Select Menu

Εμείς οι Μακεδόνες
προφυλάσσοντας την αξιοπρέπειά μας
και σεβόμενοι την Ελληνική καταγωγή μας και την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μας

Δηλώνουμε ότι
1.      Είμαστε γηγενείς κάτοικοι του γεωγραφικού χώρου, από τις λίμνες των Πρεσπών έως τον ποταμό Νέστο, ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου, και από το όρος Όλυμπος έως το όρος Όρβηλος, και είμαστε Έλληνες λόγω όμαιμου, ομόθρησκου, ομόγλωσσου και ομότροπου, όπως αναφέρουν όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς.
 • Έγγραφο 1: «Τα όρια της ιστορικής Μακεδονίας»
 • Έγγραφο 2: «Η ταυτότητα των Μακεδόνων μέσα από τα αρχαία κείμενα»

2.      Αυτοπροσδιοριστήκαμε ως Μακεδόνες, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από το όνομα του Μακεδόνα, υιού του μέγιστου Θεού των αρχαίων Ελλήνων του Δία και της Θυίας, αδελφού του Μάγνητα και ανιψιού του Έλληνα, και ονομάσαμε Μακεδονία την περιοχή που κατοικούμε. Η λέξεις Μακεδόνας και Μακεδονία προέρχονται από την Ελληνική λέξη “μάκος” που σημαίνει μακρύς- υψηλός.
·        Έγγραφο 3: «Μυθολογική παράδοση των αρχαίων Ελλήνων»

3.      Από τότε μέχρι σήμερα ζούμε συνεχώς στον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας και, διατηρώντας την ιδιαίτερη Μακεδονική μας ταυτότητα, συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε φάση της Ελληνικής ιστορίας, μαζί με τους Θρακιώτες, Ηπειρώτες, Θεσσαλούς, Κρητικούς και όλους τους άλλους Έλληνες.
·         Έγγραφο 4: «Η συνεχής παρουσία των Μακεδόνων στην Ελληνική ιστορία»

4.      Ως γηγενείς κάτοικοι του γεωγραφικού χώρου της ιστορικής Μακεδονίας, ως γηγενείς Μακεδόνες, με βάση την ελεύθερη βούλησή μας και την διακήρυξη των δικαιωμάτων των γηγενών πληθυσμών του ΟΗΕ (άρθρα 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 26, 33, 42), έχουμε Ελληνική καταγωγή και εθνικότητα. Λίγοι από εμάς, ομιλούν, παράλληλα με τα Ελληνικά, και ένα Σλαβoφανές τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, που το ονομάζουμε “Εντόπικα”. Το μίλησαν λόγω συγκεκριμένων ιστορικών καταστάσεων της περιοχής τους και δεν σημαίνει ότι χάσανε την Ελληνικότητά τους.
·         Έγγραφο 5: «Το σλαβοφανές τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, τα ”Eντόπικα”»

5.      Δεν δεχόμαστε να παραχωρήσουμε το προγονικό μας όνομα “Μακεδόνας” και την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητά μας στον πολυεθνικό πληθυσμό της Π.Γ.Δ.Μ. Η Π.Γ.Δ.Μ αποτελείται επίσημα από είκοσι μία (21) εθνότητες με κυρίαρχες αυτές των Σλάβων και των Αλβανών.
 • Έγγραφο 6: «Επίσημες απογραφές του πληθυσμού της περιοχής των Σκοπίων»
 • Έγγραφο 7: «Η ταυτότητα των Σλάβων της Π.Γ.Δ.Μ.»

6.      Δεν δεχόμαστε να ονομαστεί “Μακεδονία” η περιοχή των Σκοπίων, για να εξυπηρετήσουμε τα επεκτατικά σχέδια των κυβερνήσεων της Π.Γ.Δ.Μ. εις βάρος της Ελλάδος. Η περιοχή των Σκοπίων ποτέ δεν περιλαμβανόταν μέσα στα όρια της ιστορικής Μακεδονίας, μέσα στα όρια της οποίας κατοικούμε ανέκαθεν εμείς οι Μακεδόνες.
 • Έγγραφο 1: «Τα όρια της ιστορικής Μακεδονίας»
 • Έγγραφο 8: «Φωτογραφίες αξιωματούχων της Π.Γ.Δ.Μ μπροστά σε χάρτη της “Μεγάλης Μακεδονίας”»

