Select Menu


Της Ελενας Λάσκαρη

Στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου μεταβιβάστηκαν με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθώσεων και Αποκρατικοποιήσεων , πλήθος περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου μεταξύ των οποίων οι συμμετοχές στις τράπεζες Εθνική, Alpha, Πειραιώς αλλά και στον ΟΠΑΠΟΛΠΟΛΘΕΥΔΑΠΕΥΑΘ, περιφερειακά λιμάνια και αεροδρόμια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο):

Α. Κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής


Στρατηγικής 2012 – 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α’ 151):

α) 3.306.202 μετοχές της εταιρίας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,619% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

β) 11.793.750 μετοχές της εταιρίας Εθνική Τράπεζα ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,234% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

γ) 14.953.429 μετοχές της εταιρίας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,308% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

δ) 5.775.000 μετοχές της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,1% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

ε) 2.348.640 μετοχές της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,3% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

στ) 29.074.500 μετοχές της εταιρίας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,3% επί του μετοχικού της
κεφαλαίου.

ζ) 14.520.000 μετοχές της εταιρίας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

Β. Τα ακόλουθα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών:

α) Κρατικά Αεροδρόμια: Το προβλεπόμενο στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄18) δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια και υπό τους όρους που καθορίζει η ανωτέρω διάταξη.

β)Νότια Καβάλα:

βα) Τα, υφιστάμενα και μελλοντικά, περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, που απορρέουν από την από 23 Νοεμβρίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρίας ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε., πλην των
αναφερομένων στο άρθρο 15 δικαιωμάτων της εν λόγω σύμβασης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296) και αφορά στην Περιοχή Εκμετάλλευσης «Νότια Καβάλα», όπως αυτή εμφαίνεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί του εναπομείναντος στην εν λόγω Περιοχή κοιτάσματος φυσικού αερίου, για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την λήξη της προαναφερθείσας σύμβασης.

ββ) Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179), για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότησητου έργου της υπόγειας αποθήκευσης.

γ) Τα οικονομικής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, υφιστάμενα και μελλοντικά, που απορρέουν από τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης:

(γα) την από 31/1/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και τηςπαραχωρησιούχου εταιρίας ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3559/2007 (ΦΕΚ 102Α'/14.5.2007), (γβ) την από 19/12/2006 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3555/2007 (ΦΕΚ 81Α'/16.4.2007),
(γγ) την από 24/7/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3621/2007 (ΦΕΚ 279Α'/20.12.2007),

(γδ) την από 28/6/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της
παραχωρησιούχου εταιρίας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, που
κυρώθηκε με το νόμο 3605/2007 (ΦΕΚ 190 A'/8.8.2007,

(γε) την από 31/5/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3597/2007 (ΦΕΚ 168A'/25.7.2007).

δ) Το δικαίωμα του Δημοσίου, που σχετίζεται με τις ακόλουθες συμβάσειςπαραχώρησης, για περαιτέρω παραχώρηση, για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη των εν λόγω συμβάσεων, και για έως 25 χρόνια:

(δα) η από 3/1/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 2395/1996 (ΦΕΚ 71Α/24.4.1996),
(δβ) η από 23/5/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 2445/1996 (ΦΕΚ 274Α/16.12.1996) και

2. Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να συνομολογήσει με το Ταμείο συμβάσεις, με τις οποίες το τελευταίο θα ασκεί για λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώματα ψήφου, που απορρέουν από την ιδιότητά του Δημοσίου ως κυρίου, των μετοχών των κατωτέρω αναφερομένων εταιριών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης εκάστης εταιρίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α’ 151):

2.1 Για την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

2.2 Για την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

2.3 Για την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.


2.4 Για την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε., δικαιώματαψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.


2.5 Για την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

2.6 Για την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

2.7 Για την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

2.8 Για την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡ8Ν Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

2.9 Για την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

2.10 Για την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

2.11 Για την εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

2.12 Για την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

2.13 Για την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 90% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

3. Το στοιχείο (β) της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 7 της υπ΄ αριθμ. 187/2011 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2061/16.09.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ( ΕΑΑ) του Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ Α’ 212), αντικαθίσταται ως εξής: «Το δικαίωμα του Δημοσίου που αφορά στην παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενικώς διαχείριση και εκμετάλλευση των λαχείων που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του Α.Ν 339/1936 (ΦΕΚ Α’ 512), και ειδικότερα του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (άρθρο 17 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α` 70), του Στεγαστικού Λαχείου (άρθρο 17 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις, ΦΕΚ Α` 70), του Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (άλλως, του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου)(Α.Ν. 143/1967 της 28/30.9.1967 «Περί συστάσεως ειδικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως , ΦΕΚ Α’ 165), του Λαϊκού Λαχείου (Ν. ΓΝΖ/1905 (ΦΕΚ Α 120/9.7.1905) σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Μ14724/ 1941 «Περί καταργήσεως του Μεγάλου Πολεμικού Λαχείου και μετονομασίας του λαχείου του στόλου εις Λαϊκόν Λαχείον», ΦΕΚ Β’ 114/10.07.1941), του Εθνικού Λαχείου (Ν. 339/1936 σε συνδυασμό με την Ε ΚΛ 1419/1937 «Περί Ιδρύσεως Εθνικού Λαχείου», ΦΕΚ Β’ 80/27.04.1937) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE)(άρθρο 10 του Ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 154/25-7-1997), για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων που αφορούν στα ανωτέρω λαχεία και έχουν ήδη εκχωρηθεί σε τρίτους λόγω τιτλοποίησης των εξ αυτών εσόδων με την ΥΑ 2/84003/0049 (ΦΕΚ Β’ 1503)».

Με άλλη απόφαση της Επιτροπής μεταβιβάζονται και περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο) 92.510.000 μετοχές της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΑ.Ε., κυριότητας του δημοσίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29% επί του μετοχικού της κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 .

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top