Select Menu

Τι λέει ο Ποινικός Κώδικας για την Επαιτεία και την Αλητεία;
Άρθρο 407. Επαιτεία: Όποιος επαιτεί από φυγοποινία ή από φιλοχρηματία ή κατά συνήθεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών.Άρθρο 408. Αλητεία: Καταργήθηκε με την παρ.12 περ. β’ του άρθρου 1 του ν. 2207/1994. ΔΥΣΤΥΧΩΣ !!!

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) είναι ένα πανευρωπαϊκό think-tank το οποίο πραγματοποιεί έρευνα και προωθεί την ενημερωμένη συζήτηση σε όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής αξίας με βάση την εξωτερική πολιτική.

Σε ένα πρόσφατο “op-ed” στην Washington Post, οί κ. Ian Bremmer και κ. Mark Leonard επικρίνουν τις «αδιάλλακτες διαφορές» μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Βερολίνου. Μια "θεμελιώδης αλλαγή προς το συμφέρον και τις προοπτικές της» απειλεί τώρα «ολόκληρη την δυτική συμμαχία".

Οι συγγραφείς θεωρούν ολοένα και πιο στενή την “εστίαση” της Γερμανίας στην “οικονομική σταθερότητα”, τσαλαπατώντας κατ’αυτόν τον τρόπο άλλα έθνη, συμπεριλαμβανομένων και παραδοσιακών συμμάχων τους.

Κατά τον κ. Ian Bremmer και τoν k. Mark Leonard, η Γερμανία είναι πλέον μία “γεω-οικονομική δύναμη”, η οποία χρησιμοποιώντας το εμπόριο, τις εξαγωγές της, επεκτείνει την επιρροή της και προωθεί τα Εθνικά της συμφέροντά της.

Δείχνει αδιαφορία, για συνεργασία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για θέματα της κοινής πολιτικής ασφάλειας.

Η καλή “συμβουλή” του προέδρου των ΗΠΑ, ειδικά κατά τη διάρκεια της eurocrisis, συνεχώς απορρίπτεται από την Γερμανία. Κατά την εκτίμηση των συγγραφέων, το χάσμα μεταξύ της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θέτει σε κίνδυνο πλέον τη φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη.

Τα μέλη του ECFR στην Ελλάδα είναι οι κ. Dora Bakoyannis, Kalypso Nicolaïdis, Loukas Tsoukalis, Stelios Zavvos.

Άς κρατήσουμε αυτά τα ονόματα και ας τα θυμηθούμε στις αμέσως επόμενες εξελίξεις στην χώρα μας και τον ρόλο για τον οποίον τούς προετοιμάζουν και μας “επιφυλάσσουν”, ως χώρα, ως Ελλάδα.

Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στην χθεσινή απόφαση του Eurogroup και να προσπαθήσουμε να την μεταφράσουμε σε απλά Ελληνικά, για να εξάγουμε ασφαλή πολιτικά και όχι μόνον, συμπεράσματα, περί της συνεχιζόμενης “κοροϊδίας” και εξαπάτησης του Ελληνικού λαού από τούς “Εταίρους” μας και τα ντόπια φερέφωνά τους.

Η ανακοίνωση του eurogroup τα λέει όλα και είναι η παρακάτω :

