Select Menu


«Κανείς στον πλανήτη δεν θα μείνει ανεπηρέαστος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – θα πληγεί η διατροφική ασφάλεια από τις μειωμένες αποδόσεις καλλιεργειών σιταριού, ρυζιού και καλαμποκιού, θα επιδεινωθούν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας, θα αυξηθούν οι θάνατοι λόγω καύσωνα, υποσιτισμού και διαφόρων ασθενειών, ενώ οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, οι καύσωνες και οι πυρκαγιές θα συνιστούν μαζική απειλή για τους ανθρώπους στο μέλλον».

Αυτό είναι το πόρισμα του ΟΗΕ ύστερα από τη τελευταία τους συνάντηση που είχαν οι επιστήμονες της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) στα τέλη Μαρτίου στην Ιαπωνία.

Τι είναι όμως το IPCC – Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή; 

Είναι μια επιστημονική διακυβερνητική επιτροπή υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που ιδρύθηκε το 1988 από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος, μόλις 4 χρόνια, δηλαδή, πριν την υπογραφή της Ατζέντας 21 του ΟΗΕ στο Ρίο. Το ‘διακυβερνητικό’ γελοίο, όμως της όλης υπόθεσης, είναι ότι όλα αυτά, χρηματοδοτούνται από τα ιδρύματα των αδελφών Ρόκφελερ!


Στον απολογισμό του 2010 σχετικά με τις επιχορηγήσεις των ετών 2005-2010, το ίδρυμα Rockefeller Brothers Fund παραδέχεται την εξαγορά ( κυριολεκτικά ) των λεγόμενων «μη – πράσινων φωνών» – δηλαδή άτομα εκτός της περιβαλλοντική κοινότητα να πουλήσουν το δόγμα της ανθρωπογενούς αλλαγής του κλίματος στις κοινότητες τους.
“(…) foundation dollars extended to support these non-green voices have grown dramatically (…). The RBF has supported “allied voices for climate action” that include businesses, investors, evangelicals, farmers, sportsmen, labor, military leaders, national security hawks, veterans, youth, and governors and mayors.”
Μετάφραση:
” ( … ) δολάρια του ιδρύματος δόθηκαν για την υποστήριξη αυτών των μη – πράσινων φωνών έχουν αυξηθεί δραματικά ( … ) . Το RBF υποστήριξε «συμμαχικές φωνές για δράση για το κλίμα» που περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές, Ευαγγελικούς, αγρότες, αθλητές, εργάτες, στρατιωτικούς ηγέτες, γεράκια εθνικής ασφάλειας, βετεράνους, νεολαία, καθώς διοικητές και δημάρχους.”
Το γεγονός, της ‘εξαγορασμένης’ κλιματική αλλαγής, επιβεβαιώνεται από τα WikiLeaks που αποκαλύπτουν πως οι ΗΠΑ χειραγωγούν τη συμφωνία για το κλίμα. 

Άρθρο του Guardian (και όχι το μοναδικό) μιλάει για τα έγγραφα που διέρρευσαν που αποδείκνυαν τους εκβιασμούς και τις απειλές χωρών που δεν ήθελαν να συμπλεύσουν στη Συμφωνία της Κοπεγχάγης – WikiLeaks cables reveal how US manipulated climate accord

Εδώ αναλυτικά τα επίμαχα έγγραφα απο το Wikileaks:

WikiLeaks cables: Climate talks doomed, says EU president
Wikileaks cables: America’s secret climate diplomacy
“ The US diplomatic cables reveal how the US seeks dirt on nations opposed to its approach to tackling global warming; how financial and other aid is used by countries to gain political backing; how distrust, broken promises and creative accounting dog negotiations; and how the US mounted a secret global diplomatic offensive to overwhelm opposition to the controversial “Copenhagen accord”, the unofficial document that emerged from the ruins of the Copenhagen climate change summit in 2009”.
Μετάφραση:
“ Τα διπλωματικά τηλεγραφήματα των ΗΠΑ αποκαλύπτουν πώς οι ΗΠΑ ψάχνει βρωμιά στα έθνη που αντιτίθενται στην προσέγγισή τους για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Πώς η οικονομική και άλλη ενίσχυση χρησιμοποιείται από τις χώρες για να αποκτήσουν πολιτική υποστήριξη. Πώς δυσπιστία, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και δημιουργικής λογιστικής χειραγωγούν τις διαπραγματεύσεις. Και πώς οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μια μυστική παγκόσμια διπλωματική επίθεση για να συντρίψουν κάθε αντίθεση με την αμφιλεγόμενη «συμφωνία της Κοπεγχάγης», το ανεπίσημο έγγραφο που προέκυψε από τα ερείπια της συνόδου κορυφής της αλλαγής του κλίματος στην Κοπεγχάγη το 2009.”
Το άρθρο κάνει επίσης αναφορά για κατασκοπεία, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και την εμπλοκή της CIA. Όλα αυτά για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα 140 χώρες που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75% των 193 χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της αλλαγής του κλίματος των Ηνωμένων Εθνών να είναι υποστηρικτές της συμφωνίαq ως οι ‘ένοχοι’ του 80% των σημερινών παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αλλά και στο Met Office και την Royal Society με τα οποία το IPCC έχει άριστες σχέσεις, υπήρξαν ανάλογα φαινόμενα. Εκατοντάδες μέηλ είδαν το φως της δημοσιότητας που ισχυρίζονται ότι οι επιστήμονες πιέστηκαν και στη συνέχεια συνεργάστηκαν ώστε να ‘κατασκευάσουν’ τα δεδομένα του κλίματος, που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης του πλανήτη. – Climate change email hacking to be looked into by University of East Anglia

Πίσω στους Ρόκφέλερ τώρα. Παρά το γεγονός ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, το ίδρυμα είχε μια διαδρομή εύκολη σαν ‘περίπατος’, το 2009 οι Ροκφέλερ σκόνταψαν σε μια εμπλοκή. 

Αναγνωρίζοντας ότι το έργο της IPCC γίνεται όλο και πιο δύσκολο, καθώς έχει ήδη ξεσπάσει το σκάνδαλο Climategate, το ίδρυμα εντείνει προσπάθειές του. Αναφέρεται στα μέηλ των επιστημόνων που διέρρευσαν με αποτέλεσμα να χαθεί η αξιοπιστία του κοινού:
“While public awareness of the urgency for addressing climate change spiked in 2007, a deep erosion of public trust in climate science was sparked by an unauthorized public release of e-mail messages from the computer system at the University of East Anglia in Britain in late 2009. These e-mails appeared to suggest that scientists were using tricks to hide temperature declines and attempting to discredit scientists who were skeptical of human caused climate change.”
Μετάφραση:
“ Ενώ η συνειδητοποίηση της επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κορυφώθηκε το 2007, μια βαθιά διάβρωση της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη του κλίματος προκλήθηκε από μη εξουσιοδοτημένη δημόσια απελευθέρωση των μηνυμάτων e-mail από το σύστημα πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της East Anglia στη Βρετανία στα τέλη του 2009 . Αυτά τα e -mails φαίνεται να δείχνουν ότι οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τεχνάσματα για να κρύψουν την πτώση των θερμοκρασιών και προσπαθούν να δυσφημίσουν επιστήμονες, οι οποίοι ήταν σκεπτικιστές ως προς τον ανθρώπινο παράγοντα για την κλιματική αλλαγή”.
Ο απώτερος στόχος όλων αυτών των προσπαθειών εμπλοκής περιγράφονται με σαφήνεια :
“ Create a conducive socio‐cultural environment (impacting on behaviour, attitudes and practices) to ultimately promote and mobilize key communities towards achieving the goals of the ICPD PoA (International Conference on Population and Development Programme of Action) and the MDGs (Millennium Development Goals).”
“The National Religious Partnership on the Environment is an alliance of the US Catholic Conference, Coalition on Environment and Jewish Life, National Council of Churches, and the Evangelical Environmental Network that serves more than 100 million Americans.”
Μετάφραση:
“ Δημιουργήστε ένα ευνοϊκό κοινωνικο- πολιτιστικό περιβάλλον ( με αντίκτυπο στη συμπεριφορά, τις στάσεις και τις πρακτικές ) ώστε τελικά να προωθεί και να κινητοποιεί τις κοινότητες κλειδί για την επίτευξη των στόχων της ΔΔΠΑ PoA (Διεθνής Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη του Προγράμματος Δράσης) και την επίτευξη των ΑΣΧ (αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας)”.
“ Η Εθνική Θρησκευτική Εταιρική Σχέση για το Περιβάλλον είναι μια συμμαχία των ΗΠΑ, το Συνέδριο Καθολικών, Ο Συνασπισμός για το Περιβάλλον και την Εβραϊκή ζωή, το Εθνικό Συμβούλιο των Εκκλησιών και το Περιβαλλοντικό Δίκτυο Ευαγγελική που εξυπηρετεί περισσότερους από 100 εκατομμύρια Αμερικανούς ”.
Με λίγα λόγια και απλά, το πρόβλημα των Ροκφέλερ δεν είναι το κλίμα, αλλά το πως θα περάσουν στη συνείδηση του κόσμου ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Η δε ‘γλώσσα’ είναι πανομοιότυπη με εκείνη της Ατζέντα 21 και τις παραγράφους που αφορούν στο ‘τι πρέπει να γίνει’ σε τοπικό επίπεδο.