7.      Δεν νομιμοποιούμε κανέναν πολιτικό της Ελλάδος να παραχωρήσει το όνομά μας  “Μακεδόνας” στον Σλαβικό πληθυσμό της Π.Γ.Δ.Μ. αποδεχόμενος σύνθετο όνομα ή γεωγραφικό προσδιορισμό που θα περιέχει τον όρο “Μακεδονία” ή παράγωγό του στην οριστική ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ. Οι Έλληνες πολιτικοί δεσμεύονται από την απόφαση της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών της 13/04/1992 στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε αυτήν αποφασίσθηκε να μην δεχθούμε να περιλαμβάνεται το όνομα “Μακεδονία” ή παράγωγά του στην οριστική ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ. Η απόφαση αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στην θέληση του Ελληνικού λαού και μπορεί να αλλάξει μόνον με Δημοψήφισμα, το οποίο είναι η δημοκρατικότερη λύση για ένα τόσο σημαντικό θέμα.
·         Έγγραφο 7: «Η ταυτότητα των Σλάβων της Π.Γ.Δ.Μ.»


Ζητούμε

1.      Να σεβαστείτε τον αυτοπροσδιορισμό μας ως Μακεδόνων, εδώ και χιλιάδες χρόνια.

2.      Να σεβαστείτε την Μακεδονική ιστορική και πολιτιστική μας ταυτότητα, μέσα στα πλαίσια του Ελληνικού πολιτισμού.

3.      Nα εμποδίσετε την ιστορική και πολιτιστική λεηλασία που υφιστάμεθα, ως γηγενής πληθυσμός Μακεδόνων Ελλήνων, από την κρατική προπαγάνδα της ΠΓΔΜ. Αυτή η προπαγάνδα οικειοποιείται το όνομά μας και την Ελληνική ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά για να Σλαβοποιήσει μέρος της Ελληνικής ιστορίας και να αποσπάσει Ελληνικά εδάφη.

Έγγραφο 8: «Φωτογραφίες αξιωματούχων της Π.Γ.Δ.Μ μπροστά σε χάρτη της “Μεγάλης Μακεδονίας”»

4.      Να προστατέψετε τα ανθρώπινα δικαιώματα του γηγενούς πληθυσμού Μακεδόνων  Ελλήνωνπου κατοικούν μέχρι σήμερα στις νότιες περιοχές της Π.Γ.Δ.Μ. Ειδικότερα, να τους βοηθήσετε να αποκτήσουν το δικαίωμα α) δήλωσης της Ελληνικής εθνικής καταγωγής τους στις απογραφές του πληθυσμού, και β) της ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων σε Εκκλησίες αναγνωρισμένες από τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία.
 • Έγγραφο 6: «Επίσημες απογραφές πληθυσμού στην περιοχή της Π.Γ.Δ.Μ.»
 • Έγγραφο 9: «Εκκλησιαστικά προβλήματα στην Π.Γ.Δ.Μ.»

5.      Να μην επιτρέψετε να μετατραπεί ο γεωγραφικά προσδιοριστικός όρος “Μακεδόνας” σε εθνολογικό προσδιορισμό του Σλαβικού πληθυσμού της Π.Γ.Δ.Μ. Αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος είναι η πλειοψηφία στην Π.Γ.Δ.Μ., μιλά Σλαβικά (μπορούν εύκολα να τους καταλαβαίνουν όλοι οι Σλαβικοί λαοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, Κροάτες, Ρώσοι κλπ), και γράφει με το Kυριλλικό αλφάβητο, που είναι χαρακτηριστικό των Σλαβικών γλωσσών. Πρέπει να είναι υπερήφανοι που είναι Σλάβοι και κατοικούν στην περιοχή που μέχρι το 1944 ονομαζόταν Βαρδαρία. Στο τμήμα ιστορίας του πανεπιστημίου των Σκοπίων διδάσκονται ότι οι Σλάβοι προγονοί τους εμφανίσθηκαν στην Βαλκανική χερσόνησο μετά το 600 μ.Χ. (Έγγραφο 7: «Η ταυτότητα των Σλάβων της Π.ΓΔ.Μ.»).  Αυτό σημαίνει ότι εμφανίστηκαν 900 έτη μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Γ’ του Μέγα (356-323 π.Χ.), Βασιλιά της Μακεδονίας και Αρχιστράτηγου των Ελλήνων εναντίον των Περσών, και είναι αδύνατη οποιαδήποτε φυλετική συγγένεια με εμάς τους Μακεδόνες, που κατοικούμε ανέκαθεν στον γεωγραφικό χώρο της ιστορικής Μακεδονίας.