27 November 2012
Eurogroup statement on Greece
The Eurogroup recalls that a full staff-level agreement has been reached between Greece and the Troika on updated programme conditionality and that, according to the Troika, Greece has implemented all agreed prior actions.
The Eurogroup in particular welcomes the updated assessment of the Troika that Greece has implemented in a satisfactory manner a wide ranging set of reforms, as well as the budget for 2013 and an ambitious medium term fiscal strategy 2013-16.
The Eurogroup noted with satisfaction that the updated programme conditionality includes the adoption by Greece of new instruments to enhance the implementation of the programme, notably by means of correction mechanisms to safeguard the achievement of both fiscal and privatisation targets, and by stronger budgeting and monitoring rules. Greece has also significantly strengthened the segregated account for debt servicing. Greece will transfer all privatizations revenues, the targeted primary surpluses as well as 30% of the excess primary surplus to this account, to meet debt service payment on a quarterly forward-looking basis. Greece will also increase transparency and provide full ex ante and ex post information to the EFSF/ESM on transactions on the segregated
account.
The Eurogroup again commended the authorities for their demonstrated strong commitment to the adjustment programme and reiterated its appreciation for the efforts made by the Greek citizens.
The Eurogroup noted that the outlook for the sustainability of Greek government debt has worsened compared to March 2012 when the second programme was concluded, mainly on account of a deteriorated macro-economic situation and delays in programme implementation
The Eurogroup considered that the necessary revision in the fiscal targets and the implied
postponement of a primary surplus target of 4.5% of GDP from 2014 to 2016 calls for a broader concept of debt sustainability encompassing lower debt levels in the medium term, smoothing of the current financing hump after 2020 and easing of its financing.
The Eurogroup was informed that Greece is considering certain debt reduction measures in the near future, which may involve public debt tender purchases of the various categories of sovereign obligations. If this is the route chosen, any tender or exchange prices are expected to be no higher than those at the close on Friday, 23 November 2012.
The Eurogroup considers that, in recapitalising Greek banks, liability management exercises should be conducted in respect of remaining subordinated debt holders so as to ensure a fair burden sharing.
Against this background and after having been reassured of the authorities` resolve to carry the fiscal and structural reform momentum forward and with a positive outcome of the possible debt buy-back operation, the euro area Member States would be prepared to consider the following initiatives:
•A lowering by 100 bps of the interest rate charged to Greece on the loans provided in the context of the Greek Loan Facility. Member States under a full financial assistance programme are not required to participate in the lowering of the GLF interest rates for the period in which they receive themselves financial assistance.
•A lowering by 10 bps of the guarantee fee costs paid by Greece on the EFSF loans.
•An extension of the maturities of the bilateral and EFSF loans by 15 years and a deferral of interest payments of Greece on EFSF loans by 10 years. These measures will not affect the creditworthiness of EFSF, which is fully backed by the guarantees from Member States.
•A commitment by Member States to pass on to Greece`s segregated account, an amount
equivalent to the income on the SMP portfolio accruing to their national central bank as from budget year 2013. Member States under a full financial assistance programme are not required to participate in this scheme for the period in which they receive themselves financial assistance.
The Eurogroup stresses, however, that the above-mentioned benefits of initiatives by euro area Member States would accrue to Greece in a phased manner and conditional upon a strong implementation by the country of the agreed reform measures in the programme period as well as in the post-programme surveillance period.
The Eurogroup is confident that, jointly, the above-mentioned initiatives by Greece and the other euro area Member States would bring Greece`s public debt back on a sustainable path throughout this and the next decade and will facilitate a gradual return to market financing.
Euro area Member States will consider further measures and assistance, including inter alia lower co-financing in structural funds and/or further interest rate reduction of the Greek Loan Facility, if necessary, for achieving a further credible and sustainable reduction of Greek debt-to-GDP ratio, when Greece reaches an annual primary surplus, as envisaged in the current MoU, conditional on full implementation of all conditions contained in the programme, in order to ensure that by the end of the IMF programme in 2016, Greece can reach a debt-to-GDP ratio in that year of 175% and in 2020 of 124% of GDP, and in 2022 a debt-to-GDP ratio substantially lower than 110%.
As was stated by the Eurogroup on 21 February 2012, we are committed to providing adequate support to Greece during the life of the programme and beyond until it has regained market access, provided that Greece fully complies with the requirements and objectives of the adjustment programme.
The Eurogroup concludes that the necessary elements are now in place for Member States to launch the relevant national procedures required for the approval of the next EFSF disbursement, which amounts to EUR 43.7 bn. EUR 10.6 bn for budgetary financing and EUR 23.8 bn in EFSF bonds earmarked for bank recapitalisation will be paid out in December. The disbursement of the remaining amount will be made in three sub-tranches during the first quarter of 2013, linked to the implementation of the MoU milestones (including the implementation of the agreed tax reform by January) to be agreed by the Troika.
The Eurogroup expects to be in a position to formally decide on the disbursement by 13 December, subject to the completion of these national procedures and following a review of the outcome of a possible debt buy-back operation by Greece.

