Select Menu

Κατάργηση εκπτώσεων σε δαπάνες, νέο μισθολόγιο, αλλαγή μη μισθολογικών δαπανών, πλαισίου ομαδικών απολύσεων, νέο ασφαλιστικό, νέες παρεμβάσεις σε γάλα, φάρμακα, ψωμί, λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές αν κριθούν αναγκαίες προβλέπει το αναλυτικό κείμενο του μνημονίου (MEFP) που δεν έχει δει ακόμη το φως της δημοσιότητας. Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα έρθουν από τον Οκτώβριο και δεν είναι οι μόνες.

Πιο πριν θα ξεκινήσει σειρά παρεμβάσεων με ορισμένο χρονοδιάγραμμα για κατάργηση φόρων – τελών υπερ τρίτων, αλλά και για επανεξέταση απόδοσης του ΕΝΦΙΑ τον Σεπτέμβριο με παρεμβάσεις «εξάλειψης» εξαιρέσεων αν χρειαστούν από το 2015.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για λήψη ισοδύναμων μέτρων» αν χρειαστεί αλλάπα και να κλείσει πιθανό κενό το 2015 «με την επέκταση των μέτρων που λήγουν» λέγοντας μάλιστα ότι «υπό τις τρέχουσες προβλέψεις, πιστεύουμε ότι θα είναι αναγκαίο να επεκταθεί η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης» με την αίρεση ότι θα επανεξεταστεί το ζήτημα στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2015.
Θεσπίζεται επίσης κανόνας υπεραπόδοσης για το υπό ποιους όρους θα γίνονται παροχές την μετά μνημονίου εποχή. Διατηρείται όμως και όρος παροχών αν πάει καλύτερα το 2014, με πρώτο βήμα τη «μείωση του υψηλού συντελεστή φορολογίας».

Στις παραπάνω δεσμεύσεις προστίθενται και τα «άμεσα» μέτρα, τα 12 προαπαιτούμενα για τις υποδόσεις Ιουνίου – Ιουλίου, που περιλαμβάνουν από νέο χωροταξικό και δασικό νόμο, έως παρεμβάσεις στους φόρους υπέρ τρίτων στο περιθώριο κέρδους των φαρμακείων κλπ.
Περιλαμβάνει επίσης σειρά παρεμβάσεων με ορισμένο χρονοδιάγραμμα για κατάργηση φόρων-τελών υπέρ τρίτων, αλλά και αναθεώρηση του οργανικού νόμου του Γενικού Λογιστηρίου τον Οκτώβριο, «για να διασφαλιστεί ότι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με το εν εξελίξει πρόγραμμα μεταρρύθμισης των δημόσιων οικονομικών».

Πρόοδος και προκλήσεις

Στο MEFP (σημ το αναλυτικό κείμενο του μνημονίου που εγκρίθηκε την Παρασκευή και από το ΔΝΤ), αναφέρεται ότι «η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής και της εξωτερικής βιωσιμότητας» με 19% βελτίωση σε κυκλικά προσαρμοσμένους όρους, με αποτέλεσμα πλέον «να έχουμε το υψηλότερο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα στη ζώνη του ευρώ».

«Οι προσπάθειες αποφέρουν καρπούς , αλλά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις» επισημαίνεται. Γίνεται αναφορά στην αναπτυξιακή πορεία αλλά «η ανάπτυξη στηρίζεται σε αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών που με τη σειρά τους εξαρτώνται από την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την εξασφάλιση επαρκούς εξωτερικής χρηματοδότησης» επισημαίνεται.

Στο MEFP η κυβέρνηση δηλώνει «δεσμευμένη για τη διατήρηση των επιτευγμάτων μέχρι σήμερα» και ότι θα «συνεχίσει την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν από την έναρξη του προγράμματος» αλλά και τη «λήψη ισοδύναμων μέτρων» για να «διασφαλιστεί η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων».

Για την επίτευξη του στόχου το 2014 πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ δεσμεύεται σε διακράτηση 320 εκατ ευρώ στις δαπάνες από τις μόνιμες εξοικονομήσεις, για τη λήψη «συμψηφιστικών ενεργειών» σε περίπτωση δικαστικών αποφάσεων, αν και όπως εκτιμά δεν περιμένει ότι αυτό θα συμβεί για κάποια άλλη ομάδα πέραν των δικαστικών.

Στον αντίποδα υπάρχει και πρόβλεψη για μείωση φόρων. Αν υπάρχει συνεχής υπεραπόδοση των εσόδων , θα είμαστε σε διαβούλευση με την τρόικα με στόχο «μείωση του υψηλού συντελεστή φορολογίας»

Γίνεται λόγος επίσης για πρόσθετη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1% με επανεξέταση του μέτρου έως το τέλος Ιουνίου του 2015.

Τον Ιούνιο δεσμεύεται η κυβέρνηση για μια συνολική μεταρρύθμιση του ΦΠΑ με στόχο και να εξορθολογιστεί το σύστημα επιστροφής μεταξύ άλλων, επιτρέποντας σε εταιρείες με καθαρό ιστορικό πληρωμών τα τελευταία δύο χρόνια «να λαμβάνουν τις επιστροφές χωρίς έλεγχο».
Επίσης, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 «θα επανεξετάσει τις εξαιρέσεις από τον ΕΝΦΙΑ» και θα «εξαλείψει από τον Ιανουάριο του 2015 εκείνες που θεωρούνται αναποτελεσματικές ή άδικες».

