Select Menu


Ἔγραφα ἐχθὲς γιὰ τὸ νέον ἄρθρον τοῦ «ΕΘΝΟΥΣ» ποὺ ἔρχεται γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν ταὐτότητά μας. 

Ἀνιστόριτο, πιστό, ὅπως πάντα στὶς ἐντολὲς τῆς Νέας Τάξεως, βάσει τῶν ὁποίων δὲν ὑπάρχουν λαοί, ἀλλὰ μόνον μία μάζα. Δὲν ὑπάρχει ἱστορία, παρὰ μόνον ἀμνημοσύνη. Δὲν ὑπάρχει ταὐτότητα ἀλλὰ κωδικός…

Τί θέλουν; Τί πασχίζουν νά μᾶς πείσουν;
Μήπως μᾶς ὑπαγορεύουν ἐντέχνως πώς ἐάν οἱ Κρῆτες δέν εἶναι Ἕλληνες, πολύ καλά θά κάνουν νά ἀποκοποῦν ἀπό τόν ἐθνικό κορμό;
Ἐὰν οἱ Κυκλαδίτες δέν εἶναι Ἕλληνες, τότε καλά θά κάνουν νά ἀποκοποῦν κι αὐτοί ἐπίσης; Μήπως τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τούς Κερκυραίους; Μήπως τό ἴδιο καί μέ τούς Θράκες; Μήπως τό ἴδιο καί μέ τούς (πραγματικούς) Μακεδόνες;
Πᾶμε καλά;
Στὴν οὐσία ὅμως εἶναι ἀλλοῦ τὸ πρόβλημα.
Στὴν οὐσία ἡ πραγματικὴ στόχευσις εἶναι τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ ἡ διχοτόμησίς του!!! Χέστηκαν γιὰ τὴν ἱστορία οἱ ἀνιστόριτοι. Ἰσοπεδώσεις προωθοῦν… Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐντολές τους…

Τί φοβοῦνται; Τί θέλουν νά χώσουν μέσα στά κεφάλια μας; Γιατί τώρα πού ἀρχίσαμε νά ἀναζητοῦμε τίς ῥίζες μας καί νά ἀνακαλύπτουμε τό ποιοί εἴμαστε, κάποιοι λύσσαξαν νά ἀνακόψουν αὐτήν τήν πορεία;

Εὕκολο…
Μία ματιὰ στὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, θὰ μᾶς πείσουν, γιὰ τοὺς πραγματικοὺς λόγους, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὰ «τυχαῖα» γεγονότα.

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
ΠΡΕΠΕΙ, γιὰ αὐτούς, ἡ Κρήτη νὰ μὴν εἶναι Ἑλληνική.
Τὸ Αἰγαῖον νὰ μὴν εἶναι Ἑλλληνικὸ Ἀρχιπέλαγος.
Νὰ βγάλουμε τὸν σκασμὸ μὲ τὰ ὅσα ἀνόητα βάλαμε στὰ κεφάλια μας, περὶ ἐξακολουθήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους, μέσα στοὺς αἰῶνες.
Νὰ ἀρχίσουμε νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ τὴν ἀπώλεια τῆς Κύπρου, τῶν Δωδεκανήσων, τῆς Κρήτης…. Ἴσως καὶ μερικῶν ἀκόμη νήσων μας….
Καὶ φυσικὰ νὰ ξεχάσουμε τὴν Ἑλληνικὴ Θεσσαλονίκη, τοὺς Ἕλληνες τῆς Θράκης, τοὺς Ἕλληνες τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Μακεδονίας.
Καὶ οἰ ἐξελίξεις τρέχουν… Κάποιοι βιάζονται ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ πολύ!!!

Προσφάτως, πολὺ προσφάτως, εἴδαμε ἔως καὶ …«ἑλληνοκεντρικό» ἀρχαιολόγο-ἱστορικὸ νὰ ἰσχυρίζεται πὼς ἡ Ἀτλαντίδα ἦταν στὴν …Σαντορίνη, ἄν καὶ ἡ Πλάτων μᾶς βεβαιώνει γιὰ τὴν θέσιν της στὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανό. Καὶ φυσικὰ τὸ ἴδιο ἄτομο ἔως πρὸ μερικῶν ἐτῶν ὑπεστήριζε ἐπίσης πὼς ἡ Ἀτλαντίδα ἦταν στὸν …Ἀτλαντικό ὠκεανό.

