Select Menu


Με μία λιτή σύντομη ανακοίνωση το απόγευμα της Πέμπτης 11/8, η Alpha Bank πληροφορεί το επενδυτικό κοινό πως από 17/8 οι μετοχές της θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο με νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 15/7, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 2.350.786.451,20 ευρώ, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών από...
4,70 ευρώ σε 0,30 ευρώ εκάστη, με σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Μετά την μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.100.280.894,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 734.269.648 μετοχές, εκ των οποίων 534.269.648 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,30 ευρώ, και 200.000.000 προνομιούχες, άνευ ψήφου, μετοχές, τις οποίες έχει αγοράσει το Ελληνικό Δημόσιο, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 ευρώ.

Για όποιον δεν καταλαβαίνει τη διατύπωση ή τη σημασία των ανωτέρω, θα το μεταφράσω σε απλά ελληνικά:


ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank αποτελείται από την αξία των μετοχών που κατέχουν οι ιδιώτες μέτοχοι (μεγαλομέτοχοι και μικροεπενδυτές), και των μετοχών που έχει αγοράσει το Κράτος για τη στήριξη-διάσωση της τράπεζας. Οι ιδιώτες μέτοχοι κατέχουν 534.269.648 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ εκάστη, δηλ. μετοχικό κεφάλαιο 2,51 Δις ευρώ. Το Κράτος κατέχει 200.000.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας επίσης 4,70 ευρώ εκάστη, δηλ. κεφάλαιο περίπου 0,94 Δις ευρώ.


Μετοχικό κεφάλαιο Alpha Bank, έως τις 16/8/2011Αξίζει να επισημανθεί, με βάση αυτή τη σύνθεση, οι ιδιώτες μέτοχοι κατέχουν το 73% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και το κράτος το 27%. Η οικογένεια Κωστόπουλου έχει κάπου 9%. Δηλ. θεωρητικά η τράπεζα έχει κρατικοποιηθεί. Πρακτικά όμως, ο έλεγχος της τράπεζας δεν βρίσκεται στον ισχυρότερο μέτοχο το Κράτος, όπως θα περίμενε κανείς, αφού το κράτος δεν έχει ψήφους για το 23% της συμμετοχής του… Έτσι ψηφίζει και αποφασίζει το 73%, του οποίου η οικογένεια Κωστόπουλου με 9% ηγείται και ελέγχει τις αποφάσεις.

Έχουμε δηλαδή το παράδοξο μιας κρατικοποιημένης επί της ουσίας τράπεζας, η ιδιοκτησία της οποίας παραμένει έχει εκχωρηθεί, άνευ αντιτίμου, στην Οικογένεια Κωστόπουλου. Και μη σας πει κανείς πως δεν είναι άνευ αντιτίμου, πως οι προνομιούχες μετοχές έχουν επιτόκιο 10% κλπ κλπ… Διότι οι τράπεζες ουδέποτε πλήρωσαν (και ούτε πρόκειται να πληρώσουν ποτέ) στο Κράτος τη συμφωνημένη απόδοση του 10%, επικαλούμενες διατάξεις του ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών που προβλέπει τη μη διανομή μερισμάτων όταν δεν επαρκούν τα κέρδη του έτους και τα αποθέματα κερδών προηγούμενων ετών κλπ κλπ. Φιλεύσπλαχνος δωρητής διασώστης το Κράτος, αν λάβουμε υπόψη πως δανείζεται με 5,5%-6,5% από την Τρόικα για να χρηματοδοτεί δωρεάν τις τράπεζες χωρίς να έχει τον παραμικρό λόγο στη διοίκηση και τη λήψη των αποφάσεων…


