Select Menu


Ένα μικρό απόσπασμα από διάλεξη του συγγραφέα κ.Ιωάννη Κορνιλάκη, όπου αναγιγνώσκει ένα μικρό απόσπασμα μίας επιστολής προς τον Ιωάννη Καποδίστρια, που φέρει ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου 1824.  Αποστολέας της ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο μετέπειτα ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Κυβερνήτη. Στην επιστολή παρουσιάζεται ανάγλυφα η τραγική ταύτιση της Ελλάδας του χθες (1824) με το σήμερα.

Ο κ. Κορνιλάκης που τα τελευταία χρόνια έχει φέρει στα μάτια Ελλήνων και Ελληνίδων τις επιστολές του πρώτου Κυβερνήτη του Έθνους Ιωάννη Καποδίστρια, μέσα απ΄το έργο του «Ο Άγιος της πολιτικής», πραγματοποίησε μια σύγκριση των σημερινών πολιτικών και της αντιμετώπισης της κρίσης μέσα απ΄ την προσωπική γραφίδα του Καποδίστρια. 

Ιδού ένα μικρό απόσπασμα…

«Η αμάθεια και η πλεονεξία επαπειλούν την αρτισύστατον ανεξαρτησίαν του Έθνους σου. Έχομεν αξίους πολεμικούς αλλά στερούμεθα εναρέτων ανδρών…Ακόμη δεν εφάνη άνθρωπος μεγαλοφυής εις την Ελλάδα. Όλοι αισθάνονται τα δεινά όλοι ταλανίζουν την πατρίδα. Ουδείς ο επιφέρων την θεραπείαν. Ο νόμος δεν ισχύει. Η Διοίκησις νηπιάζει. Ο ισχυρότερος θριαμβεύει. Τα ιδιαίτερα συμφέροντα καταλύουν τα γενικά. Ο καθείς νομίζεις τον εαυτόν του κέντρο της φύσεως. Ο λαός απηύδησε, και περιμένει να ίδη άνθρωπον άξιον να αναλάβει τα ηνία της Κυβερνήσεως. Και εάν ο τοιούτος άνθρωπος είναι Ενάρετος εσώθη η Ελλάς… Η Εξοχότης σου έχεις φυσικήν ροπήν να θυσιάσεις και την ζωήν σου δια την σωτηρίαν της. Οι καλοί πατριώτες σου σε επιθυμούν…».
Θα αρκούσε ολόκληρη η συγκεκριμένη επιστολή για να δείξει τον τρόπο εξόδου απ΄ τη κρίση του Ελληνισμού στον οποίο τον οδήγησαν ύποπτες ενέργειες κάποιων πολιτικών, ανοίγοντας τις κερκόπορτες σε Τρόϊκες και ΔΝΤ.

Την συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο Καποδίστριας θα αρνηθεί ευφυώς να καταφτάσει στην Ελλάδα. Δεν θα αρνηθεί όμως λίγο αργότερα, όταν δεν θα τον καλέσει ένας, αλλά ολόκληρο το Έθνος μέσα απ΄ την Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας.

Θα χαρακτηρίσει την απόφαση του Έθνους ως «επικαταβαίνοντα Σταυρόν επί των ώμων του…»

Πόσοι άραγε πολιτικοί τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια θεώρησαν ως επικαταβαίνοντα Σταυρόν τις ψήφους των Ελλήνων και Ελληνίδων, αναρωτήθηκε ρητορικά ο κ. Κορνιλάκης. Ο Σταυρός ανελήφθη απ΄ τον Ιωάννη Καποδίστρια και πρίν πατήσει το πόδι του στην εξαθλιωμένη Ελλάδα θα γράψει… «Όσον τα κατ’ εμέ, καίτοι ολίγος την περιουσίαν, έγραψα εις τον αδελφόν μου να προσφέρει άνευ αναβολής εις το Έθνος, πάν ότι μου ευρίσκεται. Αλλά τούτο δεν υπερβαίνει κατ’ ατυχίαν περισσότερον των 50.000 φράγκων…». Όπως και οι σημερινοί πολιτικοί καυτηρίασε ρητορικά ο συγγραφέας.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας δρομολογεί την άφιξη του και γράφει στην Προσωρινή Κυβέρνηση της Ελλάδος. «Εν ολίγαις ημέρες εξέρχομαι εις εξακουλούθησιν του ταξιδίου μου. Ενδέχεται να σας ζητήσω έν εκ των Ελληνικών πλοίων δια να φθάσω τάχιστα, και εν αυτώ να χαρώ τον υπό την Ελληνικήν Σημαίαν διάπλουν. Αν δε το κρίνετε καλόν να διορίσετε το πλοίον και να το προπαρασκευάσετε, χωρίς όμως να κάμετε πολλά έξοδα, θα σας είμαι ευγνώμων…». Πολλά τα παραδείγματα πολιτικών μας είπε ο κ. Κορνιλάκης που χρησιμοποιούν το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, που ταξιδεύουν και κυρίως ταξίδευαν πρώτη θέση, επιβαρύνοντας το ταμείο του κράτους.