Κανόνας υπεραπόδοσης μετά μνημονίου

Στο κείμενο υπάρχει δέσμευση ότι η κυβέρνηση θα συζητήσει και να συμφωνήσει με την τρόικα «έναν συγκεκριμένο κανόνα υπεραπόδοσης επί των εσόδων που θα τεθεί σε ισχύ μετά την περίοδο του προγράμματος». Με βάση αυτόν θα συμφωνείται αν υπάρχουν απροσδόκητα έσοδα ή υπεραπόδοση και σε ποιές περιπτώσεις θα μπορεί να επιτραπούν παροχές το επόμενο έτος.

Για το μισθολόγιο αναφέρεται ότι «θα προσδιορίσει τον Ιούλιο του 2014 και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του μισθολογίου» με στόχο τον «εξορθολογισμό της δομής των μισθών στον δημόσιο τομέα σε μια ουδέτερη από φορολογική άποψη βάση» και την κατανομή των μισθών σχέση με την ικανότητα και την απόδοση του προσωπικού. Επίσης θα γίνει «διεξοδική εξέταση όλων των μη μισθολογικών παροχών» όπως αποζημιώσεις , έξοδα ταξιδίου κλπ.

Δεν αναφέρεται στόχος απολύσεων το 2015 αλλά προβλέπεται ότι θα υπάρχει νέα αξιολόγηση στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2014 σε συνεννόηση με την τρόικα, «λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης για το «εάν θα οριστεί επισήμως στόχος».

Για τη λίστα ΟΟΣΑ προβλέπεται επανεξέταση της απόδοσης των παρεμβάσεων (πχ εμπορικών δραστηριοτήτων την Κυριακή τον Μάρτιο του 2015 για το αν θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα) και πολύ πιο πριν για το γάλα, το ψωμί ή τα φάρμακα.

Αξιολόγηση έως το τέλος Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται για τις συλλογικές απολύσεις και το κατά πόσο συνάδουν με το πρότυπο της ΕΕ. Η Ελλάδα δεσμεύεται «σε περίπτωση αμφιβολίας να λάβει τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την ευθυγράμμιση των πλαισίου με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ έως το τέλος Οκτώβρη 2014». Προβλέψεις υπάρχουν και για τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τα νέα ορόσημα

Στο MEFP σε ειδικό του πίνακα καθορίζει τα νέα Διαρθρωτικά Ορόσημα της Ελλάδας:
Τέλος Μαίου 2014
 • Να εισαγάγει ένα νέο κώδικα συμπεριφοράς για τις τράπεζες.
 • Θέσπιση αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Τέλος Ιουνίου 2014
 • Ενσωμάτωση συστάσεων της μελέτης του ΟΟΣΑ για το διοικητικό βάρος.
Τέλος Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέσπιση νομοθεσίας για την ένταξη στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος της φορολόγησης των συλλογικών επενδυτικών σχημάτων, καθώς και όλων των φορολογικών εκπτώσεων δαπάνες με «εξάλειψη όσων είναι αναποτελεσματικές ή άδικες».
 • Θέσπιση νομοθεσίας που θα διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.
 • Ευθυγράμμιση όλες τις μη μισθολογικές παροχές του δημόσιου τομέα με τις βέλτιστες πρακτικές ανά την ΕΕ.
Τέλος Οκτωβρίου του 2014
 • Υιοθέτηση της μεταρρύθμισης στο καθεστώς ΦΠΑ για τον εξορθολογισμό των συντελεστών και την απλούστευση της διαχείρισης.
 • Μεταρρύθμιση του μισθολογίου με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.
 • Υιοθέτηση τροποποιήσεων στο δημοσιονομικό νόμο
 • Ενίσχυση του ιδιωτικού και εταιρικού πλαισίου αφερεγγυότητας
 • Θέσπιση νομοθεσίας για την ευθυγράμμιση πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ
 • Νομοθετική ρύθμιση προσαρμογής του πλαισίου για τις βιομηχανικές ενέργειες με τα ισχύοντα στην ΕΕ
Τέλος Νοεμβρίου 2014
 • Υιοθέτηση πακέτου μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος με βάση τις αναλογιστικές μελέτες που θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο για ολόκληρο το σύστημα περιλαμβανομένων των εφάπαξ και των επικουρικών.
 • Θέσπιση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που εν τω μεταξύ προσδιορίστηκαν στη νέα έκθεση που ετοιμάζει ο ΟΟΣΑ για τα εμπόδια στον ανταγωνισμό στο χονδρικό εμπόριο , στις κατασκευές , στις τηλεπικοινωνίες και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Τέλος Δεκεμβρίου
 • Θέσπιση όλων των δευτερογενών ρυθμίσεων σχετικά με τη νομοθεσία αδειοδότησης των επενδύσεων.
www.capital.gr

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top