Τί ἔγινε ξαφνικά; Ἄλλαξε ἡ περιοχή …ἐνδιαφέροντος τῶν Ἀτλάντων; Καί μήπως, ὅλως …«τυχαίως», οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἀτλάντων εἶναι κάποιοι γνωστοί …«ἐκλεκτοί»; Καί μήπως αὐτοί οἱ «ἐκλεκτοί» ἔχουν ἀποφασίσει πώς ἔφθασε ἡ στιγμή νά χωριστῇ στά δύο τό Ἀρχιπέλαγος;

Δὲν ξέρω… Ἀναρωτιέμαι… Μὰ ἡ ἐν λόγῳ τοποθέτησις, ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ἄτομον, διόλου τυχαία εἶναι…

Βλέπουμε τὸν κεντρικὸ δήμαρχο (ποὺ χρηματοδοτεῖται φυσικὰ ἀπὸ τὸν Soros καὶ κάνει ΟΛΑ τὰ χατήρια τοῦ Soros) στὴν Βόρειο Ἑλλάδα νὰ μιλᾷ γιὰ «Μακεδόνες», ποὺ ὅμως εἶναι Σλαῦοι, γιὰ ἑβραϊκὴ Θεσσαλονίκη, γιὰ ἀκύρωσιν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀπὸ σύμβολον τῆς Μακεδονίας, διότι γινόμαστε …γραφικοί…

Βλέπουμε φυσικὰ τὸ ἐν λόγῳ ὄν νὰ συμμετέχῃ καὶ νὰ ἐγκρίνῃ παρελάσεις ξεβρακωμένων ἤ γκέι ἤ τέλος πάντων ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀποδομοῦν τὶς βασικὲς καὶ κεντρικὲς δομὲς τοῦ κοινωνικοῦ μας ἱστοῦ…

Τὸ βλέπουμε ἐπίσης τὸ ἐν λόγῳ ὄν νὰ ὑπερασπίζεται τὸν Κεμάλ, νὰ χαρίζῃ στοὺς Ἑβραίους περιουσιακὰ στοιχεῖα Ἑλλήνων καὶ νὰ μεριμνᾷ γιὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν ἐκδηλώσεων τιμῆς καὶ μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων…

Πῶς συμπεριφέρεται;

Σὰν κράτος ἐν κράτει, ἀκυρώνοντας ἱστορία αἰώνων καὶ μεταμορφώνοντας τὴν Μακεδονία σὲ ἀποικία τῶν ἀφεντικῶν του, μὲ ἀπώτερο σκοπό, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, τὴν ἀποκοπὴ τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ κορμό.

Δὲν τὰ βγάζω ἀπὸ τὸ μυαλό μου… Τὰ βλέπουμε καθημερινῶς.
Ἕνα δημόσιο ἔργο ἔκανε σὲ τέσσερα χρόνια, ποὺ μόνον αὐτὸς γνωρίζει πόσο κόστισε, ἄν καὶ φρόντισε νὰ μετονομάσῃ πλατεία σὲ κάτι ἀλβανικό. ἤ νὰ καλέσῃ ὅλην τὴν τουρκιὰ ἤ νὰ θεωρῇ τοὺς Ἑβραίους φυσικοὺς …κληρονόμους τῆς πόλεως.
Προλειαίνει ἐδάφη ἤ κι αὐτό …τυχαῖον;
Ἀπὸ τὸ 2010 ὁ 25ος μεσημβρινὸς, ποὺ χωρίζει στὰ δύο τὸ Αἰγαῖον, σὲ ὅλο καὶ σὲ περισσοτέρους τομεῖς ἐφαρμόζεται.
Ξεκίνησε μὲ τὸ νὰ …ἐρευνᾶται σχέδιον μὴ πτήσεων πέραν τοῦ 25ου μεσημβρινοῦ, τὸ 2010, καὶ φθάσαμε τώρα, σήμερα, νὰ …ἀπαγορεύεται ἡ ἀλιεία, πέραν τοῦ 25ου μεσημβρινοῦ. 

