Select Menu


...κατέθεσα το πιο κάτω κείμενο στη Δ.Ο.Υ, ως απάντηση στην πρόσκληση ρύθμισης χρεών.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

"Κάπου", 17/07/2013
ΤΟΥ ΓΕΡ. - ΙΩΑΝ. Κ. του ΚΩΝ.
ΑΦΜ 021443912

1. Προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Προς τον Διευθυντή και τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ.  .....
3. Προς όλους τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. και όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ελλάδα.

Μου αποστείλατε «πρόσκληση ρύθμισης οφειλών», με την παρατήρηση «Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχετε ανταποκριθεί στις σχετικές προσκλήσεις μας για ταχτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας στο Δημόσιο, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στη λήψη εις βάρος σας μέτρων, όπως προβλέπεται από το νόμο».

Θέλω να σας γνωρίσω, αυτό το οποίο προκύπτει και από τα στοιχεία που διατηρείτε, ότι το σύνολο των οφειλών μου δεν είναι αποτέλεσμα φορολογίας εισοδήματος. Το σύνολο των οφειλών μου προέρχεται από την κατά κεφαλή επιβολή φόρου, είτε ως τεκμαρτό, δηλαδή ανύπαρκτο, εισόδημα είτε ως τέλος, επίδομα, εισφορά, έκτακτη ή μη, και κάθε άλλο όνομα ή ψευδώνυμο που δίνεται στην επιβολή βαρών(φορολογία) σε πολίτες, με σκοπό την παραβίαση  του Συντάγματος

Το εισόδημα μου αυτή τη στιγμή είναι μηδενικό και ζω από προσφορές φίλων και άλλων θεσμών και ανθρώπων, που αγαπούν και στηρίζουν τον συνάνθρωπο τους. Την αλήθεια του ισχυρισμού μου σας προσκαλώ να ερευνήσετε, εάν δεν τη γνωρίζετε.

Στα πλαίσια του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο δεν κατοχυρώνει συγκεκριμένο φορολογικό σύστημα, η φορολογική ισότητα ως ειδικότερη μορφή της καθιερωμένης στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συν/τος αρχή της νομικής ισότητας, κατοχυρώνεται τόσο ως τυπική όσο και ως ουσιαστική νομική ισότητα. Ο αναλογικός χαρακτήρας της νομικής ισότητας επιβάλλει στην περίπτωση της φορολογικής ισότητας, την διαφοροποιούμενη ευνοϊκότερη ή δυσμενέστερη νομική μεταχείριση της διαφορετικής οικονομικής δυνατότητας και επιβάλλει την κατανομή των φορολογικών βαρών με βάση τη φοροδοτική ικανότητα εκάστου, η οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν όχι μόνο με βάση το κριτήριο της περιουσίας αλλά γενικότερα με βάση την οικονομική δύναμη κάθε πολίτη

Κατά τα ανωτέρω δε και υπό το πρίσμα του κοινωνικού κράτους δικαίου, ο κοινός νομοθέτης δεσμεύεται να καθιερώσει το σύστημα της προοδευτικής φορολογίας, όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας, κάτι το οποίο στην δική μου περίπτωση, μαζί με εκατοντάδων άλλων χιλιάδων πολιτών δεν τηρείται.

Η αυθαίρετη επιβολή τελών, φόρων κλπ επί πολιτών, αδιακρίτως εισοδήματος, ξεκίνησε, μετά από αυτό που ονομάστηκε «χρηματοπιστωτική κρίση» και το οποίο ξεκίνησε το 2008, με την κατάρρευση αμερικανικών τραπεζών, για να επεκταθεί σε ολόκληρο τον συνδεδεμένο με το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα πλανήτη.

