Select Menu


Ανενεργό παραμένει για την Ελλάδα, όσο κι’ αν φαίνεται περίεργο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Την ίδια αδιαφορία έχουν επιδείξει και άλλες οκτώ χώρες-μέλη της ΕΕ, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης.

Επανερχόμαστε στο θέμα, διότι από χθες η ακατανόητη αυτή συμπεριφορά έλαβε και την… βούλα της Κομισιόν – όπως προκύπτει από την απάντηση της Κομισιόν σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή, καθηγητή Γιώργου Παπαστάμκου.

Αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης, είναι να στερηθούν δυνατότητα επανένταξης στην αγορά εργασίας, πολλοί άνεργοι, οι οποίοι απολύθηκαν εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης ή εξαιτίας  της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, που συνεχίζει να επιφέρει τα δεινά της σε πολλές, ακόμη, χώρες, και μεταξύ αυτών, στην  Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του Έλληνα ευρωβουλευτή,  κατά την άσκηση προσφάτου κοινοβουλευτικού έλεγχου του κ. Παπαστάμκου σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή της Νάουσας, εξαιτίας του κλεισίματος των τοπικών εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναγνωρίσει ότι η ιστορική πόλη είναι θύμα των αρνητικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, του ανοίγματος του εμπορίου κατά τα τελευταία χρόνια, και της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης.

Σημειώνεται, πως τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η  Επιτροπή σχετικά με την κατανομή των πόρων του Ταμείου δείχνουν, ότι μόνο για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, έχουν δεσμευθεί περίπου 51 εκατομμύρια ευρώ, για τους ανέργους 5 Κρατών Μελών της ΕΕ.

Άλλοι κλάδοι για τους οποίους έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο είναι, μεταξύ άλλων, η επιπλοποιία, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τυπογραφικές και εκδοτικές υπηρεσίες, η ένδυση και η υπόδηση, ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός κ.α.

Το ΕΤΠ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση  έχει συσταθεί, προκειμένου να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους των κρατών - μελών της ΕΕ, οι οποίοι  απολύονται, εξαιτίας των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών, πού έχει επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου, και να τους ενισχύσει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το αξιοσημείωτο και ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι, ότι πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε και στις αιτήσεις εκείνες, οι οποίες   υποβάλλονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, μετά την πρώτη Μαΐου 2009, και αφορούν στη στήριξη ανέργων, οι οποίοι έχουν απολυθεί, ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το ΕΚΠ μπορεί να κινητοποιηθεί για τη χορήγηση ενισχύσεων, εντός ενός ανώτατου ορίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και οι ενισχύσεις του έχουν τη μορφή των επιδοτήσεων ( χρήματα που δεν επιστρέφονται).

 Περιπτώσεις Ενίσχυσης

Σημειώνεται, ότι πρόσφατα πεντακόσιοι άνεργοι Ισπανοί, που απολύθηκαν από 82 επιχειρήσεις κατασκευής ειδών ένδυσης, στην περιφέρεια της Γαλικίας, ενισχύονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), με το ποσό των 1.844.700 ευρώ, προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.


Το ποσό που χορηγεί το ΕΤΠ θα καλύψει το 65 % του συνολικού προϋπολογισμού μιας δέσμης μέτρων που θα εφαρμόσει η Ισπανία για επανένταξη των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας, και τα  οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν κατάρτιση και εκ νέου κατάρτιση, προώθηση της επιχειρηματικότητας, δελτία κινητικότητας για την προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας, και δελτία κατάρτισης στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Τα επιχειρήματα της Ισπανίας

Η Ισπανία, προκειμένου να αποδείξει την ουσιώδη συνάφεια μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών, που έχουν συντελεστεί στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, υποστηρίζει, ότι η απελευθέρωση της αγοράς κλωστοϋφαντουργικών  ειδών και ιματισμού, οδήγησε σε ριζικές αλλαγές της δομής του  παγκόσμιου εμπορίου των ιδίων προϊόντων. Σύμφωνα με στοιχειό της ΕUROSTAT οι εισαγωγές ειδών ένδυσης στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2005 έως το 2008  αυξήθηκαν κατά 20.5%, από 49 305 εκατομμύρια ευρώ σε  59 433 εκατομμύρια ευρώ Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα, την ίδια περίοδο, (49,2%) η οποία είναι και ο βασικός προμηθευτής της ΕΕ στα είδη αυτά.

