Select Menu


Του Αντώνη Ανδρουλιδάκη

Ένα πρακτικό τεστ για να μετρήσεις τις επιπτώσεις των Μνημονίων στη ψυχοσωματική σου υγεία

Το 1967 οι ψυχίατροι Thomas Holmes και Richard Rahe, ανέπτυξαν την Κλίμακα Βαθμολογίας Κοινωνικής Αναπροσαρμογής ( Social Readjustment Rating Scale – SRRS) , μελετώντας τα ιατρικά αρχεία πάνω από 5.000 ασθενών, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν αν και κατά πόσο διάφορα στρεσογόνα γεγονότα, μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες, όπως η παθολογική κατάθλιψη ή οι καρδιακές προσβολές κ.τ.λ.

Η έρευνα τους απέδειξε, ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των αγχογόνων γεγονότων της ζωής και της ασθένειας των συμμετεχόντων στην έρευνα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν με τον τίτλο SRSS και έγιναν ευρύτερα γνωστά ως η Κλίμακα του Άγχους των Holmes και Rahe, ενώ αρκετές μεταγενέστερες έρευνες επιβεβαίωσαν, αυτό που μάλλον όλοι πλέον θεωρούμε προφανές, τη συσχέτιση, δηλαδή, μεταξύ άγχους και ασθένειας.

Στην πραγματικότητα, η μελέτη των Holmes και Rahe διερεύνησε τις επιδράσεις των αλλαγών πάνω στη σωματική και ψυχική μας υγεία και ανακάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι «οι τέσσερις στους πέντε ανθρώπους που είχαν πολλές δραματικές αλλαγές στη ζωή τους κατά το χρόνο που πέρασε, θα πρέπει να περιμένουν κάποια βαριά ασθένεια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια».

Οι δύο επιστήμονες, στο πλαίσιο της έρευνας τους, καθόρισαν τις «Μονάδες Αλλαγών της Ζωής» που αντιστοιχούν σε κάθε αγχογόνο γεγονός στη ζωή ενός ατόμου. Οι «μονάδες» αυτές αθροιζόμενες σε ένα τελικό σκορ μπορούν να μας δώσουν μια βασική εκτίμηση για το πως και πόσο το άγχος επηρεάζει την υγεία μας.Στον Πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τα πιθανά αυτά αγχογόνα γεγονότα με τις «μονάδες» που αναλογούν στο καθένα απ’ αυτά.

Στην πρώτη στήλη μπορείτε να «τσεκάρετε» ποιά από τα γεγονότα-συμβάντα αυτά συνέβησαν στη ζωή σας τον τελευταίο χρόνο πριν από την έναρξη των μνημονιακών πολιτικών και να αθροίσετε το αποτέλεσμα στο τέλος της στήλης (τετραγωνίδιο α). Στη δεύτερη στήλη μπορείτε να «τσεκάρετε» ποιά από τα γεγονότα αυτά συνέβησαν στο τελευταίο έτος της τρέχουσας μνημονικής περιόδου και να αθροίσετε και πάλι το αποτέλεσμα στο τέλος της στήλης (τετραγωνίδιο β). Εάν ένα ή περισσότερα από τα γεγονότα-συμβάντα αυτά, έχουν επαναληφθεί, τότε οι μονάδες πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό των συμβάντων αυτών.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αποτελεσμάτων συνιστά το Αγχογόνο Μνημονιακό Αποτύπωμα (ΑΜΑ) (τετραγωνίδιο γ), δηλαδή με πόσες «Μονάδες Αλλαγών Ζωής» επιβαρύνθηκε η σωματική και ψυχική υγεία σας στη διάρκεια του τελευταίου έτους εφαρμογής των Μνημονιακών πολιτικών στη χώρα μας. (Μπορείτε αν θέλετε να εφαρμόσετε τον Πίνακα χωριστά για κάθε Μνημονικό έτος).

Μπορείτε ακόμη να ελέγξετε το βαθμό επικινδυνότητας, τόσο στη μία, όσο και στην άλλη περίοδο, αλλά και να διαπιστώσετε πόσο αυτός ο βαθμός αυξήθηκε (…ή μειώθηκε ) στην υπό διερεύνηση περίοδο.

Με βάση, λοιπόν, το SRRS,

1) Εάν το τελικό σας σκορ είναι πάνω από 300 «μονάδες», τότε αντιμετωπίζετε αυξημένο ρίσκο ψυχικής ή/και σωματικής ασθένειας, για την επόμενη διετία και άρα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός. Για την ακρίβεια, οι πιθανότητες νόσου ανέρχονται σε 80%.

