Select Menu


Ὡς ἀναγνώστης τῶν ἐπιστημονικῶν εἰδήσεων, παρακολουθῶ κάπως πιὸ προσεκτικὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὶς ἔρευνες γύρω ἀπὸ τὸ σωματίδιο τοῦ Χίγκς, ἢ διαφορετικῶς τὸ «σωματίδιον τοῦ θεοῦ».

Αὐτὸ μοῦ δίδει τὴν δυνατότητα πλέον νὰ μπορῶ νὰ ἐκφέρω μίαν ἄποψι, ἴσως ὄχι τόσο ἐπιστημονική, ἀλλὰ σίγουρα βασιζομένη σὲ ἐπιστημονικὲς καταγραφές.

Διαβάζω σήμερα πὼς  οἱ ἔρευνες γιὰ τὴν ἀπόδειξι τοῦ ἐν λόγῳ σωματιδίου ὁδεύουν πρὸ τὸ τέλος τους.

Στενεύει ο κύκλος των ερευνών γύρω από το “ σωματίδιο του Θεού”

Κορυφώνεται σταδιακά η αγωνία στους διεθνείς επιστημονικούς κύκλους, ιδίως στον χώρο της Φυσικής, καθώς όσο στενεύει ο κύκλος των ερευνών γύρω από το μποζόνιο του Χιγκς, το λεγόμενο και ”σωματίδιο του Θεού”, τόσο λιγοστεύουν και οι πιθανότητες να βρεθεί. Αν η ολοένα αυξανόμενη πιθανότητα να μην υπάρχει, καταστεί τελικά βεβαιότητα, κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμα και μέσα στον ερχόμενο μήνα, τότε οι φυσικοί θα πρέπει να ξανασκεφθούν όλο το θεωρητικό οικοδόμημά τους.

Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) Τζέιμς Γκίλις, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, ξεκαθάρισε ότι οι μέχρι τώρα έρευνες των ομάδων ATLAS και CMS του μεγάλου επιταχυντή έχουν αποκλείσει το σωματίδιο-φαντομάς να έχει μάζα μεγαλύτερη των 141 GeV (γιγαηλεκτρονιοβόλτ) ή μικρότερη των 11 GeV. Έτσι, έχει απομείνει ένα εύρος 114-141 GeV, στο οποίο έχουν πλέον επικεντρωθεί οι έρευνες. Αν ούτε σε αυτό το εύρος μάζας βρεθεί το σωματίδιο, τότε αρχίζουν τα δύσκολα για το ”Καθιερωμένο Μοντέλο” της σωματιδιακής φυσικής. (ἀθηναϊκόν-μακεδονικὸν πρακτορεῖον εἰδήσεων)

Αὐτὸ σημαίνει πὼς τὰ δισεκατομμύρια τῶν εὐρόπουλων καὶ τῶν δολαρίων ποὺ ἔχουν ἐπενδυθεῖ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσι τὰ ξεχνᾶμε.

Νὰ τὸ θέσω διαφορετικῶς.

Ὅλα μας τὰ χρήματα πηγαίνουν σὲ ἕναν κεντρικὸ κουμπαρᾶ.

Αὐτὸς ὁ κεντρικὸς κουμπαρᾶς ὑπάρχει, θεωρητικῶς τοὐλάχιστον, γιὰ τὴν συντήρησι τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, τῆς ὑγείας, τῶν συντάξεων, τῆς κοινωνικῆς μερίμνης, τῆς ἀσφαλείας, τῆς παιδείας καὶ ὅλων τῶν δομῶν ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὴν κοινωνία μας.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι. Δυστυχῶς.

Τὰ πρῶτα ζητήματα ποὺ ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ αὐτὸν τὸν κουμπαρᾶ, εἶναι ἡ διασφάλισις τῶν θέσεων ποὺ κατέχουν οἱ κρατοῦντες. Δῆλα δή ἡ χρηματοδότησις τους πρὸ κειμένου νὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ συντηροῦν τοὺς μηχανισμούς.

 Κατόπιν, τὸ ἐπόμενον ζήτημα ποὺ καλύπτει, εἶναι ἡ περιφρούρησις τῶν παραπάνω. Ἀστυνομία, μέσα παρακολουθήσεως, ὁπλισμός, χημικά, ῥουφιᾶνοι, παρακράτος καὶ πολλὰ ἴσως ἀκόμη ποὺ μοῦ διαφεύγουν.

Αὐτομάτως λοιπὸν ἔχουμε ἕνα πολὺ μεγάλο τμῆμα τῶν χρημάτων μας ποὺ «ἀλλαξοδρομοῦν», δίχως νὰ μᾶς ἐνημερώσουν ποτὲ γιὰ τὴν πορεία τους. Ἐὰν φυσικὰ περισσέψουν κάποια χρήματα, τότε ἴσως νὰ περάσουν στὴν παιδεία*, στὴν ὑγεία, στὴν μέριμνα… (*Τὴν παιδεία τὴν τροφοδοτοῦν μὲ συγκεκριμένον τρόπο ὡςτε νὰ κρατοῦν σὲ κατάστασι πνευματικῆς καταστολῆς ὁλόκληρους πληθυσμούς.)

