Select Menu

Με ένα εξαιρετικό άρθρο, ο πολύπειρος συντάκτης της εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», Θανάσης Ηλιοδρομίτης, αποδεικνύει με στοιχεία το αδιέξοδο της ελληνικής οικονομίας και την αδυναμία να εισέλθει στο δρόμο της ανάπτυξης…

Ο Θ. Ηλιοδρομίτης παρουσιάζει μελέτη καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα στοιχεία της οποίας για το πόσο «φιλικό» είναι το επιχειρηματικό κλίμα για τους περιβόητους διεθνείς επενδυτές και ίσως μας καλεί να συμπεράνουμε ότι ο οικονομικός «θάνατος» της Ελλάδας θα είναι αργός και οδυνηρός…

Ακολουθεί το άρθρο, το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει βαθύτατα την κυβέρνηση και θα πρέπει να καταστεί αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης από το οικονομικό επιτελείο, μπας και μπορέσουμε να σώσουμε την παρτίδα την τελευταία στιγμή…

Τουλάχιστον, η Ιστορία αυτής της χώρας να διασώζεται από τον «από μηχανής Θεό», αφήνει κάποια περιθώρια αισιοδοξίας, παράλληλα με την αγωνία της ελληνικής κοινωνίας για το μέλλον…

ΦΟΡΟΙ Ο ΜΙΣΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων, το πολύπλοκο φορολογικό σύστημα, η απίστευτη γραφειοκρατία και η διαφθορά καθιστούν την Ελλάδα μία από τις πιο εχθρικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και τα συμπεράσματα μελέτης που εκπονήθηκε σε συνεργασία του ΕΒΕΑ με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Βαρουφάκη και Τ. Πατώκο.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, οι συγκρίσεις σχετικά με τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων είναι συντριπτικά κατά της Ελλάδας. Στη χώρα μας υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες φόρων που επιβάλλονται στα νομικά πρόσωπα: οι φόροι κατά τη σύσταση της εταιρείας, που ανέρχεται στο 1% επί του κεφαλαίου και οι φόροι κατά τη λειτουργία, που για το τρέχον έτος αναλύονται ως εξής:

Φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη που διανέμονται με συντελεστή 40% (μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά στα μέλη Δ.Σ., διανεμόμενα κέρδη στο προσωπικό).

Φόρος στα αδιανέμητα κέρδη με συντελεστή 24% για το 2010. Για τα επόμενα χρόνια ο συντελεστής αυτός θα είναι 20% το 2011, 22% το 2012, 21% το 2013 και 20% το 2014 και μετά.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τη λειτουργία της Υπηρεσίας μίας Στάσης από την 1η Απριλίου μειώνεται το κόστος σύστασης των επιχειρήσεων, ενώ η Ελλάδα αναμένεται να κερδίσει «πόντους» στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας λόγω σύντμησης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας.

Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες φορολογούνται με 25% επί του συνολικού ποσού των καθαρών εισοδημάτων τους, μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς και των κερδών που προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών Α.Ε. ή συνεταιρισμών ή κερδών από μερίσματα ΕΠΕ ή από συμμετοχή σε άλλες Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίες. Από το οικονομικό έτος 2011 τα κέρδη των ΕΠΕ φορολογούνται με συντελεστή 35% στο όνομα της εταιρείας. Αν στους φόρους προστεθούν οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλες επιβαρύνσεις (δημοτικά τέλη, φόροι διαφήμισης, τέλη χαρτοσήμου κ.α.), η έκθεση Doing Business εκτιμά ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ανέρχεται στο 47,2% του τζίρου. Η εικόνα του επιχειρείν, με έμφαση στη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, σε ορισμένες χώρες της νέας διεύρυνσης της Ε.Ε., με έμφαση στα Βαλκάνια, είναι η εξής:

Βουλγαρία

Ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία είναι 10%. Πρόκειται για έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές στην Ευρώπη και είναι ένας από τους λόγους που την τελευταία διετία ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη γειτονική χώρα έχει σημειώσει αύξηση (περισσότερες από 3.000). Εκτός από τη σχετικά χαμηλή φορολογία, οι επιχειρήσεις επωφελούνται και από τις απλοποιημένες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη σύσταση, εγγραφή και λειτουργία των επιχειρήσεων. Η Βουλγαρία είναι 51η στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2011 ως προς την ευκολία του επιχειρείν, ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την 109η θέση. Συνολικά, ο συντελεστής φορολογίας στη Βουλγαρία, ως ποσοστό επί του τζίρου, εκτιμάται στο 29%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το 47,2% που έχει υπολογιστεί στην Ελλάδα.

Κύπρος

Ολες οι επιχειρήσεις στην Κύπρο υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με ενιαίο συντελεστή 10%, με εξαίρεση τους ημικρατικούς οργανισμούς, για τους οποίους ο συντελεστής είναι 25%. Ο ΦΠΑ που καταβάλλεται στην Κύπρο επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται και ανέρχεται σε 15%. Η συνολική φορολογία επί του τζίρου της επιχείρησης εκτιμάται στο 23,2% και η χώρα καταλαμβάνει την 37η θέση στην ετήσια κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας με αντικείμενο την ευκολία του επιχειρείν.

