Select Menu


Για να καταλάβετε τι πραγματικά συμφωνήθηκε χθες , παραθέτω σε μετάφραση το τελικό τμήμα του πρωτότυπου ανακοινωθέντος του Eurogroup:
“.... Το Eurogroup αναγνωρίζει ότι για ένα εξαιρετικά μεγάλο χρονικό ορίζοντα δεν μπορεί να υπάρχουν προβλέψεις για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους, αλλά μόνο υποθέσεις, με δεδομένο τον αρκετά μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας για τις μακροοικονομικές εξελίξεις. (1) 
Στο πλαίσιο της επικείμενης επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρώτης αναθεώρησης και της συμφωνίας για την ελάφρυνση του χρέους, το Eurogroup χαιρετίζει την πρόθεση της διοίκησης του ΔΝΤ να εισηγηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου να εγκρίνει μια οικονομική συμφωνία πριν από το τέλος του 2016, που θα υποστηρίζει την εφαρμογή των συμφωνημένων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. (2)
Αναγνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τις πολιτικές του ΔΝΤ, η έγκριση αυτής της ρύθμισης, θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε μια νέα αξιολόγηση βιωσιμότητας του χρέους και στην αξιολόγηση των πιθανών μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που αναφέρθηκαν παραπάνω.(3)
Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να παραδοθεί στο τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018 και η στόχευση της θα καθοριστεί από το Eurogroup με βάση μία αναθεωρημένη αξιολόγηση βιωσιμότητας του χρέους σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με σκοπό να ληφθεί υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής, υποκείμενο στην προυπόθεση της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος. (4) 
Το Eurogroup είναι έτοιμo, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική να υποστηρίξει την ολοκλήρωση των μελλοντικών αναθεωρήσεων , υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμη μέτρων πολιτικής ,που εξετάζεται σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, θα εφαρμοσθεί όπως έχει προγραμματιστεί. (5)
Το Eurogroup επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και oι προϋποθέσεις και οι στόχοι της πολιτικής, θα επανεξετάζονται τακτικά από τα θεσμικά όργανα με βάση στοιχεία από τα θεσμικά όργανα .”(6)
Πηγή: www.consilium.europa.eu
Στην παράγραφο (1) με μία γενίκευση απορρίπτονται όλες οι αιτιάσεις του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους.

Το διάστημα των 3 ετών ως το 2018 κρίνεται εξαιρετικά μεγάλο για το Eurogroup για να γίνονται έγκυρες προβλέψεις, άσχετα αν το παρόν πρόγραμμα θα εξοκείλει το 2019, που θα χρειασθούν 13,68 δις ευρώ για αποπληρωμές χρέους με τα παρόντα στοιχεία...

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών μέχρι το 2042

Φέτος ζητήθηκε η ψήφιση τόσων πολλών και επώδυνων μέτρων για να καταβληθούν ως το φθινόπωρο μόλις 10,3 δις ευρώ σε “πολλές” δόσεις και κάποιοι στο Eurogroup ισχυρίζονται ότι ως το εκλογικό έτος 2019 θα μπορέσουν να πληρωθούν 35,14 δις ευρώ...

Στην παράγραφο 2 συνεχίζεται η κωμωδία. Χαιρετίζεται η πρόθεση της διοίκησης του ΔΝΤ να προτείνει στο εκτελεστικό του συμβούλιο να εγκρίνει μία συμφωνία ως το τέλος του 2016, για να ολοκληρωθούν οι συμφωνημένες δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η πρόταση δεν είναι σε καμμία περίπτωση δέσμευση για χορήγηση δανείων ή δόσεων του προηγούμενου προγράμματος, που για το ΔΝΤ έχει ήδη λήξει.

‘Εμμεσα παραδέχονται ότι το ΔΝΤ δεν συμμερίζεται πλέον τα συμφωνημένα στα πρώτα προγράμματα, για να χρειάζεται νέα έγκριση για νέο πρόγραμμα.

