Select Menu


Όσα δημοσιεύουμε στη συνέχεια θέτουν ένα μεγάλο θέμα: συζητάμε για τις νέες συμβάσεις που έρχονται , για το αγγλικό δίκαιο και τα υπόλοιπα, αλλά λίγοι σκέφτονται τι μας περιμένει σε περίπτωση που συμβούν μια σειρά από γεγονότα τα οποία δεν είναι καθόλου απίθανα. Όπως π.χ. οι δανειστές μας να μας καταγγείλουν για αθέτηση υποχρεώσεων σε περίπτωση που το εθελοντικό κούρεμα γίνει υποχρεωτικό.

Διαβάστε λοιπόν πώς η Ελλάδα βρίσκεται ήδη εδώ και δύο χρόνια σε ζυγό και πως η 21η Μαρτίου μπορεί να μετατραπεί σε νέα… Άλωση της χώρας ή στην αρχή του τέλους για την Ελλάδα όπως την ξέραμε.

Σύμφωνα με την “ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ” σημείο “8. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ”
προβλέπονται τα εξής:

“(1) Οι Δανειστές μπορούν με γραπτή ειδοποίηση (που επιδίδεται από την Επιτροπή ενεργώντας εκ μέρους τους) (και ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών) προς τον Δανειολήπτη, να ακυρώσουν τη Δανειακή Διευκόλυνση και/ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, σε περίπτωση που:

(ε) Σχετικό Χρέος του Δανειολήπτη του οποίου το συνολικό ποσό κεφαλαίου υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ, είναι υποκείμενο σε δήλωση αθέτησης υποχρεώσεων όπως ορίζεται σε κάθε όργανο διοίκησης ή τεκμηρίωσης του συγκεκριμένου χρέους και ως αποτέλεσμα μίας τέτοιας δήλωσης προκύπτει επίσπευση του εν λόγω χρέους ή μια εν τοις πράγμασιν αναστολή πληρωμών…”.

Και λίγο πιο κάτω εξειδικεύεται ο όρος “Σχετικό Χρέος”:
“Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως «Σχετικό Χρέος» νοείται το Εξωτερικό Χρέος και το Δημόσιο Εσωτερικό Χρέος. «Εξωτερικό Χρέος» νοείται το συνολικό χρέος του Δανειολήπτη ή του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη που είναι (i) εκφρασμένο ή πληρωτέο σε νόμισμα διαφορετικό από το επίσημο νόμισμα του Δανειολήπτη και (ii) το οποίο δεν είχε προκύψει αρχικά ή αναληφθεί στο πλαίσιο Σύμβασης ή Οργάνου ή εκδόθηκε κατ’ ουσίαν σε πιστωτές που είναι όλοι κάτοικοι της Ελλάδας ή σε οντότητες που έχουν την έδρα τους ή τον βασικό τόπο των συναλλαγών τους εντός της επικράτειας της Ελλάδας.

«Δημόσιο Εσωτερικό Χρέος» νοείται κάθε χρέος του Δανειολήπτη το οποίο (i) εκφράζεται στο επίσημο νόμισμα του Δανειολήπτη, (ii) έχει τη μορφή ή αντιπροσωπεύεται από ομόλογα, τίτλους ή άλλα χρεόγραφα ή οποιαδήποτε εγγύηση για αυτά και (iii) διαπραγματεύεται ή δύναται να διαπραγματεύεται ή εισάγεται ή επαναγοράζεται και πωλείται με συνήθη τρόπο σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο, αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, εξωχρηματιστηριακή ή άλλη αγορά χρεογράφων.”

Άρα λοιπόν, μένει να δούμε εάν ενεργοποιηθεί η παρούσα πρόβλεψη της ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ και ΕΝ ΙΣΧΥ σύμβασης στις εξής περιπτώσεις:

1] εάν καθυστερήσει η καταβολή της δόσης του παλαιού (πρώτου) δανείου των 110 δις και ως αποτέλεσμα αυτού ΔΕΝ πληρωθεί το ομόλογο του Μαρτίου (ή, σε κάθε περίπτωση ΜΗ πληρωμής αυτού ή οποιουδήποτε άλλου ομολόγου), και

2] εάν η διαδικασία απομείωσης του χρέους (PSI+ της 26/27-10-2011) πάψει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα και μετατραπεί σε υποχρεωτική μέσα από “Ρήτρες Συλλογικής Δράσης – CACs” καθιστώντας έτσι αυτό το χρέος ως “αθέτηση υποχρέωσης”, κάτι που θα είναι η φυσιολογική εξέλιξη

Σε αυτήν την περίπτωση οι δανειστές θα πρέπει – σύμφωνα με τις επιταγές της σύμβασης – να “…ακυρώσουν τη Δανειακή Διευκόλυνση και/ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους…”.

