Select Menu


Η «τιμωρητική» μανία του ελληνικού κράτους απέναντι στους ιδιοκτήτες ακινήτων ακόμα και σε αυτούς που έχουν ένα μικρό κομμάτι γης ή ένα μικρό σπιτάκι, δεν είναι κάτι καινούργιο. Πολλά χρόνια πριν από την έλευση της τρόικας η επίσημη ελληνική πολιτεία προσπάθησε να «ξεζουμίσει» τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να βγάλει – όπως λέμε επί το λαϊκότερον – τα σπασμένα και να βουλώσει τις τρύπες των προϋπολογισμών.

Η ιστορία με την φορολογία των ακινήτων μετράει ήδη 17 χρόνια στην Ελλάδα από τον περίφημο Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) εμπνεύσεως Κώστα Σημίτη από το 1997. Ο ΦΜΑΠ προέκυπτε μέσα από κλίμακες, ανάλογα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου και διατηρήθηκε έως το 2008.

Τότε, ήταν η σειρά της κυβέρνησης Καραμανλή, που ανακοίνωσε την εφαρμογή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ).

Το 2009 τη θέση του πήρε ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), που αρχικά είχε όριο τα 400.000 ευρώ αντικειμενική αξία και άνω. Στη συνέχεια το 2010 το όριο επιβολής ΦΑΠ υποχώρησε στις 300.000 ευρώ για να καταλήξει το 2011 στις 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία.

Το φθινόπωρο του 2011, εν μέσω κρίσης στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα, με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, θεσμοθετήθηκε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), γνωστό και ως χαράτσι της ΔΕΗ, αφού επιβλήθηκε μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Μετονομάστηκε σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) το 2013 για να δώσει τη θέση του τώρα στον ΕΝΦΙΑ.

Όλες οι παραπάνω αλλαγές και οι συνεχείς ρυθμίσεις επί της φορολογίας ακινήτων δείχνουν ότι ποτέ στην Ελλάδα δεν υπήρξε μια συγκεκριμένη στρατηγική υγιούς και δίκαιης φορολόγησης. Αντίθετα, οι περισσότεροι υπουργοί μαζί με τους επιστημονικούς τους συνεργάτες στηρίχθηκαν σε προχειροδουλειές και νομοθετούσαν στο… πόδι.

Βασικός στόχος των περισσοτέρων ήταν – όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος – το «μαστίγωμα επι της ιδιοκτησίας. Ούτε λίγο ούτε πολύ όποιος έχει κάποιο σπίτι ή οικόπεδο αντιμετωπίζεται με «τιμωρητική» συμπεριφορά από το ελληνικό κράτος.

Για να αντιληφθείτε το μένος του ελληνικού κράτους επι της ιδιοκτησίας δεν έχετε παρά να διαβάσετε ένα προς ένα τα σημεία της φορολογίας των ακινήτων όπως τα έχει καταγράψει η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων). Πάνω από 40 φόροι επιβάλλονται στα ακίνητα, γεγονός που καθιστά δυσβάσταχτη την κατοχή τους για την μέση ελληνική οικογένεια.

Διαβάστε την αναλυτική καταγραφή των φόρων από την ΠΟΜΙΔΑ:

"ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΜΙΔΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΦΟΡΩΝ,ΤΕΛΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!

ΑΠΟ 1.1.2014 (με όλες τις αλλαγές)

1. OI 40 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

2. ΟΙ 20 ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚ. ΑΞΙΕΣ!

3. ΟΙ 8 + 8 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤ/ΚΑ

4. ΟΙ 30 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1.OI 40 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Α. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα

1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων 11-33 %

2. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών) 3,6 %

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 1-4%

4. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας (μη απαλλασσόμενο κατά το νέο ΚΦΕ), δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τρίτο και προς τέκνα ή γονείς για το άνω των 200 τ.μ. τμήμα της 3% επί αντικ. αξίας

5. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.

6. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης 11-33 %

7. Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΤΠΥ 3 %

8. Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΤΑ υπέρ ΤΑΔΚΥ 2 %

Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

9. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο φυσ. & νομ. προσώπων

Κτίσματα: 2,50-16,25 €/τμ

Οικόπεδα:0,003-9,00 €/τμ
10. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 300.000 ευρώ για τα φυσ. πρόσωπα
Φυσ.πρόσ.:1‰-1%

Νομ.πρόσ.:2,5-5‰

11. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),(κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰ (έως 10πλάσιο στους υπερ χρεωμένους ΟΤΑ)

12. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15 % (πλην απρόσοδων)

13. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδικός) γη 5 %, κτίρια 8 %

Γ. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

14. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %

15. Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων 15 %

16 Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 3 %

17. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,5%

18. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%

19. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3 %

20. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: Δημοτικός φόρος και νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13) 3 % επί του ΦΜΑ , 7% επί του ΦΜΑ

21. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων και τη μεταγραφή 7,75‰

22. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰

Δ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων

23. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10 %

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20 %

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %

24. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10 %

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20 %

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %

Ε. Αλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων

25. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού , Ελεύθερα από ΟΤΑ

26. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων , Ελεύθερα από ΟΤΑ

27. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες), Ελεύθερα από ΟΤΑ

28. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Kwh x Μον.Χρ.€/Kwh

29. Τέλος υπέρ της ΝΕΡΙΤ 3 ευρώ/μήνα

30. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση), Από ΔΕΚΟ - ΟΤΑ

31. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83), σε γη έως 60 %, σε χρήμα έως 25 %

32. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ και max. 900 ευρώ. Εισφορά Υπεραξίας -Tέλος Ανάπλασης υπέρ ΔΕΠΟΣ με το Ν.2508/97

Ζ. Φόροι, Τέλη & Εισφορές οικοδ. αδείας - ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ.

33. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας, 1 % επί προυπολ.

34. Τέλος οικοδομικών εργασιών Ψήφισμα ΚΗ΄/1947

35. Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ, Επί προϋπολογισμού

36. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΤΕΑΕΔΞΕ 90 % επί τεκμ.ημερομ.

37. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδομικών υλικών και εργασιών 23 %

38. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου , Ελεύθερα από ΟΤΑ

39. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου) Ν.4483/65 (άρθρο 8)

40. Πολεοδομικά πρόστιμα αυθαιρέτων κλπ. Ν. 4178/13

2. ΟΙ 20 ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα

1. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης κατοικίας - επαγγελματικής στέγης 11-33 %

2. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.

Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο

Κτίσματα:2,50-16,25€/τμ

Οικόπεδα:0,003-9€/τμ

4. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 300.000 ευρώ.

Φυσ.πρόσ.:1‰-1%

Νομ.πρόσ.:2,5-5‰

5. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰

6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%

Γ. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία

7. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %

8. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 3 %

9. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3 %

10. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,5 %

11. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%

12. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί Φ.Μ.Α.

13. Τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών (σύνταξη –μεταγρ. συμβολαίων) 6,50+1,25‰

14. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰

Δ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (κληρονομιά-γονική παροχή-δωρεά)

15. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παρ.), εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10%

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20%

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%

16. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10%

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20%

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%

Ε. Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές

17. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 1‰ επί αντικ. αξίας

18. Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων Βλ. Ν.4178/2013

19. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων κλπ. Βλ. Ν.4178/2013

20. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ. Πόλεων (Ν.1337/83) , σε γη έως 60%, σε χρήμα έως 25%

3. ΟΙ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Με το νόμο 3843/2010 («Ταυτότητα Κτιρίων κλπ.»), το Π.Δ. 100/2010 για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, μεταγενέστερους νόμους του 2011 και διάφορες ΚΥΑ, έχουν θεσμοθετηθεί τελευταία στη χώρα μας οι εξής επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις κτιρίων, με δαπάνη των ιδιοκτητών τους:

1. Υποχρεωτική έκδοση και επισύναψη ενεργειακών πιστοποιητικών ανά 10ετία σε κάθε πώληση ή μίσθωση κτιρίου, με αμοιβή ενεργ. επιθεωρητών ελεύθερα διαπραγματεύσιμη.

