Select Menu


Οκ. Τον βλέπουμε τον γκρεμό να έρχεται.

Η κυβέρνηση παλεύει να βγάλουμε το καλοκαίρι, η αξιωματική αντιπολίτευση παλεύει να βγει κυβέρνηση βάζοντας κόκκινες γραμμές εκεί που αδυνατούμε να διαπραγματευτούμε, ο κόσμος αγανακτεί καθώς δεν βλέπει φως στο τούνελ εδώ και πολύ χρόνο, ούτε ακούει κάποια φωνή να του δίνει ελπίδα και κατεύθυνση.

Για να δούμε λοιπόν πως μπορεί να πάει μπροστά αυτή η χώρα.. Καλή η αγανάκτηση, αλλά καλύτερη η λύση.

Επιγραμματικά και συμπυκνωμένα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω.

1. Φορολογικό - Εργασιακό - δημόσιοι υπάλληλοι
1.1 Το έργο που κάνουν οι σημερινοί δημόσιοι υπάλληλοι περικόπτεται με απλοποιήσεις διαδικασιών/εγκρίσεων/
ηλεκτρονική υποβολή κατά 30%.
1.2 50% των δημοσίων υπαλλήλων μπαίνουν σε ένα "ταμείο εργασίας" (30% από τις περικοπές, 20% από βελτίωση παραγωγικότητας)
1.3 Στο παραπάνω ταμείο εργασίας βάζουμε και τους απολυμένους ιδιωτικούς υπαλλήλους.
1.4 Κλειδώνουμε και απλοποιούμε τον φορολογικό μας κώδικα για τουλάχιστον 10+10 χρόνια. Συνταγματικά και αμετάκλητα. Μέρος της φορολογίας συνδέεται με το ΑΕΠ και το εθνικό μας ισοζύγιο. (παρακάτω εξηγώ πως αυτό μπορεί να γίνει εφικτό και αναλογικό).
1.5 Συνταγματική κατοχύρωση του αφορολόγητου της ιδιοκτησίας περιουσίας (ακινήτων, τίτλων, καταθέσεων) καθώς και της αφορολόγητης γονικής δωρεάς/κληρονομιάς.
1.6 Δίνουμε φορολογικά κίνητρα 10ετίας με συντελεστές επιστροφής φορολόγησης για επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς (περισσότερα στην συνέχεια).
1.7 Από το φορολογητέο εισόδημα θα αφαιρούνται οι αμοιβές προσωπικού.
1.8 Οι προσλήψεις εργαζομένων από το 'ταμείο εργασίας' θα διπλασιάζουν το παραπάνω φορολογικό όφελος της εταιρείας αν η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων που δεν ήταν ήδη στο 'ταμείο εργασίας'.
1.9 Η απασχόληση και εκπαίδευση εργαζομένων από το 'ταμείο εργασίας' στο εξωτερικό καλύπτεται κατά 50% από το κράτος για 6μήνες.
1.10 Προβλέπεται 24μηνη 'πρώτη χρήση' για νέες επενδύσεις.
1.11 Η επένδυση των κερδών των εταιριών σε συγκεκριμένους τομείς θα είναι αφορολόγητη.
1.12 Εθελοντική προκαταβολή φόρων: φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να προκαταβάλλουν φόρους για επόμενα έτη/χρήσεις, με έκπτωση το κόστος χρήματος.

2. Ηλεκτρονική οικονομία
2.1 Τέρμα στα νομίσματα/χαρτονομίσματα σε 6 μήνες.
2.2 Ηλεκτρονικό χρήμα μόνο. Η τεχνολογία υπάρχει. Καιρός να το εφαρμόσουμε πρώτοι.
2.3 Έκδοση τιμολογίων / παραστατικών μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από το κεντρικό σύστημα της εφορίας.
2.4 Διεταιρικές πληρωμές μόνο σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
2.5 Ο έλεγχος των παρατυπιών γίνεται από εφοριακούς οι οποίοι δεν έχουν ποτέ πρόσβαση στα στοιχεία ταυτοποίησης των εταιρειών.
2.6 Εσωτερικός έλεγχος δημιουργεί 5% ψευδείς φορολογικές παρατυπίες για να ελέγχει την αποτελεσματικότητα/ερμητικότητα του συστήματος.
2.7 Τέλος στην μαύρη εργασία, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, φακελάκια, κλπ
2.8 Η δημιουργία του έργου ανατίθεται στον 'εθνικό συνέταιρο' (δες παρακάτω) στον τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2.9 Φορολόγηση φυσικών και νομικών προσώπων μηνιαία. Με το σύνολο της οικονομίας να είναι ηλεκτρονικό, το παραπάνω είναι πραγματικά εύκολο να γίνει.

