιώντας κάθε υλική δυνατότητα και με παροχή τεχνογνωσίας από τη πλευρά μας θα αγωνισθούμε για την υλοποίηση αυτού του πρωταρχικού για την πρωτεύουσα έργου.

Για να μην υπάρξουν παραφωνίες ως προς το πνεύμα από το οποίο πρέπει να διακατέχονται οι αναπλάσεις, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο στόχος των αναπλάσεων οφείλει να είναι η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών των κατοίκων της γειτονιάς. Η δική μας φιλοσοφία είναι να προστατευθούν οι ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις με δομές αλληλεγγύης και ει δυνατόν οι πολεοδομικές αναπλάσεις να επιτευχθούν και με μεθόδους αυτοδιαχείρισης κι εθελοντισμού στην υλοποίηση των έργων, από τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής.

Το σκέλος των προτεραιοτήτων σε θέματα πολεοδομικού ιστού, βελτίωσης της ποιότητας της ζωής, παραμένει ανοιχτό σε προτάσεις από ομάδες και άτομα πολιτών. Κάθε διαβούλευση ακόμη κι αντιπαράθεση με επιχειρήματα κρίνεται αναγκαία, γονιμοποιεί το αμεσοδημοκρατικό διάλογο και παράγει κοινωνική συναίνεση αναγκαία για την υλοποίηση του εφικτού.

Συμπολίτισσες, συμπολίτες,

Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση οποιασδήποτε δημοτικής πολιτικής προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών της χωρίς την ανατροπή των δανειακών συμβάσεων και των αποτελεσμάτων τους. Με αντίσταση στο έγκλημα κι αλληλεγγύη μεταξύ μας μπορούμε να πετύχουμε τη συλλογική ανάταση.

Με την ανεξάρτητη ακηδεμόνευτη κομματικά αμεσοδημοκρατική δημοτική μας κίνηση δίνεται για πρώτη φορά το ουσιαστικό δικαίωμα στον δημότη να αποφασίζει και να διοικεί άμεσα την πόλη της Αθήνας.


Ποιός είναι ο Σταύρος Βιδάλης, υποψήφιος Δήμαρχος Αθηνών

Γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα και έζησε πολλά χρόνια στον Κορυδαλλό. Το 1998 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την "Πρώτη Γραμμή"με υποψ. Δήμαρχο την Μαρία Μάνου. Το 2000 ολοκλήρωσε την ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ», ασπρόμαυρη, διάρκειας 130’ φιλμαρισμένη στον Κορυδαλλό, με θέμα «το ερασιτεχνικό θέατρο, την αγάπη και την ανάγκη των ανθρώπων να υποδυθούν το ρόλο κάποιου άλλου». Στη ταινία συμμετείχαν θεατρικά τμήματα του Δήμου Κορυδαλλού καθώς και το Α’ ΚΑΠΗ Κορυδαλλού. Η ταινία παρουσιάστηκε το 2001 στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Τέλειωσε το Ζάνειο Γυμνάσιο Πειραιά και στη συνέχεια σπούδασε στο Ανώτατο Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής & Πολεοδομίας ION MINCU, Βουκουρέστι (1ο και 2ο έτος σπουδών Αρχιτεκτονικής), με Μεταγραφή στο Βέλγιο στην Αρχιτεκτονική σχολή της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών VICTOR HORTA, Βρυξέλλες. (3ο έτος σπουδών Αρχιτεκτονικής) και στο 4ο έτος σπουδών στην αρχιτεκτονική σχολή LA CAMBRE, Βρυξέλλες. (Καθηγητής: Maurice Culot, συνεργάτης των Robert & Leon Krier – Ειδική Αρχιτεκτονική σύνθεση στο ατελιέ μελετών για χώρες του Τρίτου Κόσμου, πρόγραμμα UNESCO).

