Select Menu


Μιας και περιμένουμε απο στιγμή σε στιγμή το 4ο μνημόνιο, ας δούμε όλα τα στοιχεία για τα 3 προηγούμενα μέχρι τώρα...

Τα κυριότερα μέτρα που επιβλήθηκαν

Μνημόνιο 1 (2010)
 • Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους
 • Κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης
 • Περικοπές επιδομάτων, υπερωριών, οδοιπορικών δημοσίων υπαλλήλων. 
 • Αύξηση ΦΠΑ: υψηλός από 19% στο 21% και λίγο αργότερα στο 23%. Μεσαίος από το 9% στο 11% και μετά στο 13%. Χαμηλός από το 4,5% στο 5% και τελικά στο 6,5%
 • Μεγάλες αυξήσεις φόρου σε βενζίνη, καπνό, αλκοολούχα ποτά
 • Αύξηση αντικειμενικών τιμών ακινήτων
 • Αύξηση φόρου εισαγωγής αυτοκίνητων
Μεσοπρόθεσμο (2011)
 • Μείωση αφορολόγητου ορίου αρχικά στα €8.000 κι έπειτα στα €5.000
 • Έκτακτη εισφορά για εισοδήματα άνω των €12.000 
 • Τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες
 • Ειδική ασφαλιστική εισφορά για την καταπολέμηση της ανεργίας
 • Παρακράτηση στις επικουρικές συντάξεις
 • Θεσμός της εργασιακής εφεδρείας
 • Φόρος ακινήτων μέσω ΔΕΗ - ΕΕΤΗΔΕ
 • Ενιαίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
 • Περικοπές σε εφάπαξ και συντάξεις
Μνημόνιο 2 (2012)
 • Μείωση βασικού μισθού κατά 22% από €751 σε €586 και σε €490 (-35%) για τους νέους κάτω των 25 ετών 
 • Πρόβλεψη για κατάργηση 150 χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων (τελικώς αποχώρησαν 7.500 μέχρι το τέλος του 2014)
 • Ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας
 • Μείωση αμυντικών δαπανών
 • Περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη
 • Μείωση στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων
 • Μειώσεις σε συντάξεις άνω των €1.000
 • Αύξηση φόρου στο υγραέριο και έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά
Μνημόνιο 3 (2015)
 • Αύξηση εισφορών υγείας 2% στις κύριες και 6% στις επικουρικές συντάξεις
 • Μετακίνηση πλήθους προϊόντων από το 13% στο 23% ΦΠΑ. Πιθανή αύξηση ΦΠΑ στο 24%
 • Σταδιακή κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ των νησιών του Αιγαίου
 • Επαναφορά της μειωμένης κατά 30% έκτακτης εισφοράς
 • Αύξηση του φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων από 26% σε 29%
 • Αύξηση προκαταβολής φόρου επόμενου έτους στο 100%
 • Αύξηση φόρου ασφαλίστρων
 • Κατάργηση φοροαπαλλαγών (αγροτών, ΕΝΦΙΑ κτλ)
 • Αύξηση φόρου τυχερών παιχνιδιών
 • Πιθανή μείωση αφορολόγητου, αύξηση συντελεστών και έκτακτης εισφοράς
 • Πιθανή αύξηση φόρου: ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), σε βενζίνη, καπνό, ποτά, τέλη κυκλοφορίας, τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, μερίσματα
 • Αύξηση ορίων ηλικίας, μείωση εφάπαξ. Πιθανή μείωση επικουρικών και υψηλών κύριων συντάξεων
Τα μέτρα σε αριθμούς (ποσά σε € δισ.)


