Select Menu

Εδώ και ένα μήνα ανακοινώθηκε και επίσημα ότι η Εθνική υπέβαλε προαιρετική πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank,στο πλαίσιο της συμφωνίας η οποία επήλθε μεταξύ των δύο πλευρών.
Η επωνυμία του ενιαίου ομίλου θα είναι Όμιλος ΕΤΕ. Ο διευρυμένος όμιλος ΕΤΕ, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των ΕΤΕ και Eurobank για τη περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2012, θα είχε συνολικό ενεργητικό 177,7 δισ., δάνεια προς πελάτες 109,7 δις. και καταθέσεις 87,9 δισ. Ο ενιαίος τραπεζικός όμιλος θα επωφεληθεί από ισχυρές θέσεις σε βασικές περιφερειακές αγορές όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία.


Η Εθνική Τράπεζα είναι σήμερα η αρχαιότερη σε λειτουργία τράπεζα στην χώρα μας, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 170 έτη ζωής, Ιδρύθηκε το 1841 ως εμπορική τράπεζα και μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928 είχε το εκδοτικό προνόμιο. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880. Το 1932 συγχωνεύτηκε με την “Τράπεζα Ανατολής” και το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την «Τράπεζα Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το 1893. Μέσα στο 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ».

Ο Γεώργιος Ζανιάς και Ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραμείνουν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αντίστοιχα στον νέο Όμιλο της ΕΤΕ. Στον κ. Ευθύμιο Ν. Χριστοδούλου θα ανατεθεί ο ρόλος του Προέδρου της υπό σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΤΕ.

Η πρόθεση για τις υπόλοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να κατανεμηθούν κατά τρόπο ανάλογο ανάμεσα στις δύο τράπεζες Η επιλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στον ενιαίο φορέα θα στηριχτεί σε μια προσέγγιση “οι καλύτεροι εκ των δύο” αντικατοπτρίζοντας τις αντίστοιχες δυνατότητες των δύο οργανισμών και διοικητικών ομάδων.

Το ΔΣ της Eurobank, επικουρούμενο από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, ήτοι τις Barclays, Deutsche Bank και Goldman Sachs International, θα εξετάσει την ουσία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής και θα εκφράσει την άποψή του επ’ αυτής.


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

Ο Γιώργος Ζανιάς είναι Έλληνας οικονομολόγος, πανεπιστημιακός, υπηρεσιακός Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Πικραμμένου και Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τον Ιούλιο του 2012.

Γιώργος Ζανιάς

Γεννήθηκε στον Ορχομενό Βοιωτίας. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο πανεπιστήμιο του Reading και είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Είναι καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει διατελέσει πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), γενικός γραμματέας του υπουργείου οικονομικών (2001 – 2004) καθώς και πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ).

Διορίστηκε το Μάιο 2012 μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπήρξε μέλος της Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής (EFC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του Euro Working Group (EWG) της Ευρωζώνης (2009-2012). Υπήρξε διεθνής εμπειρογνώμονας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Ηνωμένων Εθνών. Υπήρξε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Στήριξης (EFSF), (2010-2012), των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) (2000-2001) και της Γενικής Τράπεζας (1996). Επίσης, Governor του ΔΝΤ (2012), της Black Sea and Development Bank και Alternate Governor της EBRD (2001-2004).


Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Εθνική αναφέρει ότι προτίθεται να προβεί σε συγχώνευση με την Eurobank. Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση σειράς εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση ,η σχέση ανταλλαγής που προτείνει ανέρχεται στις 58 νέες μετοχές ΕΤΕ, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ ανά μετοχή, για κάθε 100 μετοχές της Eurobank. Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν μέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο κ. Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος της ΕΤΕ, υπεραμύνθηκε της συγχώνευσης που “θα διαδραματίσει τον καίριο ρόλο του πυλώνα σταθεροποίησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα παράσχει την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα στηρίξει την Ελληνική οικονομική ανάκαμψη.»


ΤΑ ΡΙΣΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΒΕΒΑΙΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το μεγαλύτερο ρίσκο που αναλαμβάνει η Εθνική είναι η κατακόρυφη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Το νέο σχήμα ο όμιλος της Εθνικής (το όνομα Eurobank εξαλείφεται) θα χρειαστεί 16 δις ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθεί.

Το νέο σχήμα θα χρειαστεί 70 δις ευρώ ρευστότητα. Δηλαδή θα χρειαστεί το 57% των κεφαλαίων που θα είχε υπολογιστεί για τις 4 βιώσιμες τράπεζες Εθνικής, Alpha, Eurobank και Πειραιώς.