6.      Να μην πιέζετε τους Έλληνες πολιτικούς να αποδεχτούν τον όρο “Μακεδονία”, στην οριστική ονομασία του πολυεθνικού κράτους της Π.Γ.Δ.Μ., μέσω των ιστορικά απαράδεκτων και προσβλητικών για εμάς προτάσεων του εκάστοτε ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ. Η περιοχή της Π.Γ.Δ.Μ. βρίσκεται στα κεντρικά Βαλκάνια και διαρρέεται από τον ποταμό Βαρδάρη. Αυτή η περιοχή, το 1944, εντελώς αυθαίρετα και ανιστόρητα, μετονομάσθηκε από Βαρδαρία σε Μακεδονία, για πολιτικούς και επεκτατικούς λόγους από τον Κομουνιστή ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας Τίτο. (Έγγραφο 10: «Έγγραφο του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Edward Stettinius, 26 Δεκεμβρίου1944»). Όλοι γνωρίζουμε ότι τα σωστότερα ονόματα για την οριστική ονομασία του νέου αυτού πολυεθνικού κράτους είναι “Κεντροβαλκανική Δημοκρατία” ή “Δημοκρατία του Βαρδάρη”.

7.      Να υπενθυμίσετε σε όλα τα κράτη μέλη σας ότι αυτό το νέο πολυεθνικό κράτος είναι αναγνωρισμένο επίσημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) με το προσωρινό όνομα «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» (Π.Γ.Δ.Μ.) και να τους προτρέψετε να σεβαστούν αυτήν την απόφαση για να διατηρήσετε το κύρος και την αξιοπιστία του ΟΗΕ ως κορυφαίου διεθνούς οργανισμού. Όποιος χρησιμοποιεί το όνομα “Μακεδονία” για το όνομα της Π.Γ.Δ.Μ. παραβιάζει την διεθνή νομιμότητα και δεν σέβεται την ιστορική αλήθεια. Αυτό προκαλεί αγανάκτηση στο σύνολο των Ελλήνων, και ιδιαίτερα σε εμάς τους Μακεδόνες, επίσης, προκαλεί αγανάκτηση σε όλους τους ανθρώπους, σε όλον τον κόσμο, που γνωρίζουν ιστορία και δεν έχουν πολιτικές σκοπιμότητες.
 • Έγγραφο 11: «Επιστολή του Καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Berkeley (ΗΠΑ), Stephen Miller στο περιοδικό “Αρχαιολογία” των Η.Π.Α.»
 • Έγγραφο 12: «Επιστολή 370 καθηγητών Πανεπιστημίου από όλον τον κόσμο προς τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. κ. Barack  Obama»


Προσκαλούμε

   Τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Ban Ki Moun, τον ειδικό διαμεσολαβητή κ. Matthew Nimitz, τον προϊστάμενο οιασδήποτε αρμόδιας υπηρεσίας σας ή οποιονδήποτε άλλον εκπρόσωπό σας, να τον φιλοξενήσουμε και να τον ξεναγήσουμε στoυς παρακάτω αρχαιολογικούς χώρους, για να διαπιστώσετε την Ελληνικότητα και την συνέχεια των αρχαίων και των σημερινών πραγματικών Μακεδόνων:
 • Στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Αιγών (πρώτης πρωτεύουσας του Μακεδονικού Βασιλείου),
 • Στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Πέλλας (δεύτερης και τελευταίας πρωτεύουσας του Μακεδονικού Βασιλείου),
 • Στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου (ιερή πόλη των αρχαίων Μακεδόνων στους πρόποδες του όρους Όλυμπος, κατοικία των δώδεκα Θεών των αρχαίων Ελλήνων),
 • Στον αρχαιολογικό χώρο της Αιανής Κοζάνης στην Άνω Μακεδονία (κοιτίδα των Μακεδόνων),
 • Στους Μακεδονικούς τάφους των Δήμων Πέλλας, Νάουσσας, Βέρροιας και άλλων περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Ελλάδος,
 • Στο αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top