Select Menu


Περιμέναμε να καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός για να ασχοληθούμε με τα πραγματικά καυτά θέματα αλλά φαίνεται ότι ο σκυλοκαυγάς Νέας Δημοκρατίας-ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα στην ΔΕΘ καλά κρατεί ακόμη… Και δικαιολογημένα. Γιατί είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μην ασχοληθεί κανείς με τα όσα εγκληματικά πράγματα γίνονται στην χώρα μας… Εμείς απλά θα κλείσουμε το θέμα αυτό με την φράση που είχε πει ένας μεγάλος πολιτικός, για αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία, ο Φρανσουά Μιττεράν: Οι υποσχέσεις δεν δεσμεύουν παρά μόνο εκείνους που τις δέχονται!!!

Είναι αστείο να ασχολείται κάποιος με τις παροχές που θα πάρει κάποτε ή τις ελαφρύνσεις που θα λάβει κάποτε όταν καίγεται στην πραγματικότητα το σπίτι του. Πώς να ασχοληθείς με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή τις φορο-ελαφρύνσεις της Νέας Δημοκρατίας όταν βγαίνει μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία «μπλοκάρει» την πώληση του «Ελληνικού». Μια απόφαση που περιγράφει στην πραγματικότητα ένα όργιο παρανομιών (;), ρουσφετιών (;), «εξυπηρετήσεων»(;) ούτε και εμείς ξέρουμε πώς να τις χαρακτηρίσουμε.

Και τι έγραφε η απόφαση των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που την αποκάλυψε το site e-reportaz.gr; Γιατί φρίξαμε; Τίποτα το ιδιαίτερο… Να ότι το ΤΑΙΠΕΔ, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού….περιόρισε τη συμμετοχή στη διαδικασία…

Να ότι το ΤΑΙΠΕΔ, «κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης… οι όροι των άρθρων 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό τροποποιήθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού…, Οι επίμαχες τροποποιήσεις μετέβαλαν ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε στάδιο της ελεγχόμενης διαδικασίας κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από μη προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενους επενδυτές …σε βαθμό τέτοιο ώστε αν ήταν γνωστό κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να είχαν συμμετάσχει στο διαγωνισμό περισσότεροι ή διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απ’ αυτούς που έγιναν δεκτοί και προεπιλέχθηκαν.»

Να ότι «δεν έγινε αποτίμηση των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ως άνω ακινήτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν….. καθώς κατά το χρονικό αυτό σημείο τα επίμαχα περιουσιακά στοιχεία δεν ήταν γνωστό αν θα αποτελέσουν καν στο σύνολο τους προς αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ περιουσιακά στοιχεία…. δεν είχαν καθοριστεί οι γενικές χρήσεις γης και οι γενικοί πολεοδομικοί όροι των επίμαχων ακινήτων (καθορίστηκαν μεταγενέστερα με το ν. 4062/2012) και δεν ήταν γνωστό το επιχειρηματικό σχέδιο του επενδυτή για την αξιοποίησή τους, με συνέπεια τα περιουσιακά αυτά στοιχεία να μην είναι εφικτό να αποτιμηθούν καν στο σύνολό τους και πολύ περισσότερο να αποτιμηθούν με εγκυρότητα και ακρίβεια κατά το χρονικό αυτό σημείο, ούτως ώστε τόσο το ΤΑΙΠΕΔ όσο και οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο διαγωνισμό να είναι σε θέση να λάβουν ασφαλή πληροφόρηση για την αξία τους».

Να ότι, «Περαιτέρω, η επιλογή της ενιαίας και όχι χωριστής αξιοποίησης των επίμαχων ακινήτων συνιστά κρίση σκοπιμότητας των αρμοδίων οργάνων του ΤΑΙΠΕΔ και η επιλογή της μεθόδου αποτίμησης των επίμαχων περιουσιακών στοιχείων συνιστά τεχνική κρίση του ως άνω ανεξάρτητου εκτιμητή τους, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου του Κλιμακίου, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ….»