Κι αὐτό τυχαῖον; Καί κατά πόσον;

Βλέπουμε ἕναν ἀπελπισμένο δήμαρχο Μεγίστης νὰ ζητᾷ ἀπὸ ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες νὰ προστατεύσουν τὸ ἀκριτικό μας νησί. Καὶ φυσικὰ ΟΛΟΙ οἱ κρατοῦντες ἀν τὶ νὰ μεριμνοῦν, πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν, φροντίζουν νὰ ἀκυρώσουν τὴν ΑΟΖ τῆς Στρογγύλης.

Καὶ παραλλήλως βλέπουμε κάτι …νεο«σωτῆρες» νὰ προσεγγίζουν μὲ …ἐξωγήινο τρόπο, ὡς ἄλλοι Δίες, τὶς ἀκριτικές μας περιοχές, θέτοντας σὲ κίνδυνο ἀκόμη καὶ τὴν ΑΟΖ τους…

Βλέπουμε μία συστηματικὴ ἐπίθεσιν, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, στὴν ἱστορία μας, στὴν ταὐτότητά μας, στὶς μνῆμες μας, δίχως ἀποδείξεις ἤ μὲ ἀλλοιωμένες ἐνδείξεις, ἀλλὰ καμμία προσπάθεια ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος νὰ ἀπαντήσῃ μὲ σωστὰ καὶ ἀληθῆ ἐπιχειρήματα. Βλέπουμε ἀκόμη καὶ ξένους ἠθοποιοὺς νὰ πασχίζουν νὰ προστατεύσουν τὴν ἱστορία μας, ἀλλὰ οὐδὲ ἕναν ὑπουργὸ ἀ-πολιτισμοῦ ἤ ἀ-παιδείας.

Συστηματικὰ τὰ παιδιά μας διδάσκονται στὰ σχολεῖα τους γιὰ πρώτους Ἕλληνες ποὺ ἐμφανίστηκαν στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο κάπου ἀπὸ τὸ …πουθενά, κάποτε, δίχως ταὐτότητα, γλῶσσα, καταβολὲς ἀλλὰ σὰν …βατράχια, πηδῶντας ἐπάνω ἀπὸ τὰ νησιά, κατάφεραν ὄχι μόνον νὰ φθάσουν ἐδῶ ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς ἐκπολιτίσουν καταλλήλως. Κι ἐμεῖς ἔως τότε ἤμασταν …ΟΥΓΚ!!!

Βλέπουμε φυσικὰ στὴν Θράκη τοὺς «Γκρίζουν Λύκους» νὰ ἁλωνίζουν, νὰ ἐκτουρκίζουν, νὰ προπαγανδίζουν γιὰ μίαν μεγάλη Τουρκία, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ ἴδιο τὸ ὑπουργεῖο ἀ-παιδείας ἔχει ψηφίσει νόμο διδαχῆς τῶν τουρκικῶν στὴν δευτεροβάθμιο ἐκπαίδευσιν. (Καὶ μὴν νομίζουν κάποιοι πὼς θὰ γλυτώσουν τὰ δικά μας παιδιά, διότι δὲν θὰ εἶναι στὴν Θράκη… Λάθος!!! Ὅλα τὰ παιδιὰ τῶν Γυμνασίων θὰ ὑποχρεοῦνται στὴν διδαχὴ τουρκικῶν… Καὶ κατὰ τὴν δήλωσιν Γιαννάκου εἶναι …Νόμος τοῦ κράτους πλέον κι ὀφείλουμε νὰ ὑπακοῦμε!!!)

Τυχαῖον κι αὐτό;

Βλέπουμε λυσσαλέες προσπάθειες ἀνεξαρτησίας τῆς Κρήτης καὶ πίσω τους «βαρβάτα» ὀνόματα, ὅπως οἱ Βαρδινογιάννηδες.. ἤ οἱ ἀπόγονοι τῶν Βενιζέλων. Ἀλήθεια, γιατί ἄρα γέ, εἰδικῶς στήν Κρήτη, τά τελευταῖα χρόνια αὐξάνονται οἱ προπαγανδιστικές τάσεις; Τό ἔχουν προαποφασισμένο καί περιμένουν νά μᾶς τό ἀνακοινώσουν;

Βλέπουμε μίαν Κύπρο νὰ ἔχῃ κυριολεκτικῶς ὑποδουλωθεῖ στὰ συμφέροντα τοῦ Ἰσραῆλ. Τὸ ἴδιο τὸ Ἰσραὴλ θὰ κληθῆ νὰ τὴν προστατεύσῃ ἀπὸ κάθε κίνδυνο.

