Select Menu


Θετικό αποτέλεσμα μετά από φόρους για πρώτη φορά στην ιστορία της παρουσιάζει στα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2014 η ΕΑΒ Α.Ε. (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία).

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους 1,59 εκ. € σε σχέση με ζημίες 17,1 εκ. € για το 2013. To αποτέλεσμα αυτό προκύπτει τόσο από την αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και από τη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και των χρηματοοικονομικών εξόδων, τομείς στους οποίους επικεντρώθηκαν οι προσπάθειες της εταιρείας εφαρμόζοντας αυστηρά τη στρατηγική ανάκαμψης και ανάπτυξης του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2018. Η Εταιρεία βελτίωσε σημαντικά τις λειτουργικές και παραγωγικές της δραστηριότητες, ελαχιστοποίησε τις ανελαστικές της δαπάνες και εφάρμοσε δυναμική εξωστρεφή εμπορική πολιτική με αποτέλεσμα να επιδεικνύει έναν σαφώς θετικό απολογισμό για το 2014.

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση βασικών οικονομικών μεγεθών ως εξής:
 • Ο Κύκλος Εργασιών της χρήσης 2014 διαμορφώθηκε στα 98 εκ. € έναντι 88,2 εκ. € του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,1%.
 • Το Κόστος Πωληθέντων στο 2014 ανήλθε στα 71,4 εκ. € παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,5% σε σχέση με τα 73,3 εκ. € του αντίστοιχου του 2013.
 • Ως συνέπεια των ανωτέρω, το Μικτό Κέρδος της Εταιρείας διαμορφώθηκε από τα 15 εκ. € του 2013 στα 26,6 εκ. € μέσα στο 2014, παρουσιάζοντας μια σημαντικότατη αύξηση της τάξης του 77,3%. Αισθητά βελτιωμένος είναι και ο δείκτης Μικτού Κέρδους αφού στο 2014 είναι 27,1% συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο 17% του 2013.
Τέλος, το Λειτουργικό Αποτέλεσμα προ Φόρων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) το 2014 ανήλθε στα 20,5 εκ. € –υψηλότερο κατά 185% από το αντίστοιχο αποτέλεσμα 7,2 εκ. € του 2013. Ομοίως, ο λόγος του EBITDA προς τον Κύκλο Εργασιών το 2014 ήταν 20,9% συγκρινόμενος με το αντίστοιχο ποσοστό 8,2% του 2013.

