Select Menu


Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα 

Ποια, ακριβώς είναι η αποστολή της Ομάδας δράσης (task force) για την Ελλάδα, πού έχει συστήσει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο, και η οποία θα είναι πλήρως επιχειρησιακή από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2011;

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντά σε  όλες τις ερωτήσεις και διευκρινίζει το ρόλο και το έργο της ειδικής αυτής ομάδας εμπειρογνωμόνων, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο Horst Reichenbach, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και  Γενικός Διευθυντής στην Επιτροπή.

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δράσης θα είναι στελέχη της Επιτροπής και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Όπως είναι γνωστό, στις 20 Ιουλίου 2011 ο Πρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Eπιτροπής Μπαρόζο συνέστησε ομάδα δράσης για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Στόχος της ομάδας δράσης είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα ώστε να υποστηριχθεί η εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής ΕΕ/ΔΝΤ και να επιταχυνθεί η απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων.

Οι εργασίες της θα εστιαστούν στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η ομάδα θα υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου στις ελληνικές αρχές και στην Επιτροπή, θα έχει δε ως έδρα τις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα θα λειτουργεί ομάδα επικοινωνίας και υποστήριξης σε στενή συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το γενικό συντονισμό των εργασιών της θα έχει ο Επίτροπος Όλι Ρεν.

Ερωτήσεις και απαντήσεις


Μήπως η εν λόγω ομάδα δράσης επιβάλλεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής;

Ουδόλως. Η ομάδα δράσης αποτελεί προσφορά τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίθηκε δε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23-24 Ιουνίου 2011. Μετά την υποβολή της εν λόγω πρότασης ο Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αντάλλαξαν επιστολές για τις οργανωτικές λεπτομέρειες  της τεχνικής βοήθειας. Οι συζητήσεις αυτές κατέληξαν στη δημιουργία της ομάδας δράσης. Να σημειωθεί ότι ήδη κατά τους τελευταίους μήνες ομάδα στελεχών της Επιτροπής είχαν αποσπαστεί στις ελληνικές αρχές για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Η ομάδα δράσης αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα εκ μέρους της ΕΕ ώστε να βοηθήσει την Ελλάδα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση.

Τα μέλη της ομάδας δράσης μήπως πρόκειται να αντικαταστήσουν στελέχη των υπουργείων; Μπορούν να λάβουν αποφάσεις εξ ονόματος των Υπουργών; 
Η ομάδα δράσης έχει μόνον συμβουλευτικό ρόλο. Τα μέλη της είναι αποσπασμένοι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Η ομάδα δράσης θα αποτελείται από μία ομαδα συντονισμού και από εμπειρογνώμονες που θα εργάζονται επί τόπου (π.χ. στα υπουργεία) πάνω σε συγκεκριμένα έργα και θέματα τα οποία  θα ορίζουν οι ελληνικές αρχές. Θα πραγματοποιούν σύντομες αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας επισκέψεις. Δεν θα είναι επιθεωρητές ούτε ελεγκτές και σε καμία περίπτωση δεν θα ασκούν καθήκοντα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης και διοίκησης.

Πώς θα στελεχωθεί η ομάδα δράσης;
Θα τελεί υπό την άμεση ευθύνη του επικεφαλής της ομάδας δράσης και υπό το συντονισμό του Επιτρόπου Ρεν, ο οποίος θα αναφέρεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στους αρμόδιους Επιτρόπους, συμπεριλαμβανομένων των Επιτρόπων που είναι αρμόδιοι για την περιφερειακή πολιτική και την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη. 

Η Επιτροπή πρότεινε τον  Horst Reichenbach ως επικεφαλής της ομάδας δράσης. Ο κ. Reichenbach έχει μακρά εμπειρία ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και ως πρώην Γενικός Διευθυντής στην Επιτροπή. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δράσης θα είναι στελέχη της Επιτροπής και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Ποια είναι η αποστολή της ομάδας δράσης;
Ο κύριος ρόλος της ομάδας δράσης είναι:

- να εντοπίζει και να συντονίζει - σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα και δεχόμενη τη συμβολή άλλων κρατών μελών - την τεχνική βοήθεια που η Ελλάδα χρειάζεται ώστε να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα προσαρμογής ΕΕ/ΔΝΤ
- να συνδράμει τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στον καθορισμό των λεπτομερειών για το είδος της τεχνικής βοήθειας που θα παρασχεθεί
- να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και να προτείνει λύσεις με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων εστιάζοντας στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση/κατάρτιση
- να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου προς την Επιτροπή και τις ελληνικές αρχές. Η πρώτη από τις εκθέσεις αυτές θα εξετάζει μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων, συμπεριλαμβανομένου συγκεκριμένου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος και θα αποσταλεί στην Επιτροπή και στις ελληνικές αρχές μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Η ομάδα δράσης θα παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής ΕΕ/ΔΝΤ;
Όπως σε όλους τους τομείς δράσης της έτσι κι εδώ η ομάδα δράσης θα έχει μόνον συμβουλευτικό ρόλο. Ο έλεγχος της εφαρμογής των προγραμμάτων  προσαρμογής ΕΕ/ΔΝΤ εξακολουθεί να τελεί υπό την ευθύνη των κοινών κλιμακίων εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ΕΚΤ/ΔΝΤ (της λεγόμενης τρόικας).

Ποια θα είναι η έδρα της ομάδας δράσης;
Η ομάδα θα έχει έδρα τις Βρυξέλλες. Στην Αθήνα θα λειτουργεί ομάδα υποστήριξης και επικοινωνίας η οποία θα συνεργάζεται στενά με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πότε θα αρχίσει τις εργασίες της;
Η ομάδα δράσης θα είναι πλήρως επιχειρησιακή από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Όλες οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η αξιολόγηση των αναγκών από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση και η διαδικασία πρόσληψης των στελεχών της έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ποιο θα είναι το οικονομικό κόστος της ομάδας δράσης για την Ελλάδα;
Μηδενικό. Τα μέλη της ομάδας δράσης θα είναι στελέχη της Επιτροπής και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες τα έξοδα των οποίων αναλαμβάνει η Επιτροπή ή η χώρα προέλευσής τους αντίστοιχα. Τα λοιπά λειτουργικά και διοικητικά έξοδα θα καλύπτονται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με τις καθιερωμένες δημοσιονομικές διαδικασίες. Πρόκειται συνεπώς για μια μεγάλης αξίας συνδρομή των Ευρωπαίων εταίρων προς την Ελλάδα, από την οποία θα αποκομίσει άμεσα σημαντικά οφέλη.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top