Select Menu

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Τα αδέρφια του Τσίπρα και η πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα!

Η εταιρεία των αδερφών του πρωθυπουργού, Δημήτρη και Ζαννέτ Τσίπρα, κατηγορείται ότι προσπάθησε να πάρει δημόσιο έργο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρουσιάζοντας μη αυθεντική φορολογική ενημερότητα ενός εκ των μετόχων. Το έργο τελικά αφαιρέθηκε από την εν λόγω εταιρεία και ο αδερφός του πρωθυπουργού διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Το δημοσίευμα του newsbomb.gr αναφέρει χαρακτηριστικά:

Η ιστορία, έχει τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον (εκτός από το οικονομικό και το δικαστικό σκέλος) καθώς η εταιρεία συμφερόντων κ. Δημήτρη Τσίπρα και της αδελφής του Ζαννέτ, όπως θα δείτε από τα έγγραφα - ντοκουμέντα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb.gr, επιχείρησε να πάρει ένα δημόσιο έργο με πλαστή ενημερότητα, για να κερδίσει ένα project του Δημοσίου 1,1 εκατ. ευρώ.

Είναι προφανές πως αν δεν λάμψει η αλήθεια και αν δεν ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συνέβη, μιλάμε για μια υπόθεση που εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, μέσα στις επόμενες ημέρες θα φτάσει στο ακροατήριο και συγκεκριμένα στο νησί τη Μυτιλήνης, κάτω από θολές συνθήκες, μια άκρως ενδιαφέρουσα υπόθεση. Αυτή της κατηγορίας προς τον αδελφό του πρωθυπουργού, Δημήτρη Τσίπρα της χρήσης πλαστής ασφαλιστικής ενημερότητας.

Μια ενημερότητα η οποία όμως καταγγέλθηκε από την πλευρά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ότι χρησιμοποιήθηκε για την ανάληψη Δημόσιου έργου.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή:

Όπως παρουσιάζουμε στο σχετικό έγγραφο 1, ο Δημήτριος Τσίπρας του Παύλου, αδελφός του πρωθυπουργού και έχων συμφέρον στην κατασκευαστική εταιρεία «Δ. Τσίπρας – Ζαννέτ Τσίπρα – ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε.» παραπέμπεται στο ακροατήριο για το αδίκημα της χρήσης πλαστού εγγράφου.

Αντιθέτως, η αδελφή του, Ζαννέτ, εξαιρείται των ευθυνών της χρήσης πλαστών εγγράφων όπως άλλωστε και ο εξάδελφος του πρωθυπουργού και συμμετέχων στην εταιρεία κατά ο παρελθόν, Γιώργος Τσίπρας του Ηρακλή, νυν Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΞ.

Έγγραφο 1


Η ιστορία ξεκινά ουσιαστικά το 2011. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφερειακής ενότητας Λέσβου διενήργησε την 29 Νοεμβρίου 2011 δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Κατασκευή Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νήσου Λέσβου».

Στον διαγωνισμό αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία των αδελφών του πρωθυπουργού «Δ. Τσίπρας – Ζ. Τσίπρα Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε.» και με έκπτωση επί του έργου 37,29%. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 24 του ν3669/18-6-2008 οι προσφορές που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς αυτού του είδους δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα 6 μηνών μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 7994/ΤΔ589/13-3-2012 απευθύνει εντός της προθεσμίας του εξαμήνου πρόσκληση στη «ΔΙΟΔΟ Ο.Ε.» - η οποία και αναδείχθηκε προσωρινή μειοδότρια - να υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν υποβάλλονταν δηλαδή, θα κατέπιπτε η εγγυητική επιστολή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν.3669/2008. Κατανοούν όλοι πως για ένα έργο άνω του 1 εκατ. ευρώ μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν προβληματική.

Όπως παρουσιάζουμε στο έγγραφο 2 όμως, με την αριθμ. Πρωτοκόλλου 10252/ΤΔ737/6-4-2012 επιστολή, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συντάσσει διαπιστωτική πράξη την οποία απευθύνει προς την «ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε.» και αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους δεν της αναθέτει το έργο, προβαίνοντας και σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της.

Έγγραφο 2


Παράλληλα, με αριθμ. Πρωτοκόλλου 11617/ΤΔ 826/6-4-2012 όπως παρουσιάζουμε στο έγγραφο 3 προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Γενική Διεύθυνση Υποδομών της ίδιας περιφέρειας εισηγείται την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αλλά και την πειθαρχική δίωξη της εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.3669/2008. Το ανωτέρω θέμα εξέτασε η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε στις 24-4-2012 με την υπ’ αριθμό 213/2012 απόφαση κάνοντας δεκτή την εισήγηση για δίωξη όπως παρουσιάζεται στο έγγραφο 4.