Όλα αυτά, χωρίς να συνυπολογίζονται και τα 15 Δις κρατικών εγγυήσεων που έχει λάβει επίσης άνευ αντιτίμου η Alpha Bank (και όχι μόνο η Alpha, πολλές τράπεζες, πχ. η Εurobank έχει λάβει 20 Δις) για να δανείζονται ρευστό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με επιτόκια 1%-1,5%, ώστε να δανείζουν το Ελληνικό Κράτος με 4,5% στις εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου… (σσ. Το σύνολο των εγγυήσεων αυτών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα προσεγγίζει μέχρι στιγμής τα 100 Δις ευρω… Πρόκειται στην ουσία για επιπλέον 100 Δις δημοσίου χρέους, που αν και δεν καταγράφονται επισήμως στο δημόσιο χρέος της χώρας, αποτελούν εν δυνάμει δημόσιο χρέος… εκτός κι αν πιστεύει κανείς πως υπάρχει ποτέ περίπτωση οι τράπεζες να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα λεφτά στην ΕΚΤ… μπουαχαχα ανέκδοτο).


Αλλά, ας γυρίζουμε στο προκείμενο:


ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


Είναι γεγονός πως οι τράπεζες θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια. Είναι επίσης γεγονός πως οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο έχουν καταβαραθρωθεί. Για παράδειγμα η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται αυτή την περίοδο στο Χρηματιστήριο σε τιμές πέριξ των 2,6 ευρώ. Όσοι παρακολουθούν λίγο τα χρηματιστηριακά, θα γνωρίζουν επίσης πως ο νόμος δεν επιτρέπει αύξηση κεφαλαίου σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής. Άρα, για να μπορέσει πχ. η Alpha Bank να πάει σε αύξηση κεφαλαίου, θα πρέπει να μειώσει την ονομαστική αξία της μετοχής. Ένας εύκολος τρόπος θα ήταν να κάνει πχ. μια διάσπαση (split) της μετοχής, σε μια αναλογία πχ. 10 προς 1. Δηλ. η τράπεζα θα δεκαπλασίαζε τον αριθμό των μετοχών, υποδεκαπλασιάζοντας την ονομαστική τους αξία (από 4,70 σε 0,47 ευρώ), χωρίς επίπτωση στο κεφάλαιο των μετόχων.


Αλλά η τράπεζα δεν κάνει αυτό. Μειώνει την ονομαστική αξία της κοινής μετοχής από 4,70 σε 0,30 ευρώ, διατηρώντας τον αριθμό των μετοχών αμετάβλητο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο των ιδιωτών μετόχων μειώνεται κατά (4,70€ – 0,30€ ) x 534.269.648 μετοχές = 2,35 Δις ευρώ. Δηλαδή από τα 2,51 Δις ευρώ του κεφαλαίου των ιδιωτών μετόχων, η τράπεζα υφαρπάζει τα 2,35 Δις (δηλ. το 95%!!!) για να τα πάει σε κάποιο «ειδικό αποθεματικό» χωρίς καμία εξήγηση.


Η κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μετά από αυτή τη μεταβολή θα διαμορφωθεί ως εξής:


Μετοχικό κεφάλαιο Alpha Bank, από τις 17/8/2011Η εξήγηση, που επιμελώς αποφεύγει να δώσει η τράπεζα, είναι ότι με τα κεφάλαια αυτά θα καλυφθούν συσσωρευμένες ζημίες που μέχρι τώρα η τράπεζα απέκρυπτε από τους ισολογισμούς της, καθώς και ζημιές από επισφάλειες (κόκκινα δάνεια) που συστηματικά υποεκτιμούσε για να παρουσιάζεται κερδοφόρα, και, τέλος, από το rollover των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Με δυο λόγια, η περιουσία των μετόχων μεταφέρεται για εξαΰλωση σε ένα «ειδικό αποθεματικό» που θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί η τρύπα της κακοδιαχείρισης και της χρόνιας παραποίησης στοιχείων που, ούτε λίγο ούτε πολύ, μοιάζει να μας λέει η Alpha Bank πως ισούται με το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας!!! Δηλ. η τράπεζα με αυτά τα δεδομένα δεν θα έπρεπε καν να επιτρέπεται να λειτουργεί τόσα χρόνια, θα έπρεπε να έχει κλείσει προ πολλού…