Επιπλέον, η Ισπανία στην αίτησή της για τη χορήγηση ενίσχυσης από το ΕΤΠ κάνει αναφορά και στην τάση πού παρατηρείται στη βιομηχανία της  κλωστοϋφαντουργίας και του  ιματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μετεγκατάσταση της παραγωγής σε χώρες χαμηλότερου κόστους, εκτός ΕΕ, όπως είναι η Τυνησία, η Κίνα, το Μαρόκο κ. λ. π.

Ενισχύσεις στο χώρο των  Μέσων Ενημέρωσης

Ένα από τα παραδείγματα για τις ενισχύσεις που χορήγησε και χορηγεί το ΕΤΠ για απολυμένους στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης, είναι αυτό της Ολλανδίας.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2009, η Ολλανδία υπέβαλε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση 821 ατόμων που απολύθηκαν από εβδομήντα επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον ίδιο κλάδο στο διάστημα εννέα μηνών (περίοδος αναφοράς)  από την 1η Απριλίου 2009 έως την 29η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, Ο προϋπολογισμός των δράσεων στήριξης των απολυμένων αυτών ήταν 4.446196 ευρώ και η συνεισφορά του ΕΤΠ, 2.890.027 ευρώ.

Στην αίτησή τους οι Ολλανδοί ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση για διάφορα είδη έντυπου υλικού, των Μέσων Ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, ανέφεραν, ότι κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2009 η ζήτηση μειώθηκε, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008, για δημοφιλή περιοδικά κατά 18,2%, για εφημερίδες κατά 7,5 %, για εμπορικές εφημερίδες, που διανέμονται δωρεάν, κατά 16,4 %, και για επαγγελματικά περιοδικά κατά 16,5 %,

Οι παραγγελίες στον τομέα των εκδόσεων και εκτυπώσεων από άλλους, οικονομικούς τομείς, για έντυπα διαφημιστικά φυλλάδια , τα οποία αντιστοιχούν στο 35 % του συνολικού τζίρου του τυπογραφικού και εκδοτικού τομέα, μειώθηκαν κατά 5,6 % μεταξύ του 2008 και 2009,εξαιτίας της μείωσης των προϋπολογισμών για τα Μέσα Ενημέρωσης και τις διαφημιστικές δραστηριότητες, που προκάλεσε η οικονομική κρίση.

Προσοχή στην Προθεσμία

Σημειώνεται πως ενισχύσεις στους απολυμένους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ελλάδα, χορηγούνται κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό για τη σύσταση του ΕΤΠ, και για ορισμένο διάστημα.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 του κανονισμού 1927  του 2006, για τη σύσταση του ΕΤΠ, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι η περίοδος εφαρμογής του συνδέεται με το δημοσιονομικό πλαίσιο από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Δεκέμβριο 2013.


Σύμφωνα, ωστόσο, με τον τροποιητικό κανονισμό, τον 546 του 2009,  το άρθρο αυτό στο συγκεκριμένο σημείο, τροποποιείται ως εξής :

«Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το ΕΤΠ προβλέπει επίσης τη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, υπό τον όρο ότι οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α), β) ή γ).

Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν αίτηση για συμβολή του ΕΤΠ σύμφωνα με την παρούσα παρέκκλιση επιδεικνύουν άμεση και αποδείξιμη σχέση μεταξύ των απολύσεων και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Η παρούσα παρέκκλιση εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011»

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top