Η νέα τράπεζα θα διαθέτει ενεργητικό 175 δις ευρώ, αλλά θα χρωστάει 16 δις ευρώ στο ΤΧΣ σε κεφάλαιο ή κατά το ορθότερο 18,4 δις μαζί με τις προνομιούχες μετοχές και 70 δις ευρώ στην ΕΚΤ και στην ΤτΕ και στον μηχανισμό του ELA.

Το δε προσωπικό και καταστήματα ξεπερνούν κάθε όριο καθώς δεν είναι τόσο η αλληλοεπικάλυψη που επίσης είναι πολύ μεγάλη 40% αλλά προκύπτει ότι υπάρχουν 200 καταστήματα και πάνω από 3000 εργαζόμενοι υπεράριθμοι. Όμως πέραν αυτών θα πρέπει να αποτιμηθεί η Eurobank όπως και η Εθνική με όρους ρεαλιστικών προβλημάτων. Και οι δύο τράπεζες θα εμφανίσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχουν ήδη εμφανίσει.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ. ΖΑΝΙΑ


Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Ο Γιώργος Ζανιάς την τελευταία διετία με τα όσα ατυχή συνέβησαν στην οικονομία και την πλημμελή διαχείριση του μνημονίου που αύξησε κατ’ ουσίαν το ρίσκο για την ελληνική οικονομία, ήταν εκ των βασικών συντελεστών. Και από την θέση του προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων εκπροσώπησε πολλές φορές τον πρώην υπουργό Γιώργο Παπακωνσταντίνου, το έρχο του οποίου έχει αποτιμηθεί από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας ως καταστροφικό.

Κατά συνέπεια δεν είναι άμοιρος ευθυνών, αφού στις κρίσιμες αποφάσεις ήταν παρών και εκ των βασικών διαπραγματευτών αποφάσεων που οδήγησαν σε μια απρόβλεπτα βαθύτατη ύφεση και μείζονα έλλειψη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Ας μην ξεχνάμε ότι επί ημερών του δεν έγινε ούτε μια αποκρατικοποίηση, οι διαρθρωτικές αλλάγες δεν προχώρησαν, κανείς δεν πείστηκε να βάλει ένα ευρώ σε επενδύσεις στην χώρα ενώ όλο το ΕΣΠΑ έμεινε ανεκμετάλλευτο. Έλαβε χώρα ένα ανεπαρκές πρώτο κούρεμα του χρέους και η ολιγωρία στην συνέχεια οδήγησε σε ένα δεύτερο, που δεν προέβλεψε προστασία για τα Ταμεία, με αποτέλεσμα να διαθέτουν τώρα οι ασφαλιστικοί φορείς σε τρέχουσες αξίες το 20% από ό,τι απέμεινε μετά το κούρεμα του 53%!


Αντώνης Σαμαράς

Αλλά και οι αγορές να κρίνουν ότι θα πάμε και σε κούρεμα των δανείων της Τρόικας! Την ίδια ώρα η ύφεση ξεπερνά και πάλι τις αρχικές προβλέψεις για το 2012 ενώ η Τρόικα με την πλημμελή διαχείριση του μνημονίου βρηκε έδαφος να επιβάλλει τις νέες μειώσεις μισθών, που οδηγούν τα ταμεία σε μεγαλύτερα ελλείμματα. Και φυσικά η συνεχής αύξηση της φορολογίας, γιατί δεν περιορίσθηκαν οι δαπάνες του δημοσίου τομέα είχαν αντίστροφα αποτελέσματα, ώστε τον Μάιο τα φορολογικά έσοδα να είναι στα κατώτερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών!

Τελευταία του απόφαση η ποινικοποίηση οφειλών για 5000 ευρώ στο δημόσιο σε μια περίοδο που οι τράπεζες δεν μπορούν στοιχειωδώς να υποστηρίξουν την μικρομεσαία επιχείρηση και η ανεργία ξεπερνά το 22%!

Η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με τη Eurobank ήταν μια κυβερνητική επιλογή και γνωστή θέση του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, πριν τις τελευταίες εκλογές. Το ερώτημα λοιπόν είναι προφανές. Η επιλογή του Γεώργιου Ζανιά στη θέση του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, με την προοπτική – τότε- για συνέχιση της Προεδρίας του και στο νέο Όμιλο ΕΤΕ τι ακριβώς εξυπηρετεί; Ποιες είναι οι νέες και παλαιές οικονομικές “αμαρτίες” που θα πρέπει να καλυφθούν και ίσως να μη συμπεριληφθούν στο νέο εταιρικό σχήμα, κατά το πρότυπο της Αγροτικής Τράπεζας;

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top