Η μετάφραση του οποίου είναι :

27 Νοεμβρίου, 2012

Eurogroup δήλωση για την Ελλάδα.
Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι η πλήρης συμφωνία έχει επιτευχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τρόικα σε υπηρεσιακό επίπεδο, έχει ενημερωθεί για τους όρους του προγράμματος και ότι, σύμφωνα με την τρόικα, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει όλα τα συμφωνηθέντα πριν από τίς δράσεις.
Η Ευρωομάδα ιδίως χαιρετίζει την επικαιροποιημένη εκτίμηση της τρόικας ότι η Ελλάδα έχει υλοποιήσει με ικανοποιητικό τρόπο ένα ευρύ σύνολο των μεταρρυθμίσεων οι οποίες κυμαίνονται σε μια φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική του 2013-16, καθώς και τον προϋπολογισμό για το
2013.
Το Eurogroup σημείωσε με ικανοποίηση ότι το επικαιροποιημένο πρόγραμμα περιλαμβάνει όρους νέων μέτρων, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από την Ελλάδα για τη βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος, ιδίως μέσω των μηχανισμών διόρθωσης για τη διασφάλιση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων όσο και της ιδιωτικοποίησης, καθώς και από έναν ισχυρότερο προϋπολογισμό και τους κανόνες παρακολούθησης.
Η Ελλάδα έχει επίσης ενισχυθεί σημαντικά με τον διαχωρισμένο λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους.
Η Ελλάδα θα μεταφέρει όλα τα έσοδα ιδιωτικοποιήσεων, η τα στοχευμένα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και το 30% της υπέρβασης πρωτογενούς πλεονάσματος σε αυτόν το λογαριασμό, για την κάλυψη του χρέους υπηρεσιών πληρωμών σε τριμηνιαία μακρόπνοη βάση.
Η Ελλάδα θα αυξήσει επίσης τη διαφάνεια και θα παρέχει πλήρη εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πληροφορίες για το EFSF / ΕΜΣ, σχετικά με τίς συναλλαγές του ξεχωριστού λογαριασμού.
Η Ευρωομάδα και πάλι επαίνεσε τις αρχές οι οποίες κατέδειξαν την ισχυρή δέσμευσή τους για την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και επανέλαβε την εκτίμησή της, για τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν οι Έλληνες πολίτες.
Το Eurogroup σημείωσε ότι οι προοπτικές για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους έχουν επιδεινωθεί σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2012, όταν το δεύτερο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, κυρίως λόγω της επιδείνωσης της μακροοικονομικής κατάστασης και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος.
Το Eurogroup έκρινε ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων και η συνεπαγόμενη αναβολή του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος 4,5% του ΑΕΠ 2014 - 2016, με μία ευρύτερη έννοια της βιωσιμότητας του χρέους η οποία περιλαμβάνει χαμηλότερα επίπεδα του χρέους σε μεσοπρόθεσμη βάση, την εξομάλυνση της τρέχουσας καμπύλης χρηματοδότησης μετά το 2020 και την χαλάρωση της χρηματοδότησής του.
Το Eurogroup ενημερώθηκε ότι η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής ορισμένων μέτρων μείωσης του χρέους στο εγγύς μέλλον, τα οποία μπορεί να απειλήσουν τη δημόσια αγορά χρέους και την προσφορά των διαφόρων κατηγοριών των κυρίαρχων υποχρεώσεών της.
Αυτή είναι η επιλεγμένη διαδρομή, με οποιεσδήποτε τιμές προσφοράς ή ανταλλαγής και αναμένεται να είναι όχι μεγαλύτερη από εκείνες οι οποίες ήταν κατά το “κλείσιμο” την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012.
Το Eurogroup θεωρεί ότι, στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, οι ασκήσεις διαχείρισης ευθύνης θα πρέπει να διεξαχθούν σε σχέση με των υπολοίπων κατόχων χρέους μειωμένης εξασφάλισης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι μοιράζονται μια δίκαιη επιβάρυνση.
Στο πλαίσιο αυτό και αφού είχε την διαβεβαίωση από τις αρχές ότι θα μεταφέρουν την ορμή της δημοσιονομικής επίλυσης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προς τα εμπρός και με ένα θετικό αποτέλεσμα από την ενδεχόμενη λειτουργία επαναγοράς χρέους, τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα ήταν διατεθειμένα να εξετάσουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
•Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης από το επιτόκιο που ισχύει για την Ελλάδα τα δάνεια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης.
Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν υπό πλήρη οικονομική βοήθεια στο πρόγραμμα για την μείωση των επιτοκίων για το GLF, μία περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν τα ίδια οικονομική βοήθεια.
•Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης στο κόστος προμήθειας εγγύησης που καταβάλλεται από την Ελλάδα για τα δάνεια του EFSF.
•Η επέκταση των λήξεων των διμερών και των δανείων του EFSF σε 15 χρόνια και η αναβολή της αποπληρωμής τόκων από Ελλάδα για δάνεια του EFSF σε 10 χρόνια. Τα μέτρα αυτά δεν θα επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα του EFSF, η οποία υποστηρίζεται πλήρως από τις εγγυήσεις από τα κράτη μέλη.
•Η δέσμευση των κρατών μελών να περάσουν στον “διαχωρισμένο” λογαριασμό στην Ελλάδα, ένα ποσό το οποίο ισοδυναμεί με το εισόδημα για το χαρτοφυλάκιο SMP και το οποίο προκύπτει απο την εθνική κεντρική τράπεζα και από το οικονομικό έτος 2013.
Τα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενός πλήρους οικονομικού προγράμματος βοήθειας δεν είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα για την περίοδο κατά την οποία τα ίδια λαμβάνουν οικονομική βοήθεια.
Η άποψη της Ευρωομάδας, ωστόσο, είναι ότι, τα προαναφερθέντα οφέλη από τις πρωτοβουλίες της ζώνης του ευρώ, απο τα κράτη μέλη, θα προκύψουν για την Ελλάδα με σταδιακό τρόπο και εξαρτώνται από την ισχυρή εφαρμογή από τη χώρα των συμφωνηθέντων μέτρων μεταρρύθμισης κατά την περίοδο του προγράμματος, καθώς και στην μετα-πρόγραμμα περιόδο παρακολούθησης.
Το Eurogroup είναι πεπεισμένο ότι, από κοινού, οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες από την Ελλάδα και τα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα μειώσουν το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα, θα την επαναφέρουν πίσω σε μια βιώσιμη πορεία καθ `όλη την διάρκεια του προγράμματος και την επόμενη δεκαετία και θα διευκολύνει τη σταδιακή επιστροφή στη χρηματοδότησή της απο τίς αγορές.
Τα μέλη της ζώνης του ευρώ, τα κράτη θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, την συγχρηματοδότηση
διαρθρωτικών ταμείων και τήν περαιτέρω μείωση των επιτοκίων της ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης, εφόσον είναι αναγκαίο, για την επίτευξη περαιτέρω αξιόπιστης και διατηρήσιμης μείωσης του ελληνικού χρέους σε σχέση προς το ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα φτάσει σε ένα ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο τρέχον μνημόνιο, εξαρτάται δε από την πλήρη εφαρμογή όλων των όρων οι οποίοι περιέχονται στο πρόγραμμα, με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι κατά το τέλος του προγράμματος του ΔΝΤ το 2016, η Ελλάδα θα μπορεί να φτάσει σε μια σχέση χρέους προς το ΑΕΠ κατά το έτος αυτό στο 175% και το 2020 στο 124% του ΑΕΠ, και το 2022 ένα χρέος προς το ΑΕΠ αισθητά χαμηλότερο από το 110%.
Όπως αναφέρεται από το Eurogroup στις 21 Φεβρουαρίου 2012, έχουμε δεσμευτεί για την παροχή επαρκούς υποστήριξης προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και πέρα, μέχρι να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά,
υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους της προσαρμογής του προγράμματος.
Το Eurogroup καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα απαραίτητα στοιχεία είναι τώρα σε θέση να δρομολογήσουν τα κράτη μέλη τις σχετικές εθνικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για την έγκριση της εκταμίευσης της επόμενης δόσης EFSF, η οποία ανέρχεται σε 43,7 δισ. ευρώ.
Ύψους 10,6 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και 23,8 δις ευρώ σε ομόλογα του EFSF τα οποία προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και θα πρέπει να καταβληθούν έως τον Δεκέμβριο.
Η εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε τρεις υπο-δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Μνημονίου, ορόσημα (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία συμφωνήθηκε τον Ιανουάρίο) τα οποία θα συμφωνηθούν με την τρόικα.

