Select Menu


Το ζήτημα της χρηματοδότησης των κομμάτων έρχεται συχνά στην επικαιρότητα, επειδή είναι απ’ αυτά που προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ με τον τρόπο που προβάλλεται, προσφέρεται για εύκολη και ανέξοδη διαμαρτυρία, που συχνά φθάνει στα όρια του λαϊκισμού.

Όμως, η κύρια αδυναμία των διαλόγων που διεξάγονται στα τηλεοπτικά παράθυρα και των άρθρων που γράφονται στον Τύπο, συνήθως είναι η απουσία στοιχείων. Στοιχείων για τα ποσά και τους όρους της χρηματοδότησης των κομμάτων στην Ελλάδα και κυρίως, στοιχείων για το πώς έχουν τα μεγέθη αυτά στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, κατά το διάστημα του Δεκεμβρίου 2011 και του Ιανουαρίου 2012, πραγματοποίησε ειδική μελέτη, η οποία βασίστηκε στην ανάλυση της νομοθεσίας κάθε χώρας, αλλά και στις αξιολογήσεις κάθε χώρας από τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, και εξετάζει τα συστήματα και τις πρακτικές χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη μελέτη αυτή, την εξέδωσε σήμερα σε μορφή βιβλίου, με τίτλο:
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Μέρος 1ο: Η Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων.

Η εξέταση αυτή έχει ως σκοπό να πληροφορηθεί η ελληνική κοινωνία και οι έλληνες νομοθέτες, τις αρχές και τις μεθόδους που λειτουργεί το σύστημα της πολιτικής χρηματοδότησης σε άλλες χώρες, αλλά και το πώς τα άλλα ευρωπαϊκά κόμματα κατορθώνουν, με λιγότερα κρατικά χρήματα, να επιτελούν το έργο τους, με πολύ μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας.

Το βιβλίο που εξέδωσε ο Σύλλογος δεν πωλείται. Αύριο θα διανεμηθεί στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Πρόεδρο της Βουλής και στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τα οποία από τις 24 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν το διάλογο για την αναμόρφωση του υπάρχοντος συστήματος χρηματοδότησης των ελληνικών πολιτικών κομμάτων.
 
Παράλληλα, θα διανεμηθεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα στο σύνολο των βουλευτών και σε προσωπικότητες του πολιτικού και οικονομικού κόσμου.

Όσοι επιθυμούν να το διαβάσουν, μπορούν να το κατεβάσουν στον υπολογιστή τους και να το διαβάσουν σε μορφή pdf, αφού με τον τρόπο αυτό θα έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευθούν τους εκατοντάδες συνδέσμους που έχουμε συμπεριλάβει στην ηλεκτρονική έκδοση.

Η έκδοση αυτή, είναι η προσφορά του Συλλόγου στον διάλογο που πρέπει να γίνει όχι μόνον ανάμεσα στους πολιτικούς, αλλά και ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας, για ένα θεσμικό ζήτημα που προσδιορίζει την ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Όταν οι πολίτες είναι καλύτερα πληροφορημένοι και όταν η κοινωνία γνωρίζει τα δεδομένα, τότε οι απαντήσεις της στα προβλήματα είναι πάντα πιο σωστές!

Ας αναφέρουμε μερικά από τα στοιχεία που αναφέρει το βιβλίο:

Με βάση το μέσο όρο της περιόδου 2007-2011, προκύπτει ότι η ετήσια χρηματοδότηση προς τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα είναι € 64,42 εκατομμύρια. Από απόψεως ποσού, αυτή είναι η 5η μεγαλύτερη δαπάνη χρηματοδότησης κομμάτων στην Ευρώπη, τη στιγμή που η Ελλάδα είναι μόλις η 9η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό.

Η Ελλάδα έχει το 3ο υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης ανά εγγεγραμμένο ψηφοφόρο, το οποίο φθάνει € 6,49. Το αντίστοιχο κόστος της Γερμανίας είναι μόλις € 2,14 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι € 2,44. (Δείτε σχετικό πίνακα)

Αναλογικά, η Ελλάδα δαπανά € 9,39 ανά έγγυρη ψήφο, ενώ η Γερμανία δαπανά € 3,08, τη στιγμή που ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις € 3,73.

