Select Menu

Η πολιτική των εμπλεκομένων συμφερόντων, είχε προταχθεί ως επιλογή τακτικής στο Κυπριακό από το Βάσο Λυσσαρίδη από τη δεκαετία του ’80. Τότε δεν αντιμετωπίσθηκε ως έπρεπε εκείνη η πρόταση, που αποσκοπούσε την αξιοποίηση διαφορετικών συμφερόντων προς όφελος της κυπριακής υπόθεσης. Σήμερα οι συγκυρίες ευνοούν εφαρμογής της τακτικής αυτής, μέσα από ένα νέο ρόλο της Κύπρου σε συνδυασμό με τα ενεργειακά.

Με το Βάσο Λυσσαρίδη είχαμε μια συνομιλία με αφορμή και τις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση των νέων τουρκικών προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ. «Ασφαλώς δεν έχουμε δυνατότητες αναμέτρησης”, αναφέρει ο Βάσος Λυσσαρίδης, σημειώνοντας πως«αξιοποιώντας τα εμπλεκόμενα συμφέροντα αποκτούμε δυνατότητες, ιδιαίτερα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περιοχή».

-Πως σταθμίζετε την απόφαση του Προέδρου για αναστολή των διαπραγματεύσεων;

Ούτως ή άλλως αυτή η διαδικασία είναι ατελέσφορη, πράγμα που διέγνωσε και ο Μακάριος και το κατέθεσε στην τελευταία του δημόσια ομιλία. Οι στόχοι της Τουρκίας δεν είναι ούτε ασφαλώς μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Ούτε καν η διχοτόμηση. Στόχος είναι η Αλεξανδρεττοποίηση που συντελείται με τον εποικισμό. Εάν επιτευχθεί Τουρκική πλειοψηφία τότε η Τουρκία θα αποβεί προστάτης της αυτοδιάθεσης.

Επιβαλλόταν και επιβάλλεται μια νέα διορθωτική, διεκδικητική διαδικασία για εξέταση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, με αντίπαλη πλευρά την Τουρκία και όχι τους Τουρκοκύπριους.

Ελπίζω πολύ σύντομα θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο για να συζητήσει αυτό το κεφαλαιώδες θέμα.

-Γιατρέ πώς θα χαρακτηρίζατε την επέμβαση της Τουρκίας στην ΑΟΖ Κύπρου;

Ουσιαστική πειρατική εισβολή που ισοδυναμεί με πολεμική ενέργεια.

- Πώς θα πρέπει να αντιμετωπισθεί;

Ως εισβολή.

Με (α) άμεση προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας με αίτημα τη λήψη μέτρων. Μια τέτοια ομόφωνη απόφαση οπλίζει την κυβέρνηση για διεκδικητική πολιτική και συνυπευθυνότητα.

Δεδομένου ότι το δίκαιο της θάλασσας αφορά όλες τις χώρες και δεδομένου ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα διακηρύττεται ότι πρέπει να είναι πλήρως σεβαστά θα είναι δύσκολο για κάθε χώρα να μη καταδικάσει την πειρατική αυτή ενέργεια.

Χλιαρή στάση εκ μέρους μας δίνει ευκαιρία χαλαρών αντιδράσεων και υποβαθμίζει το θέμα.

Κανένας δεν είναι βασιλικώτερος του βασιλέως.

(β) Προσφυγή στα Ευρωπαϊκά σώματα για προστασία των δικαιωμάτων μιας Ευρωπαϊκής χώρας.

Για μια μη Ευρωπαϊκή χώρα (Ουκρανία) λαμβάνονται μέτρα ( εν πολλοίς άδικα). Πως νοείται αδράνεια για επίθεση ενάντια σε χώρα-μέλος της Ε.Ε.; Η Ε.Ε. απαιτεί συμμόρφωση στις αποφάσεις της. Τα μέλη της Ε.Ε. και οι λαοί απαιτούν συμμόρφωση στις διακηρύξεις της.

(γ) Πλήρης παγοποίηση των ενταξιακών συνομιλιών Τουρκίας – Ε.Ε.

(δ) Αλλαγή του καθεστώτος των οδοφραγμάτων.

(ε) Αξιοποίηση των κοιτασμάτων με ευρεία συμμετοχή και έτσι ευρεία εμπλοκή πολλών χωρών.

