Select Menu

Τον ασφυκτικό έλεγχο στον οποίο θα τεθεί η ελληνική οικονομία επιβεβαιώνει το μνημόνιο κατανόησης, που θα κληθεί να υπογράψει η ελληνική πλευρά. Το γνωστό MoU θέτει τις απαιτήσεις της τρόικας για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και κρύβει «νέα» μέτρα και επώδυνες αλλαγές σε όλο το φάσμα της οικονομικής ζωής: σε εργασία, ασφάλιση, φόρους, επαγγέλματα, αποκρατικοποιήσεις.

Στο προσχέδιο του MoU, το οποίο έχει ημερομηνία 27 Νοεμβρίου, είναι σημειωμένα με γκρι φόντο όλα όσα θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα πριν από τη δόση. Θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες προκειμένου να αποτελέσει μέρος της έκθεσης της Ε.Ε., που με τη σειρά της περιμένει τη διαδικασία της επαναγοράς για να κλείσει και τυπικά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να στέλνει συνολικά δεκαεπτά αναφορές, εβδομαδιαίες, δεκαπενθήμερες, μηνιαίες και τριμηνιαίες. Μεταξύ αυτών:

*Μηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.
*Μηνιαία στοιχεία για τις μισθολογικές δαπάνες του Δημοσίου, τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και τον μέσο μισθό.
*Μηνιαία στοιχεία για το προσωπικό. Τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, τις μετατάξεις, για κάθε οντότητα.
*Εβδομαδιαία ενημέρωση για τα ρευστά διαθέσιμα της κυβέρνησης.
*Τριμηνιαία στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (expenditure pending payment).
*Μηνιαία στοιχεία για τις ιδιωτικοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού.
*Μηνιαία στοιχεία για τις κρατικές επιχειρήσεις: έσοδα, κόστος, μισθοδοσία, αριθμός υπαλλήλων και επισφάλειες.
*Μηνιαία ανακοίνωση για τις κινήσεις στους ειδικούς λογαριασμούς (special accounts).
*Μηνιαία ανακοίνωση για τις συναλλαγές μέσω λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού.
*Εβδομαδιαία έκθεση για τον ισολογισμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σημείωση και εξήγηση των αλλαγών στους λογαριασμούς.

Παράλληλα, όπως είναι γνωστό, η τρόικα απαιτεί την αυτόματη αύξηση στον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος, εφόσον τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις είναι μικρότερα από τα επιδιωκόμενα. Το ανώτατο όριο των μέτρων που θα λάβει η κυβέρνηση για την κάλυψη του ελλείμματος από τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων προσδιορίζεται στο 1 δισ. ευρώ.

Στο μνημόνιο κατανόησης σημειώνεται ότι ο νόμος 4063/2012 εγκατέστησε έναν ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εκταμιεύσεις από τον λογαριασμό αυτόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μέσω αυτού θα γίνεται η αποπληρωμή των τόκων όλων των δανείων της Ελλάδας. Όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μετά από λεπτομερή αναφορά στον EFSF-ESM και την έγκρισή του.

Πέραν των παραπάνω, μεταξύ των δεκάδων απαιτήσεων της τρόικας από την ελληνική κυβέρνηση περιλαμβάνονται τα εξής:

Νέα μέτρα και φόροι

Όπως αναφέρεται, «εφόσον παραμείνει το χρηματοδοτικό κενό το 2015-16, οι αρχές μπορούν να επιδιώξουν διάφορες στρατηγικές για να το κλείσουν, όπως η βελτίωση των εσόδων με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ο περαιτέρω περιορισμός των εξαιρέσεων και των απαλλαγών».

Επίσης, προτείνονται η επέκταση των μέτρων που λήγουν, η επιλογή στοχευμένων περικοπών στις τρέχουσες δαπάνες και η εστίαση στο πρόγραμμα επενδύσεων «για πιο αποτελεσματική στήριξη της ανάπτυξης».

Αντικειμενικές αξίες

Η έκθεση προβλέπει ότι ως τον Μάρτιο του 2013 η κυβέρνηση θα έχει θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένη διαδικασία για τη διόρθωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ώστε να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τις τιμές της αγοράς.

Φόροι

Η τρόικα παραθέτει μια σειρά διαδοχικών μέτρων που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Μεταξύ αυτών:

* Αναβάθμιση της διαδικασίας προσλήψεων και απλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των φοροελεγκτών, με στόχο να είναι ετοιμοπόλεμοι ως τον Ιούνιο του 2013 συνολικά 2.000 φοροελεγκτές.
* Εισαγωγή ως τον Δεκέμβριο του 2012 διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης των φοροελεγκτών.
* Έκδοση διοικητικής εγκυκλίου για την ενίσχυση των στοχευμένων ελέγχων με τη χρήση τεχνικών υπολογισμού ρίσκου.
* Απόσυρση ως τον Ιανουάριο του 2013 της ρύθμισης για τον αναγκαστικό έλεγχο όλων των φορολογικών δηλώσεων τα δέκα τελευταία χρόνια, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους σε δηλώσεις προηγούμενων ετών.
* Υιοθέτηση ως το Μάρτιο του 2013 νομοθεσίας για την εισαγωγή ενός μοντέρνου κώδικα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και ενός συστήματος για την προστασία όσων καταγγέλλουν τη φοροδιαφυγή.
* Πρόσληψη ως τον Απρίλιο του 2013 ενός εθνικού συντονιστή για τη δράση κατά της διαφθοράς.
* Ίδρυση ειδικών μονάδων διαχείρισης χρέους στις μεγαλύτερες τοπικές εφορίες και τοποθέτηση σε αυτές τουλάχιστον 10% του προσωπικού.
* Τοποθέτηση ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος IT που θα συνδέει όλες τις εφορίες μεταξύ τους.

Δημόσιο

Στο μνημόνιο αναφέρεται ο στόχος μείωσης των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 έως το 2015 μέσω συνδυασμού των μέτρων κινητικότητας, μείωσης των συμβασιούχων, αποχωρήσεων και απομάκρυνσης των επίορκων.

Έως τα μέσα του 2013 θα πρέπει να τεθούν 25.000 υπάλληλοι στο μέτρο της «κινητικότητας», με μειωμένο μισθό για περίοδο έως ενός έτους, κάτι που όπως αναφέρεται θα βοηθήσει στη μετάβαση των εργαζομένων, εάν χρειαστεί, στον ιδιωτικό τομέα.

Έως τα τέλη Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά σχέδια από τα υπουργεία και βάσει αυτών θα τεθούν τριμηνιαίοι στόχοι για επιβεβλημένες αποχωρήσεις έως τα τέλη του 2014.

Υγεία

Η κυβέρνηση θα πρέπει να αυξήσει το μερίδιο των γενόσημων φαρμάκων που διατίθενται μέσω των φαρμακείων ώστε να φτάσει στο 35% του συνόλου των φαρμάκων έως τα τέλη του 2012 και στο 60% μέχρι τα τέλη του 2013. Αυτό θα επιτευχθεί με τον ορισμό ανώτατης τιμής για τα γενόσημα φάρμακα στο 40% της τιμής του πρωτότυπου.

Περαιτέρω μειώσεις στις τιμές μπορούν να επιτευχθούν με βάση την τιμολόγηση στις τρεις χώρες της Ε.Ε. με τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων.

Αγορά εργασίας - Ασφαλιστικό

Η κυβέρνηση δεσμεύεται το πρώτο τρίμηνο του 2014 να προχωρήσει σε επανεξέταση του συστήματος κατώτατων αμοιβών προκειμένου να προχωρήσει σε βελτιώσεις που «θα έχουν στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας»...

Στο ασφαλιστικό καλείται, ως ενδιάμεσο βήμα, να κάνει τις αναλογιστικές μελέτες στα ταμεία και να προχωρήσει σε προτάσεις για αλλαγές έως τον Σεπτέμβριο του 2013.

Θα πρέπει να γίνουν αναλογιστικές μελέτες και για τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης σε δημόσιες επιχειρήσεις όπου οι εισφορές υπερβαίνουν αυτές στον ιδιωτικό τομέα, σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις - βιομηχανίες και να παρουσιάζει τις επιλογές για τη μείωση των κοινωνικών εισφορών από το β΄ τρίμηνο του 2013. Οι αλλαγές θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερες και να ολοκληρωθούν ως τα τέλη του 2013.

Τιμές ρεύματος

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές αντανακλούν το κόστος και έτσι:

Η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε σταδιακή άρση όλων των ρυθμιζόμενων τιμών ενέργειας, με εξαίρεση τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Σε αυτό το πλαίσιο:

Α) Από τον Ιανουάριο του 2013 πρέπει να εφαρμοστεί υπουργική απόφαση η οποία ρυθμίζει τις τιμές για τους πελάτες χαμηλής τάσης.
Β) Μέχρι τα τέλη Μαρτίου απαιτείται υπουργική απόφαση με νέες αλλαγές στις τιμές, οι οποίες θα επιτυγχάνουν επανάκτηση κόστους.
Γ) Αίρει τις ρυθμιζόμενες ταρίφες μέχρι τον Ιούνιο του 2013 σε όλους, εκτός των ευπαθών ομάδων.

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση υιοθετεί τις καλύτερες πρακτικές στο θέμα των royalties στη χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας και λιγνίτη (Μάρτιος 2013).

Άνοιγμα επαγγελμάτων

Μια μακρά λίστα επαγγελμάτων που θα πρέπει να ανοίξουν περιλαμβάνεται στο μνημόνιο κατανόησης. Μεταξύ αυτών λογιστές, ξεναγοί, ενεργειακοί επιθεωρητές, ιδιοκτήτες περιπτέρων και καντινών, ιδιωτικά σχολεία κ.ά. Επίσης, καταγράφονται αναλυτικά οι περιορισμοί που θα πρέπει να καταργηθούν σε κάθε ένα από τα επαγγέλματα.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top