Οι διαφορές είναι πιο εντυπωσιακές στο επίπεδο των δαπανών, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενώ για την Ελλάδα, το ΑΕΠ και τα φορολογικά έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού αποτελούν το 1,85% και το 1,44% αντίστοιχα, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δαπάνες χρηματότησης των ελληνικών κομμάτων φθάνουν στο 6,88% του συνόλου των 27 χωρών!

Οι παραπάνω διαφορές είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές αν ληφθεί υπόψη ότι, στα γραφεία των ελλήνων βουλευτών και ευρωβουλευτών έχουν αποσπασθεί 857 δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι στην ουσία εκτελούν κομματική εργασία. Όταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσπώνται δημόσιοι υπάλληλοι για να στελεχώσουν κομματικά γραφεία, η αμοιβή τους συνυπολογίζεται στην ετήσια επιχορήγησή τους.

Πέραν όλων των παραπάνω, σύμφωνα με τις αναφορές της «Οργάνωσης Κρατών εναντίον της Διαφθοράς» (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ η νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων στη χώρα μας δείχνει να είναι αρκετά πλήρης, εν τούτοις σε πρακτικό επίπεδο η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται πλήρως. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι, ουδέποτε έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παράβαση της νομοθεσίας χρηματοδότησης των κομμάτων ή της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών!

Το κυριότερο πρόβλημα που εντοπίζεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας είναι η αδυναμία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είναι και το ανώτατο εποπτικό όργανο για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων, να επιτελέσει το έργο της. Η Επιτροπή που απαρτίζεται από τρεις ανώτατους δικαστικούς και από εκπροσώπους κάθε κόμματος (δηλαδή οι ελεγχόμενοι, είναι παράλληλα και ...ελεγκτές), ουδέποτε έχει διαπιστώσει κάτι το μεμπτό ή επιλήψιμο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πολιτικό χρήμα.

Από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, ακολουθώντας μία ανεύθυνη πολιτική διαχείρισης των οικονομικών τους, έχουν βρεθεί καταχρεωμένα στις τράπεζες, ενώ έχουν υποθηκεύσει τις κρατικές επιχορηγήσεις πολλών ετών.

Τί μπορεί να γίνει για να λυθεί το πρόβλημα; Ποιές μεταβολές θα πρέπει να γίνουν στη νομοθεσία, αλλά και στην ίδια τη λειτουργία των κομμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της διαφάνειας και η ορθή λειτουργία των κομμάτων;

Βέβαια, από καμία χώρα δε λείπουν τα σκάνδαλα. Αυτό είναι ανθρώπινο και δύσκολο να θεραπευθεί. Όμως, σημασία έχει το πώς άλλες χώρες αντιδρούν στις παραβάσεις της νομοθεσίας. Σημασία έχει το ότι, δύσκολα θα δούμε άλλες περιπτώσεις τόσο μεγάλης «χαλάρωσης» των θεσμών και αδιαφορίας μπροστά στην απροκάλυπτη παραβίαση της νομοθεσίας, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.

Διαβάζοντας το βιβλίο, θα δούμε και περιπτώσεις συστημάτων όπου ο κρατικός έλεγχος και η εποπτεία απουσιάζουν εντελώς, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη Σουηδία. Όμως, θα διαπιστώσουμε ότι, στις περιπτώσεις αυτές, την κρατική εποπτεία έχουν υποκαταστήσει συστήματα αρχών, που από μόνα τους έχουν δημιουργήσει και που εθελοντικά ακολουθούν τα κόμματα, έτσι ώστε ο πολίτης να γνωρίζει τον τρόπο που εκλέγονται τα πρόσωπα που τον κυβερνούν.