3. Ανάπτυξη - ιδιωτικοποιήσεις - εκπαίδευση
3.1 Επιτροπή αποτελούμενη μόνο από υπαλλήλους με προϋπηρεσία σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, κάτω από την ευθύνη του υπουργείου ανάπτυξης, δημιουργεί λίστα με τους άξονες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας για τα επόμενα 10 χρόνια.
3.2 Για τον αγροτικό και τουριστικό τομέα ορίζονται κίνητρα εμπορικού ισοζυγίου. Κάθε ευρώ που θα έρχεται από εισαγωγές ή από το εξωτερικό θα λαμβάνει φορολογική ελάφρυνση.
3.3 Τα πανεπιστήμια περιορίζουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα κατά ένα έτος, και προσθέτουν 2 έτη πρακτικής εφαρμογής.
3.4 Οι εταιρείες θα μπορούν να ζητούν δωρεάν εργασία για ένα έτος, και θα πληρώνουν το 2ο έτος του κάθε τελειόφοιτου στον τομέα της ειδικότητας του.

4. Δημιουργία Τράπεζας Δημόσιας Ιδιοκτησίας και Προώθησης Επιχειρηματικότητας.
4.1 Μακροχρόνια (99 έτη) εισφορά της ιδιοκτησίας του δημοσίου (ακίνητα, μετοχές σε εταιρείες δημοσίου συμφέροντος, αδιάθετες εκτάσεις / τεχνολογικές καινοτομίες, απαιτήσεις από άλλες χώρες κλπ) στην παραπάνω εταιρεία.
4.2 Δημόσια έκδοση μετοχών για την παραπάνω τράπεζα ανά 5 έτη. Premium 1-10% σε κάθε νέα έκδοση για τους προηγούμενους μετόχους.
4.3 Επιτρέπεται η εισφορά σε τίτλους για μεγάλες εταιρείες, πέραν του μετρητού, με υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης με βάση δείκτες κερδοφορίας και ιδίων κεφαλαίων.
4.4 Κεφαλαιοποίηση των ομολογιών του κράτους.
4.5 Το ποσοστό της ιδιοκτησίας που μένει στο κράτος ορίζεται από το διάστημα 10% εώς 33%, με βάση αναλογιστικές και οικονομικές μελέτες.
4.6 Απαλλαγή πόθεν έσχες για την αγορά μετοχών στους ενδιαφερόμενους της πρώτης εγγραφής.
4.7 Μερισματική πολιτική σταθερή στο 1% πάνω από το επιτόκιο της ΕΚΤ. Η διαφορά από τα πραγματικά κέρδη της τράπεζας και τα προσδιορισμένα κέρδη θα καλύπτεται από το σύνολο των φορολογούμενων με αυτόματη προσαρμογή της φορολόγησης τους (θετικά ή αρνητικά).
4.8 Διαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας μετά από περίοδο 5 ετών σε τουλάχιστον 3 μεγάλα χρηματιστήρια.

