Select Menu


Καινούργιο SOS φαίνεται να εκπέμπουν οι ΟΕΥ προς τον πρωθυπουργό, με επιστολή τους, διατυπώνοντας μια πρόταση για την ουσιαστικώτερη, λένε, εφαρμογή της «οικονομικής διπλωματίας».

Η Επιστολή τους στον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου (με κοινοποίηση στους Ευαγγ. Βενιζέλο, Στ. Λαμπρινίδη και Μ. Χρυσοχοϊδη) ακολουθεί και η πρόταση τους .
Αξιότιμε  Κύριε  Πρωθυπουργέ,

Όπως γνωρίζετε το 2002 μεταφέρθηκαν στο ΥΠΕΞ από το τότε ΥΠΕΘΟ, αρμοδιότητες που αφορούσαν στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, την αναπτυξιακή βοήθεια, καθώς επίσης και το δίκτυο των Γραφείων ΟΕΥ, με τις αρμοδιότητες και το σύνολο του προσωπικού που στελέχωναν αυτές τις αρμοδιότητες (υπάλληλοι κλάδου ΟΕΥ, διοικητικοί υπάλληλοι και επιτόπιο προσωπικό).Η θεσμική αυτή τομή επισφραγίστηκε από την ψήφιση του Ν. 3196/2003 (επί δικής σας θητείας ως Υπουργού επί των Εξωτερικών και με Υφυπουργό τον κ. Α. Λοβέρδο), νόμος που υπερψηφίσθηκε τόσο από τη  ΝΔ όσο και το ΚΚΕ, ενώ χαιρετίσθηκε με ενθουσιασμό από το σύνολο των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων της χώρας, αφού η όλη μεταρρύθμιση είχε υποστηριχθεί από αυτές προκειμένου αφενός να ενισχυθούν και να αναβαθμισθούν τα Γραφεία ΟΕΥ και αφετέρου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός της δραστηριότητας των ελληνικών φορέων στο εξωτερικό.

Δυστυχώς όμως η πορεία αυτής της μεταρρύθμισης έχει ανακοπεί και υπονομευθεί και αυτό οφείλεται στην υιοθέτηση του νέου οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών του 2007 (Ν. 3566/2007). Πράγματι ο νόμος αυτός υπαγορεύθηκε από μία ομάδα της τότε υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και αποσκοπούσε στην πλήρη υποβάθμιση των Γραφείων ΟΕΥ, στην προοδευτική κατάργηση των υπαλλήλων του κλάδου ΟΕΥ υπό το πρόσχημα της προοδευτικής υποκατάστασής τους από υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου! Είναι άλλωστε γνωστό ότι δεν υφίστατο καμία πραγματική ανάγκη για την αναθεώρηση του ούτε καν συμπληρώσαντος δεκαετία προηγούμενου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 2594/1998) πλην της ικανοποιήσεως συντεχνιακών συμφερόντων, όπως τα αντιλαμβάνονταν κάποιοι εκπρόσωποι του διπλωματικού κλάδου. Πρόκειται στην ουσία για τους ίδιους που καθυστέρησαν την ψήφιση του Ν. 3196/2003 και υπονόμευσαν συστηματικά πολλές από τις πιο προοδευτικές προτάσεις που είχαν προηγηθεί στο πλαίσιο της προηγηθείσας διαβούλευσης (π.χ. εξέλιξη των Γραφείων ΟΕΥ σε Οικονομικές Αποστολές, σύμφωνα με πολλά ξένα πρότυπα, όπου θα μπορούσαν να ενταχθούν και να να συντονίζονται αποτελεσματικότερα και άλλες ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό. π.χ.τουριστικοί, ενέργειας, γεωργικοί ακόλουθοι κλ.π.).

Οι επιλογές που εκφράσθηκαν στον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών –που αποτελούν διεθνή πρωτοτυπία και που αποδεικνύουν την παντελή άγνοια των εμπνευστών του για το αντικείμενο- προκάλεσε τόσο την σφοδρή αντίδραση των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων όσο και της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ), οι βουλευτές της οποίας αποχώρησαν από τη συζήτηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ καταψηφίσθηκε και από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Τα αποτελέσματα της «πρωτότυπης» αυτής επιλογής είναι δυστυχώς ήδη ορατά και έχουν επιφέρει την αντίδραση των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, που μέσα στην οικονομική κρίση βλέπουν σήμερα τα Γραφεία ΟΕΥ να στελεχώνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με έναν μόνο υπάλληλο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να είναι τόσο λειτουργικά όσο απαιτούν οι παρούσες περιστάσεις. Πόσο μάλλον που ακόμα και ο ισχύων Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών εφαρμόζεται κατά τρόπο που να οδηγεί ακόμα περισσότερο στην αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιών με την οποία ασκείται η οικονομική διπλωματία.