Δῆλα δή, ἐὰν περισσέψουν χρήματα, τότε ἴσως νὰ γίνῃ ὁ βίος μας ἀνεκτός.

Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς λένε, ποὺ δὲν συζητιέται καὶ ποὺ μᾶς κοστίζει ἐπίσης πανάκριβα, εἶναι τὸ τμῆμα τῆς ἐρεύνης, ποὺ ὅμως οὐδόλως ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπότητος.

Γιὰ παράδειγμα, οἱ ἔρευνες γύρω ἀπὸ τὸ σωματίδιον ἔχουν ξεκινήσει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Ἔχουν βρεθεῖ κι ἔχουν ἐπενδυθεῖ χρήματα, πάρα πολλὰ χρήματα, ἀλλὰ οὐδεῖς ἀναρωτιέται ἀπὸ ποῦ!

Τὰ χρήματα αὐτὰ ἀγαπητοί μου εἶναι τὰ δικά μας χρήματα!

Εἶναι τὰ χρήματα ποὺ δὲν θὰ λάβουμε ποτὲ ὡς σύνταξι, ποὺ δὲν θὰ λάβουμε ποτὲ ὡς περίθαλψι καὶ ποὺ δὲν θὰ δοῦμε ποτὲ νὰ ἐπιστρέφουν σὲ ἐμᾶς. Καὶ εἶναι πάρα πολλά!  Μὰ πάρα πολλά!

Ἔρχονται λοιπὸν τώρα καὶ ἀνακαλύπτουν πὼς τόσες ἔρευνες, τόσα κονδύλια, τόσος χρόνος ἦταν περιττά!

Δῆλα δή, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὅσα μᾶς κλέβουν οἱ τραπεζῖτες καὶ οἱ τοκογλύφοι, ἀνακαλύπτουμε πὼς ὅσα περίσσεψαν, ἐὰν περίσσεψαν, τὰ χάσαμε ἐπίσης!

Τόσος κόπος, τόσος πόνος, τόσος ἱδρώτας ἀπὸ τόσα ἑκατομμύρια ἀνθρώπους στὰ σκουπίδια!

Σᾶς ἐξήγησε κάποιος τό γιατί;

Σὲ ἐμέναν ὄχι!

Τὸ μόνον ποὺ συνειδητοποιῶ εἶναι πὼς μεγαλώνουν τὰ χρέη μου δίχως νὰ ἔχω δανειστεῖ τίποτα. Τὸ μόνον ποὺ ἀνακαλύπτω καθημερινῶς εἶναι πὼς βουλιάζουν οἱ κοινωνίες μας στὴν φτώχια, δίχως νὰ ἔχουμε πάψει οὔτε μίαν ἡμέρα νὰ δουλεύουμε. Τὸ μόνον ποὺ μὲ πονάει εἶναι ὅτι τελικῶς δὲν ἦταν τὸ χρῆμα τὸ ζητούμενον ἀλλὰ πολλὰ ἄλλα θέματα, ποὺ λίγοι ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἀντιλαμβάνονται.

Καὶ κάτι ἀκόμη.

Ἴσως ὡς ἀντίλογος ἐκφραστῇ ἡ ἄποψις πὼς ἡ συγκεκριμένη ἔρευνα ἀπέτυχε ἀλλὰ κάποιες ἄλλες θὰ ἐπιτύχουν.

Λᾶθος ἀγαπητοί μου!

Ἡ ἔρευνα ἔχει πεθάνει ἐδῶ καὶ χρόνια!

Τὰ μόνο τμήματά της ποὺ χρηματοδοτοῦνται δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἀναβάθμισι τῆς ποιότητος ζωῆς μας ἀλλὰ μὲ συγκεκριμένη στόχευσι. Ὅλος ὁ πλανήτης δουλεύει γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο. Γιὰ τὴν παραγωγὴ πλούτου, πρὸ κειμένου νὰ πραγματοποιηθῇ ἔρευνα ποὺ ὅμως τὰ ἀποτελέσματά της θὰ δολοφονήσουν τὴν ἀνθρωπότητα.

Βαρὺ ὡς πληροφορία κάτι τέτοιο! Κι ὅμως… Καμμία ἔρευνα πλέον δὲν στοχεύει στὴν διατήρησι τῆς ἀνθρωπότητος ἐπὶ τοῦ πλανήτου! Μὴν στέκεστε στὰ μικρὰ καὶ περιφερειακά. Δεῖτε στὸ βᾶθος. Ἐκεῖ ποὺ πέφτει τὸ πολὺ χρῆμα. Ἒκεῖ ποὺ ἀπασχολοῦνται τὰ μεγαλύτερα κεφάλια τοῦ πλανήτου.  Ἐκεῖ ποὺ ἀναζητοῦν περίεργα σωματίδια. Ἐκεῖ νὰ ἑστιάσετε. Καὶ μετὰ θὰ καταλάβετε.

Φιλονόη.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top