2. Υποχρεωτικές επιθεωρήσεις λεβήτων, καυστήρων, κλιματιστικών ανά 2-4 έτη, με αμοιβή ενεργ. επιθεωρητή ελεύθερα διαπραγματεύσιμη.

3. Βεβαιώσεις μηχανικών για πολεοδομική νομιμότητα σε όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια ακινήτων, ακόμη και τα αδόμητα, (Ν.4014/2011 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων), ανεξαρτήτως ύπαρξης αυθαιρεσίας, με απροσδιόριστο ύψος αμοιβής μηχανικού.

4. Εξαρτημένα τοπογραφικά για τις μεταβιβάσεις και γονικές παροχές των εκτός σχεδίου ακινήτων (ν. 4030/2011 για τις άδειες οικοδομής).

5. Έλεγχοι νέων οικοδομών και προσθηκών (άρθρο 7 ν. 4030/2011, Α’ 249) από τους "ελεγκτές δόμησης" με ελάχιστο ύψος αμοιβής 450€ και μέγιστο 3.550€.

6. Πολλαπλοί εσαεί περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια για την έκδοση του "πιστοποιητικού πληρότητας" της «ταυτότητας κτιρίων», με επαναλαμβανόμενες αμοιβές επιθεωρητών (μηχανικών, μηχανολόγων κλπ.) απροσδιόριστου ύψους (ν. 3843/2010, άρθρο 4 παρ. 5 που προβλέπει έκδοση σχετικού Π.Δ.).

7. Περιοδικές επιθεωρήσεις ασφαλείας παλαιών ανελκυστήρων (σύσταση 95/216 ΕΕ) και επιθεωρήσεις ασφαλείας νέων ανελκυστήρων (Οδηγία 95/16 ΕΕ, με απροσδιόριστο ύψος αμοιβής ηλεκτρολόγου μηχανολόγου.

8. Πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου νέου τύπου για περιοδικές επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υποχρεωτικά σε κάθε νέα ρευματοδότηση ακινήτου, με ύψος αμοιβής ηλεκτρολόγου πολλαπλάσιο του παλαιού (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ 27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν).

ΚΑΙ 8 ΕΚ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ...

Πέραν των παραπάνω, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της UIPI, από την Ευρωπαική Ένωση έχει δρομολογηθεί ήδη η θέσπιση των εξής ακόμη ελέγχων στα κτίρια, εμπνευσμένων ασφαλώς από τις προτάσεις των ενδιαφερομένων οργανώσεων των βιομηχανιών και επαγγελματιών, αλλά πάντοτε ...για το καλό μας!

1. Σύσταση (2001/331): Περιβαλλοντική επιθεώρηση επαγγελματικών ακινήτων.

2. Οδηγία (98/83): Επιθεώρηση ποιότητας ποσίμου νερού (όρια μολύβδου).

3. Οδηγία (83/477): Επιθεώρηση προστασίας κατοίκων από αμίαντο.

4. Οδηγία (2007/60): Επιθεώρηση προστασίας κτιρίων από πλημμύρες.

5. Πρόταση: Επιθεώρηση Εξοικονόμησης Νερού στα κτίρια.

6. Πρόταση: Επιθεώρηση κτιρίων για έλεγχο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

7. Πρόταση: Επιθεώρηση προσβασιμότητας κτιρίων από Α.Μ.Ε.Α.

8. Πρόταση: Νέες προδιαγραφές για τους ανελκυστήρες.


