Select Menu


Ατομικές συμβάσεις με πρωτοφανείς όρους που παραβιάζουν στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα προωθεί ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, εκβιάζοντας τους εργαζομένους του να τις αποδεχθούν. Πριν από λίγες μέρες, μια μηχανικός της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΣΑΡ αρνήθηκε να υπογράψει, με συνέπεια να απολυθεί.

Το ThePressProject παρουσιάζει ολόκληρη την εν λόγω σύμβαση που επιβεβαιώνει όσα καταγγέλλουν τα σωματεία εργαζομένων χαρακτηρίζοντάς την «πρόκληση για το εργατικό κίνημα»

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιρειών στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας με κύκλο εργασιών πάνω από 1,5 δισ. ευρώ για το 2015. Στη μετοχική του σύνθεση περιλαμβάνονται περίπου 30.000 μέτοχοι, ανάμεσα τους ΄Ελληνες και ξένοι επενδυτές. Ένας από αυτούς είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Λεωνίδας Μπόμπολας, που κατέχει το 15% των μετοχών και για τον οποίον έχει εκδοθεί οδηγία για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τον περασμένο Μάρτιο.

Η νέα ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών που προωθεί ο όμιλος στη θυγατρική του εταιρεία, BIOSAR προκάλεσε την απόλυση μιας εργαζόμενης η οποία αρνήθηκε να την υπογράψει. Με μια ματιά στις διατάξεις του συμφωνητικού, καταλαβαίνει κανείς το γιατί…

Ο εργαζόμενος που έγινε «σύμβουλος»

Ένας εργαζόμενος στη BIOSAR… δεν είναι εργαζόμενος. «Η σχέση του Συμβούλου με τον Πελάτη θα είναι αυτή του ανεξάρτητου αναδόχου και τίποτα στην παρούσα συμφωνία δε θα τον καθιστά υπάλληλο, εργαζόμενο, αντιπρόσωπο ή συνεργάτη του Πελάτη και ο Σύμβουλος δε θα θεωρεί τον εαυτό του ως τέτοιο» γράφει η παρ. 13.1. Φυσικά, ο όρος αυτός δεν αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εργασιακής σχέσης ανάμεσα στον «σύμβουλο» και την εταιρεία. Ένας εργαζόμενος που δηλώνει ενυπόγραφα ότι δεν έχει αυτήν την ιδιότητα αυτόματα χάνει και τα εργασιακά του δικαιώματα.

Για παράδειγμα, όπως επισημαίνει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, έχει ήδη υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, από το 2008, με τους εργοδότες του κατασκευαστικού κλάδου που περιλαμβάνει στο πεδίο ισχύος της και τους μισθωτούς με «μπλοκάκια». Με αυτόν όμως τον… ευφάνταστο τρόπο και όσο δεν επεμβαίνουν τα αρμόδια όργανα επιθεώρησης εργασίας, η δέσμευση αυτή του εργοδότη παρακάμπτεται και οι υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζομένους ακυρώνονται.

Η απόλυση λόγω ασθενείας και ο «αναπληρωτής»

Ίσως όμως ο πιο προκλητικός όρος της σύμβασης είναι αυτός που ορίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώνονται σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή τραυματισμού. Όπως αναφέρει η παρ. 3.2 «καμία αμοιβή δεν είναι πληρωτέα, για οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας δεν παρέχονται οι Υπηρεσίες»

Σε περίπτωση μάλιστα που ο εργαζόμενος απουσιάσει για πάνω από 15 μέρες σε μια περίοδο 52 εβδομάδων (ένα έτος) ακόμα και για λόγους ασθενείας ή ατυχήματος, τότε η εταιρεία έχει δικαίωμα να τον απολύσει χωρίς αποζημίωση (παρ 11.1.6).