Και επειδή εμείς ΔΕΝ θα μπορούμε να το αποπληρώσουμε αυτό το “άμεσα απαιτητό και πληρωτέο” χρέος, αυτοί τι θα κάνουν; Θα ενεργοποιήσουν τις “κατασχέσεις”; Θα προσφύγουν στα Δικαστήρια; Τι θα κάνουν; Κάθε απάντηση δεκτή.

Διότι εάν δεν ενεργοποιηθεί η σύμβαση (όπως αναπτύχθηκε παραπάνω), δεν δημιουργείται τότε προηγούμενο και για τις άλλες Χώρες που είναι σε αντίστοιχο μηχανισμό (Πορτογαλία, Ιρλανδία); Και, ανάποδα, εάν ενεργοποιηθούν οι “κατασχέσεις” κλπ επί της Δημόσιας / Κρατικής περιουσίας τότε πως θα αντιδράσουν οι κάτοικοι των άλλων Χωρών Ιρλανδίας και Πορτογαλίας βλέποντας τι τους περιμένει; Μήπως γι’ αυτό κάποιος μεγαλοσχήμονας Ευρωπαίος – δεν θυμάμαι ποιός ακριβώς – πρόσφατα έλεγε ότι η διάλυση του ΕΥΡΩ μπορεί να προκαλέσει ακόμα και πολέμους στην Ευρώπη;

Μήπως κατάλαβαν – λίγο αργά είναι η αλήθεια – και οι εταίροι / δανειστές μας και το ΔΝΤ ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το (PSI+) όπως αυτό συμφωνήθηκε (δηλαδή σε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ βάση) δεδομένου ότι σε κάθε άλλη περίπτωση τα πράγματα μπερδεύουν πάρα, μα πάρα πολύ για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ (ΤΟΥΣ) και μπαίνουμε ΟΛΟΙ σε επικίνδυνα μονοπάτια; Μήπως γι’ αυτό διαρρέουν διάφορα σενάρια περί μεγαλύτερου “κουρέματος”, αδιεξόδων κλπ; Μήπως γι’ αυτό προσπαθεί να ανασκευάσει η Λαγκάρντ για το ύψος του “κουρέματος”; Μήπως γι’ αυτό ο Mr BNP Paribas και ο Mr IIF δηλώνουν τελευταίως ότι οι διαδικασίες του PSI+ προχωρούν ικανοποιητικά και θα ολοκληρωθούν οσονούπω σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΕ; Μήπως σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και το τι θα πληρώσουν οι μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν τα CDSs (για τις Αμερικάνικες δεν λέω γιατί είναι έντονη η πίεση που προσπαθούν να ασκήσουν οι Αμερικανοί);

Συνυπολογίστε όλα αυτά και κάντε προβλέψεις για το πρωινό της 21/3/2012, σε περίπτωση που ΔΕΝ αποπληρωθεί το ομόλογο λήξης 20/3/2012 (κουρεμένο ή ακούρευτο ανάλογα εάν έχει κλείσει η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ανταλλαγή – PSI+), ή εάν για τους σκοπούς του PSI+ ενεργοποιηθούν οι περίφημες “Ρήτρες Συλλογικής Δράσης – CACs”…

Άρα λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να απαντήσουμε επί της ΕΝ ΙΣΧΥ σύμβασης που έχει υπογράψει ο Γιωργάκος και η παρέα του, πριν ασχοληθούμε με τα υποθετικά μελλούμενα των επερχόμενων συμβάσεων και δεσμέυσεων. Γιατί οι δεσμεύσεις είναι ήδη υπογεγραμμένες και εν ισχύ… Αν κάποιος έχει απάντηση επί των ανωτέρω, ευχαρίστως θα τις ακούσω (διαβάσω). Οι άνθρωποι της Συγγρού έχουν γνώση / άποψη / απάντηση ή απλά… μετέχουν της “Παπαδήμειου” κυβέρνησης…;

Όπως και να έχει, οι εξελίξεις από εδώ και πέρα θα έχουν απ’ όλα: καταστροφολογία, συνομωσίες, συμμαχίες, κακούς, καλούς, ινδιάνους, cowboys…

LambrosG

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top