Select Menu

Η γερμανική εταιρεία KMW κατασκευάστρια των αρμάτων μάχης Leopard πήρε χρήματα για εργασίες που δεν έκανε ποτέ και τώρα αρνείται να τα επιστρέψει! Οι Γερμανοί με το δάχτυλο μονίκως τεντωμένος προς τους “αναξιόπιστους” Έλληνες κάνουν ότι μπορούν για να “ρίξουν” την Ελλάδα για ένα ποσό της τάξεως των 352.000 ευρώ! Είναι δυνατόν; Κι όμως είναι!

Απαράδεκτοι Γερμανοί συνέχεια λοιπόν. Μετά το χθεσινό δημοσίευμα για τους τοκους που απαιτούν (!) για το πρόγραμμα των αρμάτων μάχης, το Onalert έχει στην διάθεσή του έγγραφη αναφορά του ΓΕΣ στην οποία αποκαλύπτεται ότι η KMW αρνείται να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε για εργασίες που ποτέ δεν έκανε.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το έγγραφο του ΓΕΣ :

• “...η εταιρεία ΚΜ\Λ/ δεν αποδέχεται την επιστροφή του ποσού των 352.034,55€ με αντίστοιχη μείωση του συμβολαίου που της έχει ανατεθεί από την Β\Λ/Β (ΒΑΑΙΝΒνν) για την εργοστασιακή αξιοποίηση των αρμάτων LΕΟ 2Α4 στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας της 3ης Αυγ 2005, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν

• “Επί του υπόψη θέματος που αφορά στην εγκατάσταση εγχώριου συστήματος ενδοεπικοινωνίας (Σ/Ε) και σταθμού ασυρμάτου (Σ/Α) στα άρματα LΕΟ 2Α4 του Ελληνικού Στρατού αναφέρονται τα κάτωθι

α Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ενδιάμεσης Λύσης προβλεπόταν η εγκατάσταση στα άρματα LΕΟ 2Α4 συστήματος ενδοεπικοινωνίας και σταθμού ασυρμάτου αντίστοιχου με αυτά που φέρουν τα άρματα LΕΟ 2ΗΕL .Απο τα ανωτέρω έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα η προμήθεια και εγκατάσταση των Σ/Α σειράς \/ΡΟ 9310, εγχώριας κατασκευής, η οποία και υλοποιήθηκε από προσωπικό του Ελληνικού Στράτου Η προμήθεια του νέου Σ/Ε δεν υλοποιήθηκε και αντί αυτού τοποθετήθηκε στα άρματα το Σ/Ε VIC-1. Σε καμία εκ των δυο εργασιών εγκατάστασης υπήρξε εμπλοκή της εταιρείας ΚΜ\Λ/ καθ' οιονδήποτε τρόπο.


β Η εταιρεία ΚΜ\Λ/ συμφωνά με το (β) σχετικό συμβόλαιο ανέλαβε την εργοστασιακή αξιοποίηση των 183 αρμάτων LΕΟ 2Α4 που προμηθεύτηκε ο Ελληνικός Στρατός από τον Ομοσπονδιακό Στρατό της Γερμανίας μέσω της Διακρατικής Συμφωνίας της 3ης Αυγ 2005

• Στο υπόψη συμβόλαιο εργοστασιακής αξιοποίησης των αρμάτων συμπεριλαμβάνονταν και οι παρακάτω εργασίες.
Μελέτη εγκατάστασης ελληνικού συστήματος Σ/Ε και Σ/Α σε άρμα LΕΟ 2Α4, αξίας 583.048,88€.
Εγκατάσταση ελληνικού συστήματος Σ/Ε και Σ/Α σε 129 άρματα LΕΟ 2Α4 στη Γερμανία, αξίας 17.955,27€/ άρμα και συνολικά 2.316229,61€
Εγκατάσταση ελληνικού συστήματος Σ/Ε και Σ/Α σε 53 άρματα LΕΟ 2Α4 στην ΕλΧαδα. αξίας 15.226,32€/άρμα και συνολικά 806.994,76. 

δ. Το θέμα των εργασιών που δεν εκτελέστηκαν από την εταιρεία ΚΜ\Λ/ σε ότι αφορά το Σ/Ε και Σ/Α τέθηκε από την επιτροπή στην ΒΑΑΙΝΒνν και την εταιρεία στο 13° ΡΜΒ και ζητήθηκε από την ΒΑΑΙΝΒνν να το εξετάσει Από την εξέταση προέκυψε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο έργο ανέρχεται στα 352.034,55€ (17 955,27€-15 226,32€= 2.728.95€ Χ 129 άρματα= 352.034,55€) το οποίο και ζητήθηκε από την "επιτροπή να επιστραφεί στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στη ΒΑΑΙΝΒνν, που τροφοδοτεί τις πληρωμές των συμβολαίων της διακρατικης Συμφωνίας