Ο Καποδίστριας θα βρεθεί ερχόμενος στην Ανκόνα, αναμένοντας τελικά το πλοίο του Αγγλικού Βασιλικού Ναυτικού. Απ΄ την Ανκόνα θα στείλει μια επιστολή σε μια Ελληνίδα, την χήρα του ήρωα Μάρκου Μπότασαρη… «Περί της οικογενείας σας κυρία, ο αδελφός μου παραγγέλεται να εξακολουθεί την μικρή μηνιαία χορήγηση των 30 ταλλήρων, έως ότου το γένος δυνηθεί να κατοχυρώσει τα της οικονομίας σας. Και με αυτό βέβαια δεν πρόκειται να εξοφληθούν αι υπηρεσίες προς την πατρίδα του Μάρκου Μπότσαρη…». Αυτό θα πεί συμπόνια τόνισε ο κ. Κορνιλάκης. Μια λέξη μα κυρίως ένα συναίσθημα που λείπει εξ’ ολοκλήρου απ΄τους σημερινούς πολιτικούς. Το αντίθετο μάλιστα, αφού τόλμησαν να πετσοκόψουν παροχές ιατρικές, συντάξεις, και επιδόματα αυτών που σήμερα βλέπουν την πατρίδα να χάνεται, απ΄τα αναπηρικά τους καροτσάκια…

Ένα άλλο απόσπασμα δείχνει επίσης τον Κυβερνήτη. «Σας προτρέπω να επιταχύνετε την σύνταξιν του καταλόγου των πτωχών αδελφών μας, όσων έχασαν τας οικίας των, και πρόσφυγες ευρίσκονται εις την πόλιν σας. Και όταν ετοιμασθεί, να μου τον στείλετε ευθύς αμέσως, αλλά και φροντίζοντας τούτο να παραμείνει κρυπτόν, και ουδείς να το γνωρίζει, ούτε και αυτοί οι πτωχοί…». Αυτός ήταν ο Καποδίστριας… Το βοήθημα στους πτωχούς θα δοθεί από τα δικά του χρήματα. Ως εκ τούτου ουδείς πρέπει να το γνωρίζει… Οι κυβερνήσεις μας τόνισε ο κ. Κορνιλάκης όχι μόνο σκέπτονται να βοηθήσουν τους ανήμπορούς, αλλά δημιουργούν πλέον Έλληνες μετανάστες.

Στην συνέχεια ο συγγραφέας διάβασε ένα μικρό απόσπασμα επιστολής του Βασιλιά της Γερμανίας Λουδοβίκου στην οποία έγραφε… «Γνωρίζετε την ζωηράν της Γερμανίας συμπάθειαν προς την δυστυχίαν σας, και τας συλλεγείσας βοηθείας προς αναψυχήν των πόνων σας. Και εγώ ο ίδιος, εκπληρών χρέος φιλανθρωπίας προσέφερα ανάλογα των πόρων μου. Η Γερμανία διψά την σωτηρίαν της Ελλάδος, διότι τούτο συνιστά ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ…». Αυτά τότε, γιατί σήμερα…

Άλλο ένα απόσπασμα επιστολής του Αγίου της πολιτικής δημιούργησε στο ακροατήριο αίσθηση. Απευθύνεται στον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, που βρίσκεται στη Πίζα της Ιταλίας… «Ο Αυτοκράτωρ της Ρωσίας μας έστειλε χορηγίαν. Ο Βασιλεύς της Γαλλίας επρόσφερεν 500.000 φράγκα. Οι γενναίοι μας Έλληνες χαίρονται. Μόνον ολίγοι απατώνται, που νομίζουν ότι τα χρήματα ταύτα είναι δι’ αυτούς, και μέλλουν να πάθουν ότι έπαθαν και αι λίραι του Αγγλικού δανείου… Ότι μεν κλέπτουν παντού, όπου υπάρχει διοίκησις είναι αναμφίβολον. Αλλά δεν ευρίσκεται τόπος εις εμέ γνωστός, όπου πλησίον των κλεπτών, να ευρίσκονται χιλιάδες οικογενειών χωρίς στέγην, χωρίς γήν, και καταπεινώντων, όπως εν Ελλάδι. Στοχασθήτε Δεσπότη μου, ότι αι άθλιαι αυταί οικογένειαι πάσχουν, εξ’ αιτίας των κλεπτιστάντων αρχόντων, των κλεπτιστάντων υπουργών και καπιτάνων…». 

Η οποιαδήποτε ομοιότης με το σήμερα είναι απλώς συμπτωματική, σχολίασε με ειρωνική προδιάθεση ο κ. Κορνιλάκης.

Τις επιστολές του κυβερνήτη μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top