Διακοπή σπουδών για πρακτική επαγγελματική άσκηση ενός έτους (stage), στο Μαρόκο. Επαγγελματική κατάρτιση στον σχεδιασμό κτιριακών εγκαταστάσεων νέων πόλεων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, στα μελετητικά γραφεία της Rabat του Μαρόκου, Karaktchou, Zhrari & Benembarek, πριν το πτυχίο. 1984-1985. Μεταγραφή στην Αρχιτεκτονική σχολή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ και πτυχίο Αρχιτέκτονα-Μηχανικού, με παράλληλη είσοδο στον επαγγελματικό στίβο. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, 12-4-1989. Παράλληλα έκανε σπουδές σκηνοθεσίας στην ανωτάτη σχολή κινηματογράφου INSAS, Βρυξέλλες. Ασχολείται με τη γλυπτική σε συνδυασμό με μελέτες διαμόρφωσης δημοσίων χώρων.

Σήμερα είναι Τεχνικός σύμβουλος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΣΚ) καθώς επίσης και του (ΟΕΕΚ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ορισμένα επιλεγμένα πρόσφατα έργα είναι τα κάτωθι:

1997: ΑΓΙΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ, ΣΤΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

2004: ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

2005: ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

2005: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΚΟΡΩΠΙ) – ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

2005: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –– ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ

2005: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ASIAN CULTURE COMPLEX (A.C.C)», ΣΤΟ GWANJIU ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ

2006: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΡΚΑΤΗ, ΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

2006: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

2006: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ», ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ Γ.Ε.Κ Α.Ε

2007: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», ΣΤΟ NOVI SAD ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

2008: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «TALL EMBLEM», ΣΤΟ DUBAI ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ

2009: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΚΟΜΜ ΑΕ)

2010: ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

2010: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «AIR TERMINAL DESIGN, ΤΗΣ BALTIC AIRWAYS», ΣΤH ΡΗΓΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Βράβευση από τον ΟΗΕ και την ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (UIA)
στο πλαίσιο της έκθεσης της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
« HABITAT II » ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
Κωνσταντινούπολη, Ιούνιος 1996.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

• Συμμετοχή στην ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Νοτιοδυτικής Ελλάδος. ΠΑΤΡΑ, Νοέμβριος / Δεκέμβριος 1994

• Συμμετοχή με τα σχέδια του ιερού ναού Αγ. Υακίνθου (Κρήτη), στην έκθεση της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - FONDAZIONE FRATE SOLE, ITALY με θέμα:
«INTERNATIONAL PRIZE FOR SACRED ARCHITECTURE» 2000

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το 2000 ολοκλήρωσε την ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ», ασπρόμαυρη, διάρκειας 130’ φιλμαρισμένη στον Κορυδαλλό, με θέμα «το ερασιτεχνικό θέατρο, την αγάπη και την ανάγκη των ανθρώπων να υποδυθούν το ρόλο κάποιου άλλου». Στη ταινία συμμετείχαν θεατρικά τμήματα του Δήμου Κορυδαλλού καθώς και το Α’ ΚΑΠΗ Κορυδαλλού. Η ταινία παρουσιάστηκε το 2001 στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Έκτοτε έχει γράψει και συγγράψει τα σενάρια:

- ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ, σενάριο: Σταύρος Βιδάλης & Άρης Κυριαζής
Με θέμα «τα αδιέξοδα της νεολαίας και το πρόβλημα των ναρκωτικών»

- Η ΑΝΑΣΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Με θέμα «το trafficking γυναικών από το πρώην ανατολικό μπλοκ. Μια αντιπαράθεση της τραγωδίας της Ιστορίας με το ατομικό πεπρωμένο για μια ανθρώπινη ζωή»

- ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΙΑΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ
Με θέμα «την δυσαρμονία του έρωτα μέσα σε μία καταρρέουσα ελληνική πραγματικότητα ατομικής και συλλογικής χρεωκοπίας».

- Ο ΠΛΩΤΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, σενάριο: Σταύρος Βιδάλης & Γιώργος Κοκκινάκος
Με θέμα «την ψυχική υγεία στην Ελλάδα. Επτά ιστορίες ψυχιατρείου αποτυπώνουν και διερευνούν το πρόβλημα… όχι μόνο των εντός αλλά και των εκτός των τοιχών»

Περισσότερα στο προσωπικό του ιστολόγιο: http://vidalisarchitect.blogspot.gr/
και στην ιστοσελίδα: http://dinameisathinas.wordpress.com/

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top