Το Eurogroup αναμένει να είναι σε θέση να αποφασίσει επίσημα για την εκταμίευση έως τις 13 Δεκεμβρίου, αφού ολοκληρωθούν οι εθνικές διαδικασίες των κρατών-μελών αυτών και μετά από επανεξέταση των αποτελεσμάτων μιας δυνατόν buy-back λειτουργία χρέους από την Ελλάδα.

Κάποιοι πρέπει να δικαιολογήσουν και να αιτιολογήσουν τούς πανηγυρισμούς τους, στο υποτιθέμενο “ουσιαστικό” κούρεμα των 42 δισ, (τώρα το λένε επαναγορά ομολόγων), εάν και εφόσον γίνει, ποιος θα το πληρώσει, μήπως οι Έλληνες διακρατούντες Ελληνικά ομόλογα δηλ, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι Τράπεζες, και οι μικροομολογιούχοι ;;;

Στη νέα σειρά άρθρων που ξεκινάμε σήμερα προκύπτουν τα εξής αμείλικτα ερωτήματα, τα οποία θα απαντηθούν και θα αναλυθούν στο δεύτερο μέρος της έρευνας αυτής:

- Τι προκύπτει άραγε, από την ανακοίνωση του eurogroup σε σχέση με το μέλλον των Ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας μας;

- Αν τελικά δεν υλοποιηθεί το κούρεμα των ομολόγων, τότε τι γίνεται με την βιωσιμότητα του χρέους και την εκταμίευση των επομένων δόσεων;

Οι πανηγυρισμοί των “προθύμων σωτήρων” αφορούν την πλήρη καταστροφή των ασφαλιστικών ταμείων και την πλήρη ισοπέδωσή των, διότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα ανακεφαλαιοποιηθούν, μόνον οι Τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν (δηλ, θα πάρουν ζεστό χρήμα το οποίο θα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης), και επομένως θα τίς αναστήσουν από την χρεοκοπία.

Οι κ. Σαμαράς, κ. Βενιζέλος, και ο “αριστερός” κ. Κουβέλης δια του Υπουργού τους κ. Στουρνάρα “πανηγυρίζουν” την πλήρη ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Την πλήρη εξαθλίωση του Έλληνα !!!

Ώρα να αναλάβουν οι “χρυσές” εφεδρείες του πολιτικού νεοφιλελεύθερου συστήματος, και το “γαϊτανάκι” της εξαπάτησης του Ελληνα πολίτη καλά κρατεί.

Που θα πάει όμως, κάποια μέρα θα το καταλάβει και ο πιo απληροφόρητος, και τότε δεν θα υπάρχουν πέτρες αλλά κάτι άλλο πολύ χειρότερο!!!

ΕΠΕΤΑΙ Β! ΜΕΡΟΣ

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top