4. ΟΙ 30 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


I. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ


Α. Προστασία της φύσης

1. Απαγόρευση ή Περιορισμός Δομησης ή χρήσης σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε λίμνες, βιότοπους, θαλάσσια πάρκα κλπ. ή και απλά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χωρίς καμία αποζημίωση.*

2. Περιορισμός των Επιτρεπόμενων Χρήσεων των ακινήτων, ή και πλήρης απαγόρευσή τους, χωρίς καμιά αποζημίωση*

Β. Δασική - Αγροτική Νομοθεσία

3. Κατάργηση και αμφισβήτηση κυριότητας, απαγόρευση δόμησης*

4. Δέσμευση ιδιοκτησιών που δεν είναι πράγματι δασικές (ακόμη και φυτειών με δένδρα), αυθαίρετη ανακήρυξη ιδιοκτησιών ως δήθεν αναδασωτέων*

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα εκποίησης αγροτικών εκτάσεων

Γ. Πολεοδομική Νομοθεσία

6. Απαγόρευση ή Περιορισμοί δόμησης, ιδίως σε μικρά οικόπεδα*

7. Μακροχρόνιες και Αναιτιολόγητες Αναστολές Οικοδομικών Εργασιών

8. Πολυετής Δέσμευση ιδιοκτησιών από μη κύρωση πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως*

9. Πολυετής Αναγκαστική Δέσμευση ακινήτων για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων χωρίς αποζημίωση*

10. Απαγόρευση Κατάτμησης των εκτός σχεδίου ιδιοκτησιών

11. Υποχρεωτική Ανεξέλεγκτη Μετακίνηση Ιδιοκτησιών κατά την εφαρμογή νέων σχεδίων πόλεως

12. Υποχρεωτική "Εξαγορά" ανύπαρκτων θέσεων στάθμευσης σε νέες οικοδομές (ΕΤΕΡΠΣ)

13. Υποχρεωτική Κατασκευή υποσταθμών ΔΕΗ στις οικοδομές με εξοντωτικούς όρους

Δ. Νομοθεσία Διατηρητέων & Τίτλων Μεταφοράς Συντ. Δόμησης

14. Απαγόρευση Ανοικοδόμησης ή Επισκευής Διατηρητέων Κτιρίων*

15. Ουσιαστική Αχρήστευση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης*

16. Ακύρωση Τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το ΣτΕ και οικονομική καταστροφή των ιδιοκτητών τους*

Ε. Νομοθεσία Δημοσίων Έργων- Απαλλοτριώσεις-Επιτάξεων

17. Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις χωρίς Αποζημίωση*

18. Περιορισμοί Δόμησης από άξονα οδών κλπ. χωρίς αποζημίωση

19. Αναγκαστική Διέλευση Πυλώνων ΔΕΗ, δικτύων νερού, φυσικού αερίου κλπ. χωρίς αποζημίωση

20. Πολυετής Καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων λόγω γραφειοκρατίας ή έλλειψης κονδυλίων, καταβολή μειωμένων αποζημιώσεων, ίσων προς την "αντικειμενική αξία"*

IΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Α. Αρχαιολογική Νομοθεσία

21. Αφαίρεση Κυριότητας η διηνεκής δέσμευση.*

22. Απαγόρευση Δόμησης χωρίς αποζημίωση*

23. Απαλλοτρίωση Ακινήτων με μειωμένη αποζημίωση*

Β. Στρατιωτική Νομοθεσία

24. Περιορισμοί ανοικοδόμησης, χρήσεων γης*

25. Επιτάξεις, Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις με περιορισμένη αποζημίωση

26. Περιορισμός ή Απαγόρευση Εκποίησης παραμεθόριων ακινήτων

Γ. Μισθωτική Νομοθεσία

27. Διαρκής Αναγκαστική Παράταση μισθώσεων θεάτρων-κινηματογράφων*

28. Υποχρεωτική Αποζημίωση εμπόρων λόγω απελευθέρωσης, ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης

29. Αναγκαστική Παράταση μισθώσεων Δημοσίου και Ο.Τ.Α. και αλλεπάλληλες νομοθετικές μειώσεις των μισθωμάτων

30. Υποχρέωση των ιδιοκτητών να επισκευάζουν τα ακίνητα που εκμισθώνουν στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως κόστους.

Πηγή: "Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων" της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) - www.pomida.gr

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top