Select Menu

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας
Πολιτικός Ἐπιστήμων

Ἀκούω τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξη Τσίπρα νά διακηρύσσει ὅτι θά καταγγείλει τό Μνημόνιο γιά νά ξαναβροῦμε τήν Ἐθνική Κυριαρχία μας. Φυσικά τά λόγια εἶναι ὡραῖα, ἀλλά στήν πράξη προκύπτουν σοβαρά ἐρωτήματα. Γιά τίς οἰκονομικές συνέπειες τῆς καταγγελίας τῶν 2 Μνημονίων ἄλλοι εἶναι ἀρμοδιότεροι ἐμοῦ, ἄν καί ὁ ἴδιος ὁ κ. Τσίπρας χρησιμοποιεῖ μετριοπαθέστερη γλώσσα μιλώντας στίς ἐπιστολές τοῦ ἁπλῶς γιά ἐπανεξέταση.

Προσωπικά ἔχω μία μεγάλη ἀπορία: Τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ κ. Τσίπρας καί οἱ ὁμοϊδεάτες τοῦ ὅταν μιλοῦν γιά Ἐθνική Κυριαρχία;

Καί ἡ ἀπορία μου ἀναλύεται στά ἑξῆς ἐπιμέρους ἐρωτήματα:

Γιά νά μιλᾶς γιά Ἐθνική Κυριαρχία πρέπει νά δέχεσαι τήν ἔννοια τοῦ Ἔθνους. Ὅμως ὁ ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει πολλά στελέχη καί ρεύματα πού ὀμνύουν στό ὄνομα τοῦ διεθνισμοῦ καί ἀνατριχιάζουν στό ἄκουσμα τῆς λέξης «ἔθνος». Δέχονται, κ. Τσίπρα, τήν ἀξία τοῦ ἔθνους, τοῦ ἐθνικοῦ κράτους καί τῆς ἐθνικῆς συνείδησης ὅλες οἱ συνιστῶσες τοῦ κόμματός σας; Ἐπί παραδείγματι ἡ «Διεθνιστική Ἐργατική Ἀριστερά» ποιά ἄποψη ἔχει περί αὐτοῦ; Καλό θά ἦταν νά ἀποκαλυφθεῖ ἡ πραγματική ἰδεολογία ὅλων τῶν ἐπισήμων συνιστωσῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά κατανοήσουμε πῶς ἐννοοῦν τίς ἔννοιες καί τίς ἀξίες.

Τήν κυριαρχία ποιοῦ ἔθνους θά ἐξασφαλίσει ὁ κ. Τσίπρας ὅταν προτείνει καί προβάλλει ὡς βουλευτές ἀνθρώπους ποῦ πολεμοῦν τήν ἱστορική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ;
Ὁ νεοεκλεγεῖς κ. Πέτρος Τατσόπουλος, συγγραφέας στό ἐπάγγελμα, ἔβγαινε πρίν ἀπό ἕνα χρόνο στό γυαλί τῆς τηλεοράσεως καί παρουσίαζε μία σειρά ἀτεκμηρίωτων ντοκυμαντέρ πού τόνιζαν ὅτι πρίν ἀπό τό 1780 δέν ὑπῆρχε Ἑλληνικό Ἔθνος. Δέν ὑπάρχει συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά τήν ἐθνική μας συνείδηση τήν κατασκεύασαν οἱ Γάλλοι Διαφωτιστές ἦταν τό συμπέρασμα τῶν 8 αὐτῶν ντοκυμαντέρ.

Πῶς θά κατοχυρῶστε Ἐθνική Κυριαρχία κ. Τσίπρα, ὅταν τά στελέχη σᾶς διαστρεβλώνουν τήν ἱστορία αὐτοῦ του Ἔθνους;

Πῶς θά κατοχυρώσει ὁ κ. Τσίπρας τήν Ἐθνική Κυριαρχία, ὅταν ὁ ἴδιος δήλωσε πρό 4 ἐτῶν ὅτι προτείνει τήν κατάργηση τῶν στρατών;

Ποιά Ἐθνική Κυριαρχία θά προστατεύσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅταν στό ἐπίσημο πρόγραμμά του προτείνει νά κάνουμε διάλογο μέ τήν Τουρκία γιά τήν Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη, δηλαδή νά μήν τήν ἀνακηρύξουμε ποτέ, ἀφοῦ ἡ Τουρκία διαφωνεῖ; Θυμίζω ὅτι ἡ μικρή Κύπρος δέν ρώτησε τούς Τούρκους καί ἀνακήρυξε ὑπερήφανα τήν ΑΟΖ, τήν ὁποία καί ἐκμεταλλεύεται σέ συνεργασία μέ τό ἀμυντικά ἰσχυρό Ἰσραήλ.

