Select Menu

Η είδηση που μονοπωλεί τις οικονομικές εφημερίδες τον τελευταίο μήνα είναι η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την Eurobank.
Μια συγχώνευση, που όπως έχει επισημανθεί σε προηγούμενο άρθρο του Banquedorient.org, ίσως να αποτελέσει την κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τα παλαιά τραπεζικά ιδρύματα, έτσι ώστε να εμφανιστεί άσπιλη η νέα τραπεζική οντότητα, ο επονομαζόμενος “Όμιλος ΕΤΕ”.

Ποιες όμως είναι οι πιθανές “αμαρτίες” της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank Ergasias, που θα μπορούσαν να καλυφθούν με μια τέτοια συγχώνευση;

ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΗΣ EUROBANK

Η Eurobank Ergasias, πιθανολογείται από αναλυτές, ότι επιθυμεί, με λίγες κινήσεις και σε διάστημα ημερών, να ξεμπερδέψει με βάρη του παρελθόντος, που την ακολουθούν εδώ και 15 χρόνια, όπως η Τράπεζα Κρήτης, η Τράπεζα Εργασίας και η Τράπεζα Αθηνών.

Υποκατάστημα της Eurobank

Είναι πλέον δεδομένο ότι ο “Ομιλος ΕΤΕ”, παρά τις όποιες υποσχέσεις, θα απολύσει μεγάλο αριθμό εργαζομένων της Eurobank και αυτό το γνωρίζει το σωματείο εργαζομένων της τελευταίας, για αυτό και έχει προβεί σε έντονες κινητοποιήσεις τον τελευταίο καιρό. Των απολύσεων πιθανότατα θα προηγηθούν συμπτύξεις και κλείσιμο υποκαταστημάτων, των οποίων η λειτουργία θα κριθεί ζημιογόνος.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να θυμίσουμε την ίδρυση της Νέας Τράπεζας Κρήτης, την οποία εξαγόρασε η Eurobank, ενώ η Τράπεζα Κρήτης παραμένει υπό εκκαθάριση 17 χρόνια!

Ο Γιώργος Κοσκωτάς και ο Λάγιος Ντέταρι

Η τότε Τράπεζα Κρήτης, ενώ βρισκόταν υπό εκκαθάριση, προχώρησε με φωτογραφικό νόμο σε ίδρυση νέας Τράπεζας, η οποία πωλήθηκε έναντι 93 δισεκατομμυρίων δραχμών στον Όμιλο Λάτση, τη στιγμή που η Πειραιώς πρόσφερε μόνο 17 δισεκατομμύρια δραχμές και η δεύτερη προσφορά μετά τον Όμιλο Λάτση ήταν 30 δισεκατομμύρια δραχμές… Αυτά τα βάρη, τα οποία θα “έφερναν την Άνοιξη” είναι οι παιδικές ασθένειες της Eurobank Ergasias.

Επίσης, αξίζει αναφοράς η υπόθεση της υπό εκκαθάρισης πλέον Τράπεζας Κρήτης, που έχει να κάνει με την απευθείας δανειοδότηση και την υπεξαίρεση ποσού από τον Κοσκωτά, για να χρηματοδοτηθεί ο Ολυμπιακός για μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη πάνω από 20 χρόνια τώρα και μετά από δύο δεκαετίες ο Ολυμπιακός καλείται να καταβάλει 7 εκατομμύρια ευρώ και 33 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους προς την υπό εκκαθάριση Τράπεζα, λόγου του υψηλού δικαιοπρακτικού επιτοκίου της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ένα σύνολο 40 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν μεταφέρθηκαν ποτέ στη “Νέα Τράπεζα Κρήτης” αλλά παρέμειναν μαζί με τις περισσότερες επισφαλείς απαιτήσεις να περιμένουν 17 χρόνια τη λήξη της εκκαθάρισης της Τράπεζας Κρήτης. Κάτι που φαίνεται θα χρειαστεί ακόμη χρόνια. Τελικά τα χρόνια της κυριαρχίας του Κοσκωτά και η μετά από αυτόν μεταβατική περίοδος του τραπεζικού συστήματος, δείχνουν το δρόμο…ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Μια από τις “αμαρτίες”, που κατά πολλούς βαρύνουν την Εθνική Τράπεζα, είναι η υπό εκκαθάριση εταιρεία «Τράπεζα της Ανατολής ΑΕ», η οποία συγχωνεύθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ’ αριθμό 147611/1932 σύμβασης εξαγοράς και απορρόφησης.

