Select Menu


«Η Ελλάδα έχει σημειώσει καθυστερημένη, αλλά τελικά ουσιαστική πρόοδο από την τελευταία αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013. Κάνοντας μια εντυπωσιακή προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα ξεπέρασε τον δημοσιονομικό της στόχο το 2013, καθώς καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα βάσει των όρων του προγράμματος» αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν.

Η Κομισιόν στην έκθεση της κάνει σαφείς αναφορές στη μεγάλη επιτυχία της δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, η οποία είχε καθοριστική σημασία για τη σταδιακή επάνοδο της χώρας στις αγορές, αλλά και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση μετά από τις εκλογές. Πάντως η Ευρωπαική Επιτροπή στην έκθεση της προβλέπει επιστροφή στην ανάπτυξη το 2014, με ρυθμό +0,6%, ο οποίος θα επιταχυνθεί στο +2,9% το 2015 και στο +3,7% το 2016.

Τι αναφέρει για το ελληνικό χρέος
Για το χρέος η ΕΕ θεωρεί πως ανέλθει στο 177,2% ΑΕΠ εφέτος, στο 172,5% του ΑΕΠ το 2015 και στο 162,9% του ΑΕΠ το 2016. Ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, καθώς θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και το πρωτογενές πλεόνασμα. Έτσι, με την προϋπόθεση πλήρους εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται προς το 125% του ΑΕΠ το 2020 και το 112% του ΑΕΠ το 2022. Συνδέοντας τις αποκρατικοποιήσεις με τη δυναμική του χρέους, η τρόικα σημειώνει πως η πρόοδος στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική, εάν το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον οδηγήσει σε ισχυρότερη συμμετοχή και υψηλότερα έσοδα.

Αισιόδοξες προβλέψεις διατυπώνει η ΕΕ για την ανεργία την οποία τοποθετεί στο 24,5% το 2014, στο 22,5% το 2015 και στο 19,5% το 2016. Ομοίως για την απασχόληση εκτιμά πως θα αυξηθεί κατά 0,6% φέτος, κατά 2,6% το 2015 και κατά 4% το 2016. Για το εργατικό κόστος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι φέτος και το 2015 θα εξακολουθήσει να μειώνεται κατά 1,5% και κατά 0,3% αντιστοίχως, ενώ θεωρεί πως θα αυξηθεί το 2016 κατά 1,6%.

Η Κομισιόν θεωρεί πως το 2014 θα είναι η τελευταία χρονιά αποπληθωρισμού για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα βλέπει για φέτος αρνητικό πληθωρισμό κατά 0,8%, ενώ για το 2015 και το 2016 προβλέπει πληθωρισμό 0,3% και 1,1% αντιστοίχως. Για το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών η ΕΕ θεωρεί πως θα συρρικνώνεται διαρκώς έως το 2017. Εφέτος θα ανέλθει στο 2,3% του ΑΕΠ, το 2015 στο 2,2% και το 2016 στο 2,1% του ΑΕΠ.

Ποια είναι τα ζητήματα που μένουν ανοιχτά
Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι παραμένουν υψηλοί οι κίνδυνοι σε ότι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος με ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης των οργανωμένων συμφερόντων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις ή ελλείψεις στην πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τη δημόσια διοίκηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς αυτό θα έχει επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη και κυρίως στην απασχόληση, την ενίσχυση της παραγωγικότητας αλλά και στη πορεία μείωσης του χρέους.