(ζ) Η αναβαθμισμένη γεωστρατική μας σημασία δίνει ευκαιρία πλήρους αξιοποίησης των εμπλεκομένων συμφερόντων. Πως;

Η Βρετανία δύσκολα διαφοροποιεί τη στάση της γιατί ευνοεί εσωτερική ανωμαλία για συντήρηση της πολιτικοστρατιωτικής της παρουσίας. Πρέπει να υπάρξει μια πιθανή αναφορά στο ”κυρίαρχο” των Βρετανικών βάσεων.

Για τις ΗΠΑ αυτό δεν ισχύει δεδομένου ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων της με οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού αρκεί να είναι αποδεκτή από τους εμπλεκόμενους. Σταθμίζει, όμως, την Τουρκία ως υπέρτερο παράγοντα και τοποθετείται ανάλογα. Όμως ο ρόλος της Τουρκίας είναι αντιφατικός. Αντιλαμβάνεται τις δυσχέρειες που προκαλεί μια διασύνδεση με τους Τζιχαντιστές από την άλλη επιδιώκει αποδυνάμωση των Κούρδων.

Οι σχέσεις της με την περιοχή και ιδιαίτερα με τον Αραβικό κόσμο έχουν επιδεινωθεί, ιδιαίτερα με την Αίγυπτο.

Η Ρωσία εμπλέκεται άμεσα με την περιοχή. Με τη στάση της μόνη σχεδόν διέσωσε τον ΄Ασσαντ. Τώρα επιδιώκει σταθερή και αποτελεσματική παρουσία στην περιοχή. Φιλικοί δεσμοί δυνατόν να διαδραματίσουν αποτρεπτικό παράγοντα για την Τουρκική επιθετική πολιτική. Να ενταθούν οι δεσμοί.

Η Κύπρος κατάφερε να έχει καλές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, ακόμα και αντιμαχόμενες. Αυτές οι σχέσεις απέτρεψαν την αναμενόμενη στήριξη του ψευδοκράτους στην Ισλαμική διάσκεψη. Οι τριμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου να πάρουν οργανωμένη πρακτική μορφή. Να μη υποτιμούμε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. (Κίνα, Γαλλία, τρίτο κόσμο). Η ΑΟΖ της Κύπρου επεκτείνεται και στα βόρεια παράλια.

Η Τουρκία χρησιμοποιεί την Τουρκοκυπριακή κοινότητα και το ψευδοκράτος για να εγείρει αξιώσεις στην ΑΟΖ Κύπρου. Το κατοχικό καθεστώς είναι νομικώς ανύπαρκτο με μόνη αναγνωρισμένη αρχή την Κυπριακή κυβέρνηση.

Οι πόροι ανήκουν στο νόμιμο κράτος και οι Τουρκοκύπριοι θα ωφεληθούν πλήρως ως νόμιμοι κάτοικοι μιας ενωμένης Κύπρου.

«Εάν ζητείς καλώς ευρήσεις»

- Είναι τα μέτρα που ενέκρινε το Εθνικό Συμβούλιο επαρκή;

-Να ενισχυθούν. Να υπάρξει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Στάση ανοχής διευκολύνει την Τουρκία. Να εστιάσουμε τις ενέργειες μας σε μέτρα.

- Η Ελλάδα;

Η Ελλάδα αποτελεί τον μόνιμο συμπαραστάτη μας. Με όλες τις τωρινές δυσχέρειες η ορθή στρατηγική είναι η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων.

-Είμαστε μια μικρή χώρα. Έχουμε δυνατότητες;

Αν εθελούσια δεν γονατίσεις ούτε νεκρό δεν μπορούν να σε γονατίσουν.

Ασφαλώς δεν έχουμε δυνατότητες αναμέτρησης. Όμως αξιοποιώντας τα εμπλεκόμενα συμφέροντα αποκτούμε δυνατότητες, ιδιαίτερα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περιοχή.

- Είναι για σας ικανοποιητική η στάση της Ε.Ε.;

Απάθεια εκ μέρους της εξευτελίζει τους στόχους της. Απαιτεί πειθαρχία για αμφιλεγόμενες αποφάσεις. Απαιτείται συμμόρφωση προς τους στόχους της ιδιαίτερα για αλληλεγγύη. Να εμπλακούμε δυναμικά στα Ευρωπαϊκά σώματα.

- Θεωρείτε ορθή την προσφυγή στα σώματα του Ο.Η.Ε.;

Να επεκταθεί άμεσα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

-Τελικά υπάρχει διέξοδος;

Εάν ζητείς καλώς ευρήσεις.


Συνέντευξη στον Κώστα Βενιζέλο για το philenews.com

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top