Έως το 2009, εργαζόμενος από το 1977, δεν όφειλα σε κανέναν τίποτα και απέδιδα τους φόρους μου, όπως κάθε νομοταγής φορολογούμενος πολίτης.
Η αποκλειστική ευθύνη για τη δική μου και χιλιάδων άλλων  οικονομική κατάρρευση βαραίνει, αποδεδειγμένα, τους ιδιώτες ιδιοκτήτες και παραγωγούς του χρήματος, που ακούν στο όνομα «τράπεζες».

"(Η ΕΚΤ)δημιουργεί μόνο το 3% του χρήματος. Αντίθετα το 97% του χρήματος δημιουργείται από ιδιώτες, που έχουν ως σκοπό το κέρδος: τις τράπεζες…η κυβέρνηση να απευθυνθεί στις τράπεζες και να μαζέψει όσο χρήμα θέλει με δανειακές συμβάσεις. Να υπογραμμίσω ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες ρυθμιστικούς κανόνες, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας ώστε οι τράπεζες να δανείσουν τα κράτη. Και παρόλα αυτά δεν το κάνουν, όταν βλέπουμε να δανείζουν στον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας χρήμα εκ του μηδενός."
(καθηγητής Ρίτσαρντ Βέρνερ, πρόεδρος του τμήματος  διεθνούς τραπεζικής του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον)

Παρά το γεγονός αυτό και τις βεβαιωμένες ευθύνες των τραπεζών, η Ελληνική Πολιτεία, αυθαίρετα και καταχρηστικά, παραβιάζοντας το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και κάθε άλλη ηθική αρχή και αξία, επιβάλλει φόρους στους μη έχοντες για να συγκεντρωθεί χρήμα, τη διαχείριση και έκδοση του οποίου, επίσης αυθαίρετα και καταχρηστικά, έχει αναθέσει στους τραπεζίτες.

Η συγκέντρωση του χρήματος, μέσω της φορολογίας εχόντων και μη εχόντων, δεν γίνεται για τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Η Ελληνική Πολιτεία και τα αρμόδια διεθνή όργανα (ΕΚΤ) και οργανισμοί (Ε.Ε.), αντί να προχωρήσουν στην έκδοση χρήματος για την κάλυψη κοινωνικών και οικονομικών αναγκών, προχωρούν στην προοδευτική ανηλεή οικονομική εξαθλίωση των πολιτών, με τελικό αποτέλεσμα και σκοπό την απώλεια εργασιών και τη μεταβίβαση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων τους σε ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κατοικίας.
Από το διαρκώς αυξανόμενο δημόσιο χρέος, το οποίο στις 31/03/2012 ήταν 280,29 δις, στις 31/06/2012 303,53 δις, στις 31/03/2013 309,3 δις και στις 30/05/2013 είχε διαμορφωθεί στα 317.85 δις, (πηγή: Δελτία Δημοσίου Χρέους και κατάθεση στοιχείων στη Βουλή), το ποσό το οποίο έχει διατεθεί για τις τράπεζες, σύμφωνα με υπολογισμούς, ανέρχεται στα 233 δις, μέχρι τώρα.
Με τον νόμο Ν 3723 9/12/2008 ( άρθρα 2, 3, 4, 5 ) επί Κ. Καραμανλή δόθηκαν εγγυήσεις κατ αρχήν στις τράπεζες 23 διςαποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων, κεφάλαια κινήσεως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας .

Κατόπιν επί Γ. Παπανδρέου δόθηκαν ακόμη 140 δις για τον ίδιο λόγο όπως φαίνεται κατωτέρω: N. 3845 6- 5- 2010 ( άρθρα 4 παράγραφος 8 ) 15 δισεκατομμύρια
Ν. 3864 21- 7- 2010 ( άρθρα 3 παράγραφος 1 ) 10 δισεκατομμύρια
Ν. 3872 3- 9- 2010 ( άρθρο 7 ) 25 δισεκατομμύρια
Ν. 3965 18- 5- 2011 ( άρθρο 19 παράγραφος 1 ) 30 δισεκατομμύρια
Ν. 4031 9-12-2011 ( άρθρα 1 , 2 ) 60 δισεκατομμύρια
Και ..... επί κυβερνήσεων συνεργασίας ακόμα 70 δις ευρώ
Ν. 4056 12- 3-2012 ( άρθρο 21 ) 30 δισεκατομμύρια
Ν. 4079 19- 9-2012 ( άρθρο 1 παράγραφος 1 ) 40 δισεκατομμύρια
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 233 Δις = 23 + 140 + 70 .

