Select Menu

Ἀπό πότε ἔχουμε νά ἀκούσουμε σειρῆνες στόν τόπο μας;
Μήπως ἀπό τότε πού ἔπαψαν οἱ συναγερμοί; Καί γιατί σήμερα θά ἠχήσουν οἱ σειρῆνες στίς πόλεις μας;
Ποιός λόγος σοβαρός ὁδηγεῖ τήν «πολιτεία» σέ αὐτήν τήν ἄσκησιν;
Καὶ καλά. σειρῆνες ἔχουμε… Καταφύγια ἔχουμε;
Γιατί νά ἠχήσουν οἱ σειρῆνες λοιπόν; Γιά νά μᾶς φωτογραφίζουν ἀπό τά ὑψηλά …«πατώματα», νά τρέχουμε ὥς πανηλίθιοι δεξιά κι ἀριστερά;
Ἐγὼ ἤξερα πὼς οἱ σειρῆνες ἠχοῦν ὅταν θέλουν νὰ προειδοποιήσουν κάποιους γιὰ ἕνα βίαιον γεγονός.
Σὲ κάθε τους ὅμως οὐρλιαχτό, ὑπάρχει κι ἕνας στόχος-καταφύγιον, ὅπου λογικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ κατευθυνθῇ ὁ πληθυσμός.
Ἐμεῖς τί ἔχουμε; Ἤ μήπως μᾶς χωρᾶ ὅλους τό καταφύγιον τῆς Θεσσαλονίκης; Καί πόσοι θά προλάβουν νά πεταχτοῦν ἔως τήν Θεσσαλονίκη ἀπό ἐμάς;Εἰλικρινῶς, δὲν ἔχω καταλάβει τὸ τὶ θέλει νὰ μᾶς πῇ ὁ …ποιητὴς ποὺ σκαρφίστηκε ὅλο ἐτοῦτο τὸ σκηνικό.
Θὰ ἀκούσουμε σειρῆνες, ὥς ἕνα μέτρον ἀσκήσεως, δίχως στόχο καὶ δίχως μέτρα προστασίας τῶν πληθυσμῶν.
Μήπως κάποιος μᾶς κάνει πλάκα; Μήπως κάποιος δέν ἔχει τί νά κάνῃ καί πατάει κουμπάκια;

Ἀλλά…
Ἄς ὑποθέσουμε πὼς ὅλα ἔχουν καλῶς… Καὶ πὼς πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε, κατὰ πῶς θὰ ἤθελαν οἱ κυβερνῶντες.
Τί ἀκριβῶς θά ἤθελαν ἀπό ἐμᾶς; Νά μαζευτοῦμε στίς πλατεῖες μας γιά νά εἴμαστε καλλίτερος στόχος ἤ νά κρυφτοῦμε στούς ὑπονόμους μας γιά νά μήν τούς βλέπουμε καί νά μήν μᾶς βλέπουν….

Ἐκτὸς ἐάν….

Ἐκτὸς ἐὰν ὅλο αὐτὸ δὲν συμβαίνει γιὰ ἐμὰς τοὺς πολλούς, ἀλλὰ γιὰ κάποιους λίγους κι ἐκλεκτούς!
Ἐκτὸς κι ἐὰν ὁ συναγερμὸς ἀφορᾷ μόνον σὲ κάτι τύπους πολυτελείας, μὲ μεταξωτὰ βρακιά, μεταξωτοὺς κ@λους καὶ μεταξωτὲς συνειδήσεις…
Ἐκτὸς ἐὰν ἡ ἄσκησις ἀναφέρεται μόνον σὲ «ἐκλεκτούς»….
Τότε ἀγαπητοί μου φίλοι πράγματι ἔχουμε πρόβλημα! Καὶ μάλλιστα πολὺ μεγάλο! Μὰ πάρα πολὺ μεγάλο!
Καὶ μᾶλλον κάτι ἄλλο ἤθελε νὰ πῇ ὁ …ποιητὴς Τράγκας ὅταν ἔλεγε αὐτά:

Δείτε εδώΔὲν γνωρίζω τὸ πότε ἤχησαν γιὰ τελευταῖα φορὰ οἱ σειρῆνες… Ἀλλὰ σίγουρα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς μου δὲν τὶς ἔχω ἀκούσει. Θὰ τὸ ζήσω κι αὐτό.
Καὶ γιὰ πρώτην φορά, μετὰ ἀπὸ πάρα πολλὰ χρόνια, τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ἠχοῦν ἐγὼ θὰ πίνω …φραπέ! Ἤ τέλος πάντων, θὰ ἀράξω χαλαρὰ σὲ ἕνα παγκάκι, μὲ τὸ καφεδάκι μου ἀνᾲ χείρας καὶ θὰ περιμένω νὰ τελειώσῃ τὸ πανηγύρι.

