Select Menu


Η ΕΕ, στο όνομα της προστασίας «εμπορικών μυστικών», βρίσκεται ένα βήμα από το να ποινικοποιήσει τις αποκαλύψεις επιστημόνων και δημοσιογράφων!

Και αυτό γιατί θεωρεί ότι η αποκάλυψη ντοκουμέντων που έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων γι’ αυτό και θα πρέπει να επιβληθεί δια νόμου… σιωπή.

Να πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

Οι αγαπητοί ευρωπαϊκοί θεσμοί στο όνομα της προστασίας του «εμπορικού απορρήτου» βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης μιας νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας, το σχέδιο της οποίας όταν βγήκε στη δημοσιότητα προκάλεσε την μήνι δεκάδων ευρωπαϊκών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων.

Και αυτό γιατί έτσι όπως έχει διατυπωθεί προστατεύει τα «εμπορικά μυστικά» σε βάρος της ελευθερίας του λόγου, της υγείας, του περιβάλλοντος. Σε βάρος των δημοσιογράφων, των επιστημόνων και των εργαζομένων.

Όπως επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους μη κυβερνητικές οργανώσεις, με το σχέδιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας που έχει δει το φως της δημοσιότητας προβλέπεται:

-Ένας υπερβολικά ευρύς ορισμός για το τι εστί «εμπορικό μυστικό» που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χαρακτηρίζουν τα πάντα ως «απόρρητα στοιχεία».

-Ακραία ένδικα μέτρα για εκείνους που αποκτούν παράνομα (;) και αποκαλύπτουν «εμπορικά μυστικά»

-Ανεπαρκείς εγγυήσεις που δεν διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές, οι επιστήμονες, οι δημοσιογράφοι, οι εργαζόμενοι θα έχουν αξιόπιστη πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον.

Για να το κάνουμε πιο λιανά, εάν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος διαπιστώσει ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζεται πετάει τα απόβλητά της σε ένα ποτάμι, βρει στοιχεία που το στοιχειοθετούν και τα δώσει προς δημοσίευση, κινδυνεύει να κατηγορηθεί για επιχειρηματική κατασκοπεία και διασπορά «εμπορικών μυστικών».

Εάν για παράδειγμα ένας επιστήμονας σε εταιρεία τροφίμων διαπιστώσει ότι για την παρασκευή ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά για τη δημόσια υγεία και αποφασίσει να το αποκαλύψει, επίσης, θα κινδυνεύει να κατηγορηθεί για αποκάλυψη «εμπορικών μυστικών».

Αντίστοιχα εάν ένας δημοσιογράφος αποκαλύψει σημεία και τέρατα στη λειτουργία μιας επιχείρησης που επηρεάζουν το δημόσιο συμφέρον, επίσης, κινδυνεύει να κατηγορηθεί για αποκάλυψη «εμπορικών μυστικών».

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την προτεινόμενη Οδηγία, οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι ή οι ερευνητές που θα δώσουν πληροφορίες, θα πρέπει να αποδείξουν ότι «η απόκτηση, η χρήση ή αποκάλυψη των εμπορικών μυστικών ήταν απαραίτητες και ότι ο εναγόμενος ενήργησε προς το δημόσιο συμφέρον»!

Εν ολίγοις θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Θα πρέπει κάθε φορά να σύρονται στα δικαστήρια για να αποδεικνύουν ότι η αποκάλυψή τους είχε άμεση σχέση με τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.

Ποια είναι, όμως, εκείνα τα δεδομένα που η Κομισιόν θέλει δια νόμου να χαρακτηρίσει ως «εμπορικά μυστικά»;

Ιδού, τι αποκαλύπτουν ανά τομέα οι ευρωπαϊκές οργανώσεις και φορείς.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σύμφωνα με τις φαρμακοβιομηχανίες θα πρέπει να θεωρούνται «εμπορικό μυστικό» όλες οι πτυχές της κλινικής ανάπτυξης ενός φαρμάκου.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν, οι οργανώσεις, η πρόσβαση σε βιοϊατρικά ερευνητικά δεδομένα από τις ρυθμιστικές αρχές, τους ερευνητές, τους γιατρούς και τους ασθενείς, ιδίως τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις ανεπιθύμητες ενέργειές του, είναι καίριας σημασίας για την προστασία της ασφάλειας των ασθενών και τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας και ανεξάρτητων αναλύσεων.

Η δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών, μπορεί, επίσης, να αποτρέψει την διοχέτευση κρατικών κονδυλίων σε θεραπείες που δεν είναι καλύτερες από τις υπάρχουσες θεραπείες, δεν λειτουργούν, ή ακόμα μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

Επιπλέον, η αποκάλυψη των στοιχείων μιας φαρμακευτικής έρευνας είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η ανήθικη επανάληψη κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους. Η προτεινόμενη οδηγία, σημειώνουν οι οργανώσεις, δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ να αυξήσει την ανταλλαγή και τη διαφάνεια αυτών των δεδομένων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εάν η Οδηγία δεν τροποποιηθεί, τότε «εμπορικό μυστικό» θα θεωρούνται πληροφορίες όπως οι εκπομπές ρύπων, η απόρριψη χημικών και τοξικών ουσιών, καθώς και η χρήση επικίνδυνων ουσιών σε είδη ένδυσης, πλαστικά αντικείμενα, καλλυντικά και προϊόντα καθαρισμού.

Οι πληροφορίες αυτές, επιβάλλεται να δίνονται στους καταναλωτές προκειμένου να μπορούν να επιλέγουν με κριτήριο την προστασία της υγείας τους αλλά και του περιβάλλοντος συγκεκριμένα προϊόντα. Η ΕΕ, μάλιστα, έχει αναλάβει διεθνείς υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης του Aarhus των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποτρέπει τις δημόσιες αρχές από το να επικαλούνται την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών όσον αφορά τέτοια κρίσιμα ζητήματα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όλα τα τρόφιμα, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και τα φυτοφάρμακα αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πριν βγουν στην αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή αξιολογεί τους κινδύνους που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά βασιζόμενη σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τις ίδιες τις εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα.

Με την προτεινόμενη Οδηγία υπάρχει κίνδυνος η επιστημονική εξέταση των αξιολογήσεων να μην γίνεται μετά από πλήρη πρόσβαση στις μελέτες αφού θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών να τις χαρακτηρίσουν ως «εμπορικό μυστικό».

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που κάνουν καμπάνια ενημέρωσης για την τροποποίηση της προτεινόμενης Οδηγίας , επισημαίνουν ότι θα πρέπει ρητά να εξαιρούνται από το χαρακτηρισμό «εμπορικά μυστικά», πληροφορίες που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή ανακοινώνονται προς το δημόσιο συμφέρον και οι προβλέψεις της να ισχύουν αποκλειστικά για εκείνους που αποκτούν πρόσβαση σε «εμπορικά μυστικά» στο πλαίσιο επιχειρηματικής κατασκοπίας και με στόχο την εμπορική αξιοποίησή τους.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό «εμπορικά μυστικά», πληροφορίες που πρέπει, εκ του νόμου - συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς δικαίου – να γνωστοποιούνται στις δημόσιες αρχές, όπως επιβάλει η απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος..

To Ποντίκι

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top