Για το ασφαλιστικό η έκθεση αξιολόγησης σημειώνει πως του επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθεί μία «βαθιά αναθεώρηση» του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης η οποία θα εστιάζει στην αναθεώρηση των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας ώστε να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του συστήματος. «Οι αρχές έχουν δεσμευθεί να ενισχυθεί το συνταξιοδοτικό σύστημα ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να ενισχύσουν την προσφορά εργασίας και για αυτό τον σκοπό θα ετοιμάσουν σχέδιο ολοκληρωμένης πρότασης σχετικά με τα κύρια σημεία στην περαιτέρω συγχώνευση των ταμείων και την εναρμόνιση των συνεισφορών με τις διαδικασίες πληρωμών μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Το σχέδιο θα συμπληρωθεί στη συνέχεια από αναλογιστική μελέτη του συνολικού συνταξιοδοτικού συστήματος, που θα στηρίξει συγκεκριμένο σχεδιασμό και παραμετρικές βελτιώσεις. Αυτές οι αλλαγές θα νομοθετηθούν ώστε να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2015», σημειώνει η ΕΕ.

Η Τρόικα αναγνωρίζει πως από το 2010 καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά αναφέρει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. «Αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα σταθεροποίησης του συστήματος ώστε να καταστεί πιο βιώσιμο, υπάρχει σαφής ανάγκη για περαιτέρω εξορθολογισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Το κύριο συνταξιοδοτικό σύστημα παραμένει ιδιαιτέρως κατακερματισμένο, βασίζεται στην αυξημένη χρηματοδότηση από της κρατικές μεταφορές, ενώ οι κανόνες συνταξιοδότησης διαφέρουν πολύ ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες πληθυσμού», τονίζεται στην έκθεση. Ειδική αναφορά γίνεται και στις επικουρικές συντάξεις για τις οποίες τονίζεται πως οι μεταρρυθμίσεις του 2012 δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως, ενώ η μεταρρύθμιση για τα εφάπαξ θα πρέπει να ολοκληρωθεί.

Επίσης, ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη δημόσια διοίκηση και στην βελτίωση της συλλογής εσόδων μπορεί να θέσουν εν αμφιβόλω τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τονίζει η Επιτροπή. Παράλληλα, κρίσιμο είναι για την Κομισιόν να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας ώστε να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Θετική εξέλιξη αποτέλεσε για την Επιτροπή και η πρόοδος που παρατηρήθηκε στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό στον τομέα της Υγείας όπου έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες με μεγάλες όμως προκλήσεις να παραμένουν όπως στον ΕΟΠΥΥ.

Για το συνταξιοδοτικό η Κομισιόν υποστηρίζει ότι από το 2010 έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος αλλά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κυρίως σε ότι αφορά τον εξορθολογισμό του συστήματος. Στην Παιδεία εκφράζεται ικανοποίηση για τα βήματα που έγιναν αλλά υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας.

Τα προαπαιτούμενα για τη δόση του Μαϊου (1 δισ. ευρώ)
 • Ο νόμος για το υπαίθριο εμπόριο
 • Ανανέωση της λίστας φόρων υπέρ τρίτων
 • Υιοθέτηση κώδικα συμπεριφοράς για την κυβέρνηση στη μάχη κατά της διαφθοράς
 • Σχέδιο για την είσπραξη των οφειλών
 • Νόμος που να διασφαλίζει πρόσβαση ανασφάλιστων στα φάρμακα και θα μειώνει το περιθώριο κέρδους των φαρμακείων.
 • Νόμος για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και τον χωροταξικό σχεδιασμό
Τα προαπαιτούμενα για τη δόση του Ιουνίου (1 δισ. ευρώ)
 • Νόμος για ένταξη στο ΕΤΕΑ των επικουρικών ταμείων
 • Δασικός νόμος
 • Νόμος για μείωση γραφειοκρατίας
 • Κατάργηση από Ιανουάριο 2015 των φόρων υπέρ τρίτων που πηγαίνουν στα επικουρικά Ταμεία
 • Νόμος για τη «μικρή ΔΕΗ» και αποπληρωμή των οφειλών Δημοσίου στην επιχείρηση.
 • Νόμος για τη χρηματοδότηση κομμάτων
Ολόκληρη η έκθεση της Κομισιόν ΕΔΩ

iefimerida

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top