Η ΕΑΒ εκτιμά ότι μέχρι το 2018 θα έχει αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 40% με συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι μέσα στο 2014 η ΕΑΒ:
 • Λειτούργησε με πλήρη αυτάρκεια δίχως να επιβαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Αύξησε τα συνολικά έσοδά της σε ποσοστό 12,3%, από 94,5 εκ. € σε 106,1 εκ. €.
 • Πέτυχε περαιτέρω μείωση των ανελαστικών της δαπανών κατά περίπου 3%. Μείωσε το χρέος της προς το Ελληνικό Δημόσιο με παρακράτηση του 20% σε κάθε πληρωμή προς την ΕΑΒ Α.Ε.
 • Αναβίωσε το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ με στόχο την περάτωση του από δεκαετίας και πλέον ανενεργού έργου μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2015 και την είσπραξη ποσού 23,0 εκ. € μέσα στο 2015.
 • Επανεργοποίησε μετά από 3 έτη αδράνειας το έργο συντήρησης αεροκινητήρων Τ56 του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας με στόχο την περάτωσή του μέσα στο 2015 και την είσπραξη εσόδων 13,0 εκ. €.
 • Διευθέτησε μέσα από σειρά συστηματικών ενεργειών σημαντικές οφειλές του παρελθόντος προς προμηθευτές. Στο πλαίσιο του ελέγχου και της σωστής διαχείρισης προχώρησε, μετά από πολυετή αδράνεια, σε ολική απογραφή των αποθεμάτων της Εταιρείας, τα αποτελέσματα της οποίας ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2013 και αποτυπώνονται πλέον σε κάθε χρήση μετά από ετήσιες απογραφές.
Μέσα στο 2014 η ΕΑB έδωσε προτεραιότητα στην υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα της Πολεμικής Αεροπορίας με την παροχή υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και
 • Την ανάληψη νέου έργου υψηλής εξειδίκευσης στη συντήρηση των C-130 (Rainbow Fitting).
 • Την ανάπτυξη δυνατότητας συντήρησης των ελικοπτέρων Super Puma.
Σε εμπορικό επίπεδο, η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού για την προσέλκυση νέων συνεργασιών και διεύρυνση των υπαρχόντων, είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή συμβάσεων μέσα στο 2014 συνολικού ύψους 51,7 εκ. €, εκ των οποίων τα 9,5 εκ. € με πελάτες εξωτερικού και τα υπόλοιπα 42,2 εκ. € με το Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι μέσα στο 2014 η ΕΑΒ:
 • Υπέγραψε νέα συμφωνία με την Προεδρική Φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βάσει της οποίας η ΕΑΒ παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε 112 μέλη της Προεδρικής Φρουράς για διάστημα 3 ετών σε αντικείμενα γενικής μηχανολογίας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών.
 • Εισήλθε στις αγορές της Ινδίας και της Πολωνίας μέσα από δύο σημαντικές συμφωνίες: α) την υπογραφή σύμβασης με την ινδική εταιρεία Τata Advanced Systems Ltd (TASL) για την κατασκευή μέρους των Συστημάτων Εναέριου Ανεφοδιασμού Μαχητικών Αεροσκαφών (Air-to-Air Refueling Systems) και β) την υπογραφή σύμβασης με την πολωνική εταιρεία WZL-2 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο τεχνογνωσίας για τη συντήρηση των αεροσκαφών C-130.
Παράλληλα η ΕΑΒ:
 • Υπέγραψε πρόσφατα με την Αμερικανική Εταιρεία Lockheed Martin την 5ετή επέκταση της σύμβασης κατασκευής απαρτίων του αεροσκάφους C-130J για την παγκόσμια αγορά, αξίας 72 εκ. $.
 • Βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανανέωσης της σύμβασης για την ολική υποστήριξη των πτητικών μέσων του Λιμενικού Σώματος για τα έτη 2015-2018.
 • Αναμένει την υπογραφή της σύμβασης για την ανάληψη του έργου συντήρησης και αναβάθμισης των αεροσκαφών P-3 του Πολεμικού Ναυτικού.
Οι συμβάσεις αυτές, συνολικού ύψους άνω των 180 εκ. €, θα προστεθούν στο ανεκτέλεστο έργο 520 εκ. € που ήδη εκτελεί η ΕΑΒ. Επίσης μέσα στο 2014 υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες με διεθνείς εταιρείες του αεροναυπηγικού κλάδου, οι οποίες δημιουργούν γόνιμο έδαφος για επιχειρηματικά βήματα σε τομείς όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), πολιτική αεροπορία, ηλεκτρονικά συστήματα, ασφάλεια (homeland security), εκπαίδευση κλπ. Η Εταιρεία ακόμη αξιοποίησε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και ικανότητες της 1-Source Aeroservices, κοινοπρακτικής εταιρείας μεταξύ ΕΑΒ και της αμερικανικής Pratt & Whitney, για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων ελέγχου και παρελκομένων των κινητήρων Τ56.

Τέλος, η ΕΑΒ διεύρυνε το πεδίο των διαπιστεύσεων της θυγατρικής της εταιρείας EMC και πέτυχε, μέσα από στοχευμένες ενέργειες, αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 70% σε σχέση με το 2013.

Με σημαντικό ανεκτέλεστο έργο και με τις προοπτικές που δημιουργούν τα παραπάνω δεδομένα, η ΕΑΒ αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί τη μεγαλύτερη αμυντική και αεροναυπηγική βιομηχανία της χώρας. Με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ κ. Δημήτριος Παπακώστας δήλωσε: «Το θετικό αποτέλεσμα μετά από φόρους αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της ΕΑΒ και συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 ετών από την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι προϊόν σκληρής και επίμονης προσπάθειας όλων των εργαζομένων στην ΕΑΒ με την καθοδήγηση της διοίκησης, και δικαιώνει την αποφασιστικότητα όλων για το όραμα της περαιτέρω ανάπτυξης της Εταιρείας».

Defencenews

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top