Και από το 2010 μέχρι την πρόσφατη συνάντηση του IPCC στην Ιαπωνία, αυτό που μεσολάβησαν είναι πληθώρα πλημμυρών, καυσώνων, τυφώνων, σεισμών και ό,τι άλλο ακραίων φαινομένων μπορεί να βάλει ο νους, σε παγκόσμια κλίμακα, σε βαθμό υπερθετικό, που -οι αναγνώστες θα θυμούνται πόσες φορές το έχουμε γράψει- κατά γενική ομολογία, τα φαινόμενα αυτά δεν τα είχαν ξαναδεί εδώ και πολλές πολλές δεκαετίες!

Το άλλο που συνδέει το IPCC και την Royal Society, είναι ότι και οι δυο έχουν επιστήμονες, τους «Γεωμηχανιστές» που ετοιμάζονται να προσφέρουν τις "λύσεις" τους για τη σωτηρία του πλανήτη, όπως με το ψέκασμα της στρατόσφαιρας ώστε να μειωθεί η παγκόσμια θερμοκρασία μέχρι αλλάξουμε ενεργειακούς πόρους, όπως ακριβώς το διατύπωσε και ο διοικητής της CIA, John O. Brennan, πριν λίγους μήνες (εδώ η ομιλία του)!

Φυσικά, η Ρωσία δεν είναι αμέτοχη στο όλο παιγνίδι, αφού είναι η πρώτη διδάξασα των χημικών αεροψεκασμών αλλά και του χααρπ και η μια από τις χώρες που επιμένουν στην ιδέα της Γεωμηχανικής. “Με επιμονή της Ρωσίας και άλλων χωρών, η έκθεση της IPCC περιλαμβάνει αναφορές στη γεωμηχανική, επισημαίνει όμως ότι υπάρχουν σημαντικά, ίσως και ανυπέρβλητα, προβλήματα.” (Μάλλον η δική μας αντίδραση είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα…)

Το δεύτερο και γερό χαρτί τους, είναι ότι ανέπτυξαν ένα ολόκληρο παγκόσμιο ακτιβιστικό κίνημα, καθοδηγούμενο (controlled oposition), το οποίο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο αλλοιώνοντας το αίτιο των χημικών αεροψεκασμών -που είναι καθαρά για έλεγχο κλίματος και ανθρώπων- λέγοντας ότι οι ψεκασμοί είναι ‘μυστικά προγράμματα’ της Γεωμηχανικής. Αλλά κάποιος με ελάχιστο μυαλό και σκέψη, θα αναρωτιόταν αμέσως πως αυτοί οι λίγοι Γεωμηχανιστές έχουν τόσο χρήμα και πρόσβαση σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, εμπλέκουν κυβερνήσεις κι έχουν το ελεύθερο να πετούν καταπατώντας την εθνική κυριαρχία και να ψεκάζουν όποια χώρα τους καπνίσει; Αυτό γίνεται ΜΟΝΟ σε συμφωνία στρατιωτικής άμυνας, σε επίπεδο κυβερνήσεων που αποδέχονται να είναι ‘σύμμαχοι’ ή μάλλον καλύτερα, ‘συνένοχοι’ σε αυτόν τον κλιματικό εκβιασμό.

Κι έτσι, αυτό που θα ακούσετε τώρα απ’ όλα τα πουλημένα κυβερνοκρατούμενα ΜΜΕ είναι ότι το κλίμα κινδυνεύει, οι ζωές μας κινδυνεύουν, η τροφή μας κινδυνεύει, ο πλανήτης χάνεται. Αυτό αποφάσισε το IPCC, διότι αυτό θέλουν οι Ροκφέλερ, μια από τις μετρημένες στα δάχτυλα οικογένειες της ελίτ που κυβερνούν τον πλανήτη…

Επιμέλεια: www.logiosermis.net
Με πληροφορίες απο AllNewz

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top