Σημαντικά γεγονότα
 • 3/2011: Συμφωνία για 1% χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού και επιμήκυνση αποπληρωμής κατά 7,5 έτη 
 • 6/2011: Απόφαση για ίδρυση του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων
 • 7/2011: Επιμήκυνση αποπληρωμής των δανείων σε 30 έτη και περίοδος χάριτος 10 ετών για την πληρωμή των τόκων του 2ου μνημονίου
 • 9/2012: Κούρεμα ιδιωτικού χρέους (PSI) ύψους €105 δισ.
 • 2013-2014: 1η ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Χρηματοδότηση από μηχανισμό στήριξης €37 δισ.
 • 2015: 2η ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Χρηματοδότηση από μηχανισμό στήριξης €5,6 δισ.
Οι προβλεπόμενες δράσεις που ΔΕΝ εφαρμόσθηκαν ή εφαρμόσθηκαν ημιτελώς
 • Καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
 • Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων
 • Αποκομματικοποίηση δημόσιου τομέα
 • Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων
 • Αναδιάρθρωση (συγχώνευση ή κατάργηση) κατακερματισμένων, και ανενεργών δημόσιων οργανισμών
 • Ενιαίο μισθολόγιο (δεν εφαρμόσθηκε στον ευρύτερο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ)
 • Μεταρρύθμιση στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης (πχ. e-justice)
 • Πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων
 • Εφαρμογή σχεδίου καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
 • Πρόσληψη 2.000 φορολογικών ελεγκτών
 • Ενδυνάμωση της επιθεώρησης εργασίας, καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
 • Προώθηση εξαγωγών. Ανταγωνιστικότητα γεωργίας
 • Παρεμβάσεις για διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας (πχ. υπηρεσίες μιας στάσης)
 • Εθνικό κτηματολόγιο
 • Επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
 • Κλειστά ενοποιημένα νοσήλια στα νοσοκομεία
 • Μηχανοργάνωση νοσοκομείων
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δημόσιες συμβάσεις (e-procurement - ΕΣΗΔΗΣ)
 • Ενίσχυση ανεξάρτητων αρχών (Ανταγωνισμού, ενέργειας κτλ)
Ποιοι μας δάνεισαν...
Ευρώπη: Γερμανία €59 δισ., Γαλλία €44, Ιταλία €39, Ισπανία €26, Ολλανδία, €12, Λοιποί €24

Πού πήγαν τα λεφτά των μνημονίων

Το 85 % όλων των χρημάτων που πήρε η Ελλάδα απο τα Μνημόνια πήγε σε τόκους, χρεολύσια, και στις Ευρωπαικές τράπεζες και μόλις το 15% σε έξοδα γενικής διακυβέρνησης. 


Ο μύθος πως χωρίς το μνημόνια δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.

Πρόκειται για ένα «αποστομωτικό» επιχείρημα που συνεχίζει να δημιουργεί σύγχυση ακόμη και σήμερα. Όπως τεκμηριώνεται με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική:

Α) Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Δημ. Διοίκηση, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Κοινωνική Ασφάλιση) ήταν, σε όλη τη διάρκεια της ενδεκαετίας 2000-2010, υψηλότερα από τις δαπάνες που απαιτήθηκαν για την πληρωμή μισθών των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και πάσης φύσεως συντάξεων.

Β) Τα έσοδα αρκούσαν και αρκούν για τους μισθούς και τις συντάξεις.Για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους δεν αρκούν! 

Συνημμένος πίνακας: Eurostat για τα συνολικά έσοδα και τους τόκους, EΛΣΤΑΤ για μισθούς και συντάξεις - επεξεργασία δική μας.

Γ) Το 2009, κατ' εξαίρεση, – λόγω της σημαντικής υποχώρησης των δημοσίων εσόδων (-7,3%) σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση της δαπάνης για μισθούς (+10,5%), συντάξεις (+6,7%) και τόκους (+7,5%) - ανακύπτει για πρώτη φορά πρόβλημα επάρκειας των τρεχόντων εσόδων για την πληρωμή και όλων των τόκων του Δ.Χ..

Δ) Η εξόφληση των χρεολυσίων, σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου γινόταν κατά βάση με «αναχρηματοδότηση» - δηλαδή με νέο δανεισμό.

Συνεπώς όποιος υιοθετεί το επιχείρημα ότι «δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις» υπονοεί ότι αφού θα είχαμε εξοφλήσει κατά προτεραιότητα τα οφειλόμενα για την ετήσια εξυπηρέτηση του Δ.Χ. (τόκους και χρεολύσια), δεν θα έμεναν επαρκή έσοδα για να πληρωθούν όλοι οι μισθοί και οι συντάξεις. (πηγή)

Αρα, η αλήθεια είναι η ακριβώς αντίθετη. Δεν είναι τα δάνεια που πληρώνουν τους μισθούς και τις συντάξεις. Είναι οι (κομμένοι) μισθοί και οι (κομμένες) συντάξεις που πληρώνουν για τα δάνεια!

Εξέλιξη δημοσιονομικού ελλείμματος 2009-2015 (ως προς % του ΑΕΠ)


Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών 2009-2015


Σύγκριση με Πορτογαλία, Ιρλανδία..Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται και ο πιο αδαής, η χώρα πλέον καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Δεν υπάρχει ελπίδα για τα επόμενα 50 χρόνια. Όσοι νέοι απόμειναν, θα μεταναστεύσουν στο εξωτερικό και όσοι απομείνουν εδώ θα εξακολουθούνε -φυτοζοώντας- να ταϊζουν τους τοκογλύφους εσαεί....

Επιμέλεια: www.logiosermis.net
Με πληροφορίες απο εδώ και εδώ

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top