Ακόμη, θα δούμε περιπτώσεις, όπως στη Γερμανία, όπου τα κόμματα έχουν επίσης αυτοδεσμευθεί σε θέματα διαφάνειας έχοντας μάλιστα απαρνηθεί το δικαίωμα της ασυλίας που δίνει ο νόμος στους βουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το Γερμανικό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει ψήφισμα με τίτλο “Αρχές που ισχύουν στις περιπτώσεις ασυλίας”, το οποίο έχει ενσωματωθεί στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινοβουλίου και στο οποίο αναφέρεται με σαφήνεια ότι, οι προβλέψεις περί ασυλίας είναι ένα τυπικό ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την κοινοβουλευτική παράδοση και δεν έχει ως στόχο να λειτουργεί ως εμπόδιο για την ποινική δίωξη παρανομούντων βουλευτών.

Διαβάζοντας κάποιος τί συμβαίνει σε άλλες χώρες και συγκρίνοντας αυτά με την κατάσταση των ελληνικών υπερχρεωμένων κομμάτων, που εξακολουθούν να δαπανούν διπλάσια απ’ ότι εισπράττουν, θα αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους το Κράτος μας πτώχευσε. Και θα αναρωτηθεί εάν είναι ποτέ δυνατό να χρεωκοπήσουν κράτη όπως η Σουηδία, η Γερμανία, η Δανία ή ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία.

Όχι. Τα κράτη αυτά, υπό κανονικές συνθήκες, δε θα χρεοκοπήσουν ποτέ. Και αυτό, όχι επειδή οι πολίτες των κρατών αυτών είναι πιο έξυπνοι ή περισσότερο εργατικοί από εμάς. Δε θα χρεοκοπήσουν επειδή, επί αιώνες, στον κόσμο μας ισχύει μία βασική αρχή: Ο πλούτος των εθνών είναι η ποιότητα των θεσμών τους.

Η συγγραφή του βιβλίου:
Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Γιάννης Σιάτρας, οικονομολόγος και Πρόεδρος του Συλλόγου. Πολύτιμη βοήθεια στην έρευνα προσέφερε η Βάσια Κεφαλά, τελειόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εργάστηκε σε εθελοντική βάση.
Βοήθεια στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων προσέφερε και ο Eldion Ballabani, τελειόφοιτος του τμήματος Λογιστικής των ΤΕΙ Χαλκίδας, ο οποίος επίσης εργάστηκε σε εθελοντική βάση.

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου

Διαβάσετε το σύνολο του βιβλίου

(Σημείωση: Σας συνιστούμε να κατεβάσετε ολόκληρο το βιβλίο (166 σελίδες - μέγεθος 4,1 Mb) στο δίσκο σας, αφού η εμφάνιση των γραμμάτων είναι πιο καθαρή όταν εμφανίζεται απευθείας από πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF. Για να κατεβάσετε το αρχείο, επιλέξτε “λήψη αρχικού” από το μενού “Αρχείο”).

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Μέρος 2ο: Οι Αμοιβές των Πολιτικών - Το Κόστος Λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Ο Σύλλογος, ξεκινά τη συγγραφή του 2ου μέρους του έργου “Το Κόστος της Δημοκρατίας”. Το ζητούμενο στο β’ μέρος είναι η διερεύνηση του ζητήματος των αμοιβών των υπουργών και των βουλευτών στην Ελλάδα και η σύγκριση των (συνολικών) αμοιβών τους με τις αμοιβές των βουλευτών των υπολοίπων (μη πτωχευμένων) κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, θα ερευνήσουμε το ζήτημα του τρόπου και  του κόστους της λειτουργίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το οποίο επίσης θα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα κόστη των άλλων Κοινοβουλίων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα θα συγκρίνουμε (και θα κρίνουμε) τον τρόπο που αυτά λειτουργούν.
Όπως και στο πρώτο μέρος του έργου, τα συμπεράσματα δε θα είναι μόνο ποσοτικά. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ποιοτικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα, αφού αυτά είναι που τελικά κρίνουν την ποιότητα της Δημοκρατίας.

Για την έρευνα που θα ξεκινήσει τις προσεχείς μέρες, ο Σύλλογος θα χρειασθεί 3 τουλάχιστον εθελοντές. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εργασία στο έργο αυτό είναι η καλή και δημιουργική διάθεση, η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η εξοικείωση με την έρευνα μέσα από το ίντερνετ. 


Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top