Το κράτος δεν έβαλε απλά την υπογραφή του σαν εγγυητής, αλλά έκδωσε και έδωσε ομόλογα για τα ανωτέρω ποσά στις τράπεζες και αυτές τα έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήραν δάνειο σε μετρητά με 1% επιτόκιο .

Αντί όμως να δώσουν ως όφειλαν τα λεφτά στον κόσμο όπως ο νόμος όριζε για στεγαστικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως σε μικρομεσαίες και σε ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις, που θα εκτίνασσαν την οικονομία και την ανάπτυξη , οι τράπεζες δεν τα έδωσαν και με μέρος αυτών αγόρασαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο 4,8% , βάζοντας στην τσέπη την διαφορά επιτοκίου . Μήπως έκαναν απλά ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ;

Επειδή η αξία των τραπεζών είναι σήμερα υποπολλαπλάσια των εγγυήσεων, περίπου 3 δις), τα κρατικά ομόλογα που πήραν οι τράπεζες είναι 233 δις και αν δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις στην λήξη τους αυτά τα ομόλογα θα πρέπει να πληρωθούν από το κράτος, δηλαδή εμάς ( και εσάς ) τους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες.

            Το δημόσιο χρέος δεν μπορεί να εξοφληθεί και οι κρατούντες γνωρίζουν ότι η «εξόφληση» θα γίνει, κατ΄αρχάς με την εκποίηση δημόσιας περιουσίας και στη συνέχεια με την εκποίηση ιδιωτικής περιουσίας.            

Και το χρέος δημιουργείται και θα δημιουργείται διαρκώς, διότι το χρήμα δεν είναι δημόσιο εργαλείο, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, αλλά ιδιοκτησία κάποιων λίγων, οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να το εκδίδουν και αενάως να το δανείζουν σε κράτος και ιδιώτες.

Η Ελληνική Πολιτεία, παραβιάζοντας κάθε αρχή ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου και τους Συντάγματος, χρηματοδοτεί νομικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια, αυξάνοντας το κρατικό χρέος, και, παράλληλα, απαιτεί έσοδα από τους μη έχοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνομαι και εγώ.

Το ΑΕΠ της χώρας είναι ετησίως περίπου 200 δις ευρώ
Οι φόροι που εισπράττονται κάθε χρόνο είναι 50 δις ευρώ
Οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάνουν τζίρο 100 δις ευρώ ετησίως (το μισό ΑΕΠ)

Έπρεπε λοιπόν οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάνοντας τζίρο όσο και το μισό ΑΕΠ να πληρώνουν κάθε χρόνο και τους μισούς εισπραττόμενους φόρους από το κράτος δηλαδή 25 δις. Όμως τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις πληρώνουν φόρους λιγότερους από 3 δις κάθε χρόνο. Δηλαδή οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάνουν άνω των 22 δις φοροδιαφυγή ή «νόμιμη» φοροαποφυγή, ετησίως. Δηλαδή την τελευταία δεκαετία έχουν κάνει πάνω από 220 δις συνολική φοροδιαφυγή . Δηλαδή το 80 % του σημερινού χρέους των 280 δις ευρώ.

            Και, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, με καλείτε να προβώ σε ρύθμιση χρεών, χωρίς να έχω εισόδημα, με μηνιαία καταβολή ποσού, η οποία θα είναι πάντα μικρότερη από τη μηνιαία επιβάρυνση από την υλοποίηση παλιών και την επιβολή νέων κατά κεφαλή  φορολογικών βαρών. 