Ποιά Ἐθνική Κυριαρχία θά κατοχυρώσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅταν ἡ Νεολαία τοῦ συμπλέει μέ τά Σκόπια γιά τήν ἀλλοίωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί γιά πλαστογράφηση τοῦ ὀνόματος Μακεδονία; Εἶναι πλέον γνωστό ὅτι στήν ἐφημερίδα ΕΠΟΧΗ, πού ἐκφράζει μία ἀπό τίς συνιστῶσες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιεύθηκε εἴδηση γιά τή συμμετοχή τῆς Νεολαίας τοῦ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ σέ διαδήλωση μέ νέους τῶν Σκοπίων στίς 17 Μαίου 2011. Τό δημοσίευμα ὄχι ἁπλῶς ἀποκαλεῖ τή ΦΥΡΟΜ «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας», ἀλλά παραθέτει καί τό ψήφισμα τῶν ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ πού ὑπογράμμιζαν: «Ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα δέν ἐπιτρέπουμε στήν ἑλληνική κυβέρνηση «νά βαφτίσει τή γειτονική χώρα»! Πάρτους στόν γάμο σου νά σού ποῦν καί τοῦ χρόνου!

Ποιά Ἐθνική Κυριαρχία θά ὑπερασπίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅταν ἐπιτρέπει μέ πράξεις καί μέ λόγια τήν ἐθνολογική μας ἀλλοίωση καί τήν κατάληψη τῆς χώρας ἀπό ἀνεξέλεγκτο ἀριθμό λαθρομεταναστῶν; Ὁ ἀκραῖος ρατσισμός τρέφεται ἀπό τίς πολυπολιτισμικές αὐταπάτες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν ὁμοίων του καί ἀπό τήν ἀνοχή πού ἐπέδειξε μέχρι τώρα ἡ Πολιτεία στούς λαθραίους ὑπό τήν πίεση τοῦ κόμματος τοῦ κ. Τσίπρα. Στό ἐπίσημο πρόγραμμά τους ζητοῦν τή νομιμοποίηση τῶν λαθρομεταναστῶν, ἀρνοῦνται τό μέτρο τῶν ἀπελάσεων, δέν γράφουν τίποτε γιά τό τεῖχος τοῦ Ἔβρου, προτείνουν ἀνοικτά κέντρα φύλαξης, δηλαδή αὐξημένη ἐγκληματικότητα, καί οὐσιαστικά ζητοῦν τήν διάλυση τοῦ Λιμενικοῦ -τήν ὀνομάζουν ἀποστρατιωτικοποίηση- τό ὁποῖο φυλάσσει τά θαλάσσια σύνορά μας ἀπό τούς λαθραίους. Ἄν ἡ Ἐθνική Κυριαρχία μειώνεται μία φορά μέ τά Μνημόνια, ἀπειλεῖται πολύ περισσότερο καί σέ μεγαλύτερο χρονικό βάθος ἀπό τήν εἴσοδο τῶν ἀλλοδαπῶν εἰσβολέων πού ὑπονομεύουν ἀνοικτά τήν ἐθνική μας ταυτότητα, τήν πολιτιστική μας ἰδιοπροσωπεία, τή δημόσια τάξη καί τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα.

Μιλᾶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ἀνάγκη πάταξης τῆς φοροδιαφυγῆς καί ὅλοι συμφωνοῦμε. Δέν λέει ὅμως ὅτι ἡ μεγαλύτερη φοροδιαφυγή γίνεται ἀπό τούς λαθρομετανάστες καί ἀπό τό παραεμπόριο. Δέν εἶδα ποτέ τόν ΣΥΡΙΖΑ νά στηρίζει τόν μέσο Ἕλληνα καταστηματάρχη πού ὑφίσταται ζημία ἀπό τό παραεμπόριο τῶν ἀλλοδαπῶν οὔτε ἄκουσα κάποιο συγκεκριμένο μέτρο γιά τούς πάσης φύσεως ἀλλοδαπούς «ἐμπόρους» πού οὐδέποτε κόβουν ἀποδείξεις ἤ τιμολόγια. Πῶς θά νιώσει «ἐθνικά κυρίαρχος» ὁ Ἕλληνας ὅταν μέ ἀνοχή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κλείνουν τά καταστήματα τῶν Ἑλλήνων καί ἀνθεῖ ἡ παρανομία τῶν ἀλλοδαπῶν;

Ἡ Ἱστορία διδάσκει ὅτι οἱ μεγάλες ἐπιτυχίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ στόν Μακεδονικό Ἀγώνα καί στούς Βαλκανικούς Πολέμους ἔγινε τήν περίοδο 1893-1912 μετά τήν πτώχευση τοῦ Χάρ. Τρικούπη καί μέ τήν Ἐθνική μας Κυριαρχία μειωμένη λόγω Διεθνοῦς Οἰκονομικοῦ Ἐλέγχου ( ἡ τρόϊκα τῆς ἐποχῆς).
Ἡ ἐθνική ἀνάταση καλλιεργήθηκε ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παιδεία καί ἀπό ἑλληνοκεντρικούς διανοουμένους. Γιά νά ξεπεράσουμε τή σημερινή κρίση χρειαζόμαστε αὐτοπεποίθηση μέ πίστη στή διαχρονική πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τήν ἐλπίδα πού καλλιεργεῖ ἡ Ὀρθοδοξία.

Δυστυχῶς ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀντιμάχεται αὐτές τίς πνευματικές ἀξίες. Μέ ἐθνομηδενιστές δέν ἔρχεται ἡ Ἐθνική Ἀναγέννηση.

 Ρωμαίικο Οδοιπορικό

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top