Έτσι σήμερα τα 2/3 των Γραφείων ΟΕΥ δεν υφίστανται ουσιαστικά, καθότι σε αυτά υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος, το 60% του δυναμικού του κλάδου ΟΕΥ έχει μετατεθεί στη Κεντρική Υπηρεσία, ενώ η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων έχει ανακοπεί.

Παράλληλα έχει καταρρεύσει ο διϋπουργικός χαρακτήρας αυτών των υπηρεσιών, έχει γραφειοκρατικοποιηθεί η λειτουργία τους, έχει χαθεί κάθε έννοια ανάληψης πρωτοβουλίας, ενώ στην καθημερινή λειτουργία τους, οι υπάλληλοι ΟΕΥ, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και στελέχη με υψηλή εξειδίκευση, δεν αξιοποιούνται με τον προσήκοντα  τρόπο.

Παρά τη ζοφερή αυτή καθημερινότητα, οι υπάλληλοι ΟΕΥ, ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους και στις υψηλές απαιτήσεις του λειτουργήματος τους με συνέπεια, επαγγελματισμό και υψηλή αίσθηση καθήκοντος.

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το 92% των επιχειρήσεων που λαμβάνουν υπηρεσίες από τα Γραφεία ΟΕΥ έχουν ιδιαίτερα θετική γνώμη, τόσο για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, όσο και για την συμπεριφορά του προσωπικού. Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από την  λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης ISO που εφαρμόζεται μόνο στα Γραφεία ΟΕΥ και μέσω του οποίου έχει καταγραφεί για το 2010, ο αριθμός των 9500 αιτημάτων εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων.

Η αναβάθμιση των Γραφείων ΟΕΥ ΟΕΥ και η αποκατάσταση του κλάδου ΟΕΥ, αποτελούν κατά τη γνώμη μας επείγουσα προτεραιότητα, καθότι η ανάπτυξη της οικονομικής εξωστρέφειας είναι μία σημαντική παράμετρος που αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη της χώρας και την έξοδο από την παρούσα οικονομική κρίση.

Τα αποτελέσματα της καταστροφικής επιλογής του 2007, έχουν καταστήσει κοινώς αποδεκτό ότι απαιτείται άμεσα μία νέα τομή στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του δημοσίου που υποστηρίζουν την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Έχει ήδη αποτυπωθεί σε επίσημα κείμενα παραγωγικών φορέων η άποψη ότι ο κλάδος των υπαλλήλων ΟΕΥ αποτελεί νευραλγικό τομέα του δημοσίου στις προσπάθειες για ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο κλάδος των υπαλλήλων ΟΕΥ και σήμερα όπως και το 2002, θα στηρίξει με αίσθημα ευθύνης κάθε θετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή.

Στις σημερινές συνθήκες κρίσης και παγκοσμιοποίησης απαιτείται μία ευρύτερη και επείγουσα αναδιοργάνωση όλων των μηχανισμών που στηρίζουν την εξωστρέφεια, μία νέα αναπτυξιακή πορεία εξωστρέφειας με στόχους και χρονοδιαγράμματα που θα περνά μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που σκοπό έχουν να υποστηρίζουν στις ξένες αγορές την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Για τους λόγους αυτούς, σας υποβάλλουμε, συνημμένα, συνοπτικά μία οργανωτική πρόταση που θεωρούμε ότι καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εξωστρέφειας, πρόταση η οποία στηρίζεται τόσο στη διεθνή εμπειρία, όσο και στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας ώστε να συμβάλουμε τόσο στην λεπτομερή επεξεργασία όσο και στην εφαρμογή της.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η πρόταση αυτή απαντά τόσο στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων, όσο και στην αποξένωση της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας από την αγορά, τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Λαμβάνει δε υπόψη της κατεξοχήν επιτυχημένα οργανωτικά μοντέλα εξωστρέφειας και άλλων χωρών σε   αλλά και τα συγκεκριμμένα  χαρακτηριστικά, ανάγκες και δυνατότητες της χώρα μας.

Είναι μία πρόταση η οποία μπορεί να υλοποιηθεί σύντομα, είναι χαμηλού κόστους συγκλίνει δε με τις προτάσεις των παραγωγικών και εξαγωγικών φορέων.

Με τιμή γιά το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Φαρμάκης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  
Ο Γενικός Γραμματέας
Δούκας Μαρινόπουλος, Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top