ε Από το 2007 και μέχρι σήμερα η εταιρεία ΚΜ\Λ/ δεν προέβει σε κάποια ενέργεια προς την ΒΑΑΙΝΒνν ή την ελληνική πλευρά αναφέροντας ότι υφίσταται πρόβλημα και ζητώντας διευκρινήσεις ή διευθετώντας με κάποιο τρόπο το θέμα του ανεκτέλεστου έργου. Αντ' αυτού προέβει στην παράδοση 182 συλλογών εγκατάστασης Σ/Ε και Σ/Α στο 304 ΠΕΒ τον Δεκ 2009, κοστολογώντας εκάστη συλλογή στην τιμή που αντιστοιχεί στη αναγραφόμενη στο συμβόλαιο για την τοποθέτηση των συσκευών στα 53 άρματα στην Ελλάδα (15 226,3?€) και στην συνολική αξία των 2.771.190,24€.
στ Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία τον Νοε 2006 έγινε η επίδειξη των εγκατεστημένων Σ/Ε και Σ/Α σε άρμα ίΕΟ 2Α4. Στο πρακτικό της συγκεκριμένης συνάντησης αναφέρεται ρητά ότι η εταιρεία θα παραδώσει στον Ελληνικό Στρατό ενέργεια που δεν έχει υλοποιήσει_μέχρι σήμερα^^τα παρακάτω έγγραφα
(1) Εγχειρίδιο εγκατάστασης Σ/Ε (\/νΊ5ΡΚ) και Σ/Α (σειρά νΡΧ 9200) σε άρμα LΕΟ 2Α4
(2) Κατάλογο ανταλλακτικών που απαιτούνται για την παραπάνω εγκατάσταση
(3) Ηλεκτρολογικά / μηχανολογικά σχέδια εγκατάστασης

ζ. Η εταιρεία μετά το 14ο ΡΜR και την απαίτηση της ελληνικής πλευράς για επιστροφή του ποσού για το ανεκτέλεστο έργο. απέστειλε επιστολή στη ΒΑΑΙΝΒνν μη δεχόμενη την επιστροφή αυτή και αξιώνοντας την καταβολή πλήρους του ποσού, σαν να έχει εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές της υποχρεώσεις προβάλλοντας δικαιολογίες που δεν στηρίζονται επί των αναφερομένων στα ισχύοντα συμβόλαια

2. Κατόπιν των παραπάνω εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτοί οι ισχυρισμοί που διατυπώνει η εταιρεία ΚΜ\Λ/ στην επιστολή της, για τους παρακάτω λόγους

α Η εταιρεία κατά τη σύναψη του συμβολαίου το 2005 κοστολόγησε την εγκατάσταση των Σ/Ε και Σ/Α στα 53 LΕΟ 2Α4 στην Ελλάδα, στην τιμή των 15.226,32 €, χωρίς να έχει εκπονηθεί την περίοδο εκείνη η μελέτη εγκατάστασρς και σαφώς η συλλογή εγκατάστασης των συστημάτων- συσκευών Ακολούθως, αν και δεν έχει εκτελέσει εργασίες τοποθέτησης, είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα, η εταιρεία κοστολογεί την συλλογή εγκατάστασης στην τιμή των 15.226 32€ λαμβάνοντας έτσι όλο το ποσό που αντιστοιχούσε στην εκτέλεση των εργασιών για τα 53 άρματα στην Ελλάδα και χωρίς να αναπροσαρμόσει την τιμή το 100% του ποσού για τα 129 άρματα στη Γερμανία. Και στις δυο εργασίες δεν προβλέπεται κόστος ανάπτυξης καθώς η μελέτη εγκατάστασης αλλά και ανάπτυξης της συλλογής εγκατάστασης καλύπτεται από το κόστος της μελέτης που καταβάλλεται χωριστά Συνεπώς η εταιρεία για τις υπηρεσίες που αναγράφονται στο συμβόλαιο έχει λάβει κανονικά τις πληρωμές της και στις προθεσμίες που προβλέπονται πλην όμως αυτή δεν έχει εκτελέσει αυτές στο ακέραιο

β Από το 2007 και μέχρι σήμερα πέραν της παράδοσης των συλλογών εγκατάστασης τον Δεκ 2009 στο 304 ΠΕΒ ουδέποτε ενόχλησε την ελληνική πλευρά και ιδιαίτερα την ΒΑΑΙΝΒνν σχετικά με την εκπλήρωση - ολοκλήρωση των ενεργειών που αφορούν στην εγκατάσταση των Σ/Ε και Σ/Α στα άρματα LΕΟ 2Α4
γ. Παρότι η εταιρεία έχει πληρωθεί για την εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης των Σ/Ε και Σ/Α ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει υποβάλει στην ελληνική πλευρά τα συμφωνηθέντα στη σύσκεψη της 07 Νοε 2006 έγγραφα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα 5 της (ε) σχετικής επιστολής της ΒΑΑΙΝΒνν Αντί αυτών απέστειλε μια παρουσίαση Μ5 Power Point, έναν κατάλογο με ανταλλακτικά για πληροφορία, ένα αντίγραφο τιμολογίου και ένα αντίγραφο των πρακτικών της συνάντησης, ενέργεια που εκτιμάται ότι είναι διαφορετική από τα συμφωνηθέντα μεταξύ της εταιρείας, της ΒΑΑΙΝΒνν και της επιτροπής.

3 Η συμπεριφορά της εταιρείας ΚΜ\Λ/ επί του συνκεκριυενου ζητήματος εκτιμάται
ότι δεν συνάδει με την υφιστάμενη η συναλλαγματικη-εμπορικη ηθική και
προτείνεται όπως το υπόψη θέμα τεθεί στην ΒΑΑΙΝΒνν για περαιτέρω ενέργειες
της συμφωνά με τη Γερμανική εμπορική νομοθεσία " 

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top