Έγγραφο 3

Έγγραφο 4


Φωτοτυπία αντί για πρωτότυπο

Θα πρέπει να τονίσουμε πως μεταξύ των υποβληθέντων δικαιολογητικών εκ μέρους του κ. Δημήτρη Τσίπρα και της «ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε.» για την υπογραφή της σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Λέσβου, υπεβλήθη φωτοτυπία όπως φαίνεται στο έγγραφο 5 και όχι πρωτότυπη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του κ.Γεωργίου Τσίπρα.

Έγγραφο 5


Του φέροντα δηλαδή το αναγκαίο πτυχίο για να αναληφθεί αυτό το έργο, εξαδέλφου του πρωθυπουργού και νυν κορυφαίου στελέχους του υπουργείου Εξωτερικών.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα απαιτήσει στη συνέχεια την πρωτότυπη ενημερότητα του κ. Γεωργίου Τσίπρα, με την εταιρεία «ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε.» όμως τελικά να αποστέλλει πρωτότυπη βεβαίωση με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου (23685) και την ίδια ημερομηνία (28-2-2012), το ίδιο ακριβώς κείμενο με διαφορετική όμως σφραγίδα από αυτήν που είχε η υποβληθείσα. (Έγγραφο 6).

Έγγραφο 6


Τα στελέχη της Διεύθυνσης της Περιφέρειας υποψιάζονται ότι οι προσκομισθείσες ασφαλιστικές ενημερότητες έχουν πρόβλημα γνησιότητας και ζητούν με το υ’ αριθμ. 10995/ΤΔ777/16-4-2012 έγγραφο από το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ την ασφαλιστική ενημερότητα του Γιώργου Τσίπρα, όπως δείχνει και το έγγραφο 7.

Έγγραφο 7


Ψεύτικη ενημερότητα

Επειδή το ΤΣΜΕΔΕ δεν απαντά εγγράφως, αλλά προφορικώς βεβαιώνει ο αρμόδιος υπάλληλος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ασφαλιστική ενημερότητα, κατόπιν η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επιμένει και επανέρχεται με το υπ’ αριθμ. 13731/24-4-2012 έγγραφο προς το ΤΣΜΕΔΕ. Συγκεκριμένα, ζητά έγγραφη βεβαίωση όπως δείχνει το έγγραφο 8.

Έγγραφο 8


Η τελική απάντηση του Ταμείου θα είναι αποκαλυπτική:

Η Διευθύντρια Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ κ. Κλεοπάτρα Καραγεωργίου απαντά όπως φαίνεται στο έγγραφο 9 ότι δεν εκδόθηκε από το ΤΣΜΕΔΕ ασφαλιστική ενημερότητα και η ενημερότητα που παρουσιάστηκε για να πάρει η «ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε» το έργο έχει εκδοθεί στις 28-2-2010! Δηλαδή προ διετίας!

Έγγραφο 9


Όπως δείχνουν λοιπόν τα έγγραφα κι όπως συμπέρανε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η εταιρεία συμφερόντων κ. Δημήτρη Τσίπρα και της αδελφής του Ζαννέτ επιχείρησε να πάρει ένα δημόσιο έργο με πλαστή ενημερότητα, για να κερδίσει ένα project του Δημοσίου 1,1 εκατ. ευρώ. Και είναι πολλά τα λεφτά...

Και εδώ ακριβώς είναι που ο καθένας πλέον μπορεί να κάνει διαφόρους συνειρμούς που εκθέτουν όπως είναι φυσικό ακόμα και τον ίδιο τον πρωθυπουργό σε αυτό το κρίσιμο timing που ο κ. Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του ευαγγελίζονται καθημερινώς την πάταξη της διαφθοράς.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν πλέον είναι πολλά:

-Πόσα άραγε άλλα έργα έχει λάβει με ενημερότητα που εκδόθηκε το 2010 η εταιρεία «ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε.»; Σε πόσους άλλους διαγωνισμούς συμμετείχε και με ποιο τρόπο;

-Έχουν υπογραφεί άλλες δημόσιες συμβάσεις με αυτή την πλαστή ενημερότητα;

Η ώρα της δίωξης

Από εκεί και στο εξής, όπως φαίνεται κι από το έγγραφο 10, η Διεύθυνση 15 του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με επιστολή της προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις 18-5-2012 απαντά πως «αν κρίνετε σκόπιμη την πειθαρχική δίωξη της εταιρείας «Δ. Τσίπρας – Ζ. Τσίπρα – ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε.» πρέπει να προβείτε στις διαδικασίες του άρθρου 87 τουν.3669/2008.

Έγγραφο 10


Στο έγγραφο 11 που παραθέτουμε, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου με το υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου. 15517/ΤΔ1256/8-5-2012 έγγραφο προς το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνας, ζητά την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής για το επίμαχο έργο της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. Μια εγγυητική ύψους 19.447 ευρώ χωρίς κανένας μέχρι σήμερα να γνωρίζει εάν αυτά τα χρήματα έχουν δοθεί πίσω.

