Select Menu

«Εσείς υπογράψατε το Μνηµόνιο. Να ξέρατε τι υπογράψατε...». Με τη φράση αυτή οι εκπρόσωποι της τρόικας απάντησαν κυνικά στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ότι πρέπει να υπάρξει πιστή τήρηση του Μνηµονίου, που προβλέπει την επικράτηση των επιχειρησιακών συµβάσεων έναντι των κλαδικών ή της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας µε την τρόικα συζητήθηκαν οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και τους µισθούς καθώς και τα µέτρα εξοικονόµησης περίπου 5 δισ. ευρώ το 2011 από τα ασφαλιστικά ταµεία και τις δαπάνες υγείας. Η τρόικα έδωσε συγχαρητήρια στην ηγεσία του υπουργείου για τις αλλαγές Λοβέρδου στο Ασφαλιστικό, αλλά έβγαλε «κόκκινη κάρτα» στα εργασιακά. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της τρόικας απέρριψαν το σχέδιο Κατσέλη, το οποίο προβλέπει µε επιχειρησιακές συµφωνίες την καταβολή χαµηλότερων µισθών από εκείνους στις κλαδικές συµβάσεις, αλλά µε τη σύµφωνη γνώµητων κοινωνικών εταίρων. Στόχος του σχεδίου είναι να βελτιωθεί ο Νόµος 3845/2010 που έχει ψηφιστεί εφαρµόζοντας το Μνηµόνιο και επιτρέπει τις αποκλίσεις ακόµη και κάτω από τον κατώτατο µισθό χωρίς προϋποθέσεις.

Το σχέδιο Κατσέλη παρέχει τη δυνατότητα «ελεγχόµενων» αποκλίσεων (10% - 20% έναντι του µισθού των κλαδικών) για διάστηµα έως 2 χρόνια και υπό τηνεποπτεία των εταίρων. Η τρόικα κατηγορηµατικά επισήµανε ότι το σχετικό µέτρο στο Μνηµόνιο είναι σαφέστατο και δεν επιδέχεται διαφορετικές ερµηνείες. Σύµφωνα µε τη σχετική ρύθµιση 2 Ν. 3845/2010, «οι όροι των οµοιοεπαγγελµατικών και Επιχειρησιακών Συµβάσεων Εργασίας µπορούν νααποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συµβάσεων Εργασίας καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίαςκαι οι όροι των ΚλαδικώνΣυµβάσεων Εργασίας µπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας».

Κάτω από τον βασικό
Αυτό σηµαίνειότι σπάει οκατώτατος µισθός, που σήµερα είναι 740ευρώ, και οι επιχειρήσεις – επικαλούµενες την οικονοµική κρίση και τα προβλήµατα βιωσιµότητάς τους – θα αµείβουντους εργαζοµένους µε µισθούς χαµηλότερους από τους βασικούς.

Κατηγορηµατικοί ήταν οι εκπρόσωποιτης τρόικας και στη µη διατήρηση,για λόγους ισότιµου ανταγωνισµού, του δικαιώµατος του υπουργού να επεκτείνει στους εργοδότες που δεν είναι µέλη εργοδοτικών οργανώσεων την ισχύ συµβάσεων που υπογράφουν οι κοινωνικοί εταίροι καθώς και στην παρουσία κυβερνητικού µέλους στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας(ΟΜΕ∆)

Στη συνάντηση µε τους εκπροσώπους της τρόικας η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τόνισε ότι η µειωµένη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων δεν οφείλεται στο καθεστώς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Οπως παρατήρησε η κ. Κατσέλη οι αιτίες πρέπει να αναζητηθούν αλλού: στην εσωστρέφεια των περισσότερων επιχειρήσεων, στο υψηλό µη µισθολογικό κόστος και διοικητικό βάρος, στο ασταθές θεσµικό πλαίσιο. Οι κλαδικές συλλογικές συµβάσεις, όπως έχει φανεί και από την ευρωπαϊκή εµπειρία, ιδιαίτερα σε χώρες µε µικροµεσαίες επιχειρήσεις διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισµό, συµβάλλουν στον περιορισµό του µισθολογικού κόστους και εξασφαλίζουν εργασιακή ειρήνη. Επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις µπορεί να συµβάλουν στη διατήρηση θέσεων εργασίας υπό ειδικές συνθήκες, τόνισε η υπουργός.
 

Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Οι «επιτηρητές» ζητούν να µην υπάρχουν όροι στο πόσο θα αποκλίνει η επιχειρησιακή από την κλαδική σύµβαση

Απολύσεις στο ∆ηµόσιο ζητεί ο πρόεδρος του ΣΕΒ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ στο ∆ηµόσιο τάχθηκε εµµέσως πλην σαφώς, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την οικονοµία, ο πρόεδρος του ΣΕΒ ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος. «Ξεσηκώνεται θύελλα κάθε φορά που γίνεται λόγος για τον περιορισµό του κράτους, άρα κατά συνέπεια και για τη µείωση των εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι «στον ιδιωτικό τοµέα, που δεν έχει τόσο λίπος, που δεν χρεοκόπησε ο ίδιος, αλλά περνάει τις δυσκολίες του επειδή χρεοκόπησε το κράτος, κάθε ηµέρα χάνουν τη δουλειά τους 500 - 600 άνθρωποι, 160.000 σε έναν χρόνο και γι’ αυτούς τους ανθρώπους µόνο κροκοδείλια δάκρυα είδα να χύνονται».

Τόνισε τέλος ότι «θεωρούµε σχεδόν φυσική την ανεργία για τον ιδιωτικό υπάλληλο, ενώ θεωρούµε ιερό και απαραβίαστο το δικαίωµα στη δουλειά ακόµη κι εκείνων των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο που είναι υπεράριθµοι ή αργόµισθοι».

Σχέδιο για εξοικονόµηση 1,4 δισ. ευρώ στην Υγεία

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ύψους 1,4 δισ. ευρώ παρουσίασε χτες ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος στην τρόικα, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει – ακόµα – το πράσινο φως από τους ελεγκτές. Τα στελέχη της τρόικας θα αποφανθούν την ερχόµενη Παρασκευή για την αποτελεσµατικότητα των µέτρων, ωστόσο κύκλοι του υπουργείου υπογράµµιζαν αµέσως µετά τη συνάντηση πως δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω περικοπές.

Η πρόταση του κ. Λοβέρδου έχει «κλειδώσει» σε ό,τι αφορά την εξοικονόµηση 568 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει εξασφαλιστεί από τις ήδη ισχύουσες περικοπές σε µισθούς και επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων. Συνεπώς, το στοίχηµα του υπουργείου Υγείας είναι το «ψαλίδισµα» επιπλέον 840 εκατ. ευρώ από περικοπές δαπανών που αναµένεται να γίνουν για πρώτη φορά εντός του 2011.

Στο πλαίσιο αυτό, από την πληρωµή των προµηθευτών σε πραγµατικό χρόνο το υπουργείο εκτιµά εξοικονόµηση 250 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του επόµενου έτους. Αντίστοιχα, από την περιστολή των φαρµακευτικών δαπανών – µε τη χρήση για παράδειγµα γενόσηµων (αντιγράφων) φαρµάκων και τον νέο τρόπο διάθεσης των 89 ακριβών νοσοκοµειακών σκευασµάτων – υπολογίζεται πως θα κλείσει τη «µαύρη τρύπα» κατά 150 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, στο σχέδιο που παρουσίασε χτες ο κ. Λοβέρδος στους αξιωµατούχους της τρόικας, περιλαµβάνεται και ειδική πρόβλεψη για τους απόρους και ανασφάλιστους.

Ετσι, στον άµεσο σχεδιασµό του υπουργείου είναι να οριστούν τέσσερα νοσοκοµεία στην Αττική και δύο στη Θεσσαλονίκη, όπου θα µπορούν να απευθύνονται για ιατρική φροντίδα και νοσηλεία οι άποροι και οι ανασφάλιστοι – που ξεπερνούν το ένα εκατοµµύριο.

Ωστόσο, το µέτρο δεν µπορεί να εφαρµοστεί στα νοσοκοµεία της περιφέρειας, των οποίων οι πόρτες θα παραµείνουν ανοιχτές για όλους τους ασθενείς. Ο κ. Λοβέρδος µιλώντας χθες στο Ράδιο 9, ανέφερε ότι υπάρχει «µαύρη τρύπα» 400 εκατ. ευρώ ετησίως από τη νοσηλεία απόρων και ανασφάλιστων, καθώς κανένα Ταµείο δεν δέχεται να πληρώσει γι’ αυτούς.

Οι δηµόσιοι γιατροί όλης της χώρας θα λάβουν τις επόµενες ηµέρες αυστηρές οδηγίες για τη συνταγογράφηση αποκλειστικά και µόνον γενόσηµων φαρµάκων στους ανασφάλιστους και στους απόρους, έτσι ώστε να µπει οριστικό φρένο στο κύκλωµα πλαστών συνταγών.

Η λειτουργία των ολοήµερων νοσοκοµείων από 1ης ∆εκεµβρίου, είναι ακόµη ένα φιλόδοξο σχέδιο του υπουργείου για αύξηση των εσόδων στο ΕΣΥ, από το οποίο αναµένεται να προέλθουν 20 εκατ. ευρώ – ποσό που σε τρία χρόνια σύµφωνα µε υπολογισµούς θα εκτιναχτεί σε 300 εκατ. ευρώ µε τα καθαρά κέρδη για τα νοσοκοµεία να αγγίζουν τα 70 εκατ. ευρώ.


 Πηγή

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top