Η Τράπεζα της Ανατολής (Banque D’ Orient) ιδρύθηκε το 1904 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την αντίστοιχη της Γερμανίας, οι οποίες ανέλαβαν να καλύψουν το μετοχικό κεφάλαιο.

Ο ρόλος της Nationalbank für Deutschland ήταν απλά σκιώδης στην όλη επιχείρηση και οι δύο πλευρές δεν είχαν την υποχρέωση ή τη θέληση να κρατήσουν τις μετοχές της Τράπεζας Ανατολής. Απλά ήθελαν να δημιουργήσουν τη ψευδαίσθηση ότι κυοφορείται μια νέα διεθνής τράπεζα για να προσελκύσουν τα κεφάλαια των ελληνικών πληθυσμών στην Αίγυπτο και την Οθωμανική αυτοκρατορία. Μόλις το 1905 το ποσοστό της γερμανικής πλευράς έπεσε στο 4%, ενώ η Εθνική Τράπεζα διατήρησε ένα ποσοστό 49.51%. Το υπόλοιπο πωλήθηκε σε επενδυτές και τράπεζες.


Η Μετοχή της Τράπεζας της Ανατολής

Η Τράπεζα Ανατολής ίδρυσε στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της υποκαταστήματα, πρακτορεία, και υποπρακτορεία σε Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Ζαγαζίκ, Μοναστήρι, Μυτιλήνη, Σέρρες, Πέργαμο, Μαγνησία, Κωνσταντινούπολη, Αμβούργο.

Προς το τέλος του 1905, έγινε διπλασιασμός του μετοχικού κεφαλαίου, με συμμετοχή μόνο της γερμανικής πλευράς. Ακολούθησε η διχοτόμηση της τράπεζας σε δύο τμήματα, στην Τράπεζα της Ανατολής και την Orient Bank. Την τελευταία κράτησε η γερμανική πλευρά με το μισό εταιρικό κεφάλαιο και τα υποκαταστήματα στην Κωνσταντινούπολη και το Αμβούργο, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε το δικό της δίκτυο.

Από το 1906 έως το 1930 γίνονται επιτυχημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες και συμμετείχαν κυρίως Έλληνες από την ομογένεια, κυρίως από την Αίγυπτο, μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Η Τράπεζα Ανατολής είχε καταφέρει να αντεπεξέλθει στην οικονομική δυσπραγία της περιόδου μετά το 1922, κυρίως μέσω κερδοφόρων επενδύσεων και αποδοτικών δανειοδοτήσεων στον τομέα του εμπορίου βάμβακος στην Αίγυπτο.

Η σύμβαση συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 72186/1932 υπουργική απόφαση και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 301/31-12-1932 (Δελτίο Ανωνύμων εταιριών).

Σύμφωνα με το άρθρο της σύμβασης συγχώνευσης, μεταβιβάστηκαν αυτοδικαίως όλες οι νομικές σχέσεις της Τράπεζας Ανατολής προς οποιοδήποτε πρόσωπο, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η δε μεταβίβαση εξομοιώθηκε με καθολική διαδοχή.

Το τελικό τίμημα εξαγοράς προσδιορίστηκε, σύμφωνα με διατάξεις της σύμβασης, ως το αποτέλεσμα ειδικής εκκαθάρισης και καταβλήθηκε ως προκαταβολή το ποσό των 150 δραχμών ανά μετοχή σε καθένα από τους 280.000 μετόχους, πλέον του ποσού των 50 δραχμών ως αποτίμηση της αξίας του μεταβιβαζόμενου πελατολογίου από την Τράπεζα Ανατολής στην Εθνική Τράπεζα (το goodwill όπως χαρακτηριστικά το ονομάζει η σύμβαση).

