Select Menu

Κ. Μίχαλος: Η αξιοποίηση των ΑΠΕ αποτελεί ευκαιρία και αναγκαιότητα για την Ελλάδα
Την εκτίμησή του ότι ο κλάδος της ενέργειας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα στην παγκόσμια προσπάθεια για την προώθηση ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης ανέφερε στην ομιλία του στο στο 7ο Διεθνές Συνέδριο «ENERTECH 2012», με θέμα: «Επενδύσεις στις ΑΠΕ & στον Ενεργειακό Τομέα. Προβλήματα-Προοπτικές», ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος. «Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και στον ενεργειακό τομέα.

Ο κλάδος της ενέργειας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα στην παγκόσμια προσπάθεια για την προώθηση ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Ενός μοντέλου που θα καλύπτει τις ανάγκες της σημερινής γενιάς, αλλά θα λειτουργεί υπεύθυνα σε σχέση με το περιβάλλον και τις ανάγκες των επόμενων γενεών.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανάπτυξης καινοτομιών, προσέλκυσης κεφαλαίων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Για την Ελλάδα, μια χώρα με ανεξάντλητους φυσικούς πόρους, η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί όχι μόνο ευκαιρία, αλλά και αναγκαιότητα.

Είναι ένας από τους κατ’ εξοχήν τομείς που μπορούν να παράγουν προστιθέμενη αξία για τη χώρα, κινητοποιώντας επενδύσεις, στηρίζοντας την απασχόληση, συνεισφέροντας στα δημόσια έσοδα, στη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, σε ποσοστό 20% ως το 2020.

Ο αντίστοιχος εθνικός στόχος για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έχει καθοριστεί σε ποσοστό τουλάχιστον 40% μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ως τότε περίπου 13 GW από ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών.

Στο τέλος του 2011, η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στη χώρα είχε ξεπεράσει τα 2.500 GW, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 44% σε σχέση με το 2010.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι για την επίτευξη του εθνικού στόχου διείσδυσης θα απαιτηθεί η εγκατάσταση σημαντικής νέας ισχύος στα επόμενα χρόνια- γεγονός που δημιουργεί αντίστοιχα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Για την αξιοποίηση, βεβαίως, αυτών των δυνατοτήτων, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, κυρίως εκ μέρους της Πολιτείας.

Πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι η διασφάλιση ενός σταθερού, ανταγωνιστικού και ταυτόχρονα βιώσιμου συστήματος στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το ισχύον στη χώρα θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ειδικότερα όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θεωρείται ως ένα από τα πλέον ασφαλή και ευνοϊκά στην Ευρώπη. Αυτό αντικατοπτρίζεται άμεσα στην ανάπτυξη του κλάδου, στον οποίο σήμερα απασχολούνται περίπου 15.000 εργαζόμενοι ως εγκαταστάτες, μεγάλος αριθμός κατασκευαστών βάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και πέντε βιομηχανίες παραγωγής.

Είναι επίσης ενδεικτικό το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ είναι από τους λίγους κλάδους δραστηριότητας στην Ελλάδα, που δεν επηρεάζονται από το αρνητικό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.

Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Κατ’ αρχήν προς την κατεύθυνση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας. Το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται μόνο με βάση προκαθορισμένους κανόνες, που αφορούν π.χ. εξελίξεις στο κόστος των τεχνολογιών, ή το κόστος χρηματοδότησης.

Η μεθοδολογία στήριξης των ΑΠΕ θα οφείλει να επανεξεταστεί, με βάση τη συνεισφοράς τους στο σύστημα. Ενώ κόστος αυτής της στήριξης θα πρέπει να εκτιμάται με ορθολογικά κριτήρια, τα οποία διασφαλίζουν εύλογες αποδόσεις στις επενδύσεις που γίνονται στο συγκεκριμένο κλάδο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφεύγονται παρεμβάσεις με αναδρομική ισχύ, που θίγουν ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις μεταξύ κράτους και επενδυτών.

Οι κινήσεις αυτές ισοδυναμούν ουσιαστικά με εκ των υστέρων «τιμωρία» των επενδυτών που εμπιστεύθηκαν το κράτος. Παραβιάζουν τις διοικητικές αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της συνακόλουθης ασφάλειας δικαίου, εγείρουν σοβαρά ηθικά ζητήματα και εκπέμπουν ένα μήνυμα αστάθειας.