Μέσω της τράπεζας θα δημιουργηθούν 3 άξονες επιχειρηματικότητας:

4.9.1 10ετής διαγωνισμός ανά τομέα επιχειρηματικότητας για την επιλογή του "εθνικού συνεταίρου". Εκτίμηση του επιχειρηματικού πλάνου με βάση το προσδοκώμενο εμπορικό ισοζύγιο και την χρήση εθνικών πόρων ('ταμείο εργασίας', αναξιοποίητοι πόροι της τράπεζας). 10ετής προστασία του εθνικού συνεταίρου με φορολογικά κίνητρα τόσο σε επίπεδο αποτελέσματος όσο και ΦΠΑ (άρα προτίμηση από τους τελικούς καταναλωτές). Μία αυτοκινητοβιομηχανία, μία εταιρεία οικιακών συσκευών, πολεμική βιομηχανία κλπ Εξαιρούνται νέες επενδύσεις από την συμμετοχή.
4.9.2 Χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που πληρούν τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης με ανταγωνιστικό επιτόκιο και 33% συμμετοχή της τράπεζας. Κατ'ελάχιστον 2ετής αξιολόγηση με εκτίμηση από ελεγκτές για την εκτέλεση του επιχειρηματικού πλάνου. Η ηλεκτρονικοποίηση της οικονομίας θα μπορεί να δώσει ταχύτερα ενδείξεις κακή διαχείρισης και λανθασμένων εκτιμήσεων. Θα υπάρχει διαρκής χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Η τράπεζα θα έχει 33% στην ιδιοκτησία των εταιρειών.
4.9.3 Δημιουργία υποδομών που θα είναι διαθέσιμες για όλες τις εταιρείες που έχουν θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Τεχνολογικά πάρκα με βιομηχανική, τηλεπικοινωνιακή, υψηλής τεχνολογίας υποδομή.
Εσωτερικός έλεγχος δημιουργεί 5% ψευδείς επενδυτικές παρατυπίες για να ελέγχει την αποτελεσματικότητα/ερμητικότητα του συστήματος.


5. Νέος προσδιορισμός της δημοκρατίας
3 επίπεδα εκλογών.
5.1 Εθνικό. Ψήφιση βουλευτών με εθνικό ψηφοδέλτιο. Ευθύνη τους η κεντρική διοίκηση του κράτους και η εξωτερική πολιτική. Δικαίωμα ψήφου σε όλους τους πολίτες της χώρας
5.2 Τοπικό. Ψήφιση τοπικών αρχόντων. Ευθύνη τους η εκπροσώπηση των τοπικών συμφερόντων και η τοπική πολιτική. Δικαίωμα ψήφου σε όλους τους πολίτες της περιοχής.
5.3 Ειδικό. Ψήφιση ειδικών αρχόντων. Ευθύνη τους η χάραξη πολιτικών σε συγκεκριμένους τομείς. Ενδεικτική οργάνωση: παιδεία, οικονομία, υγεία, τεχνολογία, αγροτικός, ναυτιλία, τουρισμός, εξωτερική πολιτική κλπ.  Δικαίωμα ψήφου σε όλους τους πολίτες της συγκεκριμένης ειδικότητας/δραστηριότητας. Κάθε πολίτης θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε έναν ακόμα ειδικό τομέα πέρα της δραστηριότητάς του με μειωμένα δικαιώματα.

Ηλεκτρονική άμεση δημοκρατία.

5.4 Και στα 3 παραπάνω επίπεδα οι αντίστοιχοι πολίτες θα μπορούν να εκφράσουν γνώμη για αποφάσεις που δεν έχουν το 51% της εκλεγμένης αυξημένης-αναλογικής εκπροσώπησης. Στην τελική απόφασή, η συνολική τους ψήφος θα έχει βάρος ψήφου 51 προς 49 σε σχέση με την εκλεγμένη απλή αναλογική εκπροσώπηση.
5.5 Η εκπροσώπηση γίνεται από προσωπικό υπολογιστή ή από τερματικά σε δημόσιες υπηρεσίες/ΚΕΠ.
5.6 Ένα θέμα προς ψήφιση πριν φτάσει στο Εθνικό επίπεδο πρέπει να έχει απορριφθεί από την τοπική ή ειδική εκπροσώπηση, και να έχει την στήριξη του 33% της εθνικής αυξημένης αναλογικής εκπροσώπησης.


Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, και πολλά από τα παραπάνω θέλουν ανάλυση/εξειδίκευση/προσαρμογή των αριθμών, όμως από κάπου πρέπει να αρχίσουμε.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top