Το ποσό των συνολικώς 200 δραχμών ανά μετοχή αποτελεί, σύμφωνα με τη σύμβαση, προκαταβολή της αξίας που ενσωματώνει κάθε μετοχή, μέχρι του προσδιορισμού της πραγματικής αξίας κάθε μετοχής. Σύμφωνα με τη σύμβαση συγχώνευσης, 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση της σύμβασης (δηλαδή την 16η Ιανουαρίου δοθέντος ότι η σύμβαση συγχώνευσης δημοσιεύτηκε την 31-12-1932), όφειλε η Εθνική Τράπεζα να πληρώσει το ποσό των 200 δραχμών ως έναντι από τη ρευστοποίηση του ενεργητικού της Τράπεζας Ανατολής, ενώ μετά το πέρας της εκκαθάρισης οφείλει η Εθνική Τράπεζα να καταβάλει σε καθένα από τους 280.000 μετόχους, το προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, με την ανωτέρω σύμβαση συγχώνευσης, προβλέφθηκε ότι θα διενεργηθεί ειδική εκκαθάριση, συνεπεία μεταβίβασης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από την Τράπεζα Ανατολής στην Εθνική Τράπεζα, με μόνο και αποκλειστικό σκοπό τον προσδιορισμό του τιμήματος εξαγοράς και την απόδοσή του στους μετόχους τής απορροφούμενης εταιρείας.
Μέχρι σήμερα και μετά από έρευνα πολλών ετών, δεν έχει κατορθώσει κανείς να βρει:

1. Έστω μία δημοσίευση του τελικού ισολογισμού της ειδικής εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής σε οποιαδήποτε Ελληνική εφημερίδα από το 1932 έως και σήμερα, όπως όριζε η σύμβαση συγχώνευσης των δύο Τραπεζών. Φυσικά δεν υπάρχουν καν δημοσιεύσεις σε κάποιο ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιρειών…
2. Δεν έχει προσκομιστεί έστω μια μετοχή, πλήρως εξοφλημένη ή ακυρωμένη λόγω λήξης της ειδικής εκκαθάρισης. Ούτε καν από την ίδια την Εθνική Τράπεζα.

Τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά και την ίδια την Εθνική Τράπεζα, το νομικό τμήμα και το ιστορικό αρχείο της οποίας δεν έχουν καταφέρει να προσκομίσουν έστω ένα από τα ανωτέρω, τόσο σε οχλήσεις κομιστών μετοχών της Τράπεζας Ανατολής, όσο και στις δικαστικές αίθουσες.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΕ – EUROBANK

Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνων συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος κ. Αλέξανδρου Τουρκολιά, “η νέα τράπεζα θα είναι ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά και θα συγκαταλέγεται στις 30 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες”, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι “η ανάγκη συγκέντρωσης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ”.

Η δημόσια πρόταση της Εθνικής θα ολοκληρωθεί τις πρώτες εβδομάδες του 2013 και η πλήρης λειτουργική ενοποίηση θα υλοποιηθεί μέσα σε 2-3 χρόνια.

Η Εθνική έχει εξασφαλίσει την ανέκκλητη δέσμευση των βασικών μετόχων της Εurobank, που εκπροσωπούν περίπου το 44% του μετοχικού κεφαλαίου, ότι θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση της ΕΤΕ. H επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, με μεγάλη πλειοψηφία, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι εισφοράς σε είδος.

Η εισφορά θα αποτελείται από μετοχές της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., και η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί αποκλειστικά από τους κοινούς μετόχους της Eurobank Ergasias A.E. που θα αποδεχθούν τη Δημόσια πρόταση της Τράπεζας με αναλογία 58 νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές Ε.Τ.Ε. για 100 εισφερόμενες μετοχές της Eurobank Ergasias A.E. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υφισταμένων μετόχων, η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, ενώ η Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ παρείχε και τις σχετικές εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις.ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Αλέξανδρος Τουρκολιάς
Διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας

Όπως γνωστοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς στους μετόχους, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012, το χρονοδιάγραμμα της συνένωσης με την Eurobank έχει ως εξής:

1) Ως τα τέλη Νοεμβρίου θα έχει κατατεθεί στις αρχές προς έγκριση το δελτίο της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής των μετοχών των δύο τραπεζών.

2) Εντός του Δεκεμβρίου θα τοποθετηθεί θετικά επί της πρότασης το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank.

3) Η δημόσια πρόταση μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις θα αρχίσει να «τρέχει» στα μέσα Δεκεμβρίου, για την ανταλλαγή των μετοχών της Eurobank με νέες της Εθνικής Τράπεζας.

