Select Menu

Toυ Κων. Κόλμερ

" Η Ελλάς δεν χρειάζεται αναδιάρθρωσι του χρέους αλλά του πολιτεύματος της 3ηςπρωθυπουργικής ολιγαρχίας" (...)Όπως το 2001, η ξυνωρίς Στουρνάρα-Καραβίτη αλλοίωσε τα δημοσιονομικά ελλείμματα και συνήψε ανταλλαγή χρέους (swap) με την Γκόλντμαν Ζάκς , διά να εντάξη την ανέτοιμη χώρα μας στην δυσλειτουργική Ευρωζώνη, έτσι και τώρα, η κυβέρνησι Σαμαρά-Βενιζέλου, αφού εξήντλησε όλα τα τεχνάσματα της δημιουργικής λογιστικής και προπαγάνδας («πρωτογενές πλέονασμα, διαρπαγή των καταθέσεων στην Κύπρο και ανάλλωσι του ¼ των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ελλάδος,success, κλπ ) εξήγαγε από το ταχυδακτυλουργικό της καπέλο νέον λαγό: την αναδιάρθρωσι του δημοσίου χρέους !

Πρός τούτο επικαλείται τις δήθεν επιστημονικές συνηγορίες του ΔΝΤ, που ευθύνεται ευθέως διά την διόγκωσι του Ελληνικού χρέους, κατόπιν των δύο καταστρεπτικών και παρανόμων «μνημονίων».

Ο εκπρόωπος του ΔΝΤ Τζέρυ Ράϊς τοποθέτησε την επάνοδο της Τρώηκα στην Αθήνα στις αρχές Ιανουαρίου του 2014 και «διόρθωσε» προγενέστερη δήλωσι του περί «αναδιάρθωσης» του χρέους - ό,τι ισχύει γενικώς και όχι ειδικώς διά την Ελλάδα.

Η δήθεν αναδιάρθωσι του Ελληνικού χρέους από τις 17 κυβερνήσεις της Ευρωζώνης που το κατέχουν, θα είναι το επόμενον φιάσκο της κυβερνήσεως Σαμαρά.
Θα είχε νόημα το 2009 ή έστω και το 2010, κατά το προηγούμενο της συμφωνίας του Λονδίνου 1953 που περιέκοψε το Γερμανικό εμπόλεμο χρέος κατά 63% στα 14 δις.μάρκα και επέτρεψε την ανάκαμψι της Γερμανικής οικονομίας. Αλλά τότε η Γερμανία μπορούσε να εξυπηρετήσει το εναπομένο χρέος της, λόγω των εξαγωγικών της επιδόσεων.Εξησφάλιζε την απαιτουμένη (νομισματική) ρευστότητα με το εθνικό της νόμισμα, το Ντόϋτσε μάρκ που ειχε υποτιμηθή σημαντικά,διά να κινήσει την παραγωγή και χορηγήσει πιστώσεις στο εξωτερικό.

Η Ελληνική οικονομία , μ’ένα συνολικό δημόσιο χρέος 378 δις.ευρώ, στα τέλη του λήγοντος έτους, και με ΑΕΠ κατώτερο των 190 δις. ευρώ, είναι αδύνατον να εξυπηρετήσει ακόμη και τους τόκους, πολλώ δε μάλλον τα χρεολύσια του δημοσίου χρέους.Στερείται επίσης εθνικού νομίσματος και νομισματικής ανεξαρτησίας γιά να παράσχη ρευστό χρήμα στην ιδιωτική οικονομία και να σώσει τις Τράπεζες, που στμάτησαν να δίδουν πιστώσεις .

Η νομισματική ρευστότης δεν επαρκεί (προσφέρεται «με το τσιγγέλι» από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και όταν χορηγείται, επαυξάνει το Τραπεζικό χρέος , παρά την ανακεφαλαίωσι και την προσεχή – «εν ευθέτω χρόνω» κατά Προβόπουλον – περικοπή των καταθέσεων, όπως προηγουμένως των ομολόγων.

Η αύξησι των απληρώτων δανείων (στεγαστικών, επιχειρηματικών, πιστωτικών καρτών) και η μείωσι των καταθέσεων περιορίζουν ραγδαίως την Τραπεζική χρηματοδότησι της Ελληνικής οικονομίας και οδηγούν πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις στην χρεωκοπία.
Μ’ απλά λόγια, ακόμη και αν το χρέος «εχαρίζετο» , η έλλειψις ρευστότητος θα το εδημιούργει εκ νέου, οδηγούσα την οικονομία εις αυτοτροφοδοτουμένην ύφεσι, με άκρως δυσμενή αποτελέσματα διά την ανεργία και την πληθυσμιακή συρρίκνωσι της χώρας.
Είναι προφανές ό,τι η διετής τακτική της κυβερνήσεως Σαμαρά στερείται στρατηγικής εξόδου απ’ την ύφεσι και δεν επιτρέπει την ανάπτυξι , που μόνον αυτή δύναται να αποκολλήσει την οικονομία απ’ το τέλμα των «μνημονίων».