Έγγραφο 11


Και τέλος η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με το έγγραφο 12 που φέρνουμε στο φως, στις 10-5-2012 με την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου Απόφαση 16145/76 διαβίβασε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μυτιλήνης τον φάκελο του έργου, με αποτέλεσμα να προχωρήσει η νομική διαδικασία κατά της εταιρείας.Οσμή παραδικαστικού – Ποιοι εκθέτουν τον πρωθυπουργό;

Κι ενώ θα περίμενε κανείς αυτή η υπόθεση να έχει προχωρήσει, εδώ και τέσσερα χρόνια «κάθεται» περιέργως στα εισαγγελικά γραφεία. Θα πει κανείς πως σαφώς δεν είναι η μόνη, αφού γνωστά είναι τα προβλήματα που υπάρχουν ως προς την γοργή απόδοση Δικαιοσύνης στη χώρα.

Εμείς παράλληλα δεν υιοθετούμε διαρροές της τοπικής κοινωνίας της Μυτιλήνης που μιλάνε για Εισαγγελέα με σχέσεις στο χώρο της Αριστεράς που κρατούσε το φάκελο επί τόσο μεγάλο διάστημα με στόχο να φέρει την υπόθεση σε κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάτι τέτοιο δεν ταιριάζει με το εισαγγελικό ήθος, αλλά και αυτό που το γράμμα του νόμου ορίζει.

Πηγές του Newsbomb.gr όμως, αναφέρουν πως υπάρχουν άλλα, πιο περίεργα πράγματα που χρήζουν διερεύνησης.

Ειδικότερα, ενώ ο Δημήτριος Τσίπρας έχει παραπεμφθεί ως διαχειριστής της εταιρείας στο ακροατήριο, δεν συνέβη το ίδιο με τη αδελφή του και μέτοχο της εταιρείας, αλλά και τον Γιώργο Τσίπρα που πλέον κι αυτός είναι πολιτικό πρόσωπο και του οποίου η ενημερότητα είναι πλαστή.

Παράλληλα ο τελευταίος δεν έχει υποστεί καμία συνέπεια για την πλαστή του ενημερότητα ούτε έχει κινηθεί κάποια εις βάρος του διαδικασία από το ΤΣΜΕΔΕ.

Το άλλο όμως σημείο της υπόθεσης που δημιουργεί τα σημαντικότερα ερωτηματικά και δίνει την αίσθηση παρέμβασης στη Δικαιοσύνη είναι το γιατί ο κ. Δημήτρης Τσίπρας ελέγχεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ κι όχι για την ΈΚΔΟΣΗ ενός πλαστού δημοσίου εγγράφου.

Πολλώ δε μάλλον μιας ασφαλιστικής ενημερότητας που του απέδωσε, αρχικά τουλάχιστον, ένα σημαντικό σε ποσό δημόσιο έργο 1,1 εκατ. ευρώ. Να πούμε πως σε μια περίοδο που η αγορά των κατασκευών στενάζει λόγω της κρίσης, λίγοι είναι εκείνοι που έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε τέτοιες ενημερότητες. Ο κ. Τσίπρας όμως πήρε τελικά ένα έργο με έκδοση και χρήση μιας τέτοιας ενημερότητας.

Θα πρέπει να τονίσουμε πως η χρήση πλαστού εγγράφου είναι ένα απλό πλημμέλημα. Η έκδοση όμως αποτελεί κακούργημα κι επισύρει μέχρι και ποινή φυλάκισης.

Καταθέτουμε και τα ακόλουθα, ακόμα πιο «καυτά» ερωτήματα:

-Για ποιο λόγο η Δικαιοσύνη, η οποία προώθησε αργά την υπόθεση τους τελευταίους μήνες, εξαιρεί τον αδελφό του πρωθυπουργού από τη διερεύνηση της κακουργηματικής διάστασης της υπόθεσή του;

-Ποιος ήταν αυτός που τελικά εξέδωσε την πλαστή ενημερότητα; Μήπως ήταν ο ίδιος ο Δημήτρης Τσίπρας; Μήπως ο εξάδελφός του, του οποίου η ενημερότητα χρησιμοποιήθηκε;

-Μήπως κάποιος καλοθελητής προς τον τότε πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δυναμικό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το 2012, Αλέξη Τσίπρα, που ήταν τότε εν αναμονή πρωθυπουργός;

-Η Δικαιοσύνη για ποιο λόγο δεν διερευνά αυτή την υπόθεση ώστε να μην υπάρξει στο κάτω της γραφής και καμία σκιά ως προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού; Ενός ανθρώπου που υποτίθεται ότι δίνει καθημερινά μάχες κατά της διαπλοκής...

-Ποιοι θέλουν να εξαιρέσουν τον αδελφό του από μια διαδικασία που εντέλει θα επιφέρει κάθαρση και ενδεχομένως θα τον αποδώσει «λευκό» στην κοινωνία;

Εκτός και αν όλα τα παραπάνω είναι σε γνώση δικαστικών κύκλων και της κυβέρνησης, οπότε το θέμα αλλάζει.

Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις και θα επανέλθουμε.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top