Select Menu

Συνάντηση για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος είχε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη. Μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ δήλωσε:

«Η ΕΣΕΕ επανειλημμένα έχει εκφράσει την άποψη ότι το νέο φορολογικό σύστημα θα πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένες αρχές, ώστε να ανταποκρίνεται στο αίτημα επιχειρήσεων και φορολογουμένων για ένα δίκαιο, απλό, κατανοητό, έντιμο και με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά σύστημα φορολόγησης. Με βάση τη διαφάνεια, την ισότητα, την ισονομία, την ισορροπία, την ουδετερότητα, την βεβαιότητα, την σταθερότητα, την αναλογικότητα, τη λειτουργικότητα και τη νομιμότητα θα πρέπει να συμβάλει προς την κατεύθυνση δημιουργίας φορολογικής συνείδησης στους πολίτες και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και φορολογουμένων, με τρόπο που θα "κλείνει" κάθε παράθυρο φοροδιαφυγής.

Η αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών είναι εθνικό θέμα, αλλά δεν αντιμετωπίζεται μεαναδρομική και έκτακτη φορολόγηση, ούτε με συνεχή χαράτσια που οδηγούν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε αναγκαστική στάση πληρωμών. Η αγορά έχει ανάγκη από ένα νέο φορολογικό, άμεσα εφαρμόσιμο, χωρίς το υπερβολικό διαχειριστικό κόστος και τα παράδοξα του ΚΒΣ, με ορίζοντα δεκαετίας και στοχευμένες αναπτυξιακές κατευθύνσεις που θα ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι φορολογικές διακρίσεις με εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια δεν μπορεί να είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεση, ούτε συμφωνούμε με την καθιέρωση φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου τριών ταχυτήτων, αφού παραβιάζει τουλάχιστον τις μισές από τις δέκα αρχές του φορολογικού σχεδιασμού.

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος, η σταδιακή μείωση του ΦΠΑ και η καθιέρωση του flat tax 15% για τις επιχειρήσεις, αποτελούν δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και θα πρέπει να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του νέου φορολογικού νόμου. Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και στοιχείων, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις αλλά και η ηλεκτρονική καταβολή ΦΠΑ είναι πάγια αιτήματα του εμπορίου, αφού καταργούν τις όποιες αχρείαστες "χειραψίες" και περιορίζουν την φοροδιαφυγή.

Το ζητούμενο της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι η ξεκάθαρη αποτύπωση στις φορολογικές δηλώσεις όλων των εσόδων και εξόδων, ενώ θα πρέπει να επιβάλλεται φόρος στη διαφορά πραγματικού εισοδήματος και δαπανών, ώστε να σταματήσει επιτέλους η άδικη φορολόγηση επί ανύπαρκτων τεκμαρτών εισοδημάτων. Με την αναγνώριση όλων των δαπανών και την έκπτωσή τους από το εισόδημα, αντί ποσοστού από το φόρο, θα λειτουργήσει σωστά το μέτρο συλλογής αποδείξεων με ή χωρίς τη χρήση φοροκάρτας και κάθε άλλης μορφής πλαστικού χρήματος.

Η ΕΣΕΕ επίσης προτείνει τον ορισμό και τη νομοθέτηση της ΜΜΕ ατομικής και προσωπικής υπερχρεωμένης επιχείρησης με συγκεκριμένα κριτήρια τζίρου, οφειλών και δανεισμού κατά την διάρκεια της τριετίας της κρίσης, με σκοπό να βοηθηθούν και να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Προτεραιότητα του υπουργείου Οικονομικών πρέπει να είναι η εκλογίκευση των ποινικών διώξεων και κυρίως η αναστολή της αυτόφωρης διαδικασίας στους χιλιάδες μικρομεσαίους με βεβαιωμένες οφειλές που αδυνατούν να τις καταβάλουν λόγω ανέχειας.