Ρουμανία

Ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων στη Ρουμανία είναι 16%, με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου ο συντελεστής είναι 2%-3%. Συνολικά το ποσοστό φορολογίας της Ρουμανίας εκτιμάται στο 44,9% επί του τζίρου της επιχείρησης.

Λετονία

Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Λετονία είναι 15%. Ο ΦΠΑ ανέρχεται σε 21%, αλλά υπάρχουν κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών με συντελεστές 10% και 0%. Συνολικά, το ποσοστό φορολογίας στη Λετονία εκτιμάται στο 38,5% επί του τζίρου της επιχείρησης.

Λιθουανία

Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Λιθουανία είναι 20%, με ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων να υπόκεινται σε χαμηλότερο συντελεστή 10%. Το ύψος του ΦΠΑ είναι 19%, αλλά υπάρχουν και δύο χαμηλοί συντελεστές 9% και 5%. Συνολικά, το ποσοστό φορολογίας εκτιμάται στο 38,7% επί του τζίρου της επιχείρησης.

Σλοβακία

Ολες οι επιχειρήσεις στη Σλοβακία υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με ενιαίο συντελεστή 19%. Συνολικά, το ποσοστό φορολογίας εκτιμάται στο 48,7% επί του τζίρου της επιχείρησης.

Τσεχία

Ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων στην Τσεχία είναι 20% και ο ΦΠΑ 19%, ενώ υπάρχει και μειωμένος συντελεστής 9%. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται σε 21,5%, ενώ οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται και με επιπρόσθετο φόρο για τη χρήση του δρόμου (ισχύει για τα εταιρικά αυτοκίνητα). Συνολικά, το ποσοστό φορολογίας της Τσεχίας εκτιμάται στο 48,8% επί του τζίρου της επιχείρησης.

Σλοβενία

Ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων στη Σλοβενία είναι 20%, με απαλλαγές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και στην τεχνολογία, που απασχολούν άτομα περιορισμένων δεξιοτήτων ή νέους ασκούμενους - φοιτητές σε πρακτική εργασία. Συνολικά, το ποσοστό φορολογίας της Σλοβενίας εκτιμάται στο 35,4% επί του τζίρου της επιχείρησης.

Εκτός Ε.Ε.

Ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης για τις επιχειρήσεις ισχύει και για γειτονικές χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φορολογικός συντελεστής των κερδών στη Σερβία είναι 10% και στην Κροατία 20% (10% για τις τουριστικές επιχειρήσεις), ενώ τη χαμηλότερη φορολογία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων έχει το Μαυροβούνιο, με συντελεστή 9%. Από τα συνολικά στοιχεία προκύπτει ότι η Ελλάδα το 2010 είχε τον υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις χώρες της Νέας Διεύρυνσης, με εξαίρεση μόνο τη Μάλτα, όπου ο συντελεστής είναι 35%.

Για το 2011, που ο συντελεστής θα μειωθεί στο 20%, θα βρεθεί άλλη μία χώρα, η Εσθονία, με υψηλότερο συντελεστή από την Ελλάδα (21%).

Η Ελλάδα έχει επίσης και ένα από τα μεγαλύτερα συνολικά ποσοστά φόρου επί του τζίρου της επιχείρησης (έτσι όπως έχει εκτιμηθεί με βάση τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας). Υψηλότερα ποσοστά στην ίδια ομάδα χωρών έχουν μόνο η Εσθονία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Πάντως, σε σχέση με τα παλαιότερα μέλη της Ε.Ε., η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική, μιας και η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στη μέση της κατάταξης, τόσο ως προς το ύψος του φόρου εισοδήματος όσο και ως προς το ποσοστό του συνολικού φόρου επί του τζίρου.

Όμως, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, ακόμη και χώρες που έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά, τοποθετούνται υψηλότερα από την Ελλάδα στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας σε ό,τι αφορά το κριτήριο της φορολογικής επιβάρυνσης (Σουηδία, Γαλλία, Ισπανία), μιας και υιοθετούν λιγότερο πολύπλοκα φορολογικά συστήματα και με λιγότερο έντονη γραφειοκρατία.

Στη συνολική κατάταξη ως προς το πόσο ευνοϊκό είναι το κλίμα κάθε χώρας για το επιχειρείν, η Ελλάδα είναι και πάλι τελευταία στη φετινή κατάταξη των 27 χωρών της Ε.Ε. Για τη βελτίωση της εικόνας του επιχειρείν στη χώρα μας, η έκθεση, μεταξύ άλλων, προτείνει να υιοθετηθεί χαμηλός βασικός συντελεστής εταιρικού φόρου 15% και διατήρησή του τουλάχιστον για μία πενταετία, σταθερό περιβάλλον χωρίς συνεχείς αλλαγές κανόνων, αλλαγή της νοοτροπίας του κράτους που αποτελεί σήμερα το μεγάλο οφειλέτη κ.α.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top