Επειδή οι διαχειριστές της εξουσίας δημιούργησαν το οικονομικό πρόβλημα με νόμους που προκαλούσαν ανισότιμη συμμετοχή στα κοινά φορολογικά βάρη

Επειδή όλοι οι κυβερνώντες από το 2009 έως σήμερα με δόλο ενήργησαν για να μας φέρουν σε οικονομική εξαθλίωση ώστε να κατάσχουν με φόρους όλα τα περιουσιακά στοιχεία μας

Επειδή το χρήμα που μου ζητάτε, παραβιάζει την ισότητα των πολιτών και στην πλειονότητα του δίνεται σε τράπεζες

Επειδή οι φόροι, τέλη κλπ υπάρχουν, επειδή το κράτος και οι πολιτικοί έχουν εκχωρήσει το κρατικό δικαίωμα έκδοσης χρήματος σε διεθνείς τραπεζίτες και σε συνεταίρους τους, επονομαζόμενους δανειστές

καλώ την Ελληνική Πολιτεία και κάθε εντεταλμένο όργανο της να εφαρμόσει τουλάχιστον μια ή περισσότερες, από τις εναλλακτικές λύσεις που έχετε :
α) Να παγώσει κάθε οφειλή μου προς την εφορία και να μην προχωρήσετε σε λήψη
κανενός είδους αναγκαστικού μέτρου είσπραξης σε βάρος μου για κανέναν λόγο.
β) Η Ελληνική Πολιτεία να με χρηματοδοτήσει, με τον τρόπο που χρηματοδοτεί τις τράπεζες, δηλαδή με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
γ) Η Ελληνική Πολιτεία να εκδώσει χρήμα ή να απαιτήσει την έκδοση άτοκου χρήματος, τόσο όσο απαιτείται για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, αφαιρώντας από τους τραπεζίτες και λοιπούς δανειστές, το δικαίωμα έκδοσης χρήματος.
δ) Τα εντεταλμένα και αρμόδια όργανα της Πολιτείας, για την εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμωννα απέχουν και να αρνηθούν την εφαρμογή των διαταγών που παραβιάζουν κάθε ανθρώπινη, ηθική, νομική, οικονομική αρχή, αξία και δικαίωμα , μέχρι την απελευθέρωση της χώρας από την κατοχή ( κατοχή είναι όταν έχεις χάσει την Εθνική Κυριαρχία, γεγονός που πραγματοποίησαν οι διαχειριστές της εξουσίας ).

            Προς τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ.:

Επειδή εσείς οι εφοριακοί υπάλληλοι πριν αναλάβετε τα καθήκοντα σας, σε αντίθεση με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, δεν ξεκινήσατε την εργασία σας την πρώτη μέρα απλά όπως αυτοί .
Πριν ξεκινήσετε ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΤΕ και είπατε αυτολεξεί :

Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.
( Πρώτα στο Σύνταγμα και μετά στους νόμους, διότι όλοι οι νόμοι είναι κατώτεροι τους Συντάγματος) ( Νόμος 3528/2007 άρθρο 19 παράγραφος 1 )

Επειδή εσείς οι υπάλληλοι της εφορίαςσύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , (νόμος 3528/2007, άρθρο 25, παράγραφος 3 είστε υποχρεωμένοι ......αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική η παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή .

Επειδή είστε κι εσείς, άνθρωποι που υφίστανται την άνιση και ενίοτε απάνθρωπη μεταχείριση,

Επειδή εσείς οι εφοριακοί υπάλληλοι, ίσως, δεν γνωρίζατε τα ανωτέρω στοιχεία, τώρα που τα γνωρίζετε, σας καλώ όπως :
α) ζητήσετε - απαιτήσετε να σας απαντήσουν εγγράφως όλοι οι υπουργοί και βουλευτές για τα ίδια που ζητώ εγώ από εσάς.
β) μέχρι να το πράξουν αυτό να σταματήσετε, με αποφάσεις των συνδικαλιστικών σας οργάνων, κάθε εκτέλεση της εργασίας σας (αποχή αορίστου χρόνου), λαμβάνοντας υπόψη και αυτό που σας αφορά άμεσα και το έχουν ξεκινήσει, την πλήρη ιδιωτικοποίηση των εφοριών και ανάληψη του έργου σας από τις τράπεζες .

Επειδή εγώ θέλω να σέβομαι και να εφαρμόζω το σημερινό ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έως ότου ο λαός αποφασίζει για τους νόμους και το Σύνταγμα που θέλει να έχει,

Επειδή όσα υφίσταμαι, μαζί με χιλιάδες άλλους συμπολίτες συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στις εφορίες, είναι ωμή παραβίαση και κατάλυση του  Συντάγματος από όλους όσους κυβερνούν τη χώρα τα τελευταία 4 χρόνια,

Επειδή, όπως και εσείς, σήμερα, υφίσταμαι ευθεία προσβολή της υποστάσεως μου, ως πολίτη και ελεύθερου  ανθρώπου και απειλούμαι, βάναυσα, όπως όλοι, να γίνω μέρος μιας καθολικής ανθρωπιστικής καταστροφής, με συνέπειες, που δεν έχει γνωρίσει η πατρίδα, οι άνθρωποι της και η ανθρώπινη ιστορία, ως τα σήμερα,

Επειδή, με τα μέτρα, φορολογικά και άλλα, που ψηφίζουν οι ευρισκόμενοι στην πολιτική και οικονομική εξουσία, οι έννοιες της Πατρίδας και του Ανθρώπου καταλύονται και στη θέση τους δημιουργείται ένα νέο Πολιτειακό «Φεουδαρχικό» μόρφωμα, όπου οι άνθρωποι, το κράτος, οι νόμοι, οι επαγγελματικές δραστηριότητες, η ανθρώπινη εργασία και το προϊόν αυτής, η σημερινή δημόσια και ιδιωτική περιουσία θα είναι ιδιοκτησία κάποιων Εταιρειών και η ζωή μας θα διέπεται από όλα τα χαρακτηριστικά της σχέσης Φεουδάρχη – δουλοπάροικου,
εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα μου τότε εγώ, επικαλούμενος το άρθρο 120 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και κάθε ηθική νομιμοποίηση, απορρέουσα από αρχές, αξίες, πίστη και διακηρύξεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, θα φροντίσω να εφαρμοστεί η ισότητα ενώπιον Θεού και ανθρώπων και έναντι του Νόμου και του Συντάγματος,  «με κάθε τρόπο» όπως ρητά αναφέρεται.

Ας φροντίσουμε, όλοι μαζί, να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και ας απαιτήσουμε τη δημιουργία μιας Δημοκρατικής Πολιτείας, όπου το Σύνταγμα και τους Νόμους θα φτιάχνει ο λαός.  Να διώξουμε τους εμπόρους του χρήματος, τους αργυραμοιβούς και τους δανειστές, από το Ναό της Πατρίδας και τον Οίκο του Θεού.
Ο
Εξωδίκως δηλών

ΑΦΜ: 021443912
------------------------------
ΣΗΜ.: Ένας αριθμός είμαι. Σε τι χρησιμεύει το όνομα; Μη και δε με γράψει η ιστορία; Ο καθένας μπορεί να το κάμει (κάπως έτσι) . Ένας αριθμός φορολογικού μητρώου είμαι. Τίποτα περισσότερο.

Μέρος των στοιχείων του εξώδικου ελήφθησαν από το "Αντίσταση Τώρα".
στις εικόνες: ο Δον ΨΥΧΩΤΗΣΣχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top