Διά την ανάπτυξι χρειάζεται η νομισματική πολιτική να επανεθνικοποιηθή και να χορηγηθή επαρκής ρευστότης, που μόνον το εθνικό νόμισμα δύναται να εξασφαλίσει. Με φρόνιμη δημοσιονομική πολιτική , ισοσκελισμένο τακτικό προϋπολογισμό και μακρόπνοο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προστιθεμένης αξίας, χρηματοδοτούμενον από πιστωτικά έσοδα του εσωτερικού (υπάρχουν εν αφθονία στα σεντούκια της Μέσης Αστικής Τάξεως) η επανεκκίνησι της οικονομίας θα ήταν απολύτως εφικτή, από μία σοβαρή κυβέρνησι.

Αρκεί η Ελληνική οικονομία ν’απαλλαγεί απ’ το πανάκριβο ευρώ, απ’ τα μηδενικά επιτόκια και τον φορολογικό αντιπληθωρισμό και να επανιδρύσει το Τραπεζικό σύστημα, με επίκεντρο την Εθνική Τράπεζα –κι’ όχι την ...Πειραιώς.Θα πρέπει συγχρόνως να χρησιμοποιηθή η Οικοδομή, με κίνητρα και αντικίνητρα (μείωσι φόρων, Κτηματολόγιον και πλειστηριασμούς κακοπληρωτών) ως « η μητέρα των 1000 τεχνών»,διά να προσφέρει απασχόλησιν.

Εντός πενταετίας και μ’ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (αγωγό νερού από τον ΄Εβρο στην Θεσσαλία,διώρυγα στον Αξιό-Μοράβα , γιά την παράκαμψι του Δουνάβεως, διεθνές αεροδρόμιον στην Τρίπολη,άμεση αποπεράτωσι της ΠΑΘΕ και επανεθνικοποίησι των εθνικών αυτοκινητοδρόμων, άντλησι πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Επανωμή και στο Κατάκωλον κλπ.) η Ελληνική οικονομία θα ανακάμψει απ’ τον πρώτο μήνα , με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα γιά την μείωσι της ανεργίας.

Η αύξησι των συναλλαγματικών εισπράξεων, εκ του Τουρισμού,της Μεγάλης Ελληνικής Ναυτιλίας,των εξαγωγών τροφίμων και εκ της απαλλαγής απ’ τους λαθρομετανάστες, που κοστίζουν 900 εκατομ. ευρώ ετησίως , θα καλύψει το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, πρό τόκων.

Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις, βεβαίως, πρέπει κάποτε ν’αρχίσουν (σήμερα είναι Μητσοτάκειον ανέκδοτο) και η εξυγίανσι του δημοσίου τομέα οφείλει να συνεχισθή.
Απομένει ένα υπαρξιακό πρόβλημα:η θέσι της Ελλάδος μέσα στην Ευρωπαϊκήν ΄Ενωσι, μετά την δήλωσι αδυναμίας εξυπηρετήσεως του εξωτερικού χρέους.

Δεν υπάρχει περίπτωσι να μας διώξουν από την Ε.Ε. και βεβαίως δεν θα φύγωμε οικειοθελώς. Αλλ’εάν οι Γερμανοί λησμονήσουν ό,τι έχασαν τον πρώτο και τον δεύτερον παγκόσμιο πόλεμον εξ αιτίας της φθοράς πού υπέστησαν στην Ελλάδα και επιβάλλουν «κυρώσεις» , δεν πρότειται η χώρα μας ν’αποθάνει,ως την απειλούν η φράου Μέρκελ...και ο κ.Σαμαράς!

Πετρέλαιον και φυσικό αέριον θα προσφέρουν η Ρωσσία, η Περσία και η Λιβύη. Φάρμακα οι Αμερικανικές και Βρεταννικές φαρμακοβιομηνίες, ανταλλάκτικά η ... Ζήμενς ( γιά να μην χάσουν οι Γερμανοί τον ΟΤΕ) και τρόφιμα η αειθαλής Ελληνική ύπαιθρος , που πρέπει να ανακαλλιεργηθή, με χορήγησι τιμών ασφαλείας στα εγχώρια αγροτικά προϊόντα που τώρα περικόπτονται απ’ την θνήσκουσα «Κοινή (κατ’όνομα)Αγροτική Πολιτική». Αν χαθούν τα ΕΣΠΑ, τα επιδόματα αργίας και οι επενδύσεις «κουλτούρας»...έ , τόσο το καλύτερον. Αποτελούν εστίες αειθαλούς διαφθοράς.

Η Ελλάς δεν χρειάζεται αναδιάρθρωσι του χρέους αλλά του πολιτεύματος της 3ης πρωθυπουργικής ολιγαρχίας, που απέτυχε παταγωγώς και άν διαρκέσει κι’άλλο θα προκαλέσει γενοκτονία του Ελληνικού λαού , χειροτέρα εκείνης του Ιμπραήμ πασά, που εισέβαλε στον Μωρηά το 1823, γιά να υποδουλώσει τον τοπικό πληθυσμό και να τον μεταφέρει δούλο στην Αίγυπτο.

Τηρουμένων των αναλογιών, οι πολιτικοί και τα κόμματα της μεταπολιτεύσεως παρόμια πράττουν σήμερα εις βάρος του Ελληνισμού – στην Κύπρον και την ‘Μητέρα-πατρίδα’.

Ο... Δυσάγγελος Βενιζέλος απεδέχθη «διεθνή κυριαρχία» της Κυπριακής δημοκρατίας , κατά την πρόσφατο επίσκεψι του υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας Νταβούτογλου στην Αθήνα!...

Κώστας Κόλμερ.
(εδημοσιεύθη στα ΕΠΙΚΑΙΡΑ της 19 Δεκ.2013)

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top