2) Εάν το τελικό σας σκορ κυμαίνεται μεταξύ 150 και 299 «μονάδων», τότε το ρίσκο ψυχικής ή /και σωματικής ασθένειας για την επόμενη διετία είναι μέτριο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και πάλι να είστε προσεκτικός. Οι πιθανότητες νόσου, στην περίπτωση αυτή, ανέρχονται σε 53%.

3) Εάν το το τελικό σας σκορ είναι μικρότερο των 150 «μονάδων», τότε το ρίσκο που αντιμετωπίζετε είναι μικρό. (33%)

4) Μπορείτε, ακόμη, διαιρώντας το αποτέλεσμα (γ) με το σύνολο της στήλης (α) να ποσοτικοποιήσετε το ποσοστό συμμετοχής, την «ευθύνη», των Μνημονιακών Πολιτικών (τετραγωνίδιο δ) στην επικινδυνότητα της ψυχικής ή σωματικής νοσηρότητας.

Δεν έχετε λοιπόν παρά να συμπληρώσετε τον Πίνακα που ακολουθεί και να ελέγξετε τα αποτελέσματα με βάση τον Πίνακα Αξιολόγησης και τις οδηγίες που αναφέραμε…

Να ευχηθεί κανείς καλή επιτυχία;

ΓΕΓΟΝΟΣ-ΣΥΜΒΑΝ ΜΟΝΑΔΕΣ 2008 2015
Θάνατος συντρόφου 100
Διαζύγιο 73
Συζυγικός χωρισμός 65
Φυλάκιση 63
Θάνατος στενού συγγενούς 63
Προσωπικός τραυματισμός ή ασθένεια 53
Γάμος 50
Απόλυση από την εργασία 47
Συζυγική συμφιλίωση 45
Συνταξιοδότηση 45
Πρόβλημα υγείας μέλους της οικογένειας 44
Εγκυμοσύνη 40
Σεξουαλικά προβλήματα 39
Άφιξη νέου μέλους στην οικογένεια 39
Μεταβολή της οικονομικής κατάστασης 38
Θάνατος στενού φίλου 37
Μετάβαση σε διαφορετικό είδος εργασίας 36
Αλλαγή ρυθμού διαφωνιών με τον/την σύντροφο 35
Υπέρογκη υποθήκη σπιτιού 31
Αγωγή κατάσχεσης για υποθήκη ή δάνειο 30
Αλλαγή ευθυνών στην εργασία 29
Αποχώρηση παιδιού από το σπίτι 29
Προβλήματα με συγγενείς συντρόφου 29
Έναρξη/παύση εργασίας του/της συζύγου 29
Εξαιρετική προσωπική επιτυχία 28
Εισαγωγή σε σχολείο/αποφοίτηση 26
Αναθεώρηση προσωπικών συνηθειών 24
Προβλήματα με προϊστάμενο 23
Αλλαγή ωρών/συνθηκών εργασίας 20
Μετοίκηση 20
Αλλαγή σχολείου 20
Αλλαγή ψυχαγωγίας 19
Αλλαγή κοινωνικών δραστηριοτήτων 18
Υποθήκη ή δάνειο 17
Αλλαγή συνηθειών ύπνου 16
Αλλαγή στη συχνότητα των οικογενειακών συναντήσεων 15
Αλλαγή συνηθειών διατροφής 15
Διακοπές 13
Μικροπαρανομίες 11
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ (α) (β)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ (α)
ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ (β)
ΑΓΧΟΓΟΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ = (β) – (α) (γ)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ «ΕΥΘΥΝΗΣ» = γ : α (δ)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Εάν το (α) είναι μεγαλύτερο του 300, τότε είχατε και πριν την εφαρμογή των Μνημονίων υψηλό βαθμό επικινδυνότητας να ασθενήσετε σοβαρά (80%)
Εάν το (α) είναι μεταξύ του 150 και 299, τότε πριν την εφαρμογή των Μνημονίων είχατε μέτριο βαθμό επικινδυνότητας να ασθενήσετε σοβαρά (53%)
Εάν το (α) είναι μικρότερο του150, τότε πριν την εφαρμογή των Μνημονίων είχατε μικρό βαθμό επικινδυνότητας να ασθενήσετε σοβαρά (33%)
Εάν το (β) είναι μεγαλύτερο του 300, τότε έχετε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας να ασθενήστε σοβαρά στα επόμενα δύο έτη (80%)
Εάν το (β) είναι μεταξύ του 150 και του 299, τότε έχετε μέτριο βαθμό επικινδυνότητας να ασθενήσετε σοβαρά στα επόμενα δύο έτη (53%)
Εάν το (β) είναι μικρότερο του 150, τότε έχετε μικρό βαθμό επικινδυνότητας να ασθενήσετε σοβαρά στα επόμενα δύο έτη (33%)

thepressproject.gr

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top