Στην παράγραφο 3 αναγνωρίζουν ότι για να λάβουν απόφαση στο ΔΝΤ χρειάζονται μία νέα αξιολόγηση βιωσιμότητας του χρέους και μέτρα διαγραφής του, τα οποία όμως σκέφτονται οι ίδιοι να υιοθετήσουν στα μέσα του 2018 υπό προυποθέσεις και όχι στο τέλος του 2016.

Άρα πρακτικά η συμμετοχή του ΔΝΤ σε νέο πρόγραμμα ως τα τέλη του 2016 καθίσταται αδύνατη.
Προς τι γίνεται ο χαιρετισμός

Για τα μάτια του κόσμου ή από αβρότητα προς τον κο Τόμσεν, που απλά παρίσταται στο Eurogroup χωρίς εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε μελλοντική δέσμευση;

Στην παράγραφο 4 , η διαγραφή του χρέους χαρακτηρίζεται πιθανή στα μέσα του 2018 με την προυπόθεση ότι θα έχει εφαρμοσθεί πλήρως το παρόν πρόγραμμα, αλλά και ότι θα προβλέπεται ως τότε διαγραφή από το ευρωπαικό πλαίσιο πολιτικής .

Κοινώς , μετά τις γερμανικές εκλογές και αν η τότε γερμανική κυβέρνηση και οι υπόλοιποι εταίροι το συμφωνήσουν...

Υπάρχει όμως κυβερνήτης , που θα πρότεινε στο κοινοβούλιο του μία παρόμοια διαγραφή υπέρ της Ελλάδας; Mάλλον όχι...

Η παράγραφος 5 είναι αυτονόητη. Αυτό έλειπε να μην υποστήριζαν τις μελλοντικές αναθεωρήσεις, αν τα μέτρα που οι ίδιοι απαίτησαν και τους προσφέρθηκαν τηρούνται στο ακέραιο. Στο σημείο αυτό αναφέρονται βέβαια στον κόφτη δαπανών, που αν και τους προσφέρθηκε δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει στο μέλλον.

Η αντίληψη τους για τον κόφτη είναι ότι οι περικοπές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα αντιστοιχούν έμμεσα σε μία επιβαλλόμενη μεταρρύθμιση από τις εκάστοτε εξελίξεις, πχ μία μόνιμη περικοπή συντάξεων κατά ορισμένο ποσοστό , για να υπάρξει διαρκές μηδενικό έλλειμμα σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.

Η αφέλεια τους είναι παροιμιώδης, αν κρίνουμε ότι επί 6 χρόνια όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεσμεύονται συνεχώς για πράγματα, που τελικά ποτέ δεν κάνουν, αλλά αναβάλλουν συνεχώς.

Στην 6 παράγραφο μας προειδοποιούν ότι θα ελέγχουν συνεχώς την εξέλιξη των πραγμάτων με βάση τις πληροφορίες, που θα λαμβάνουν από τους θεσμούς. Στο σημείο αυτό αποκαλύπτεται ο μελλοντικός πραγματικός ρόλος του ΔΝΤ στο πρόγραμμα. Θα δίνει συμβουλές και στοιχεία, αλλά όχι λεφτά...

Θα μπορούσα να σας είχα δώσει μεταφρασμένο όλο το κείμενο του ανακοινωθέντος , αλλά θα σας κούραζα χωρίς λόγο.

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι Ευρωπαίοι θα δίνουν από τώρα μόνο τα χρήματα, που απαιτούνται για να πληρωθούν οι δόσεις για να μην οδηγηθούμε σε αναγκαστική χρεοκοπία.

Η αναθεώρηση του προγράμματος χαρακτηρίζεται επικείμενη, γιατί απλά δεν έχει τελειώσει ακόμα με επιτυχία.

Τα πρώτα χρήματα θα δοθούν τον Ιούνιο, αλλά δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς.

