Select Menu

O ισχύον νόμος του «πόθεν έσχες» είναι ο 3213/2003, ο οποίος ορίζει ρητά περιοριμούς διενέργειας χρηματηστηριακών συναλλαγών στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ... όταν ενεργούν ατομικά, καθώς και για λογαριασμό των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.

Ακόμη και η τροποποίησή του, με το νόμο 4065 που ψηφίστηκε στις 09-04-2012 (ΦΕΚ 77 Α’) και ειδικότερα στο άρθρο 7 , περί περιορισμών διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών, στην παρ. 1, αναφέρει ότι :

«Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 32 του Ν.2843/2000(φεκ 219Α’) επεκτείνονται στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ...όταν ενεργούν ατομικά, καθώς και για λογαριασμό των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους».

Πώς λοιπόν υπουργοί και βο(υ)λευτές αναρτούν στο διαδίκτυο, σελίδες με κατοχή μετοχών στο Ελληνικό χρηματιστήριο, όταν αυτό απαγορεύεται ρητά από τον νόμο;;;

Πώς είναι δυνατόν να μην εφαρμόζεται ο νόμος περί του «πόθεν έσχες» (Ν.3213/2003 άρθρο 7 παρ. 1 και 2, Ν. 4065/2012, Ν. 2843/2000 άρθρο 32 παρ. 1 και 2, κτλ), στους πολιτικούς (υπουργούς, βουλευτές, κτλ.) οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν στην κατοχή τους μετοχές του Ελληνικού χρηματιστηρίου, πραγματοποιώντας χρηματιστηριακές συναλλαγές και αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, ή όταν συμμετέχουν σε εξωχώριες εταιρείες (OFF SHORE) ;;;

Γιατί ο πρόεδρος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς δεν ενημέρωσε ως είχε υποχρέωση κατά νόμο, τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου της βουλής ;;;

Και εάν το έπραξε, γιατί έως σήμερα δεν εφαρμόστηκε ο νόμος ;;;

Πώς, όταν ο ισχύον νόμος είναι απολύτως σαφής σε αυτό, ότι δηλ. η συμμετοχή βουλευτών, ευρωβουλευτών, κτλ., σε εξωχώρια εταιρεία (OFF SHORE) και η διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, καθώς επίσης με επιβολή χρηματικής ποινής ανάλογης του αδικήματος, δεν κινείται από την αντίστοιχη επιτροπή της βουλής, εδώ και αρκετά χρόνια η διαδικασία την οποίαν επιβάλλει ο νόμος ;;;

Στην τροποποίηση του ν. 3213/2003, περιλαμβάνονται προσθήκες οι οποίες ενισχύουν και διευρύνουν, τον ελεγκτικό ρόλο και αποστολή της επιτροπής ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από το έτος 1974 έως και το 2012.

Το ιστορικό της τροποποίησης του αρχικού νόμου είναι τρικυμιώδες, και βέβαια «κρίσιμο σημείο», αποτελούσε η «αναδρομικότητα των ελέγχων των πολιτικών».

Στην πρόταση νόμου η οποία ήταν «δικομματικής» στήριξης, εισηγητές ήταν ο κ. Παπουτσής από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τζαβάρας από την ΝΔ, και στην οποία, κατά τη συζήτηση στην βουλή των Ελλήνων, ενσωματώθηκαν και άλλες πολλές βελτιωτικές προτάσεις, προεβλέπετο δε, μεταξύ άλλων:

-Ο αναδρομικός επανέλεγχος των πολιτικών από το 1974 μέχρι 2010.

-Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, όχι μόνο των πολιτικών αλλά και όλων των υπόχρεων σε δήλωση «πόθεν έσχες».

-Κατάσχεση υπέρ του δημοσίου οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου έχει παραλειφθεί να δηλωθεί, αν μέσα σε τρεις μήνες δεν έχει αποδειχθεί ότι νομίμως έχει αποκτηθεί.