Εκτός κι αν έχει να μας δώσει κάποιες πειστικές εξηγήσεις για το πόθεν προκύπτουν ξαφνικά αυτά τα 2,35 Δις ευρώ που απαιτούνται, αφού επί τόσα χρόνια οι ισολογισμοί της τράπεζας παρουσίαζαν μια επιχείρηση κερδοφόρα και υγιή με πολύ καλούς δείκτες σε όλα τα επίπεδα και συγκριτικά μια από τις υγιέστερες τράπεζες της χώρας. Και μη βιαστεί να πει κανείς πως είναι για το rollover στα ομόλογα, γιατί η τράπεζα με κάπου 3,5 Δις ομόλογα και χειρότερο σενάριο ζημιάς από το rollover 20%, άντε να χρειάζεται στη χειρότερη περίπτωση 700 εκατ. ευρώ. Αλλά από τα 700 εκατ έως τα 2,35 Δις υπάρχει τεράστια απόσταση…


Αξιοσημείωτο πως, μετά τη μείωση του κεφαλαίου, η συμμετοχή του κράτους στην Alpha Bank θα διαμορφωθεί σε 85%!!!!! Μεγαλύτερη ακόμα και απ’ ότι στην Αγροτική (ΑΤΕbank) που το Κράτος συμμετέχει με 77%… Για το κουμάντο της τράπεζας όμως ούτε λόγος… Να υποθέσουμε πως θα συνεχίζει να το έχει η οικογένεια Κωστόπουλου; (η συμμετοχή της οποίας παρεμπιπτόντως, μετά τη μείωση του κεφαλαίου, θα διαμορφωθεί σε 1%… Θα πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία…)


Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Έτσι κι αλλιώς η Alpha Bank, και όχι μόνο, έχει εξαπατήσει πολλές φορές τους μετόχους της υφαρπάζοντας τα κεφάλαια που της εμπιστεύτηκαν. Στην πλέον πρόσφατη επιχείρηση εξαπάτησης πριν ενάμιση χρόνο η τράπεζα παρέσυρε τους μετόχους να εισφέρουν 1 Δις ευρώ για να επιστρέψει στο Κράτος τα λεφτά των προνομιούχων μετοχών. Τα οποία φυσικά ποτέ δεν επέστρεψε. Δεν τα επέστρεψε όμως ούτε και στους μετόχους. Τώρα καταληστεύει αυτά τα χρήματα των μετόχων μαζί με όλα τα προηγούμενα που οι μέτοχοι έχουν εισφέρει, αφήνοντας την τράπεζα στην ουσία χωρίς μετοχικό κεφάλαιο.


Προσεχώς η τράπεζα, έχοντας εξαϋλώσει τα κεφάλαια των μετόχων, θα προχωρήσει αναγκαστικά σε νέα αύξηση κεφαλαίου, προκειμένου να ξανααποκτήσει κεφάλαια. Το ποσό της αύξησης πιθανότατα θα ανέλθει σε 1-1,5 Δις. Στην αύξηση αυτή, πολλοί από τους μετόχους δεν θα ήταν διατεθειμένοι να συμμετάσχουν. Αλλά η κατά 95% πτώση της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, θα έχει ως αποτέλεσμα να πάρουν ψίχουλα από την πώληση των δικαιωμάτων σε περίπτωση μη συμμετοχής. Με αυτό ως δεδομένο, και με τα συνήθη τερτίπια παραπλάνησης πως πχ. μια αντίστροφη διάσπαση (reverse split) -πχ. υποδεκαπλασιασμός του αριθμού των μετοχών με δεκαπλασιασμό της ονομαστικής αξίας, ώστε η μετοχή να μοιάζει πως έχει και πάλι την ίδια αξία με πριν, η οποία αξία θα μειωθεί θα επιμεριστεί στις νέες μετοχές και στις τυχόν μετατρέψιμες ομολογιακές εκδόσεις που θα εκδοθούν σε χαμηλότερη αξία για να είναι ελκυστικές- οι μέτοχοι θα συρθούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να μη χάσουν και τα υπόλοιπα λεφτά τους. Δηλαδή, δεν θα καταληστευθεί μόνο το κεφάλαιο που έχουν ήδη βάλει, θα τους αναγκάσουν, να βάλουν κι άλλα χρήματα τα οποία στη συνέχεια θα τους τα κλέψουν κι αυτά όπως τα προηγούμενα.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ


Το έργο είναι …κάντω όπως η Πειραιώς. Αλλά σε πολύ μεγαλύτερη διάσταση. Πρόκειται για καταλήστευση της περιουσίας των μετόχων της Alpha, από μία τράπεζα στην οποία δυστυχώς δεν βασιλεύει η ηθική, όπως σχεδόν σε καμία τράπεζα (πλην ίσως σε κάποιο βαθμό των κρατικών, οι οποίες όμως στο τέλος θα καταλήξουν κι αυτές να κάνουν τα ίδια προκειμένου να επιβιώσουν, είτε ως κρατικές είτε ως ιδιωτικές σε περίπτωση που ιδιωτικοποιηθούν). Είναι η περίφημη ελεύθερη λειτουργία των αγορών του Ανδριανόπουλου οι οποίες έχουν την ικανότητα να παίρνουν σωστές αποφάσεις και να αυτορυθμίζονται. Και να οδηγούν σε σωστές ενημερωμένες αποφάσεις και το επενδυτικό κοινό. Για όποιον έχει την παραμικρή αμφιβολία, προτείνω μια αναδρομή στο τι έγινε το 1999 και πόσος κόσμος καταστράφηκε από τα λαμόγια.


Οι μεγαλομέτοχοι της Alpha Bank το πιθανότερο είναι να παλέψουν να βγουν από την κρίση αλιεύοντας κεφάλαια από εκεί που υπάρχουν εν αφθονία, δηλαδή από τους ιδιώτες που θα χάνουν συνέχεια λεφτά και δεν θα καταλαβαίνουν τί έγινε. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλομέτοχοι και οι managers κατευθύνουν τις εξελίξεις και οι ιδιώτες απλά ακολουθούν… Όμως, η δημιουργία ειδικού αποθεματικού, για να καλυφθούν οι ζημιές της τράπεζας που ισούνται με το 95% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, ουδόλως απαλλάσσει την διοίκηση από τις τυχόν ευθύνες κακοδιαχείρισης. Με δεδομένο μάλιστα το μέγεθος των ποσών, και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών αυτών ήταν κρυμμένο στους παραποιημένους ισολογισμούς των προηγουμένων ετών, οι εν λόγω κύριοι/κυρίες πιθανότατα θα έπρεπε να είναι υπόλογοι εγκληματικών πράξεων που επισύρουν ποινές άνω της ισόβιας κάθειρξης…


Θα αναφερθεί άραγε κανένα οικονομικό ή άλλο μέσο ενημέρωσης σε όλα αυτά; Επί μία εβδομάδα πάντως δεν έχει ακουστεί ή γραφτεί το παραμικρό πουθενά. Θα υπάρξουν άραγε κάποιες πειστικές εξηγήσεις από την τράπεζα; Θα επέμβει μήπως κανένας εισαγγελέας να διερευνήσει ποιά η ευθύνη της διοίκησης της τράπεζας; Αλλά και των εποπτικών αρχών, ενδεχομένως; Ρητορικά τα ερωτήματα… κανείς δεν θα ελεγχθεί και δε θα πληρώσει για τίποτα, όπως δεν πλήρωσε κανείς και για το 1999.Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top