Πῶς τό λέγαμε αὐτό στήν ἱστορία; Ἔ;
Μήπως πώς λαός πού ἀναζητᾶ σωτῆρες καταλήγει μέ ἀφεντικά;
Καὶ φυσικὰ ἔχουμε μίαν …«κυβέρνησιν» ἀπ’ εὐθείας διορισμένη ἀπὸ τὰ …ἀφεντικά της, ποὺ κύριον μέλημά της εἶναι τὸ νὰ μᾶς ἀχρηστεύσῃ κάθε φυσικὸ πόρο, κάθε δυνατότητα αὐτοδυναμίας καὶ κάθε δικαίωμα ἐλεύθερίας.
Ὅλα αὐτὰ φυσικὰ τώρα… Τώρα ποὺ συμβαίνει γύρω μας τοῦ μακελέματος.

Κι ὅλα αὐτά, μαζὺ μὲ πάρα πάρα πολλὰ ἄλλα, συμβαίνουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ!!!!!
Μήπως νά φοβόμαστε τά χειρότερα; Ἤ μήπως κακῶς φοβόμαστε καί πρέπει νά ἀρχίσουμε νά τρέχουμε γιά νά γλυτώσουμε;

Μήπως ἡ Ἑλλάς, ὡς χώρα, ἔως τήν Λάρισσα πολύ θά μᾶς εἶναι; Ἤ μήπως γιά …ἀντιστάθμισμα θά μᾶς δώσουν λίγο ἀπό τήν …Πόλιν, γιά νά μᾶς τήν ξαναπάρουν πίσω; Κι ὅλα αὐτά τί θά ἔχουν ὡς ἀντάλλαγμα; Τό Αἰγαῖον;

Κι ἐάν δέν συμβαίνῃ κάτι ἀπό τά παραπάνω, τότε γιατί ὅλοι αὐτοί μαζύ, ταὐτοχρόνως, συγχρονισμένως καί ἀπολύτως συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, βιάζονται τόσο πολύ;

Εἶναι πολλὰ τὰ ἐρωτήματα.
Ἡ πολιτεία, οἱ «κυβερνῆτες» καὶ ἡ ἐκκλησία εἶναι στὸ ἴδιο παιχνίδι. Δὲν θὰ ἀκούσουμε κουβέντα πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς διασώσεώς μας.
Δὲν θὰ ἐνδιαφερθῆ κάποιος, διότι κι αὐτοὶ μεριμνοῦν γιὰ τὴν δική τους σωτηρία.
Δὲν ἔχουμε κάποιον.
Εἴμαστε μόνοι μας…

Κι ὅλα ξεκινοῦν καὶ τελειώνουν στὸ πῶς ἐμεῖς συνειδητοποιοῦμε τὴν ταὐτότητά μας καὶ τὴν εὐθύνη μας.

Ὅλα δῆλα δὴ ξεκινοῦν καὶ καταλήγουν στὸ πόσο ἕτοιμοι, πεπαιδευμένοι καὶ ἱκανοὶ εἴμαστε νὰ ἀναλάβουμε τὶς σωστὲς δράσεις.

Ἄς σκεφθοῦμε… Εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἀργά.
Ἤ τὸ βάζουμε στὰ πόδια ἤ ἀγωνιζόμαστε γιὰ νὰ σώσουμε κάτι… Ἴσως καὶ μόνον τὴν ἀξιοπρέπειά μας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὰ σχέδιά τους ἐξελίσσονται ἄριστα. Πάντα, παντοῦ, σὲ κάθε γωνιά, ἔχουν στρίψει πρῶτοι κι ἐμεῖς ἀγκωμαχοῦμε γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν γωνία. Γιὰ τὴν ὥρα εἶναι δεδομένο αὐτὸ ποὺ ἔρχεται. Μὰ πρέπει νὰ ἔλθῃ, πρὸ κειμένου καὶ νὰ κατανοήσουμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἐχθρός, ΟΛΟΙ μας, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ ἀνοίξῃ ΟΛΑ του τὰ χαρτιά. Τότε, καὶ μόνον τότε, θὰ μπορέσουμε νὰ ἀλλάξουμε τὰ δεδομένα. Μὰ γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα πρέπει νὰ πιάσουμε πᾶτο. Κανονικὸ πᾶτο… Ὄχι ὑποθετικό.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top