Είμαστε επομένως κάθετα αντίθετοι σε μέτρα όπως η ενδεχόμενη επιβολή εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ. Και ζητούμε από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή τους.

Η βιωσιμότητα των διαχειριστών του συστήματος και των δικτύων μπορεί και πρέπει να διασφαλιστεί με μόνιμους τρόπους, όπως π.χ. η αξιοποίηση εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής CO2.
Ένα εξίσου σημαντικό πεδίο δράσης πρέπει να αποτελέσει η βελτίωση της πρόσβασης των επενδυτών στη χρηματοδότηση.

Η μειωμένη πρόσβαση σε κεφάλαια, το υψηλό κόστος του χρήματος, οι αυξημένες εγγυήσεις και απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, είναι παράγοντες που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας.

Κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπισή τους θα έχουν βεβαίως οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο Ε.Ε., όσον αφορά τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, αλλά κυρίως την περαιτέρω μείωση του χρέους.

Είναι απαραίτητο να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Όμως, το σημαντικότερο είναι να αποκτήσουν ξανά οι τράπεζες πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, ώστε να αντλήσουν ρευστότητα και να μπορέσουν ξανά να τροφοδοτήσουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Επιπλέον, όμως, θα χρειαστεί αποτελεσματικότερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών πηγών, όπως είναι το ΕΣΠΑ και οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο, που παρουσίασε πρόσφατα η κυβέρνηση, αποτελεί επίσης ένα σημαντικό εργαλείο.
Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του, έχουμε ήδη καταθέσει μια σειρά προτάσεων.

Μεταξύ αυτών, είναι η η τροποποίηση του νόμου, ώστε να είναι δυνατή η παροχή του 100% της ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων ως προκαταβολή, με την καταβολή εγγυητικής επιστολής τραπέζης.

Σε μια περίοδο όπου οι τράπεζες αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις, η τροποποίηση αυτή θα βοηθήσει τα μέγιστα στην υλοποίηση των έργων, μειώνοντας τη συνολική αναγκαία τραπεζική χρηματοδότηση.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να προβλεφθούν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα για τα επενδυτικά σχέδια που δεν επιχορηγούνται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Με τον τρόπο θα δοθεί το έναυσμα για νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, χωρίς να απαιτείται άμεση εκταμίευση και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ταυτόχρονα με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, θα απαιτηθούν κινήσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει τις χρήσεις γης, η απλούστευση και η επιτάχυνση των διαδικασιών με τη θέσπιση συγκεκριμένων προθεσμιών κτλ.

Στην ίδια κατεύθυνση, της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.

Η Πολιτεία, από κοινού με τους φορείς της αγοράς, θα πρέπει να ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης, σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να καλλιεργηθεί ένα γόνιμο έδαφος υποστήριξης των επενδύσεων και να αποφευχθούν ενδεχόμενες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, λόγω ελλιπούς πληροφόρησης.

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξουν πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και συνεργασίας, τόσο σε διακρατικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Στις πρωτοβουλίες αυτές, περιλαμβάνεται…

- Η διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινών έργων στην Ελλάδα σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά κράτη ή τρίτες χώρες

- οι ενέργειες προβολής των πλεονεκτημάτων της χώρας σε ξένους επιχειρηματικούς φορείς και επενδυτές

- οι δράσεις δικτύωσης μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών.

Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα εξαιτίας της κρίσης, παραμένει γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει σπουδαία πλεονεκτήματα και δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας -και ειδικά στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών.

Διαθέτει, επίσης, μια δυναμική επιχειρηματική κοινότητα, η οποία μπορεί να κοιτάζει μπροστά και να λειτουργεί με τόλμη αλλά και σοβαρότητα και αξιοπιστία.

Πιστεύω ότι, σήμερα, υπάρχει πλέον και η απαραίτητη βούληση εκ μέρους της Πολιτείας για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Ελπίζω ότι η διοργάνωση αυτή θα συμβάλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση και θα αποτελέσει ευκαιρία για την ανάδειξη νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων».

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top