4) Η διαδικασία θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες περίπου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, με δεδομένο ότι ήδη ο βασικός μέτοχος της Eurobank, ο όμιλος Λάτση, που κατέχει ποσοστό 44% έχει αποδεχθεί την πρόταση.

5) Μετά την ολοκλήρωση της πρότασης η Eurobank θα είναι σε κάθε περίπτωση θυγατρική της Εθνικής. Η νομική συγχώνευση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ η λειτουργική θα πάρει αρκετό χρόνο, περίπου 2 – 3 χρόνιαΟ ΝΕΟΣ “ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ”

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στην τελευταία Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ και με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2012, το συνολικό ενεργητικό της διευρυμένης ΕΤΕ εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 180 δισ. Ευρώ, κάτι το οποίο εντάσσει το νέο Όμιλο μεταξύ των τριάντα μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Το συνδυασμένο εγχώριο μερίδιο αγοράς στα δάνεια είναι της τάξης του 36% και το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις ανέρχεται στο 32%, ποσοστά που συμβαδίζουν απόλυτα σε ένα τραπεζικό σύστημα που πλέον απαρτίζεται από τρεις πυλώνες. Η δημιουργία προστιθεμένη αξίας από τη συγχώνευση αναμένεται υψηλή και έχει υπολογιστεί να επιτευχθούν συνέργειες, ύψους περίπου 570 – 630 εκατ. Ευρώ προ φόρων, σε ετήσια βάση μέχρι το τέλος του 2015.

Με βάση το μερίδιο αγοράς στα δάνεια, η διευρυμένη τράπεζα θα είναι πρώτη στη Βουλγαρία και τη FYROM και τρίτη στη Ρουμανία και τη Σερβία, παίζοντας συστημικός ρόλο στην οικονομία των επιμέρους χωρών. Παράλληλα, η Finansbank στην Τουρκία θα συνεχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στο ενεργητικό και τα αποτελέσματα του Ομίλου.ΤΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK

Είναι γνωστό το ενδιαφέρον της Deutsche Bank για την εξαγορά του 12% της Εθνικής εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι σήμερα είναι το χρονικό σημείο που θα επιλέξει η πλευρά των Γερμανών, για να κάνει πράξη την εξαγγελία της επένδυσης, αν και πλέον φαίνεται πως στόχος τους είναι η συμμετοχή στην τελική μορφή που θα προκύψει από τη συγχώνευση των δύο τραπεζών.

Η Deutsche Bank εδώ και 14 χρόνια είχε “δοκιμάσει τα νερά” με συμμετοχή 10% στην EFG Eurobank το 1998, ενώ το 2003 έγινε διάθεση του ποσοστού της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche Bank. Ωστόσο, ο γερμανικός Κολοσσός, αναμένεται να μπει δυναμικά στην Ελληνική αγορά, με τις ευχές της γερμανικής πολιτικής ηγεσίας, ενώ και η ίδια η πώληση της Eurobank έγινε με την προτροπή των Deutsche Bank και Goldman Sachs International.

Φυσικά, το ερώτημα που προκύπτει, ενόψει της επανακεφαλαιοποίησης, είναι μήπως η όλη συγχώνευση γίνεται για να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα της γερμανικής πλευράς, ώστε αυτή να προχωρήσει σε μια ασφαλή επένδυση στη μεγαλύτερη Ελληνική Τράπεζα.

Αρκετοί είναι αυτό που υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση της ETE με τη Eurobank γίνεται για να εξαγνιστούν τα δύο τραπεζικά ιδρύματα από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, και να προσφερθεί ο έλεγχος του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος, σαν φιλέτο στο πιάτο της Deutsche Bank.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Είναι δεδομένο ότι τα Ελληνικά Τραπεζικά ιδρύματα στο σύνολο τους υποφέρουν από παιδικές ασθένειες και έχουν συσσωρευμένες “αμαρτίες” του παρελθόντος. Στη συγκεκριμένη όμως χρονική περίοδο προσπαθούν εναγωνίως να ξεπεράσουν τα βάρη του παρελθόντος, παραγνωρίζοντας τη ρήση “αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα”.

Και ίσως να ήταν συνετό από κάποιους να φροντίσουν, αφενός να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη, και αφετέρου να μην πέσουν οι προσδοκίες τους θύματα του κακού τους παρελθόντος.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top