Τέλος, για κάθε μέτρο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να θεσπιστεί το αντίμετρο συμβολικής έκπτωσης φόρου στις εμπρόθεσμες και εφάπαξ καταβολές φόρου ως κίνητρο αναγνώρισης της συνεπούς φορολογικής συμπεριφοράς.

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ στοχεύουν στην πλήρη αναμόρφωση του φορολογικού συστήματοςκαι στη μετά ΚΒΣ εποχή, ενώ είναι βασισμένες στη λογική μιας συνολικής και ενιαίας φορολογικής αναδόμησης και όχι αποσπασματικών ρυθμίσεων».

Οι δέκα προτάσεις της ΕΣΕΕ για άμεσες ενέργειες στη φορολογική μεταρρύθμιση
Νομοθέτηση του ορισμού της υπερχρεωμένης μικρομεσαίας επιχείρησης και διακανονισμός όλων των εκκρεμών φορολογικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών της οφειλών.
Η ρύθμιση των οφειλομένων σε πολλές δόσεις ανεξαρτήτως ποσού και νομικής μορφής εταιρείας και περίοδος "παγώματος" έξι μηνών, μέχρι τέλος του χρόνου και όχι χαρίσματος, όλων των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και Μμε επιχειρήσεων για να συνέλθει η αγορά και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της.

Ο εξορθολογισμός των κυρώσεων (πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων) και η ισχύς αυτών και επί των εκκρεμών υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια, η άμεση τροποποίηση των διατάξεων για την αναστολή εκτέλεσης πράξεων της Διοίκησης και η αναθεώρηση των διατάξεων που προβλέπουν αυτόφωρη διαδικασία και ποινές φυλάκισης για μικρομεσαίους μικροοφειλέτες του Δημοσίου.

Η δραστική μείωση των παραβόλων και της προβεβαίωσης του φόρου για την προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και η καθιέρωση ανεξάρτητου μηχανισμού για εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με διαιτητικά χαρακτηριστικά, ώστε να αποφεύγεται η χρονοβόρα και γραφειοκρατική σημερινή κατάσταση.

Η άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού πόθεν έσχες, με καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας (το προβλέπει ο ν.3842/2010), η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και καταβολή ΦΠΑ.

Η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α., με άμεση εφαρμογή ενιαίου συντελεστή 19% και ταυτόχρονη διατήρηση ενός χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. 9% για τα είδη πρώτης ανάγκης και όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Αναφορικά με τον τρόπο φορολογίας εισοδήματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, είτε ως προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ), είτε ως κεφαλαιουχική (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ), προτείνουμε φόρο με συντελεστή 15% επί των κερδών. Για τα διανεμόμενα στους εταίρους ή μετόχους κέρδη να υπάρχει φορολογία μερισμάτων με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης

Άμεση ρύθμιση για φορολογία της ακίνητης περιουσίας, με το Φ.Α.Π., με αφορολόγητο όριο στα 400.000,00 € ανά φυσικό πρόσωπο, με απαλλαγή φόρου για όσα ακίνητα είναι ανεκμετάλλευτα και για όσο χρονικό διάστημα, αυτά δεν αποφέρουν έσοδα. Παράλληλα προτείνουμε την ενοποίηση των πολλών και διαφόρων φόρων επί της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων και κατάργηση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα.

Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας με τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Περιοχών (ΕΟΠ) σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας και στα λιμάνια. Στις περιοχές αυτές θα υπάρχει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς και transit υπηρεσίες οι οποίες θα ενισχύσουν το διαμετακομιστικό εμπόριο.

Το ελληνικό εμπόριο είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει σε κάθε σοβαρή προσπάθεια αναθεώρησης του φορολογικού συστήματος με την καθιέρωση επιβολής φόρου στη διαφορά εισοδήματος-δαπανών, ώστε να λειτουργήσει επιτέλους η έκδοση αποδείξεων.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top