Επακολούθησαν διθυραμβικές δηλώσεις και «ύμνοι» της ακεραιότητας των βο(υ)λευτών μας, κάποιες εκ των οποίων παραθέτω παρακάτω :

«Η θετική αντιμετώπιση αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας από όλες τις πτέρυγες της Βουλής δίνει στον ελληνικό λαό ένα καλό δείγμα γραφής του πολιτικού κόσμου. Στέλνει το μήνυμα ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτικών δεν έχει καμία σχέση με ορισμένους, που είναι και η εξαίρεση του κανόνα, οι οποίοι μπαίνουν στη πολιτική για άλλους λόγους και όχι για αυτούς που τους εκλέγει ο ελληνικός λαός» Απόστολος Κακλαμάνης, πρώην πρόεδρος της Βουλής.

«Η πρόταση αυτή δείχνει τον δρόμο της εθνικής συνεννόησης στα μεγάλα ζητήματα της χώρας» Μάξιμος Χαρακόπουλος, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ .

«Με τον πιο ορθό τρόπο αυτή η πρόταση δημιουργεί τις θεσμικές προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό και εκτενή έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης όλων όσων εμπλέκονται στον δημόσιο βίο», Κωνσταντίνος Τζαβάρας, εισηγητής της ΝΔ.

Ο αρχηγός της ΝΔ, κ. Α.Σαμαράς δηλώνει: «Το πόθεν έσχες υπουργών και βουλευτών θα ελέγχεται συνταγματικά από ειδικό σώμα».

Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης υπέβαλαν οι 300 εν ενεργεία βουλευτές, οι 22 ευρωβουλευτές, 189 τέως βουλευτές, οκτώ εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, 13 τέως ευρωβουλευτές, 27 υπεύθυνοι οικονομικών των κομμάτων και 13 τέως υπεύθυνοι οικονομικών των κομμάτων.

Η δήλωση της επιτροπής ελέγχου είναι περισσότερο «ακριβής» περί των καταθέσεων Ελλήνων πολιτικών στην Ελβετία “Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Επιτροπής Ελέγχου «πόθεν έσχες» της Βουλής.

Κανένας πολιτικός δεν εμφανίζεται να έχει καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα, και δεν φαίνεται να υπάρχουν “μεγάλα” ποσά κατατεθειμένα σε ξένες τράπεζες” λέει η ανακοίνωσή του προέδρου της επιτροπής ελέγχου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Βαγγέλης Αργύρης δήλωσε ότι «αν βρεθεί κάποιος να έχει έστω και 100 ευρώ σε ελβετική τράπεζα και δεν το έχει δηλώσει, έχει παρανομήσει».

Δεν ακούσαμε τίποτα όμως για τούς “παίκτες” ή αλλιώς “επενδυτές” στο ΧΑΑ, βουλευτές ή υπουργούς ή άλλους τούς οποίους περιλαμβάνει η απαγόρευση του νόμου περί του “πόθεν έσχες” του Ελληνικού κοινοβουλίου.

Για αυτούς «άκρα του τάφου σιωπή».

ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :

Γιατί μέχρι σήμερα ο νόμος του κράτους, δεν εφαρμόζεται ;;;

Ακούσαν οι Έλληνες πολίτες τίποτα, έκτοτε, τουλάχιστον περί του «πόθεν», πέραν όσων λέγονται για το ... «έσχες» ;;;

Και αν ναι, γιατί δεν δημοσιοποιούνται εάν δικαιολογούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου του «πόθεν» ώς έχουν υποχρέωση εκ του νόμου ;;;

Πώς Έλληνες βο(υ)λευτές και υπουργοί δηλώνουν κάτοχοι μετοχών του ΧΑΑ και δεν κινείται η διαδικασία του νόμου ;;;

Γιατί ουδείς δεν ασχολείται με αυτό το οποίο θεωρούν «αυτονόητο» οι Εθνοπατέρες του δικομματισμού, την οικονομική εξασφάλισή τους, χρησιμοποιώντας εμμέσως τον θεσμικό τους ρόλο ως «μέσον πλουτισμού» ;;;

Τελικά πού εφαρμόζεται ο νόμος και το Σύνταγμα, στους πολίτες κατωτέρας κοινωνικής τάξης, τούς πληβείους Έλληνες εργαζόμενους πολίτες ;;;

Που είναι η ισονομία, την οποίαν σήμερα προεκλογικά οι Εθνοπατέρες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ανέσυραν από το λεκτικό τους «οπλοστάσιο» και επικαλούνται ;;;

Αιδώς αχρείοι !!!

 Λάζαρος Ελευθεριάδης - aegeantimes.gr 

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top