Διότι ἀγαπητοί μου φίλοι πόλεμος ἔρχεται πράγματι..
Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἁπλώνεται ἡ σκιὰ τοῦ πολέμου…
Ἀλλὰ μὲ αὐτὲς τὶς σειρῆνες καὶ μὲ αὐτὰ τὰ ὅπλα ποὺ γνωρίζουμε, δὲν γίνεται νὰ κάνουμε οὔτε ἀντίστασιν οὔτε ἄμυναν.
Ἄλλα πράγματα χρειάζονται…
Θὰ συμφωνήσω λοιπὸν ἀπόλυτα μὲ τὸν Τράγκα! Μὰ ἀπόλυτα!
Παρατᾶμε ἐν τελῶς κάθε συμπάθεια, συμφέρον, ἐνδιαφέρον ποὺ μᾶς δένει μὲ κόμματα καὶ βο(υ)λεμένους… Αὐτὰ εἶναι τὰ μόνα ποὺ δὲν πρόκειται νὰ μᾶς σώσουν! Ὁ γείτονάς μας, ὁ σύντροφός μας, ὁ ἄγνωστος τώρα θὰ γίνῃ σύντροφος! Καὶ θὰ γίνῃ σύντροφος καρδιᾶς! Διότι ἡ Ἀνάγκη ἔφθασε!
Ἡ Ἑλλλὰς προορίζεται νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ!
Μόνον ποὺ γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε μέσα μας τὸν Ἕλληνα! Αὐτὸν ποὺ ξεχάσαμε!
Ὄχι τὸν Ἑλληναρὰ ποὺ πίνει μπῦρες καὶ τρώει πίτσες οὐρλιάζοντας ἐμπρὸς σὲ μίαν ὀθόνη τηλεοράσεως γιὰ τὸ τέρμα ποὺ ἐπέτυχε ὁ κάθε πιτσιρικάς. Αὐτὸν θὰ πρέπῃ διὰ παντὸς νὰ τὸν ξεχάσουμε! Νὰ τὸν ἀφήσουμε πίσω μας! Νὰ τὸν πετάξουμε ἀπὸ μέσα μας!
Αὐτὴν τὴν φορὰ ὁ πόλεμος θὰ εἶναι ὅ,τι σκληρότερον καὶ δυστυχέστερον μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε! Δὲν χρειάζεται νὰ χάσουμε χρόνο, αἷμα καὶ ἐνέργεια σὲ ἐμφυλίους σπαραγμούς!

Ἔξω ἀπὸ τὰ κομματικὰ μαγαζάκια ὁ ἀέρας εἶναι πεντακάθαρος… Δὲν ἔχει μικρόβια μίσους καὶ διχονοίας.
Ἔξω ἀπὸ τὰ κομματικὰ μαγαζάκια χωροῦν μόνον Ἕλληνες.. Ὄχι ὁπαδοί!
Ἔξω ἀπὸ τὰ κομματικὰ μαγαζάκια μποροῦμε νὰ λειτουργήσουμε μὲ μοναδικό μας μέλημα τὴν ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῆς Πατρίδος μας. Ὄχι τὴν ἀνάδειξιν τοῦ κάθε κομματοσκύλου….
Πιστέψτε με!

Ὑπάρχουν καλοὶ καὶ χειρότεροι καὶ χείριστοι γύρω μας… Ἀλλὰ δίχως ἐμάς δὲν ὑπάρχει κανεῖς!
Ἄς μὴν τοὺς δώσουμε κι ἄλλες εὐκαιρίες!

Κι ὅσο γιὰ τὶς σειρῆνες…
Ναί, δὲν μοῦ ἀρέσουν… Γνωρίζω ὅμως, ὄχι μοιρολατρικῶς, πὼς ὅτι εἶναι νὰ γίνῃ θὰ γίνῃ… Μὲ ἤ χωρὶς ἐμέναν!
Ἄς ἀπολαύσω τοὐλάχιστον τὸν καφέ μου! Διότι μόνον σὲ κάτι τέτοιες εὐκαιρίες ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ πράγματι νὰ ἀπολαύσῃ καφέ! Ὅταν τὰ κοπρόσκυλα θὰ τρέχουν πανικόβλητα νὰ προλάβουν τὰ χρονοδιαγράμματα πρὸ κειμένου νὰ σώσουν τὰ σαπισμένα τους τομάρια!!!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Νομίζω πὼς φθάνει ἡ στιγμὴ ἐκείνη ποὺ θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἕνας δρόμος ὑπάρχει πλέον… Ὅλοι μας!

Υ.Γ.2. Μὴν σκιάζεστε γιὰ τοὺς προδότες! Πάντα ὑπῆργαν προδότες! Μὰ τώρα εἶναι ἄλλες οἱ συνθῆκες! Δὲν θὰ μπορέσουν…..


Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top