Ποια επιλογή έχει λοιπόν ο εργαζόμενος αν όντως δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα του, όπως προβλέπει η σύμβαση; Εδώ η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εισάγει τον θεσμό του «αναπληρωτή», ενός προσώπου δηλαδή που θα αντικαταστήσει τον εργαζόμενο, με τους ίδιους όρους που προβλέπει η συμφωνία με την εταιρεία, για όσο διάστημα αυτός δεν θα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και για να έχει τη δυνατότητα να κρατήσει ανοικτή τη θέση εργασίας του. Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών χαρακτηρίζει τον όρο ως «προσπάθεια επιστροφής σε εργασιακό καθεστώς του 19ου αιώνα».

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ουσιαστικά, ανεξάρτητα από το αν ο εργαζόμενος θα εκπληρώσει συγκεκριμένα κριτήρια ή όχι, αντιμετωπίζει ανα πάσα στιγμή το ενδεχόμενο απόλυσης χωρίς αποζημίωση από τον όμιλο. Στην παρ. 11.1.4 ορίζεται ξεκάθαρα ότι η BIOSAR «μπορεί να καταγγείλει την πρόσληψη χωρίς καμία ευθύνη να πραγματοποιήσει επιπλέον πληρωμή» αν ο εργαζόμενος κριθεί αμελής ή ανεπαρκής από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας…

Ακόμη, με την υπογραφή του συγκεριμένου συμφωνητικού, ένας εργαζόμενος αποδέχεται:
  • Την υποχρέωση να συνάψει συμβόλαιο με Ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της μελετητικής του δουλειάς ώστε να αποζημιώσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για οποιαδήποτε «απώλεια, ευθύνη, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικαστικών εξόδων), ζημίες ή δαπάνες που προκύπτουν» κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων του (παρ.10.1)
  • Την υποχρέωσή να κοινοποιεί στην εργοδοσία για επεξεργασία οποιαδήποτε «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», δηλαδή πληροφορίες σχετικά με την σωματική ή ψυχική υγεία ή κατάστασή του προκειμένου να παρακολουθείται η απουσία του λόγω ασθένειας (παρ.8)
  • Την υποχρέωση ότι καλύπτει ο ίδιος τα έξοδα ασφάλισης (υγείας, εμβολιασμούς, βίζες κ.α) εφόσον χρειαστεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό για δουλειά της εταιρείας (παρ.5.2). Παράλληλα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (παρ. 3.8)
  • Την υπαγωγή στο Αγγλικό Εμπορικό Δίκαιο (παρ.18) και την αποδοχή ότι σε περίπτωση αντιπαράθεσης με την εταιρεία, θα πρέπει να προσφύγουν σε δικαστήριο της Αγγλίας ή της Ουαλίας (παρ.19)
Αρκείται σε «γνωμοδότηση» η κυβέρνηση

Τις προηγούμενες μέρες το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών πραγματοποίησε σειρά κινητοποιήσεων για να διαμαρτυρηθεί στο συμφωνητικό και στην εκβιαστική, όπως την χαρακτηρίζει, απόλυση της εργαζόμενης του ομίλου. Μάλιστα αντιπροσωπεία του Σωματείου συναντήθηκε με το γενικό γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Α. Νεφελούδη.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση μετά τη συνάντηση, η κυβέρνηση μέσω του κ.Νεφελούδη δεσμεύτηκε σε μια «γνωμοδότηση» προς τον εργοδότη σχετικά με την υποχρέωσή του να εφαρμόζει το ελληνικό δίκαιο στις συμβάσεις των εργαζόμενων.

Aπο το Υπουργείο τους διαμήνυσαν ακόμη ότι δεν υπάρχει τρόπος μέσω των υπηρεσιών τους να διακρίνουν ποιοι εργαζόμενοι με μπλοκάκι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, δηλαδή όταν ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη.

Το Σωματείο δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις του, με την ελπίδα να ακυρωθεί η απόλυση της εργαζόμενης στη BIOSAR, να πάρει πίσω ο όμιλος τα εν λόγω συμφωνητικά και αυτή η κατάσταση να μην αποτελέσει μια εικόνα από το μέλλον…

Ολόκληρη η ατομική σύμβαση:

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top