Πριν ή μετά το δημοψήφισμα για ενδεχόμενο Brexit στην Αγγλία στις 23 Ιουνίου;

Xρήματα για κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού δημοσίου προβλέπεται να δίνονται μόνο, αν διαχρονικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου μειώνονται και πάντα σε πολλές και μικρές δόσεις.

Αυτή η προυπόθεση εξασφαλίζει ότι περίπου 2,8 δις ευρώ από τα 10,3 δις ευρώ της δόσης, ίσως να δοθούν με καθυστέρηση ή να μην δοθούν ποτέ.

Το Ελληνικό κράτος σήμερα έχει τόσο μεγάλα προβλήματα ρευστότητας, που είναι πολυτέλεια γι’ αυτό να μην αυξάνει διαχρονικά τις οφειλές του προς τους τρίτους και να παραμένει συνεπές στις υποχρεώσεις προς τους πολίτες του.

Επιπλέον τα κέρδη των Κεντρικών τραπεζών από αγορά ελληνικών ομολόγων σε τιμή μικρότερη από την ονομαστική τους δεν θα επιστρέφουν ως δόση στην Ελλάδα, αλλά θα παρακρατούνται ως μαξιλάρι ασφαλείας στο ESM για την αποπληρωμή δόσεων από το έτος 2017 και έπειτα.

Οι προθέσεις των δανειστών είναι τόσο προφανείς, που ανακοίνωσαν την απόφαση τους ότι οι ακάθαρτες δανειακές ανάγκες της Ελλάδας ως το 2018 θα πρέπει να είναι κατώτερες του 15% του ΑΕΠ, αλλά μετά το 2018 θα μπορούν να φθάνουν ως και το 20% του ΑΕΠ.

Oι ακάθαρτες δανειακές ανάγκες ορίζονται σύμφωνα με το ΔΝΤ ως το άθροισμα των ελλειμμάτων του προυπολογισμού και των δανείων, που λήγουν εντός του έτους και ανανεώνονται για το μέλλον.

Η Ελλάδα το 2018 θα πρέπει να έχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, οπότε η “παραχώρηση” των θεσμών μεταφράζεται στη δυνατότητα μας να ανανεώνουμε τον δανεισμό μας ετησίως ως το 2018 ως και 18,5% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 34,22 δις ευρώ ετησίως .

Από το 2018 και έπειτα μας επιτρέπουν να ανανεώνουμε τον δανεισμό μας έως και 21,5% του ΑΕΠ (με 1,5% πρωτογενές έλλειμμα), δηλαδή 39,77 ευρώ ετησίως.

Ο σκοπός τους είναι να αποπληρώνουμε κάθε χρόνο μεταξύ 6,5 δις ευρώ (=185*3,5/100) και 5,5 δις ευρώ (=39,77-34,22).

Συμπερασματικά:

Η ταλαιπωρία όλων των Ελλήνων γίνεται για να απομυζούν οι Ευρωπαίοι από μας ως και 6,5 δις ευρώ ετησίως.

Για να εισπραχθούν 6,5 δις ευρώ ετησίως από μία χώρα με ΑΕΠ 185 δις ευρώ χρειάζεται μία αύξηση φόρου μόλις 3,5%.

Οι διαπραγματευτές-σωτήρες πόσους πρόσθετους φόρους και περικοπές μισθών και συντάξεων επέβαλλαν από το 2010 ως σήμερα;

Ο κος Στουρνάρας το γνωρίζει από τα φοιτητικά του χρόνια και χαμογελάει.

Αντίθετα ο κος Τσακαλώτος ακόμα το σκέφτεται.

Δεν έχει καταλάβει ακόμα γιατί οι Ευρωπαίοι γελάνε μαζί του, όπως και ο συμφοιτητής του...

Aν τον συναντήσετε ποτέ, παρακαλώ κάποιος επιτέλους να του το εξηγήσει.

Είναι τόσο απλό και δεν χρειάζεται για να το καταλάβεις να είσαι “τσακάλι”...

Son Ofeon

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top