Ψιλοπράγματα βρε παιδιά… Εντάξει περιόρισαν τον ανταγωνισμό, για την ακρίβεια τον εξαφάνισαν, άλλαξαν τους όρους τους διαγωνισμού στην β’ φάση, μεταβλήθηκε ουσιωδώς ο διαγωνισμός, «ξεχάσανε» να πούνε τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία που ήταν στο Ελληνικό και τα οποία τα έχει χρυσοπληρώσει ο Ελληνικός λαός, δεν είχαν καθοριστεί οι χρήσεις γης και οι πολεοδομικοί όροι (πού που είναι, που είναι ο ουρανοξύστης; Που είναι που είναι το καζίνο;)…

Και να πάμε και στο πιο ωραίο τμήμα της απόφασης… Στις 21/11/2012 με απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ οριζόταν «μεταξύ άλλων, το πρώτον ότι η πώληση θα αφορά το σύνολο (100%) των ως άνω μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (τίτλος και άρθρα 2.1 και 2.4 της πρόσκλησης), ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα λαμβάνει, μετά την πώληση, το 30% των μελλοντικών αποδόσεων (δικαίωμα επί μελλοντικών αποδόσεων) της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (άρθρα 2.1 και 5 της πρόσκλησης), ότι η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου του επενδυτή είναι αποκλειστική του ευθύνη (άρθρο 2.2 της πρόσκλησης)αλλά και ότι το Ταμείο δύναται να τροποποιεί τους όρους και το χρονοδιάγραµµα της πρόσκλησης και της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρθρο 8 της πρόσκλησης).

Και τελικά τι έγινε με το 30% που θα λάμβανε το ΤΑΙΠΕΔ μετά την πώληση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ; Τίποτα το ιδιαίτερο… Να, απλά παραχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ την απόλυτη εξουσία στην διοίκηση της Ελληνικό ΑΕ, όπως και την υλοποίηση του σχεδίου αξιοποίησης των ακινήτων στον επενδυτή (χωρίς συμφωνία μετόχων με το ΤΑΙΠΕΔ και χωρίς τα συνήθη δικαιώματα της μειοψηφίας και το δικαίωμα βέτο να ανήκουν πλέον σ’ αυτό) και διατήρηση από το ΤΑΙΠΕΔ μόνο δικαιώματος λήψης μικρού και αβέβαιου ποσοστού επί των ενδεχόμενων υπεραποδόσεων της εταιρίας στο απώτερο μέλλον… Δηλαδή αντί του 30% το ΤΑΙΠΕΔ θα λαμβάνει τώρα το 30% του ποσού που υπερβαίνει το 15% των αποδόσεών της μετά την έβδομη επέτειο της ημερομηνίας μεταβίβασης των μετοχών στον επενδυτή… Μεγάλε έτσι γίνομαι και εγώ «επενδυτής»!!!

Πάντως ηρεμήσαμε, για να λέμε του στραβού το δίκαιο όταν διαβάσαμε ότι όπως αναφέρθηκε από κύκλους της εταιρείας Lamda Development οι αποφάσεις αυτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναισυνηθισμένες για τις περισσότερες αποκρατικοποιήσεις στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου και εκτιμάται ότι στο δεύτερο στάδιο, μετά την σχετική άσκηση αίτησης ανάκλησης της απόφασης από το ΤΑΙΠΕΔ, θα υπάρξει θετική γνωμοδότηση… Τόσο σίγουροι είναι; Γιατί; Μήπως ξέρουν κάτι παραπάνω από τους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Έλα ντε…

Τα αίσχη σε αυτή την χώρα συνεχίζονται… Η δημόσια περιουσία ουσιαστικά χαρίζεται… Η μεγάλη φοροδιαφυγή καλά κρατεί… Ο κόσμος πεινά, αυξάνονται όσοι είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, οι Έλληνες είναι από τους πλέον απελπισμένους λαούς και οι πολιτικοί συνεχίζουν απτόητοι το καταστροφικό τους έργο. Πέρα βρέχει… Αλλά όλα έχουν την εξήγηση τους, γιατί όπως είπε και ο Αμερικανός Νομπελίστας John Steinbeck, «η εξουσία δεν διαφθείρει. Ο φόβος διαφθείρει. Ίσως ο φόβος απώλειας της εξουσίας». Και οι σημερινοί κυβερνήτες μας δεν φοβούνται απλά ότι θα χάσουν την εξουσία…. Είναι πανικόβλητοι!!!

Διογένης ο Κυνικός

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top